Anda di halaman 1dari 3

Soalan Tugasan Semester Januari 2012

(a)

Setiap peralatan dalam Litar Kawalan Pengguna disambung dalam urutan yang telah ditetapkan oleh I.E.E.E untuk memudahkan kendalian kawalan keselamatan. Bincangkan setiap peralatan dalam Litar Kawalan Pengguna dari aspek berikut: (i) (ii) (iii) Hak milik Fungsi Simbol piawai

(b)

Anda diminta untuk menterjemahkan litar ini kepada lukisan litar skematik. Petunjuk bagi setiap komponen litar adalah: y y y y y y y y y SW = suis C1 & C3 = kapasitor C2 = kapasitor elektrolitik R1, R2 & R3 = perintang D1 = diod Q1 = transistor NPN IC CMOS = 1 off 4001 & 14 pin soket Bateri Buzzer

Kemudian, terangkan fungsi setiap komponen dalam litar kecuali suis dan bateri.