Anda di halaman 1dari 9

1. mabuk di enggang lalu prb tertarik hati kpd orang yg tidak dikenali; 2.

spt orang mabuk gadung prb sangat pucat 3. madu satu tong, jikalau rembes, rembesnya pun madu juga prb jika baikasalnya, keturuna nnya pun baik juga; 4. dlm madu berisi hempedu prb jangan mudah percaya akan perkataan ygmanismanis kerana biasanya berisi tipu daya yg jahat; 5. di luar bagai madu , di dlm bagai hempedu prb tipu muslihat biasanyadilakukan dgn perk ataan yg lemak manis; 6. laut madu berpantaikan sakar prb perkataan manis yg keluar drpd mulutorang yg elok ru panya 7. mahal dibeli, sukar dicari = mahal tak dapat dibeli, murah tak dapatdiminta prb sesuatu yg sangat sukar diperoleh 8. nikah Maharaja Boma prb nikah tanpa belanja 9. makan hati berulam jantung prb menderita kerana perbuatan orang yg karib(spt sahabat, suami, dll); 10. makan upas berulam racun prb hidup dlm kesusahan; 11. sudah makan bismillah prb tidak menurut aturan, terbalik; 12. telah habis maka dimakan prb berhemat cermatlah dlm semua perkara; 13. tempat makan jangan diberaki prb jangan membuat sesuatu yg tidak baikkpd orang yg p ernah memberi perlindungan (pertolongan dll); 14. tidak makan sikusiku prb cakap seseorang yg berleleran sahaja (tidakmenurut tujuannya); 15. harum semerbak mengandung mala prb orang yg dipujipuji kerana jasanyatetapi jasanya itu diperolehnya dgn jalan yg tidak baik

16. bagai makan buah si malakamo, dimakan mati ibu, tak dimakan matibapak prb dlm kea daan serba salah (sama ada dibuat atau tidak,pekerjaan itu tetap akan mendatangkan b encana) 17. malam di bawah nyiur pinang orang, kata orang diturut prb hendaklahkita menurut adat istiadat negeri yg kita tumpangi 18. malang celaka Raja Genggang tuak terbeli tunjang hilang prb hal orangyg malang sewa ktu sampai maksud yg kedua yg sudah di tangan hilangpula; 19. malang tak berbau prb kecelakaan yg tidak dapat diketahui sebelumnya; 20. malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih prb nasib buruk tidakdapat dielakkan b egitu juga nasib baik tidak boleh dicari-cari 21. malang bertanya, sesat jalan = malang berdayung, perahu hanyut =malang makan, per ut lapar prb kalau tidak mahu berusaha tentulahtidak akan mendapat kejayaan; 22. malang kalau anak harimau menjadi anak kucing (kambing) prb tidakpatut kalau anak o rang baik-baik atau pandai menjadi jahat atau bodoh 23. mambu kelatnya menjadi ubat prb sesuatu barang dianggap tidak berguna,ada kalanya b oleh mendatangkan faedah 24. laksana manau, seribu kali embat haram tak patah prb sesuatu yg sangatkuat dan teguh; 25. spt maksud manau = maksud bagai maksud manau prb citacita yg tidakmungkin dicapai; 26. spt mengilang manau prb suatu masalah yg sangat sukar 27. hidung tak mancung pipi tersorong-sorong prb suka ikut campur dlmurusan orang lain 28. bagai mandi dlm cupak prb sesuatu (pertolongan dll) yg tidak mencukupi; 29. alang-alang (matimati) mandi biar basah prb kalau membuat sesuatubiarlah sampai selesai, jangan ber henti separuh jalan 30. bagai emak mandul baru beranak prb sangat gembira kerana mendapatsesuatu yg sangat diidam-idamkan

31. ingin di buah manggis hutan, masak ranum tergantung tinggi prbmenginginkan sesuatu yg sangat susah hendak mendapatnya 32. bagai manik putus pengarang (tali) prb perihal air mata yg bercucuran 33. manikam sudah menjadi sekam prb tidak berguna (berharga) lagi; 34. adapun manikam itu jika dijatuhkan ke dlm limbahan sekalipun,nescaya tiada akan hila ng cahayanya prb orang yg berasal baikbaikitu walau miskin sekalipun tetapi budi bahasa dan sopan santun tetap ada; 35. mengembalikan manikam ke dlm cembulnya prb memikirkan kembali apaapa yg telah diucapkan 36. manis spt gula derawa = manis laksana gula sarawak = manis spt gulajawa prb bersesu aian dlm semua hal (spt suami isteri yg sama elok dll); 37. habis manis sepah dibuang prb seseorang atau sesuatu yg dihargai hanyaketika berguna sahaja dan sesudah tidak berguna lagi lalu dibuang (atauditinggalkan); 38. lemak manis jangan ditelan, pahit jangan dimuntahkan prb ygnampaknya baik itu janga n lekas diterima dan yg nampaknya buruk itujangan lekas ditolak (harus dipertimbang kan dalam-dalam sebelum sesuatuperkara diterima atau ditolak); 39. rindu akan jadi batasnya, maka manis tidak jadi cuka prb jangan terlalumesra bergaul d gn orang kerana nanti akan menimbulkan dendamkesumat 40. mara jangan dipukat, rezeki jangan ditolak prb bahaya atau kesusahanjangan sekalikali dicari-cari; 41. mara hinggap, mara terbang enggang lalu ranting patah prb perihalseseorang yg ditudu h melakukan sesuatu kesalahan pd hal dia tidakmelakukan kesalahan itu 42. makan masak mentah prb tidak membezakan yg halal dan yg haram; 43. masak buah rumbia prb perihal sesuatu yg mustahil terjadi (diperoleh); 44. masak di luar, mentah di dalam prb nampaknya baik sebenarnya jahat;

45. masak malam, mentah pagi (siang) prb sesuatu perkara yg telahditentukan tetapi kemudi annya berubah pula 46. masam bagai nikah tak suka prb berdukacita kerana diperlakukan tidakmenurut kehenda k hatinya 47. belum tahu dimasin garam prb masih belum mempunyai pengalaman; 48. garam kami tidak masin padanya prb perkataan kami tidak dipedulikan 49. masuk lima keluar sepuluh prb belanja yg lebih besar drpd penghasilan; 50. masuk sarang harimau prb terperosok ke dlm suatu bahaya besar 51. mata memandang apa hendak sakit, bahu memikul timpa perasaan =berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul prb walaubagaimana susah pun seseorang meli hat kesusahan yg ditanggung oranglain, tetapi lebih susah orang yg menanggung kesu sahan itu; 52. mata tidur bantal berjaga prb perihal perempuan yg melakukan kejahatanpd waktu sua minya percaya betul padanya; 53. hilang di mata, di hati jangan prb walaupun telah jauh tetapi janganlahmelupakan orang yg ditinggalkan; 54. jadi mata telinga prb orang yg jadi harapan dan yg selalu memberipertolongan; 55. kerana mata buta, kerana hati mati prb perihal orang yg menurutkan hawanafsunya akhi rnya mendapat kesusahan; 56. silap mata pecah kepala prb kalau kurang hemat dlm sesuatu pekerjaan ygberbahaya ten tu akan mendapat kesusahan; 57. tentang mata dgn mata prb berhadapan satu sama lain 58. matahari itu bolehkah ditutup dgn nyiru? prb sesuatu kebenaran itu tidakdapat disembun yikan; 59. bagai menentang matahari prb melawan atau membantah pendapat orangyg berkuasa itu akhirnya menyusahkan kita juga;

60. jangan ditentang matahari condong takut terturut jalan tak berintis prbhendaklah selalu ingat supaya jangan terpedaya oleh sesuatu yg elok danbaik rupanya; 61. menengadah (menentang) matahari prb melawan orang yg mempunyaikuasa besar (lebi h pandai dll) 62. mati anak berkalang bapak, mati bapak berkalang anak prb anak danbapa mestilah tolo ng-menolong pd masa kesusahan; 63. mati dicatuk katak prb orang yg berkuasa dikalahkan (dihina) oleh orang yglemah; 64. mati gajah tiada dapat belalainya, mati harimau tiada dapat belangnyaprb tahu membu at pekerjaan yg jahat dan tahu menyembunyikan danmenghilangkannya; 65. mati ikan kerana umpan, mati saya kerana budi prb manusia dapatdipujuk dgn mulut m anis atau dgn budi baik; 66. mati-mati berdakwat biar hitam prb tiaptiap pekerjaan janganlah kepalang(janganlah dikerjakan separuh jalan); 67. mati tidak akan menyesal luka tidak akan menyiuk prb sudah bulat hatiutk melakukan se suatu dan tidak akan mengumpat atau menyesalkemudiannya; 68. kita semua mati tetapi kubur masing-masing prb lain orang lain fikirannya; 69. spt orang mati, jikalau tiada orang mengangkat bilakan bergerak prbseseorang yg daif j ika tiada orang menolongnya akan susahlah ia 70. mayang menolak seludang prb orang yg melupakan jasa orang ygmemeliharanya sejak k ecil; 71. seludang menolak mayang prb memegah-megahkan diri. 72. spt mayang ditegakkan prb kurus kering serta sangat pucat 73. spt melukut di tepi gantang prb a) tidak dapat menolong sebab dirinyasendiri susah; b) s eseorang yg dipandang ringan oleh orang lain sebabtiada berkuasa 74. alah menang tak tahu, bersorak boleh prb tidak masuk campur dlmperlawanan (perbant ahan dll);

75. alah sabung (main), menang sorak prb biarpun kalah, cakap besar juga 76. mencit seekor penggada seratus prb berhadapan dgn musuh yg banyak; 77. benci akan mencit rengkiang disunu prb sebab takut akan bahaya yg kecildibuang keunt ungan yg besar 78. spt batang mengkudu, dahulu buah drpd bunga prb menganggap sudahmenguasai atau memiliki sesuatu perkara atau barang yg belum tentudapat dikuasai atau diperoleh. 79. spt mentimun dgn durian prb perlawanan yg tidak berpadanan (spt orangyg lemah atau b odoh berlawan dgn orang yg berani atau pintar dll) 80. memegang buntut meong bp tidak mendapat apa-apa 81. di luar merah, di dlm pahit prb janganlah percaya akan perkataan ygmanismanis kerana biasanya berisi tipu daya yg busuk 82. merawal memulang bukit, cerana menengah kota prb sudah jelas sekaliseseorang henda k mengemukakan sesuatu permohonan; 83. kita di pangkal merawal , dia di hujung merawal prb Mn tanggungan kitalebih berat drp d tanggungannya 84. merpati dua sejoli ki sepasang orang yg sedang berkasih-kasihan; 85. jinak-jinak merpati ki perempuan yg kelihatan senang diperdaya tetapisebenarnya tidak 86. habis miang kerana bergeser prb hilanglah ketakutan atau canggung kalausudah biasa m engerjakan sesuatu pekerjaan; 87. rebung tak miang , bemban pula miang prb orang yg tidak campur tangandlm sesuatu pe kerjaan mendapat kesukaran sedangkan yg patut bersusahberdiam diri 88. licin kerana minyak berminta prb sindiran utk merendahkan orang ygangkuh kerana bara ng yg dipinjam 89. minum serasa duri, makan serasa lilin, tidur tak lena, mandi tak basahprb seseorang yg sangat bersusah hati

90. minyak dgn air adakah bercampur prb orang yg bermusuhan atau yg tidaksehaluan must ahil dapat dicampurkan jadi satu; 91. minyak duyung perendang duyung = minyak kita juga ygdigorengkannya prb seseorang t elah berbuat budi atau kebaktian kpdseorang raja atau orang kaya dgn menggunakan kekayaan orang itusendiri; 92. minyak habis sambal tak enak prb kekecewaan dlm perjodohan anak dgnmenantu; 93. licin kerana minyak berminta, elok kerana kain berselang prb sindiranutk merendahkan seseorang yg angkuh atau sombong kerana harta ataubarang yg dipinjam; 94. memasukkan minyak tanah prb menyalakan marah orang (menghasut)supaya perselisiha n makin hebat; 95. sesudah arangarang hendak minyak pula prb sesudah mengotorkannama orang sekarang hendak ber manis-manis pula dgn orang itu 96. minyak biar lecak = mati-mati minyak biar licin prb tiaptiap pekerjaanjanganlah kepalang, biarlah sampai pd akhir kesudahannya; 97. minyak tak licin prb alang kepalang, tanggung-tanggung 98. biar miring asalkan jangan tertelungkup prb tidak mengapa rugi sedikitasalkan jangan h abis semua sekali 99. misai bertaring bagai panglima, sebulan sekali tak bunuh orang prbrupa sahaja yg heba t dan garang, tetapi pengecut; 100. spt misai pulang ke bibir prb kembali ke tempat asalnya 101. biar miskin asal cerdik terlawan juga orang kaya prb kebijaksanaan itulebih juga drpd kekayaan; 102. hidup dua muara prb hidup dgn dua pencarian atau penghidupan 103. mudah jua pd yg ada, sukar jua pd yg tidak prb orang kaya dapatmemenuhi adat apa p un jua sedangkan orang miskin segalanya susah 104. belum tentu hilir mudiknya prb belum tentu keputusan atau kesudahansesuatu perkara;

105. di mudik sebulakan, di hilir semuara prb persatuan yg kukuh; 106. ke mudik tentu hulunya, ke hilir tentu muaranya prb sesuatu maksudatau niat hendakla h tentu tujuannya; 107. tiada dibawa orang sehilir semudik prb dipulaukan drpd masyarakat 108. muka bagai ditampal dgn kulit babi prb hal orang yg tidak tahu malu; 109. muka berpandangan, budi berkedapatan, kasih bagai selama juga prbkejahatan yg dila kukan oleh seseorang kpd orang lain sungguhpundiketahui tetapi tidak dihiraukan; 110. muka licin, ekor (penuh) berkudis prb orang yg pd lahirnya banyak wangtetapi sebenar nya banyak hutang; 111. buruk muka, cermin dibelah prb kerana buruk keadaan diri, orang lain ygdisalahkan; 112. mengambil muka prb membuat-buat laku baik atau manis supaya disayangiorang; 113. tarik muka dua belas prb hal orang yg sangat kecewa, kelihatan selalukesal 114. mulut bagai ekor ayam dihembus prb seseorang yg mulutnya tidakberhentihenti berkata-kata; 115. mulut bau madu, pantat bawa sengat prb orang yg manis mulutnya tetapihatinya jahat; 116. mulut disuapi pisang, pantat dikait dgn onak prb bermukamuka manistetapi di belakang diumpat atau dibuatkan pekerjaan yg mendatangkanbah aya dll; 117. mulut hang lebih drpd gedembai = mulut kamu harimau kamu,mengerkah (batu) kepal a kamu prb perkataan kamu juga ygmembinasakan diri kamu; 118. mulut manis jangan percaya, lepas dr tangan jangan diharap prbjangan percaya kpd o rang yg manis perkataannya dan barang atau wangyg dipinjamkan kepadanya jangan diharap akan dapat kembali; 119. mulut manis mematahkan tulang prb jika seseorang disuruh dgn lemahlembut nescaya s ukalah hatinya dan pastilah ia bekerja dgn sehabis-habisupayanya;

120. mulut satu lidah bertopang prb orang yg jahat hati itu perkataannya laindrpd hasrat hati nya; 121. gula di dlm mulut prb sesuatu barang yg telah dlm milik kita; 122. manis mulutnya bercakap spt santan manisan, di dlm bagai empedu prbperkataan yg le mak manis biasanya berisi tipu semu di dalamnya; 123. terlepas dr mulut buaya, masuk ke mulut harimau prb terhindar drpdkemalangan kecil l alu menghadapi kemalangan yg lebih besar 124. menjilat muntah sendiri prb apa yg telah ditolak (dicacat) diterima lagi 125. murah di mulut, mahal di timbangan prb banyak membuat janji tetapitidak menepatiny a; 126. makin murah makin menawar prb seseorang yg telah diturut orang sesuatukehendaknya , ia berkehendak lebih lagi (telah memperoleh kesenangan iaberkehendakkan kesenan gan yg lebih) 127. musang berbulu ayam prb orang jahat yg menyamar sbg orang baik; 128. musang terjun lantai terjungkat prb a) ada tandatanda yg boleh jadiketerangan dlm sesuatu perkara; b) tempat yg dimasuki pencuri ad a jugasesuatu alamatnya 129. musuh dlm selimut prb musuh yg sangat dekat atau yg ada dlm lingkungansendiri; 130. musuh jangan dicari-cari, bersua jangan dielakkan prb musuhjanganlah dicaricari tetapi jika datang sendiri jangan pula takut