SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SEGAR MODUL CUTI SEKOLAH BAHASA MALAYSIA 30 MEI- 10JUN 2011

Nama : _________________________ Kelas : __________________________

Disediakan oleh Pn Zalina Muhammad Guru Pemulihan Khas SK Taman Segar

1

B e l K U Q V C H E I N O T Y 2 .Lengkapkan huruf-huruf yang tertinggal dalam turutan abjad.

Salin huruf-huruf kecil pada huruf besar yang diberi. 3 . C F G E N D H J T Q A R V L X S Y M I B W U O Z P Bulatkan huruf yang berbeza.

a u h b m t i p e a u h b m f i p e c u n b m t i p e a u h b w t i b e a n h b m t j p a a u h d m t i p e Warnakan huruf yang sama 4 .

kemudian tulis semula D t 5 .Padankan huruf besar dengan huruf kecil.

E R T B A Q G F M H J K b a g d e r m q k j f h Lengkapkan huruf di bawah ini 6 .

n k r g u a d w z 7 .

ren …. tik …. e” berpandukan gambar.Arahan: Tuliskan huruf vokal “ a .. o . pal 8 . …. i . u..dik …. lar ….

a u o i a e i a a e a e o o u o i e a u 9 .Bulatkan huruf vokal yang sama.

Suaikan perkataan berdasarkan gambar di bawah babu baba bibi bubu 10 .

b b b b u 11 .Lengkapkan silang kata di bawah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful