BIL 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3 3.1 3.2 3.

3

INSTRUMEN PEMANTAUAN BIDANG HAL EHWAL MURID SKALA: 0: TIADA 1: TIDAK LENGKAP 2: LENGKAP PERKARA 0 PENGURUSAN HEM Jawatankuasa Induk HEM Carta organisasi Perancangan Minit Mesyuarat HEM Pengurusan Jadual Kedatangan Murid. Carta Bulanan Enrolmen Murid: Darjah, Jantina, Kaum. Buku Panduan Panduan Disiplin, Kantin, RMT, 3K, SBT, Asrama, PBSS, PSSelamat, Buku Perkeliling Perintah Am. Buku Rekod Pendaftaran Murid. Buku catitan Penolong Kanan HEM Buku Laporan Aduan Pelanggan. Surat Turun Kuasa Kebenaran merotan. Pekeliling/surat siaran disiplin. Buku peraturan sekolah. Surat kebenaran waris untuk aktiviti luar sekolah. BADAN DISIPLIN SEKOLAH Fail Jawatankuasa Disiplin Sekolah Carta Organisasi. Minit Mesyuarat. Perancangan. Fail catitan kes salah laku murid dan aduan. Jadual Tugas Pengawas. Majlis Perlantikan Pengawas. Program Motivasi Pengawas. SSDM Buku catitan kes salah laku murid. Fail borang kes salah laku murid. Poster Kata-kata hikmat. Pemantauan disiplin. Buku Rekod Pemantauan Kelas. Buku Adab. KOMUNITI DAN PEMUAFAKATAN Jawatankuasa. Minit Mesyuarat. Perancangan.

1

2

CATITAN

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

SPBT Fail Jawatankuasa SPBT Carta Organisasi. Kelab SPBT Perancangan dan Takwim.

Jawatankuasa buka tender kantin.5 7.11 5.7 5.4.4/2000 .4 8. Senarai Murid Terima Bantuan KWAPM/Ekasih Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa. SMM Fail Jawatankuasa SMM Carta Organisasi.2 8.9 7 7. RMT Fail Jawatankuasa RMT Carta Organisasi.Rekod Pinjaman Buku Teks.7 6. KWAPM/EKASIH Fail Jawatankuasa KWAPM Carta Organisasi.10 5.6 5.9 Buku Panduan Pengurusan SPBT Borang SPBTG.3 5. . Pin.2 5. Bilik BOSS 5 5.5 5.6 8.4 5. Laporan Harian Kantin. (Format yg didapati dari SMM) Akuan pengesahan terima Bantuan.4 6.5 6.7 8 8.3 8.2 7.1 8.8 4. Perjanjian Kantin.8 6. Borang pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT.1 6.3 7.2 6.6 7. Laporan Harian RMT Menu Harian. Borang Kendiri 1A sisMAKAN Sijil kewangan syarikat Aktiviti Tahunan. Minit Mesyuarat Pemilihan Kantin.3 6.6 4.9 5./SISTEKS Buku Stok. Lampiran Pengesahan Sekolah.7 4.12 6 6.5 8.8 5.4 7. Minit Mesyuarat JK RMT Perjanjian RMT Senarai murid RMT Jadual Kedatangan Murid RMT.1 5.8 KANTIN Fail Jawatankuasa Kantin Carta Organisasi. Minit Mesyuarat JK Kantin.6 6. Aplikasi SMM versi 4 Borang Maklumat Murid.

Tandas.13 Poster/Banner berkaitan amalan pencegahan aedes.9 11.8 11. Pelan tindakan Jangka Penjang.11 10. Kata-kata hikmat/perangsang amalan kebersihan.10 10. Aktiviti yang berkaitan Keberishan. Kebersihan warga sekolah.3 9. Pengurusan PBSS Pelan tindakan Jangka Pendek.9 9. 10.10 11.1 9.2 11.12 9.1 11.8 9.12 10.6 9.7 9.11 KEBERSIHAN/KECERIAAN (PENGURUSAN 3K) Kebersihan persekitaran luaran sekolah.2 9.7 10. KESIHATAN.14 SBT Fail Jawatankuasa SBT Carta Organisasi. Jadual bertugas Program Bebas Denggi.9 9.3 11. Borang KD 1 : Laporan Mingguan Pemantauan Pembiakan 11. Peti Pertolongan Cemas Bilik Rawatan. . Fail dan dokumen sokongan.(Kebersihan) Pelan tindakan Jangka Pendek.13 10.4 9. Senarai Murid Terima Bantuan SBT Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.(Kesihatan) Carta Organisasi.7 11.2 10. Kebersihan persekitaran Dalaman sekolah.5 10.14 Kata-kata hikmat/perangsang amalan pencegahan aedes. JawatanKuasa Program Bebas Denggi. (Format yg didapati dari SMM) Borang SBT 1/2008: Surat akuan waris terima bantuan SBT Borang SBT 2/2008: Borang SBT 3/2008 Borang SBT 4/2008 Borang SBT 5/2008 Buku Ringkasan Mengajar SBT Judual Waktu Mengajar SBT 10. Poster/Banner berkaitan amalan kebersihan.15 11 11. Minit Mesyuarat JK.12 nyamuk. Kantin.8 10. 11.9 10. Pelan tindakan Jangka Penjang.4 10. Jawatankuasa Induk 3K sekolah. Fail dan dokumen sokongan.1 10.14 10.3 10.11 9.10 9.4 11. Bilik Darjah dan Bilik Khas.13 9.5 11. Sistem Pelupusan Pepejal.5 9.6 11. (PENGURUSAN 3K) Fail dan dokumen sokongan. 11.6 10. Saliran dan perparitan.

8 13.6 13.9 14 14. 12. Perancangan dan Takwim Buku Rekod Harian Bimbingan dan Kaunseling Fail Bimbingan Kumpulan Fail Bimbingan individu. 12. 12.10 Pondok Pengawal. Laporan tahunan PPDa BIASISWA Fail Senarai Murid Terima ASRAMA Fail Carta Organisasi Jawatankuasa Visi Perjanjian Pembekal makanan asrama. JK.11 Keselamatan lalulintas.12 P&P.5 16.7 Kad pelajar keluar kelas.2 12.3 16. Perancangan Program Sekolah Selamat. 12.4 16.2 14.1 14. 12.1 16. Senarai ahli.7 14.4 14.2 16 16.4 13. Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling Minit mesyuarat.11. Surat Siaran.6 14.1 12.1 15. Surat Pekeliling Ikhtisas Ujian saringan air kencing. PENCEGAHAN DADAH Jawatankuasa Pencegahan Dadah.9 Buku pelawat masuk sekolah.2 13.4 Perancangan.1 13.3 14.7 13.6 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Fail Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Carta Organisasi. 12 12. Perancangan Aktiviti dan Program PPDa. 13 13.8 15 15. 12. Sistem Maklumat Asrama .3 KESELAMATAN. 12. Minit Mesyuarat 12.5 14.5 Pelan Kawad Kecemasan tiap-tiap bilik. Fail dan Minit Mesyuarat. Fail Kelab Pencegahan Jenayah . (PENGURUSAN 3K) Jawatankuasa Induk 3K. Buku Rekod pelajar keluar sekolah bersama waris waktu 12.5 13. (Keselamatan) Carta Organisasi.15 Aktiviti yang berkaitan Program Bebas Denggi. Bilik / Ruang / Sudut PPDa Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) Akta.8 Kad kebenaran pelawat/waris masuk sekolah.3 13.2 16.6 Alat Pemadam api.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.