Anda di halaman 1dari 2

Borang Cadangan Usul

Mesyuarat Agung ke-4


MyPSA Western Australia

Nama Pengemuka Usul:


No Ahli MyPSA :
Usul yang dicadangkan : *** Perlembagaan / Pengurusan / Kebajikan / Akademik /
Kerohanian / Penerangan & Laman Web / Sukan & Rekreasi / Lain-lain
*** Sila tandakan/bulatkan mana-mana yang perlu.
Saya mohon mencadangkan kepada ahli-ahli Mesyuarat Agung Tahunan Kali ke4
MyPSA WA satu usul yang berbunyi seperti berikut:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________
*Sila serahkan borang usul kepada :
Setiausaha MyPSA WA sesi 2011/2012
(k_zai1@yahoo.com)

sebelum hari Sabtu, 17 Mac 2012