BIL 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3 3.1 3.2 3.

3

INSTRUMEN PEMANTAUAN BIDANG HAL EHWAL MURID SKALA: 0: TIADA 1: TIDAK LENGKAP 2: LENGKAP PERKARA 0 PENGURUSAN HEM Jawatankuasa Induk HEM Carta organisasi Perancangan Minit Mesyuarat HEM Pengurusan Jadual Kedatangan Murid. Carta Bulanan Enrolmen Murid: Darjah, Jantina, Kaum. Buku Panduan Panduan Disiplin, Kantin, RMT, 3K, SBT, Asrama, PBSS, PSSelamat, Buku Perkeliling Perintah Am. Buku Rekod Pendaftaran Murid. Buku catitan Penolong Kanan HEM Buku Laporan Aduan Pelanggan. Surat Turun Kuasa Kebenaran merotan. Pekeliling/surat siaran disiplin. Buku peraturan sekolah. Surat kebenaran waris untuk aktiviti luar sekolah. BADAN DISIPLIN SEKOLAH Fail Jawatankuasa Disiplin Sekolah Carta Organisasi. Minit Mesyuarat. Perancangan. Fail catitan kes salah laku murid dan aduan. Jadual Tugas Pengawas. Majlis Perlantikan Pengawas. Program Motivasi Pengawas. SSDM Buku catitan kes salah laku murid. Fail borang kes salah laku murid. Poster Kata-kata hikmat. Pemantauan disiplin. Buku Rekod Pemantauan Kelas. Buku Adab. KOMUNITI DAN PEMUAFAKATAN Jawatankuasa. Minit Mesyuarat. Perancangan.

1

2

CATITAN

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

SPBT Fail Jawatankuasa SPBT Carta Organisasi. Kelab SPBT Perancangan dan Takwim.

12 6 6.9 Buku Panduan Pengurusan SPBT Borang SPBTG. Pin.5 8.1 6.8 5.4/2000 .1 5.5 6.2 7. Aplikasi SMM versi 4 Borang Maklumat Murid.5 5.3 5. Jawatankuasa buka tender kantin.10 5.3 7. Minit Mesyuarat JK RMT Perjanjian RMT Senarai murid RMT Jadual Kedatangan Murid RMT.9 5.6 8.3 8.11 5. Perjanjian Kantin./SISTEKS Buku Stok. Borang Kendiri 1A sisMAKAN Sijil kewangan syarikat Aktiviti Tahunan.1 8.2 8.2 5.6 5. (Format yg didapati dari SMM) Akuan pengesahan terima Bantuan. SMM Fail Jawatankuasa SMM Carta Organisasi. Minit Mesyuarat JK Kantin.4 7. Laporan Harian RMT Menu Harian.2 6. Bilik BOSS 5 5.9 7 7.8 KANTIN Fail Jawatankuasa Kantin Carta Organisasi. . Lampiran Pengesahan Sekolah. Senarai Murid Terima Bantuan KWAPM/Ekasih Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.6 4.4. RMT Fail Jawatankuasa RMT Carta Organisasi.Rekod Pinjaman Buku Teks.7 6.8 6.4 5.7 8 8.6 6.4 8.8 4.5 7.4 6. Laporan Harian Kantin. KWAPM/EKASIH Fail Jawatankuasa KWAPM Carta Organisasi.7 4. Borang pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT.6 7. Minit Mesyuarat Pemilihan Kantin.7 5.3 6.

1 11. Tandas. 10.2 10. Fail dan dokumen sokongan. Kebersihan persekitaran Dalaman sekolah.9 9.13 10.3 9.13 9.8 11. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.5 10.6 11.14 Kata-kata hikmat/perangsang amalan pencegahan aedes.10 10.4 10.11 9.4 9. Bilik Darjah dan Bilik Khas. KESIHATAN.14 10.9 9. .7 10.4 11. Pengurusan PBSS Pelan tindakan Jangka Pendek. (Format yg didapati dari SMM) Borang SBT 1/2008: Surat akuan waris terima bantuan SBT Borang SBT 2/2008: Borang SBT 3/2008 Borang SBT 4/2008 Borang SBT 5/2008 Buku Ringkasan Mengajar SBT Judual Waktu Mengajar SBT 10. 11.10 11. Pelan tindakan Jangka Penjang.3 10.6 10.2 9.(Kebersihan) Pelan tindakan Jangka Pendek. Sistem Pelupusan Pepejal.3 11. Kata-kata hikmat/perangsang amalan kebersihan.12 9. Borang KD 1 : Laporan Mingguan Pemantauan Pembiakan 11.15 11 11. JawatanKuasa Program Bebas Denggi.12 nyamuk.(Kesihatan) Carta Organisasi. 11. Jawatankuasa Induk 3K sekolah. Poster/Banner berkaitan amalan kebersihan. Jadual bertugas Program Bebas Denggi.2 11.1 9. Kantin. Pelan tindakan Jangka Penjang.5 11.7 11.11 KEBERSIHAN/KECERIAAN (PENGURUSAN 3K) Kebersihan persekitaran luaran sekolah. Senarai Murid Terima Bantuan SBT Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.8 10. Saliran dan perparitan.14 SBT Fail Jawatankuasa SBT Carta Organisasi.11 10.8 9. Kebersihan warga sekolah. Minit Mesyuarat JK. Peti Pertolongan Cemas Bilik Rawatan.5 9.9 10. Fail dan dokumen sokongan.1 10.9 11.12 10. Aktiviti yang berkaitan Keberishan.6 9.7 9.13 Poster/Banner berkaitan amalan pencegahan aedes.10 9. (PENGURUSAN 3K) Fail dan dokumen sokongan.

7 Kad pelajar keluar kelas.7 13.6 13.15 Aktiviti yang berkaitan Program Bebas Denggi.3 16.4 16. 12. 12.11.2 12. Bilik / Ruang / Sudut PPDa Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) Akta.6 Alat Pemadam api.7 14.4 Perancangan.2 14.8 15 15.8 Kad kebenaran pelawat/waris masuk sekolah.9 14 14.1 16. 12. Senarai ahli.9 Buku pelawat masuk sekolah. Perancangan Program Sekolah Selamat.6 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Fail Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Carta Organisasi.4 14.1 14. 12 12. Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling Minit mesyuarat.2 16.3 KESELAMATAN. Laporan tahunan PPDa BIASISWA Fail Senarai Murid Terima ASRAMA Fail Carta Organisasi Jawatankuasa Visi Perjanjian Pembekal makanan asrama.5 Pelan Kawad Kecemasan tiap-tiap bilik. 12.1 12.1 15. 12.1 13. 12.3 14. Fail Kelab Pencegahan Jenayah .5 14.11 Keselamatan lalulintas. 13 13.5 16.10 Pondok Pengawal.4 13. Sistem Maklumat Asrama .12 P&P. Surat Pekeliling Ikhtisas Ujian saringan air kencing. Perancangan Aktiviti dan Program PPDa.3 13. (PENGURUSAN 3K) Jawatankuasa Induk 3K.2 13. Buku Rekod pelajar keluar sekolah bersama waris waktu 12. PENCEGAHAN DADAH Jawatankuasa Pencegahan Dadah. Fail dan Minit Mesyuarat. Surat Siaran. Perancangan dan Takwim Buku Rekod Harian Bimbingan dan Kaunseling Fail Bimbingan Kumpulan Fail Bimbingan individu. Minit Mesyuarat 12.6 14.8 13.5 13. (Keselamatan) Carta Organisasi. JK.2 16 16. 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful