Anda di halaman 1dari 1

ُ‫لم‬

َ ّ‫لةُ وَالس‬
َ ّ‫ وَالص‬، ُ‫ح ْمدُ ِللّهِ اّل ِذيْ بِنِ ْعمَتِهِ تَ ِتمّ الصّالِحَات‬
َ ْ‫ال‬
. َ‫جمَعِيْن‬
ْ َ‫لمِيْنِ وَعَلىَ آلِهِ َوَأصْحَابِهِ أ‬
َ ‫س ْولِنَا ا‬
ُ َ‫عَلىَ ر‬
ِ‫صلّ عَلىَ سَ ّيدِنَا ُمحَ ّمدٍ طِبّ الْ ُقُلوْبِ َو َدوَائِهَا وَعَافِ َية‬
َ ّ‫اللّ ُهم‬
ِ‫حبِه‬
ْ َ‫ل ْبصَارِ َوضِيَائِهَا َوعَلىَ آلِهِ َوص‬
َ ‫الَ ْبدَانِ وَشِفَائِهَا وَ ُن ْورِ ا‬
ِ‫في ُكلّ لَـمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِ َع َددِ ُكلّ مَ ْعلُومِ ال‬.
Dengan nama Allah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit,
Dengan nama Allah Tuhan yang mencukupkan segala permintaan,
Dengan nama Allah Tuhan yang memaafkan segala dosa,
Dengan nama Tuhan yang tidak dapat dimudharatkan oleh
sesuatu, baik di bumi mahupun di langit dan ia maha mendengar
dan maha mengetahui.

Ya Allah

Kurniakanlah kepada kami kefahaman yang mendalam, ilmu


pengetahuan, hikmah dan fikiran dengan rahmat-Mu.

Apalah kiranya dengan sifat rahim-Mu,


Engkau permudahkanlah urusan peperiksaan yang sedang kami
hadapi , mudah-mudahan Engkau kurniakan kecemerlangan
kepada kami di dunia dan di akhirat.

ِ‫حَسْ ِبيَ اللّهُ لَ إِلهَ ِإلّ ُهوَ عََليْهِ َت َوكّلْتُ وَ ُهوَ رَبّ الْ َعرْش‬
ِ‫ظ ْيم‬
ِ َ‫الْع‬
َ‫حمْنَا لَ َن ُكوْنَنّ مِن‬
َ ْ‫رَبّنَا ظََلمْنَا أَنْ ُفسَنَا وَإِنْ َلمْ تَغْ ِفرَْلنَا وَ َتر‬
َ‫سرِيْن‬
ِ ‫الْخَا‬
ِ‫عذَابَ النّار‬
َ ‫حسَنَةً وَِفي الخِ َرةِ حَسَ َنةً وَقِنَا‬
َ ‫رَبّنَا آ ِتنَا ِفي الدّنْيَا‬
َ‫ح ْمدُ ِلِ رَبّ الْعَالَـمِ ْين‬
َ ْ‫وَال‬