SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (PEREMPUAN) BUKIT KUDA, JALAN PERAK, 41300 KLANG TAHUN 2007 PERANCANGAN UNIT BIMBINGAN

DAN KAUNSELING BIDANG PENGURU SAN PROGRAM/ AKTIVITI Mesyuarat J/K Kaunseling 3 kali setahun Mengurus dan Mentadbir Perkhidmatan B&K KAUNSEL ING Mengendalikan Sesi Kaunseling Individu & Kelompok OBJEKTIF Merancang tugasan dan dapat melaksanakan tugasan dengan baik. Dapat melaksanakan tugas-tugas yang diarah oleh Ketua Jabatan Dapat membimbing pelajar mengenali potensi diri dan persekitaran KOS RM 10.00 (Kertas) KEPERLUAN TENAGA Pentadbir Kaunselor P. SASARAN J/K Kaunselor JADUAL KERJA JANUARI MEI OKTOBER Sepanjang Tahun TANGGUNG JAWAB Pn. Yusnita

RM 150.00 (Fail & Kertas) RM 30.00 (Kertas)

Kaunselor P.

Kaunselor

Pn. Yusnita Pn. Malarvili Pn. Tai C.H Pn. Tai C. H Pn. Malarvili Pn. Yusnita

Guru Disiplin Guru Tingkatan Kaunselor P.

Pelajar dirujuk Pelajar dipanggil Sukarela

Sepanjang Tahun

AKADEMIK

Taklimat Dasar 60:40, Sijil Terbuka, Mata Pelajaran Elektif Taklimat M/P Ting. 1 Program Maju Diri . Kemahiran Belajar . Inventori Kerjaya Program Orientasi Ting. Satu Program Orientasi Pelajar Baru (Sesi Pagi) IKRAR MURID dan Kajian Semakan Masalah

PEMBANGU NAN SAHSIAH DAN AKADEMIK

Pelajar jelas dasar pendidikan dan bersedia mempelajari m/p baru. Pelajar bersedia menghadapi pembelajaran di Sekolah Menengah. Meningkatkan sahsiah pelajar dan menambah kemahiran belajar dan motivasi.

RM 50.00 (Kertas)

Penyelaras Ting. Guru-guru Penceramah Penyelia Petang Penyelaras Ting. Kaunselor P. PK HEM Ketua Panitia Penceramah Fasilitator/ Guruguru Penyelia Petang Penyelaras Ting.1 Guru-guru Fasilitator Penyelaras Tingkatan 3,4,5 Fasilitator Penyelaras Ting. Ketua Tingkatan

Pelajar Ting. Empat

JANUARI

Pn. Yusnita

RM 30.00

Pelajar Tingkatan Satu Semua pelajar

JANUARI

Pn. Malarvili

RM 500.00

JANUARI

Pn. Malarvili Pn. Tai C.H Pn. Yusnita

PSIKOSOSI AL

RM 200.00 Membantu pelajar menerima suasana baru di sekolah Pelajar berikrar mencapai sasaran dalam prestasi akademik.

Pelajar Ting. Satu Pelajar Baru Berpindah ke SMKPBK 2007 Semua pelajar

JANUARI

Pn. Malarvili

JANUARI

Pn. Tai C.H

RM 100.00

PENYELIDI KAN DAN KAJIAN MASALAH

JANUARI

RM 50.00

Pn. Yusnita Pn. Malarvili Pn. Tai C.H

PEMBANGU NAN SAHSIAH

KEM JATI DIRI KEM JATI DIRI KEM JATI DIRI Kursus Kepimpinan Pengawas Kursus Kepimpinan Organisasi Kursus Kepimpinan Ketua Tingkatan Kursus PRS

Pelajar dapat membina sahsiah murni. Pelajar dapat membina sahsiah murni. Pelajar dapat membina sahsiah mulia. Melatih pengawas lebih berketrampilan Pengerusi dan setiausaha dapat kemahiran mengendalikan organisasi Ketua Tingkatan mampu mengendalikan kelas dengan berkesan PRS berkemahiran dalam membantu rakan-rakan

RM 2,000.00

Guru-guru Penceramah Fasilitator Guru-guru Penceramah Fasilitator Guru-guru Penceramah Fasilitator Guru-guru Disiplin Penceramah Guru-guru Penasihat Kelab/Persatuan Penceramah Guru Tingkatan S/U Majlis Ketua Tingkatan Penceramah Jurulatih

RM 2,000.00

RM 2,000.00

RM 2,000.00

PSIKOSOSI AL DAN KESEJAHTE RAAN MENTAL

40 orang pelajar bermasalah Tingkatan 1,2 40 orang pelajar bermasalah Ting.3,4 40 orang pelajar bermasalah 5,6 1. 40 orang 2. 80 orang 100 orang

MAC

Pn. Malarvili

MAC

Pn. Tai C.H

MAC

Pn. Yusnita

FEBUARI APRIL MAC

PN. Yusnita

RM 1,200.00

Pn. Malar

RM 600.00

50 orang

FEBRUARI

Pn. Tai

RM 1,200.00

40 orang

JANUARI

Pn. Yusnita

PERKHIDM ATAN PENGEMBA NGAN AKADEMIK

Persediaan Menghadapi Peperiksaan I . Pengurusan Masa Motivasi Persediaan Menghadapi Peperiksaan II . Pemantauan Buku Nota Bengkel Kemahiran Belajar Ting. 1 . Teknik Ambil Nota Teknik Belajar Bengkel Kemahiran Belajar Ting. 4 Seminar Kecemerlangan SPM Seminar Kecemerlangan PMR

1. Pelajar dapat menyusun jadual belajar sendiri dan dapat menentukan hala tuju belajar. 2. Pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar semaksima mungkin. 1. Pelajar tahu teknik belajar yang betul dan cara-cara mengambil nota yang baik. 2. Pelajar boleh membuat latihan yang diberi. 1. Pelajar mengetahui caracara menjawab soalan dengan betul . Pelajar mengetahui caracara menjawab

RM 200.00

Guru-guru Penyelaras Ting. 3 dan 5 Ketua Bidang Ketua Panitia Guru-guru Penyelaras Ting.

Pelajar Tingkatan 3 dan 5 Pelajar Tingkatan 3&5

FEBRUARI MAC/ APRIL

Pn. Yusnita Pn. Yusnita

RM 100.00

Guru-guru M/P Penyelaras Ting. 1 Fasilitator Penyelaras Ting. 4 Guru-guru M/P Fasilitator Ketua Bidang Ketua Panitia Penceramah Penyelaras T. 5 Guru M/P Ketua Bidang Ketua Panitia Penceramah

Pelajar Tingkatan Satu Pelajar Tingkatan 4

FEBRUARI

Pn. Malarvili

FEBRUARI

Pn. Tai C.H

RM 600.00

Pelajar Tingkatan 5

OGOS

Pn. Tai C.H

RM 600.00

Pelajar Tingkatan 3

OGOS

Pn. Tai C.H

PENGURUS AN

Taklimat IPTA dan Matrikulasi

Pelajar tahu syaratsyarat kemasukan ke IPTA dan Matrikulasi. Pelajar dapat memohon untuk ke asrama penuh

RM 30.00

Penyelaras Ting. 5 Guru-guru M/P Penceramah

Taklimat Permohonan Asrama Penuh

RM 20.00

Pelajar Tingkatan 5 Pelajar Tingkatan 6 Atas Pelajar Tingkatan 3A, 3B,3C

OGOS Pn. Yusnita

JUN

Pn. Yusnita

PERKHIDM ATAN PENCEGAH AN

Pend.Pencegaha Pelajar n Dadah Dalam mengaplikasi ilmu Kurikulum pencegahan dadah dalam P&P. Program 5 Pelajar dapat Minit mengenalpasti kesan-kesan pengambilan dadah. Pameran Anti Pelajar dapat Dadah memberi pandangan terhadap pameran yang dijalankan. Ceramah Pelajar takut Bahaya Dadah kepada kesan-kesan ketagihan dadah. Ceramah HIV/ AIDS Pertandingan Sempena Bulan Pencegahan Dadah : .Melukis Poster .Esei .Sajak .Kuiz .Nasyid Lawatan Ke Rumah Orangorang Tua Pelajar tahu punca dan kesan-kesan HIV dan AIDS Pelajar dapat menunjukkan potensi/ bakat dalam Kegiatan Pencegahan Dadah

RM 20.00

RM 20.00

PK Kurikulum Ketua Bidang Ketua Panitia Guru M/P PK HEM PK Kurikulum Guru M/P Penyelaras Tingkatan Guru Disiplin ADK

Guru-guru dan para pelajar Semua pelajar

APRIL

Pn. Yusnita

APRIL

Pn. Tai C.H

RM 100.00

Semua pelajar

APRIL

Pn. Malarvili

RM 50.00

Penyelaras Ting.1 Pelajar Ting. Guru M/P Satu Penceramah Penyelaras Ting.4 Pelajar Penceramah Tingkatan 4 Guru Tingkatan Guru Seni Guru BM Guru P.Islam Kaunselor P. Pelajar Tingkatan 1,2,4

APRIL

Pn. Yusnita

RM 200.00 RM 200.00

APRIL APRIL

Pn. Tai C.H Pn. Malarvili Pn. Yusnita Pn. Tai C.H

Pelajar dapat meningkatkan harga diri dan

RM 500.00

Penyelia Petang Penyelaras Ting. 2

Pelajar Tingkatan 2

APRIL

Pn.Malarvili

VOKASION AL DAN KERJAYA

Hala Tuju Selepas SPM Pameran & Ceramah Kerjaya Ceramah Kemasukan IPTS Lawatan IPTA Lawatan IPTS

Pelajar dapat menetapkan hala tuju selepas SPM. Pelajar dapat mengenalpasti kolej/ IPT yang sesuai untuk pengajian lanjutan. Pelajar dapat berinteraksi dan mengenalpasti kursus-kursus yang ditawarkan. 1. Eksplorasi Berada di Pusat Pengajian Tinggi 2. Menarik minat pelajar ke IPT.

RM 50.00 RM 300.00

Penyelaras Ting. Guru Tingkatan Penyelaras Ting. Guru Disiplin Guru M/P Penyelaras Ting. Guru Tingkatan Penceramah Guru Tingkatan Ketua Tingkatan Guru Pengiring Guru Tingkatan Ketua Tingkatan Guru Pengiring

Pelajar Tingkatan 5 Pelajar Tingkatan 4 dan 5 Pelajar Tingkatan 5

MAC JULAI

Pn. Yusnita Pn. Yusnita

RM 100.00

JUN

Pn. Tai C.H

RM 400.00 RM 400.00

Pelajar Tingkatan 5 Pelajar Tingkatan 5

JUN JUN

Pn. Yusnita Pn. Tai C.H

PERKHIDM ATAN PEMULIHA N

Pemulihan T/ Laku/ Sikap . Vandalisme .Kebersihan Diri . Ponteng Sekolah .Tidak Buat Kerja Rumah . Tidak hormat guru. Pemulihan Akademik . Pemulihan 3M . Buta Huruf Pemulihan Fizikal Obes Pemulihan Emosi Kemurungan Kempen Kesihatan

1. Meningkatkan sahsiah pelajar 2. Membantu guru dalam P&P di bilik darjah. 3. Membantu pelajar mengenali dirinya sebenar. 1. Membantu pelajar melihat potensi dirinya. 2. Menambahkan keyakinan pelajar. Membantu pelajar mengembalikan keyakinan diri dan bimbingan kesihatan. Membantu pelajar mengenalpasti sebab kemurungan dan cara-cara mengatasinya. Memberi kesedaran kepada pelajar kepentingan menjaga kesihatan diri dan keluarga

RM 200.00

Guru M/P Guru Tingkatan Kaunselor P.

Pelajar-pelajar MACterpilih SEPTEMB ER (20 orang setiap sesi)

Pn. Yusnita Pn. Tai C.H Pn. Malarvili

RM 100.00 Guru M/P Kaunselor P.

Pelajar Peralihan dan pelajar terpilih Pelajar terpilih

MACSEPTEMB ER

Pn. Malarvili Pn. Tai C.H Pn. Yusnita

TIADA Kaunselor P.

JULAI Pn. Tai C.H

Guru Tingkatan Kaunselor P PK HEM Guru Kesihatan Kaunselor P.

Pelajar terpilih

JULAI

Pn. Malarvili

Semua pelajar

JULAI

Pn. Yusnita

RM 100.00

AKTIVITI KERJAYA SAINS& TEKNOLOGI & KESEJADAH

KOKURIKU LUM PENCEGAH AN DADAH DAN KERJAYA

Kuiz Kerjaya Buku Skrap Kerjaya Poster Kerjaya Eksplorasi Kerjaya Media Maklumat Kerjaya Nasyid Kesejadah Poster Kesejadah Buku Skrap SLAD Deklamasi Sajak SLAD

Menggalakkan pelajar mencari sebanyak mana maklumat tentang kerjaya Sains dan Teknologi dan memberi pendedahan kerjaya kepada pelajar. Menggalakkan pelajar menyertai pelbagai aktiviti untuk menghindarkan diri daripada dadah.

RM 50.00 RM 100.00 RM 50.00 RM 50.00 RM 50.00

PK KoKurikulum PK HEM Kaunselor P. Guru Seni Guru KH Guru TM Guru Agama

RM 250.00 RM 50.00 RM 50.00 RM 20.00

Pel. Ting.4 Pel.Ting.4 Pelajar Ting 2 dan 4 Pelajar Ting. 4 Pelajar Tingkatan 1 dan 2 Pelajar Tingkatan 4 Pelajar Ting. 1 dan 4 Pelajar Ting. 4 Pelajar Tingkatan 4

MEI/JUN MEI/JUN MEI/JUN MEI/JUN MEI/JUN JUN MEI MEI MEI

Pn. Yusnita Pn. Tai C.H Pn. Yusnita Pn. Tai C.H Pn. Malarvili Pn. Yusnita Pn. Yusnita Pn. Malarvili Pn. Yusnita

PERKHIDM ATAN INTERVENS I& MEDIATOR

Minggu Perpaduan

Menyertai Aktiviti Bulan Patriotik
PERKHIDM ATAN PENGEMBA NGAN

AKTIVITI SELEPAS PMR AKTIVITI SELEPAS PEP.AKHIR TAHUN Ting . 4 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAA N TING. 1 & 2

1. Pelajar dapat menyertai pelbagai aktiviti melibatkan semua kaum. 2. Membantu pelajar supaya boleh berinteraksi dengan bangsa lain. Pelajar dapat menghargai jasajasa pahlawan negara. 1. Pelajar dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat di luar bilik darjah. 2. Pelajar dapat memanfaatkan masa selepas peperiksaan.

RM 600.00

PK KoKurikulum PK HEM Kaunselor P. Penyelaras Ting. Guru-guru/ Fasilitator

Semua pelajar

JULAI

Pn. Tai C.H

RM 100.00

Kaunselor P.

Sesi pagi dan petang Pelajar Tingkatan 3 Pelajar Tingkatan 4 Pelajar Tingkatan 1 dan 2

OGOS

Pn. Malarvili

RM 1, 300.00 RM 400.00 RM 400.00

PK Kurikulum PK HEM PK KoKurikulum Penyelia Petang Penyelaras Ting. Guru M/P Kaunselor Pelajar

OKTOBER OKTOBER OKTOBER

Pn. Tai Pn. Yusnita Pn. Malarvili

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

…………………………… PN.YUSNITA BT. MOHAMED YUSOP Guru Bimbingan & Kaunseling Sepenuh Masa

……………………………. PN. HJH. ZAINON BT. KASIM Pengetua SMK(P) Bukit Kuda