Anda di halaman 1dari 17

SK BUKIT SETONGKOL 25200 KUANTAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN A

1. Yang manakah antara berikut bukan

1 JAM

mikroorganisma? A. Bakteria B. Berudu C. Fungi


Fungi Tadpole Bacteria

Which one of the following is not a microorganism?

B. Mikroorganisma boleh membiak dan bernafas


C. Fungi boleh digunakan dalam
Microorganism can grow and breathe

pembuatan roti

D. Semua bakteria adalah berbahaya dan boleh menyebabkan penyakit yang membawa maut
All bacteria are harmful and can cause deadly diseases

Fungi can be used to help in making bread

D. Protozoa
Protozoa

2. Mikroorganisma dapat dilihat melalui


Microorganisms can be seen through

4. Apakah sebenarnya yang menyebabkan

doh roti menjadi kembang?

A. cermin
mirror

What actually makes the bread dough rise?

B. teleskop C. mikroskop D. periskop


periscope microscope telescope

A. Pembiakan mikroorganisma yang sangat cepat


The microorganisms reproduce very quickly

B. Pembebasan karbon dioksida apabila mikroorganisma bernafas C. Pergerakan mikroorganisma di dalam doh
The carbon dioxide produced when the microorganisms breathe

3. Manakah antara pernyataan berikut

tentang mikroorganisma yang tidak betul?


Which of the following statements about microorganism is not correct?

A. Virus adalah mikroorganisma yang paling kecil


Virus is the smallest microorganism

D. Pertumbuhan microorganism di dalam doh

When the microorganisms move about within the dough

When the microorganisms grow within the dough

5. Semua yang berikut dihasilkan dengan

bantuan fungi kecuali ..... A. tapai B. roti


tapai

All the following products are made with the help of fungi except .....

8. Manakah antara penyakit berikut yang disebabkan oleh virus? I Selesema


Flu

Malaria

Which of the following diseases are caused by virus?

C. tempe D. dadih
tempe

bread

II

Campak
Measles Malaria

III Malaria IV Cacar air

yogurt

Chicken pox

6. Mikroorganisma adalah penyebab

kepada I

A. I dan II

Microorganisms are the cause of

pereputan gigi
tooth decay

B. II dan IV
C. I, II dan IV
II and IV

I and II

II

makanan menjadi busuk


food turning bad illnesses

III penyakit IV

D. I, II, III dan IV


I, II, III and IV

I, II and IV

keracunan makanan
food poisoning

9. Mengapakah jururawat dikehendaki

A. I, II dan III B. I, II dan IV


C. II, III dan IV
I, II and IV I, II and III

memakai sarung tangan apabila merawat luka pesakit?

Why are nurses required to wear gloves when treating wounds?

D. I, II, III dan IV


I, II, III and IV

II, III and IV

A. Mereka tidak menggunakan jarum sebaliknya menggunakan tangan B. Mereka tidak perlu membasuh tangan dengan kerap

The can use their hands instead of using pincers

7. Antara penyakit berikut, yang manakah


Which of the illnesses below not result from the harmful effects of bacteria?

tidak disebabkan oleh mikroorganisma? A. Cirit-birit B. Campak


Measles Diarrhoea

C. Mereka selamat daripada penyakir berjangkit D. Kuku mereka tidak mencederakan pesakit
Their fingernails do not hurt their patients They are safe from contagious diseases

They do not need to wash their hands so often

C. Pening kepala D. Malaria


Headache

10. Yang manakah antara berikut bukan

cara yang berkesan untuk menghalang penyebaran mikroorganisma?


Which one of the following is not an effective way to prevent the spread of microorganisms?

C. burung D. penyu
turtle bird

A.

B. Basuh tangan sebelum memegang

Drinking only boiling water

Minum air yang dimasak sahaja

13. Bagaimanakah ibu ayam melindungi anaknya?


How does a hen protect her young? By flapping her wings

makanan

C. Menutup tingkap pada setiap masa D. Pesakit yang mengalami penyakit


Keeping the window closed all the time

Washing hands before handling foods

A.

Mengepakkan sayapnya

B. Mencarikan makanan untuk

anaknya

berjangkit dikuarantin

Keeping patients with contagious diseases under quarantine

C. Menyimpan anak-anaknya di dalam

By getting food for them

lubang

11. Kemandirian spesies penting supaya haiwan tidak akan mati

D. Menyerang musuhnya apabila

By keeping them in burrow

The survival of the species is important so that animals will never die

diancam bahaya

A.

By attacking the enemy when threatened

B. spesies haiwan tidak akan menjadi

14. Semua haiwan di bawah hidup secara

pupus

C. haiwan dapat membiak dengan

the animal species will not become extinct

berkumpulan sebagai cara untuk kemandirian spesies kecuali kuda belang

All the animals below stay in herds as a method of survival except

kadar yang cepat

A.

D. haiwan akan bertambah lebih

animals can reproduce at a faster rate

B. gajah

zebras

banyak berbanding tumbuhan

there will be more animals than plants

C. helang
eagle

elephants

12. Semua haiwan di bawah memastikan

D. monyet
monkey

kemandirian spesiesnya dengan cara yang sama kecuali ayam

All the animals below ensure the survival of their species in the same way except

15. Manakah antara yang berikut bukan

cara pencaran benih tumbuhan? Haiwan

A.

B. ular

chicken snake

A.

Which of the following is not a means of seeds dispersal by plants? Animals Water

B. Air

C. Angin
3

D. Hujan
Rain

Wind

Getah

Keembung Kacang bendi Kacang panjang


Long beans Ladys finger Balsam

Rubber

D. mekanisma letupan
explosive mechanism

P Q R S

Buah berangan
Chestnut

Semarak api Sena

Flame of the forest Angsana

16. Bagaimanakah biji benih bagi

tumbuhan di atas dipencarkan? Air

Getah

How are the seeds of the plants above dispersed?

Rubber

19. Manakah antara tumbuhan di atas

A.

B. Angin C. Haiwan D. Mekanisma letupan


Explosive mechanism Animals Wind

Water

dipencarkan melalui mekanisma letupan? P, Q dan R

Which of the plants above is dispersed by explosive mechanism?

A.

B. P, Q dan S C. Q, R dan S D. P, Q, R dan S


P, Q, R and S Q, R and S P, Q and S

P, Q and R

17. Antara biji benih yang berikut, yang manakah dipencarkan oleh haiwan? Rambutan

Which of the following seeds is dispersed by animals? Rambutan Shorea

A.

B. Meranti C. Kelapa

20. Mangga dan rambutan dipencarkan melalui haiwan. Ciri-cirinya adalah .....
Mangoes and rambutans are dispersed by animals. Their characteristics are .....

D. Kekacang
Beans

Coconut

berjus dan sedap


juicy and fleshy

II

berwarna terang
brightly coloured sweet taste

18. Biji benih atau buah yang ringan dan mempunyai ruang udara dipencarkan melalui ..... air

III rasa manis IV A. B. C.

mudah dikupas kulitnya


easy to peel

Seeds or fruits which are light and with air spaces are dispersed by ..... water

A.

I, II and III

I, II dan III I, III dan IV II, III dan IV

B. haiwan C. angin
wind animals

I, III and IV

II, III and IV

D.
5

I, II, III and IV

I, II, III dan IV

21. Antara haiwan berikut, yang manakah omnivor?


Which of the following animals is an omnivore?

Rajah 2 / Figure 2 Berdasarkan rajah 2, rantai makanan manakah yang benar?


Based on the figure 2, which food chain is correct?

A. Rusa / Deer B D Beluncas /


Caterpillar

QSRP B. Q S P R C. R P S Q D. S Q P R

24. Organisma
Organism

Penerangan
Description

Itik / Duck

Katak / Frog

W X Y Z

Makan tumbuhan dan haiwan


Eats plants and animals Eats only plants

Makan tumbuhan sahaja Boleh membuat makanan sendiri


Can make its own food

Tumbuhan hijau Beluncas P Ular


Green plants Caterpillar P

Snake

Rajah 1 / Figure 1 22. Rajah 1 menunjukkan satu rantai makanan. Semua yang berikut mungkin P kecuali .....
Figure 1 shows a food chain. P can be all of the following except ..... rabbit goose

Makan haiwan sahaja


Eats only other animals

Jadual 1 / Table 1 Berdasarkan Jadual 1, manakah antara rantai makanan yang betul? WXYZ B. Y W X Z C. X Y Z W D. Y X W Z

A.

arnab

B. angsa C. ayam

Based on Table 1, which of the following food chains is correct?

A.

D. burung kecil
small bird

chicken

23.

25. Antara rantai makanan berikut, yang

manakah tidak betul?


A.

Which of the food chains is not correct? Algae Small fish Big fish

Alga Ikan kecil Ikan besar

B. Beluncas Ayam Ular

C. Pokok padi Tikus Burung

Caterpillar Chicken Snake

hantu

S
6

Paddy Rat Owl

D. Tumbuhan hijau Arnab

Helang

Green plants Rabbit Eagle

Tumbuhan hijau Kancil Ular Helang Rajah 3 / Figure 3


26. Rajah 3 menunjukkan satu rantai

makanan di hutan. Apakah yang akan berlaku sekiranya bilangan ular bertambah?
Figure 3 shows a food chain in a forest. What will happen if the number of snakes increases?

C. 3 D 4 . 28. Maklumat berikut menunjukkan hubungan di antara hidupan.


The following information shows a relationship between living things.

A. 1 B. 2

Tumbuhan J dimakan oleh haiwan K dan haiwan L Haiwan L dimakan oleh haiwan S Haiwan K dimakan oleh haiwan L
Animal K is eaten by animal L Animal L is eaten by animal S

Plant J is eaten by animal K and animal L

X - bilangan kancil berkurangan Y - bilangan helang bertambah Z - tumbuhan hijau bertambah


green plants increase the number of eagles increases the number of mouse deer decreases

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar berdasarkan maklumat di atas?


Which of the following statements is true based on the above information?

A.

B. X dan Y sahaja C. Y dan Z sahaja D. X, Y dan Z


X, Y and Z Y and Z sahaja X and Y only

X only

X sahaja
A.

B. Jika J diracun, K bertambah C. Jika K berkurang, S bertambah D. Jika S diburu secara berleluasa, L
If K decreases, S increases If J is poisoned, K increases

If J dies, L decrases

Jika J mati, L berkurang

27. Rajah 4 menunjukkan satu siratan makanan.


Figure 4 shows a food web.

berkurang

If S hunted rampantly, L decreases

Q T P R U V

29. Rajah 5 menunjukkan siratan makanan bagi suatu kebun.


Figure 5 shows a food web for a farm.

Vegetables

Sayur

S Rajah 4 / Figure 4 Berapakah bilangan karnivor yang terdapat dalam siratan makanan itu?
How many carnivores are in the food web?

Caterpillars

Beluncas

Burung pipit
Sparrows

Chickens

Ayam

Snakes

Ular

Rajah 5 / Figure 5

Apakah yang akan mengurangkan populasi beluncas? I

What would decrease the population of caterpillars? Plant more vegetables Breed more chickens Kill the sparrow Kill the snakes

Menanam lebih banyak sayur Membiak lebih banyak ayam

II

III Membunuh burung pipit IV Membunuh ular

A. I dan III
I and III

B.

I and IV

I dan IV II dan III

C. D.

II dan III II and IV

II dan IV

30. Maklumat berikut menunjukkan tabiat pemakanan bagi tiga haiwan yang berlainan.
The following information shows the eating habits of three different animals.

Haiwan W makan tumbuhan X Haiwan Y makan haiwan W Haiwan Z makan haiwan Y


Animal Z eats animal Y Animal Y eats animal W Animal W eats plant X

Rantai makanan manakah yang betul?


Which food chain is correct?

A.

ZWXY B. W Y X Z C. X Y Z W D. X W Y Z

10

NAMA

: _______________________________________________________ _

KELAS : ____________________________

BAHAGIAN B
1. Abdul Rahman menjalalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kesan yis ke atas adunan tepung. Kuantiti yis yang berbeza dimasukkan ke dalam empat adunan tepung, Q, R, S dan T. Rajah 1 menunjukkan ketinggian adunan selepas 30 minit.
Abdul Rahman carries out an investigation to see the effect of yeast on dough. Different quantities of yeast is mixed into four doughs, Q, R, S and T. Figure 1 shows the height of the dough after 30 minutes.

4 cm 2 g yis
4 g yeast

6 cm 4 g yis 6 g yis

8 cm

10 cm

2 g yeast

6 g yeast

8 g yeast

8 g yis

Rajah 1
Figure 1

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

What is the purpose (aim) of the investigation?

__________________________________________________________ __________________________________________________________ (1 markah / mark)


b) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
State one information gathered in this investigation.

__________________________________________________________ (1 markah / mark)


11

c) Nyatakan
State

(i)

what is changed (manipulated variable) in this investigation,

apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini,

_______________________________________________________ (1 markah / mark)


(ii)

what is measured (responding variable) in this investigation,

apa yang diukur (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini,

_______________________________________________________ (1 markah / mark) d) Ramalkan ketinggian adunan itu jika 12 g yis digunakan.
Predict the height of the dough when 12 g of yeast is used.

__________________________________________________________ (1 markah / mark)

2.

Rajah 2 di bawah menunjukkan bilangan telur yang dihasilkan oleh empat jenis haiwan.
Figure 2 below shows the number of eggs produced by four types of animals.

Bilangan telur yang dihasilkan

The number of eggs produced

Q Rajah 2
Figure 2

Haiwan
Animals

12

a) Nyatakan satu pemerhatian tentang bilangan telur yang dihasilkan.


State one observation on the number of eggs produced.

__________________________________________________________ __________________________________________________________ (1 markah / mark) b) Bagaimanakah haiwan Q dan S memastikan kemandirian spesies mereka?
How do animals Q and S ensure the survival of their species?

__________________________________________________________ __________________________________________________________ (1 markah / mark) c) Ramalkan haiwan P.


Predict animal P.

P: ________________________________________________________ (1 markah / mark) d) Huraikan cara haiwan berikut menjaga anaknya.

Explain how the following animals take care of their young.

(i)

Female tilapia

Tilapia betina : ___________________________________________ ___________________________________________ (1 markah / mark)

(ii)

Kangaroo

Kangaru : ___________________________________________ ___________________________________________ (1 markah / mark)

13

3.

Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan pelajar Sekolah Kebangsaan Bukit Setongkol yang menghidap penyakit X daripada hari pertama sehingga hari ke-5.

Table 1 below shows the number of pupils of Sekolah Kebangsaan Bukit Setongkol having disease X from day 1 until day 5.

Hari
Day

Bilangan pelajar yang menghidap penyakit X


Number of pupils having disease X

1 2 3 4 5 Jadual 1
Table 1

6 10 14 18 22

a) Apakah corak bilangan pelajar yang menghidap penyakit X daripada hari

pertama sehingga hari ke-5?

What is the pattern of the number of pupils having disease X from day 1 until day 5?

__________________________________________________________ (1 markah / mark) b) Nyatakan inferens daripada pemerhatian untuk soalan (a).
Give your inference from your observation in question (a).

__________________________________________________________ __________________________________________________________ (1 markah / mark) c) Nyatakan


State

(i)

what is changed (manipulated variable) in this investigation,

apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini,

_______________________________________________________ (1 markah / mark) (ii) apa yang diukur (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini,

what is measured (responding variable) in this investigation,

_______________________________________________________ (1 markah / mark)


14

d) Ramalkan bilangan pelajar yang menghidap penyakit X pada hari ke-6.


Predict the number of pupils who have disease X on day 6.

__________________________________________________________ (1 markah / mark)

4.

Noriliana telah membuat satu kajian untuk mengetahui hubungan antara sumber makanan dengan bilangan haiwan pengguna. Kajian tersebut melibatkan beluncas dan burung pipit di kawasan sekolah. Kajian itu dibuat selama empat minggu.

Noriliana carried out a study to find out the relationship between sources of food and the number of consumers. The study involved caterpillars and sparrow in the school garden. The study took four weeks.

Pemerhatian dicatatkan dalam jadual berikut:


The observation are recorded in the following table:

Minggu
Week

1 30 6

2 24 9

3 19 13

4 15 18

Bilangan beluncas

Number of caterpillars

Bilangan burung pipit


Number of sparrow

a) Nyatakan tujuan kajian itu.

State the aim of the investigation.

__________________________________________________________ (1 markah / mark)

15

b) Apakah corak perubahan untuk


What is trend for

(i)

Beluncas : ___________________________________________ Caterpillars (1 markah / mark) Burung pipit : ___________________________________________ Sparrow (1 markah / mark)

(ii)

c) Apakah kesimpulan yang boleh anda buat berdasarkan pemerhatian itu?


What conclusion can be make based on the observation?

__________________________________________________________ __________________________________________________________ (1 markah / mark) d) Ramalkan bilangan beluncas pada minggu ke-5.
Predict the number of caterpillars on the 5th week.

__________________________________________________________ (1 markah / mark)

16

~ KERTAS SOALAN TAMAT ~


~ QUESTIONS END ~

17