Anda di halaman 1dari 11

TAHUN

BAHAGIAN A ( WAJIB )

BAHAGIAN B ( PILIHAN ) 1.Cerita 2.Situasi 3.Surat Kiriman Rasmi 1.Cerita 2.Wawancara 3.Melengkapkan Cerita (Penutup diberi) 1.Cerita 2.Situasi 3.Ucapan 1.Cerita 2.Situasi 3.Surat Kiriman Tidak Rasmi 1.Melengkapkan Cerita 2.Situasi 3.Syarahan

BAHAGIAN C ( WAJIB ) Petikan cerita berbentuk nilai murni Petikan cerita berbentuk teladan

Gambar Bersiri 2005

Gambar Tunggal 2006

Gambar Tunggal 2007

Petikan cerita berbentuk nilai murni Petikan cerita berbentuk nilai murni

Gambar Tunggal 2008

Gambar Tunggal 2009

Petikan cerita berbentuk nilai murni

~ 10 MARKAH ~ Bahan rangsangan diberi sama ada gambar tunggal @ gambar bersiri. ~ Menulis ayat berpandukan gambar. Calon Mesti : 1. Membaca dan memahami arahan ( situasi gambar / aktiviti ) 2. Meneliti dan mencari maklumat tantang gambar / grafik 3. Membina lima ayat ( ikut arahan ) 4. Menggunakan perkataan yang pelbagai dan bersesuaian 5. Menulis dan menggunakan ejaan serta tanda baca dengan betul 6. Menyemak ayat yang dibina

Kriteria Pemarkahan ( Bahagian A ) Tahap Kecekapan Penulisan Pencapaian * menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan Cemerlang * penggunaan kata yang meluas dan sesuai dengan bahan (5 ayat betul) * penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul * menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan Baik * penggunaan kata yang meluas dan sesuai dengan bahan (4 ayat betul) * terdapat beberapa kesalahan tanda baca yang tidak menjejaskan ayat * menggunakan ayat tunggal dan menepati bahan Memuaskan * penggunaan kata yang terhad tetapi masih sesuai dengan bahan (2-3 ayat betul) * terdapat beberapa kesalahan tanda baca dan ejaan yang menjejaskan ayat * ayat ringkas yang tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan Pencapaian * penggunaan kata yang tidak sesuai dengan bahan Tahap Minimum * tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan
(1 ayat betul)

1. Calon yang dapat A adalah ayat yang lebih daripada 7 perkataan. 2. Penggunaan nama tidak digalakkan. 3. Apa-apa yang terdapat dalam gambar boleh digunakan. 4. Perkataan sedang tidak digalakkan. 5. Jangan bina ayat dengan rangkai kata dalam gambar.

~ 30 MARKAH ~ Calon dikehendaki menulis sebuah karangan daripada 3 soalan. ~ Soalan yang dikemukakan merangkumi karangan berformat dan tidak berformat. Calon Mesti : 1. Membaca semua arahan / soalan yang terdapat pada soalan 2. Memilih tajuk / soalan yang paling difahami. 3. Memahami kehendak soalan. 4. Membina rangka karangan supaya menepati isi. 5. Menulis karangan yang dipilih. 6. Menyemak karangan yang ditulis.

Kriteria Pemarkahan ( Bahagian B ) Tahap Kecekapan Penulisan Pencapaian * ayat yang pelbagai dan gramatis bertepatan dengan tema Cemerlang * penggunaan kata yang pelbagai dan kosa kata yang 24 - 30 markah meluas serta sesuai dengan tema * olahan idea yang sangat baik dan penyampaian yang jelas dan menarik * ejaan dan tanda baca yang betul * ayat masih gramatis dan bertepatan dengan tema * penggunaan kata yang pelbagai dan kosa kata yang Baik sederhana serta sesuai dengan tema 17 - 23 markah * olahan idea yang menarik dengan penyampaian yang jelas dan menarik * terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca tapi tidak menjejaskan ayat * ayat yang kurang gramatis @ menggunakan ayat tunggal tapi masih berkaitan dengan tema * penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang agak Memuaskan terhad 11 - 16 markah * olahan idea yang mudah dan ringkas dengan penyampaian yang kurang menarik * ejaan dan tanda baca yang terhad serta banyak kesalahan * ayat tunggal,tidak gramatis dan tidak menepati tema Lemah * kata dan kosa kata yang sangat terhad 1 - 10 markah * olahan idea yang tidak jelas * kesalahan ejaan dan tanda baca yang banyak

1. Menjawab tugasan / menepati idea. 2. Ayat yang gramatis (lengkap dan majmuk dari segi tatabahasa ). 3. Penggunaan kata imbuhan,kata ganda,adjektif dan simpulan bahasa digalakkan. 4. Idea perlu menepati kehendak soalan dan berurutan. 5. Pengolahan idea,gaya penulisan dan penghuraian idea yang menarik.

~ 20 MARKAH ~ Calon dikehendaki membuat ulasan. ~ Menulis ulasan seperti yang dikehendaki oleh soalan. Calon Mesti : 1. Membaca dan kenalpasti arahan yang diberikan. 2. Mengecam nilai murni,pengajaran,amalan baik,faedah @ kebaikan. 3. Membaca petikan serta mengenal pasti situasi / keadaan yang menunjukkan gambaran nilai / pengajaran. 4. Menulis nilai yang ada dalam petikan sahaja. 5. Menulis dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 6. Kelancaran ulasan 7. Menyemak ulasan yang ditulis.

Kriteria Pemarkahan ( Bahagian C ) Tahap Kecekapan Penulisan Pencapaian * ulasan menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan Cemerlang * penggunaan kata dan kosa kata yang meluas dan sesuai 18 - 20 markah * ejaan dan tanda baca yang betul * menyenaraikan 4 @ 5 idea yang betul * ulasan masih jelas dan tepat menggunakan ayat yang gramatis Baik * penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang agak baik 16 - 17 markah * ejaan dan tanda baca yang terdapat sedikit kesalahan tapi tidak menjejaskan ayat * menyenaraikan 3 @ 4 idea yang betul ulasan kurang jelas / tidak tepat penggunaan kosa kata terhad olahan idea kurang menepati ulasan Memuaskan banyak kesalahan ejaan / tanda baca tapi tidak 16 - 11 markah menjejaskan ayat * mengemukakan 2 @ 3 idea sahaja * * * * ulasan tidak jelas / tidak tepat kosa kata sangat terhad tiada olahan idea banyak kesalahan ejaan / tanda baca dan menjejaskan maksud ayat * mengemukakan 1 idea sahaja * * * *

Lemah
< drpd 11 markah

1. Pemahaman calon untuk membuat ulasan ( sama ada nilai murni,pengajaran,amalan baik, faedah). 2. Olahan yang dibuat sama ada daripada nilai petikan. 3. Ulasan mengikut keperluan soalan: a) nilai + huraian + contoh b) nilai + huraian c) nilai + contoh 4. Tulis dalam bentuk nombor dan ikut nilai ( 4 / 5m). 5. Salin petikan sahaja dapat 1 markah.