Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (PEREMPUAN) BUKIT KUDA,

JALAN PERAK, 41300 KLANG


TAHUN 2007

PERANCANGAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BIDANG PROGRAM/ OBJEKTIF KOS KEPERLUAN SASARAN JADUAL TANGGUNG


AKTIVITI TENAGA KERJA JAWAB
PENGURU Mesyuarat J/K Merancang tugasan RM 10.00 Pentadbir J/K Kaunselor JANUARI Pn. Yusnita
SAN Kaunseling dan dapat (Kertas) Kaunselor P. MEI
3 kali setahun melaksanakan OKTOBER
tugasan dengan
baik.
Mengurus dan Dapat RM 150.00 Kaunselor P. Kaunselor Sepanjang Pn. Yusnita
Mentadbir melaksanakan (Fail & Tahun Pn. Malarvili
Perkhidmatan tugas-tugas yang Kertas) Pn. Tai C.H
B&K diarah oleh Ketua
Jabatan
KAUNSEL Mengendalikan Dapat membimbing RM 30.00 Guru Disiplin Pelajar Sepanjang Pn. Tai C. H
ING Sesi Kaunseling pelajar mengenali (Kertas) Guru Tingkatan dirujuk Tahun Pn. Malarvili
Individu & potensi diri dan Kaunselor P. Pelajar Pn. Yusnita
Kelompok persekitaran dipanggil
Sukarela
AKADEMIK Taklimat Dasar Pelajar jelas dasar RM 50.00 Penyelaras Ting. Pelajar Ting. JANUARI Pn. Yusnita
60:40, Sijil pendidikan dan (Kertas) Guru-guru Empat
Terbuka, Mata bersedia Penceramah
Pelajaran mempelajari m/p
Elektif baru.
Taklimat M/P Pelajar bersedia RM 30.00 Penyelia Petang Pelajar JANUARI Pn. Malarvili
Ting. 1 menghadapi Penyelaras Ting. Tingkatan
pembelajaran di Kaunselor P. Satu
Sekolah Menengah.
PEMBANGU Program Maju Meningkatkan RM 500.00 PK HEM Semua pelajar JANUARI Pn. Malarvili
NAN Diri sahsiah pelajar dan Ketua Panitia Pn. Tai C.H
SAHSIAH
DAN
. Kemahiran menambah Penceramah Pn. Yusnita
AKADEMIK Belajar kemahiran belajar Fasilitator/ Guru-
. Inventori dan motivasi. guru
Kerjaya
PSIKOSOSI Program Penyelia Petang Pelajar Ting. JANUARI Pn. Malarvili
AL Orientasi Ting. RM 200.00 Penyelaras Ting.1 Satu
Satu Guru-guru
Program Membantu pelajar Fasilitator
Orientasi menerima suasana Penyelaras Pelajar Baru JANUARI Pn. Tai C.H
Pelajar Baru baru di sekolah RM 100.00 Tingkatan 3,4,5 Berpindah ke
(Sesi Pagi) Fasilitator SMKPBK
2007
PENYELIDI IKRAR Pelajar berikrar Penyelaras Ting. Semua pelajar JANUARI Pn. Yusnita
KAN DAN MURID dan mencapai sasaran RM 50.00 Ketua Tingkatan Pn. Malarvili
KAJIAN
MASALAH
Kajian Semakan dalam prestasi Pn. Tai C.H
Masalah akademik.
PEMBANGU KEM JATI Pelajar dapat RM 2,000.00 Guru-guru 40 orang MAC Pn. Malarvili
NAN DIRI membina sahsiah Penceramah pelajar
SAHSIAH
murni. Fasilitator bermasalah
Tingkatan 1,2
KEM JATI Pelajar dapat RM 2,000.00 Guru-guru 40 orang MAC Pn. Tai C.H
DIRI membina sahsiah Penceramah pelajar
murni. Fasilitator bermasalah
Ting.3,4
KEM JATI Pelajar dapat RM 2,000.00 Guru-guru 40 orang MAC Pn. Yusnita
DIRI membina sahsiah Penceramah pelajar
mulia. Fasilitator bermasalah
5,6
Kursus Melatih pengawas RM 2,000.00 Guru-guru 1. 40 orang FEBUARI PN. Yusnita
Kepimpinan lebih Disiplin 2. 80 orang APRIL
PSIKOSOSI Pengawas berketrampilan Penceramah
AL DAN
KESEJAHTE
RAAN Kursus Pengerusi dan RM 1,200.00 Guru-guru 100 orang MAC Pn. Malar
MENTAL Kepimpinan setiausaha dapat Penasihat
Organisasi kemahiran Kelab/Persatuan
mengendalikan
organisasi Penceramah
Kursus Ketua Tingkatan RM 600.00 Guru Tingkatan 50 orang FEBRUARI Pn. Tai
Kepimpinan mampu S/U Majlis Ketua
Ketua mengendalikan Tingkatan
Tingkatan kelas dengan
berkesan
Kursus PRS PRS berkemahiran RM 1,200.00 Penceramah 40 orang JANUARI Pn. Yusnita
dalam membantu Jurulatih
rakan-rakan
PERKHIDM Persediaan 1. Pelajar dapat Guru-guru Pelajar FEBRUARI Pn. Yusnita
ATAN Menghadapi menyusun Penyelaras Ting. Tingkatan 3
PENGEMBA
NGAN
Peperiksaan I jadual belajar RM 200.00 3 dan 5 dan 5
. Pengurusan sendiri dan Ketua Bidang Pelajar MAC/ Pn. Yusnita
AKADEMIK Masa dapat Ketua Panitia Tingkatan APRIL
Motivasi menentukan Guru-guru 3&5
hala tuju Penyelaras Ting.
Persediaan belajar.
Menghadapi 2. Pelajar dapat
Peperiksaan II menggunakan
. Pemantauan kemahiran
Buku Nota belajar
semaksima
mungkin.
Bengkel 1. Pelajar tahu Guru-guru M/P Pelajar FEBRUARI Pn. Malarvili
Kemahiran teknik belajar Penyelaras Ting. Tingkatan
Belajar Ting. 1 yang betul dan 1 Satu
. Teknik Ambil cara-cara Fasilitator
Nota mengambil nota RM 100.00 Penyelaras Ting. Pelajar FEBRUARI Pn. Tai C.H
Teknik Belajar yang baik. 4 Tingkatan 4
Bengkel 2. Pelajar boleh Guru-guru M/P
Kemahiran membuat Fasilitator
Belajar Ting. 4 latihan yang
diberi.
Seminar 1. Pelajar RM 600.00 Ketua Bidang Pelajar OGOS Pn. Tai C.H
Kecemerlangan mengetahui cara- Ketua Panitia Tingkatan 5
SPM cara menjawab Penceramah
soalan dengan betul Penyelaras T. 5
Guru M/P
Seminar . Pelajar RM 600.00 Ketua Bidang Pelajar OGOS Pn. Tai C.H
Kecemerlangan mengetahui cara- Ketua Panitia Tingkatan 3
PMR cara menjawab Penceramah
Taklimat IPTA Pelajar tahu syarat- RM 30.00 Penyelaras Ting. Pelajar OGOS
dan Matrikulasi syarat kemasukan 5 Tingkatan 5 Pn. Yusnita
PENGURUS ke IPTA dan Guru-guru M/P Pelajar
AN
Matrikulasi. Tingkatan 6
Atas
Taklimat Pelajar dapat RM 20.00 Penceramah Pelajar JUN Pn. Yusnita
Permohonan memohon untuk ke Tingkatan 3A,
Asrama Penuh asrama penuh 3B,3C
Pend.Pencegaha Pelajar RM 20.00 PK Kurikulum Guru-guru APRIL Pn. Yusnita
n Dadah Dalam mengaplikasi ilmu Ketua Bidang dan para
Kurikulum pencegahan dadah Ketua Panitia pelajar
PERKHIDM
dalam P&P. Guru M/P
ATAN Program 5 Pelajar dapat RM 20.00 PK HEM Semua pelajar APRIL Pn. Tai C.H
PENCEGAH Minit mengenalpasti PK Kurikulum
AN kesan-kesan Guru M/P
pengambilan dadah.
Pameran Anti Pelajar dapat RM 100.00 Penyelaras Semua pelajar APRIL Pn. Malarvili
Dadah memberi Tingkatan
pandangan terhadap Guru Disiplin
pameran yang ADK
dijalankan.
Ceramah Pelajar takut RM 50.00 Penyelaras Ting.1 Pelajar Ting. APRIL Pn. Yusnita
Bahaya Dadah kepada kesan-kesan Guru M/P Satu
ketagihan dadah. Penceramah

Ceramah HIV/ Pelajar tahu punca RM 200.00 Penyelaras Ting.4 Pelajar APRIL Pn. Tai C.H
AIDS dan kesan-kesan Penceramah Tingkatan 4
HIV dan AIDS
Pertandingan Pelajar dapat RM 200.00 Guru Tingkatan Pelajar APRIL Pn. Malarvili
Sempena Bulan menunjukkan Guru Seni Tingkatan Pn. Yusnita
Pencegahan potensi/ bakat Guru BM 1,2,4 Pn. Tai C.H
Dadah : dalam Kegiatan Guru P.Islam
.Melukis Poster Pencegahan Dadah Kaunselor P.
.Esei
.Sajak
.Kuiz
.Nasyid
Lawatan Ke Pelajar dapat RM 500.00 Penyelia Petang Pelajar APRIL Pn.Malarvili
Rumah Orang- meningkatkan Penyelaras Ting. Tingkatan 2
orang Tua harga diri dan 2
Hala Tuju Pelajar dapat RM 50.00 Penyelaras Ting. Pelajar MAC Pn. Yusnita
VOKASION Selepas SPM menetapkan hala Guru Tingkatan Tingkatan 5
AL DAN tuju selepas SPM.
KERJAYA
Pameran & Pelajar dapat RM 300.00 Penyelaras Ting. Pelajar JULAI Pn. Yusnita
Ceramah mengenalpasti Guru Disiplin Tingkatan 4
Kerjaya kolej/ IPT yang Guru M/P dan 5
sesuai untuk
pengajian lanjutan.
Ceramah Pelajar dapat RM 100.00 Penyelaras Ting. Pelajar JUN Pn. Tai C.H
Kemasukan berinteraksi dan Guru Tingkatan Tingkatan 5
IPTS mengenalpasti Penceramah
kursus-kursus yang
ditawarkan.
Lawatan IPTA 1. Eksplorasi RM 400.00 Guru Tingkatan Pelajar JUN Pn. Yusnita
Lawatan IPTS Berada di Pusat Ketua Tingkatan Tingkatan 5
Pengajian Guru Pengiring
Tinggi RM 400.00 Guru Tingkatan Pelajar JUN Pn. Tai C.H
2. Menarik minat Ketua Tingkatan Tingkatan 5
pelajar ke IPT. Guru Pengiring
Pemulihan T/ 1. Meningkatkan Pelajar-pelajar MAC- Pn. Yusnita
Laku/ Sikap sahsiah pelajar RM 200.00 Guru M/P terpilih SEPTEMB Pn. Tai C.H
PERKHIDM . Vandalisme 2. Membantu guru Guru Tingkatan ER Pn. Malarvili
ATAN
PEMULIHA
.Kebersihan dalam P&P di Kaunselor P. (20 orang
N Diri bilik darjah. setiap sesi)
. Ponteng 3. Membantu
Sekolah pelajar
.Tidak Buat mengenali
Kerja Rumah dirinya sebenar.
. Tidak hormat
guru.
Pemulihan 1. Membantu RM 100.00 Pelajar MAC- Pn. Malarvili
Akademik pelajar melihat Guru M/P Peralihan dan SEPTEMB Pn. Tai C.H
. Pemulihan 3M potensi dirinya. Kaunselor P. pelajar ER Pn. Yusnita
. Buta Huruf 2. Menambahkan terpilih
keyakinan
pelajar.
Pemulihan Membantu pelajar TIADA Pelajar JULAI
Fizikal mengembalikan terpilih Pn. Tai C.H
Obes keyakinan diri dan Kaunselor P.
bimbingan
kesihatan.
Pemulihan Membantu pelajar Pelajar JULAI Pn. Malarvili
Emosi mengenalpasti Guru Tingkatan terpilih
Kemurungan sebab kemurungan Kaunselor P
dan cara-cara
mengatasinya.
Kempen Memberi kesedaran PK HEM Semua pelajar JULAI Pn. Yusnita
Kesihatan kepada pelajar RM 100.00 Guru Kesihatan
kepentingan Kaunselor P.
menjaga kesihatan
diri dan keluarga
AKTIVITI KERJAYA SAINS& TEKNOLOGI & KESEJADAH
Kuiz Kerjaya Menggalakkan RM 50.00 Pel. Ting.4 MEI/JUN Pn. Yusnita
Buku Skrap pelajar mencari RM 100.00 Pel.Ting.4 MEI/JUN Pn. Tai C.H
Kerjaya sebanyak mana RM 50.00 PK KoKurikulum Pelajar Ting 2 MEI/JUN Pn. Yusnita
Poster Kerjaya maklumat tentang RM 50.00 PK HEM dan 4
Eksplorasi kerjaya Sains dan RM 50.00 Kaunselor P. Pelajar Ting. MEI/JUN Pn. Tai C.H
KOKURIKU Kerjaya Teknologi dan Guru Seni 4
LUM Media memberi Guru KH Pelajar MEI/JUN Pn. Malarvili
Maklumat pendedahan kerjaya Guru TM Tingkatan 1
PENCEGAH
AN DADAH Kerjaya kepada pelajar. Guru Agama dan 2
DAN Nasyid Menggalakkan RM 250.00 Pelajar JUN Pn. Yusnita
KERJAYA Kesejadah pelajar menyertai Tingkatan 4
Poster pelbagai aktiviti RM 50.00 Pelajar Ting. MEI Pn. Yusnita
Kesejadah untuk RM 50.00 1 dan 4
Buku Skrap menghindarkan diri Pelajar Ting. MEI Pn. Malarvili
RM 20.00
SLAD daripada dadah. 4
Deklamasi Pelajar MEI Pn. Yusnita
Sajak SLAD Tingkatan 4
PERKHIDM Minggu 1. Pelajar dapat RM 600.00 PK KoKurikulum Semua pelajar JULAI Pn. Tai C.H
ATAN Perpaduan menyertai PK HEM
INTERVENS
I&
pelbagai aktiviti Kaunselor P.
MEDIATOR melibatkan Penyelaras Ting.
semua kaum. Guru-guru/
2. Membantu Fasilitator
pelajar supaya
boleh
berinteraksi
dengan bangsa
lain.
Menyertai Pelajar dapat RM 100.00 Kaunselor P. Sesi pagi dan OGOS Pn. Malarvili
Aktiviti Bulan menghargai jasa- petang
Patriotik jasa pahlawan
negara.
AKTIVITI 1. Pelajar dapat RM 1, 300.00 PK Kurikulum Pelajar OKTOBER Pn. Tai
PERKHIDM SELEPAS PMR menambah RM 400.00 PK HEM Tingkatan 3
ATAN pengetahuan PK KoKurikulum Pelajar OKTOBER Pn. Yusnita
RM 400.00
PENGEMBA
NGAN AKTIVITI dan pengalaman Penyelia Petang Tingkatan 4
SELEPAS yang Penyelaras Ting. Pelajar OKTOBER Pn. Malarvili
PEP.AKHIR bermanfaat di Guru M/P Tingkatan 1
TAHUN luar bilik Kaunselor Pelajar dan 2
Ting . 4 darjah.
AKTIVITI 2. Pelajar dapat
SELEPAS memanfaatkan
PEPERIKSAA masa selepas
N TING. 1 & 2 peperiksaan.
Disediakan oleh, Disahkan oleh,

…………………………… …………………………….
PN.YUSNITA BT. MOHAMED YUSOP PN. HJH. ZAINON BT. KASIM
Guru Bimbingan & Kaunseling Pengetua SMK(P) Bukit Kuda
Sepenuh Masa

Anda mungkin juga menyukai