Anda di halaman 1dari 3

Resume untuk Ruqyah

Syarat Ruqyah :
1. Hendaknya Ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan atau sesuatu yang haram 2. Menggunakan firman Allah atau nama nama dan sifat Allah dan menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dimengerti maknanya 3. Berkeyakinan kalau penyembuhan hanya dari Allah SWT, ruqyah hanyalah sebuah wasilah (sebab) 4. Ruqyah jangan dilakukan dengan perangkat yang haram atau bidah misalnya di kuburan, waktu tertentu, kama mandi dll 5. Ruqyah jangan dilakukan dengan symbol symbol yang haram

Contoh yang dilakukan Rasulullah :

Yaqin dengan amalan Ruqyah syarI (Ruqyah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah RasulNya) dan penuh pasrah kepada Allah serta tidak menyimpang dari ketentuan Ruqyah syari. Dibacakan dan ditiupkan pada kedua telapak tangan kemudian diusapkan pada anggota badan mulai dari kepala, muka, bagian depan badan dada dan seterusnya. Hadits dari Aisyah : Bahwasanya Nabi saw apabila berbaring ditempat tidur maka Ia gabungkan kedua telapak tangan-nya, kemudian ditiupkan pada keduanya sambil membaca Al Muawwidzat (Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas) lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangan mulai dari bagian kepala, bagian muka dan bagian depan badan hingga tubuh yang dapat dijangkau. Beliau kerjakan tiga kali. Aisyah berkata : Tatkala aku merasa sakit maka beliau menyuruh aku mengerjakan seperti ini (HR. Bukhari-Muslim) Dibacakan pada ibu jari kemudian ditempelkan pada bumi lalu ibu jari diletakkan pada anggota tubuh yang sakit. Hadits dari Aisyah: Bahwasanya Nabi Saw apabila ada seorang merasa tubuhnya ada yang sakit maka beliau meletakkan ibu jari-nya pada tanah kemudian diangkatnya sambil membacakan doa : BismIlahi turbatu ardhinaa biriiqoti badhuna yusyfa saqiimuna biizni robbina (HR. Bukhari dan Muslim) Mengusapkan tangan pada anggota yang sakit sambil membaca Ruqyah. Hadits dari Aisyah : Bahwasanya Nabi Saw pernah mendoakan salah satu keluarganya yang sakit dengan meletakkan tangan kanannya (pada tubuh yang sakit) sambil membaca : Allahumma robbannaas Azhibil baas Isyfi antasysyafii Laa syifaa-a illaa syifaauka Syifaa-an laa yugoodiru saqoman (HR. Bukhari dan Muslim)

: .

Dibacakan Ruqyah pada bejana yang berisi air dan ditiupkan kedalamnya kemudian menyuruh penderita untuk meminumnya atau mandi dengan air tersebut. Hadits dari Aisyah: Ia pernah membawa air zamzam kemudian ia memberitahu (kepada para shahabat) bahwasanya Rosulullah SAW membacakan doa pada air zamzam yang ada dalam bejana dari kulit lalu beliau menuangkan air itu pada gelas dan meminumkannya kepada orang-orang yang sakit (HR. Muslim). Letakkanlah tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sakit, lalu ucapkan dan ucapkanlah doa berikut sebanyak tujuh kali:

bismillah tiga kali,

,
Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang kudapati dan kukhawatirkan akan terjadi. Dan Allah menurunkan kepadamu air hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan Syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mempertaguh dengannya telapak kakimu (pendirianmu) (QS. Al Anfal : 11)

Bacaan untuk Ruqyah


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan (taawudz), Audzu billahi minasyaithonirrojim Al Ikhlash dan Al Muawwidzatain (An-Naas dan Al-Falaq) Al Fatihah 4 ayat diawal surat Al Baqarah (2) Al Baqarah ayat 163 dan 164 (2:163-164) Ayat Kursi dan 2 ayat sesudahnya (2 : 255 257) 3 ayat diakhir surat Al Baqarah (2) Ayat pertama surat Ali Imran (3:1-3) Ali Imran ayat 18 (3:18) Al Araf ayat 54 (7:54) Al Mumin ayat 116 (23:16) Al Jin ayat 3 (72:3) 10 ayat diawal surat Ash- Shoffat (37:1-10) 3 ayat diakhir surat Al Hijr (15:97-99) Yunus : 81 (10:81) Al Anbiya : 70 (21:70) Al Furqon : 23 (25:23) Al Arof : 118-119 (7:118-119)

Doa memohon Kesembuhan


BismIlahi turbatu ardhinaa biriiqoti badhuna yusyfa saqiimuna bi-izni robbina Allahumma Robban-naas Azhibilbaas Isyfi antasysyaafii Laa syifaa-a Illaa syifaa-uka Syifaa-an laayugoodiru saqoman. Amsahil baas Robbannaas Biyadikasy-syifaa Laa kaasyifalahu Illaa anta