Anda di halaman 1dari 2

MENTERI KEDUA

Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Yang Dipertua Dewan, rakanrakan Yang Berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahliahli dewan sekalian. Tuan Yang Dipertua, Sebagai menteri yang kedua, saya pastinya menolak definisi usul yang telah dipinda oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi iaitu rangkuman definisi pembangkang. Jadi saya memohon agar definisi usul itu dipinda semula seperti definisi yang diberikan oleh Perdana Menteri, iaitu rangkuman definisi kerajaan. Tuan Yang Dipertua, Sebelum membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ketua Pembangkang mengatakan bahawa . Tuan Yang Dipertua, Hujah bidas isi ketua pembangkang

Tuan Yang Dipertua, Hujah pertama sokong kerajaan

Tuan Yang Dipertua, Hujah kedua sokong kerajaan

Tuan Yang Dipertua, Sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong usul ini seratus peratus dan memohon agar usul ini diluluskan oleh dewan yang mulia ini dengan suara majoriti.