BIL 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3 3.1 3.2 3.

3

INSTRUMEN PEMANTAUAN BIDANG HAL EHWAL MURID SKALA: 0: TIADA 1: TIDAK LENGKAP 2: LENGKAP PERKARA 0 PENGURUSAN HEM Jawatankuasa Induk HEM Carta organisasi Perancangan Minit Mesyuarat HEM Pengurusan Jadual Kedatangan Murid. Carta Bulanan Enrolmen Murid: Darjah, Jantina, Kaum. Buku Panduan Panduan Disiplin, Kantin, RMT, 3K, SBT, Asrama, PBSS, PSSelamat, Buku Perkeliling Perintah Am. Buku Rekod Pendaftaran Murid. Buku catitan Penolong Kanan HEM Buku Laporan Aduan Pelanggan. Surat Turun Kuasa Kebenaran merotan. Pekeliling/surat siaran disiplin. Buku peraturan sekolah. Surat kebenaran waris untuk aktiviti luar sekolah. BADAN DISIPLIN SEKOLAH Fail Jawatankuasa Disiplin Sekolah Carta Organisasi. Minit Mesyuarat. Perancangan. Fail catitan kes salah laku murid dan aduan. Jadual Tugas Pengawas. Majlis Perlantikan Pengawas. Program Motivasi Pengawas. SSDM Buku catitan kes salah laku murid. Fail borang kes salah laku murid. Poster Kata-kata hikmat. Pemantauan disiplin. Buku Rekod Pemantauan Kelas. Buku Adab. KOMUNITI DAN PEMUAFAKATAN Jawatankuasa. Minit Mesyuarat. Perancangan.

1

2

CATITAN

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

SPBT Fail Jawatankuasa SPBT Carta Organisasi. Kelab SPBT Perancangan dan Takwim.

6 7.5 6. Laporan Harian Kantin.11 5.9 Buku Panduan Pengurusan SPBT Borang SPBTG.4 6.6 6.5 5. Perjanjian Kantin.2 6.3 8.10 5.Rekod Pinjaman Buku Teks.2 8.6 4. Borang pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT.9 7 7.4 5. Minit Mesyuarat JK RMT Perjanjian RMT Senarai murid RMT Jadual Kedatangan Murid RMT.3 5. RMT Fail Jawatankuasa RMT Carta Organisasi.4 7. Lampiran Pengesahan Sekolah.3 7.1 6.1 8.5 8.8 4. (Format yg didapati dari SMM) Akuan pengesahan terima Bantuan. Borang Kendiri 1A sisMAKAN Sijil kewangan syarikat Aktiviti Tahunan. Pin. Minit Mesyuarat Pemilihan Kantin.4.1 5.7 6. .9 5.8 KANTIN Fail Jawatankuasa Kantin Carta Organisasi.7 8 8.6 8.4/2000 ./SISTEKS Buku Stok. Minit Mesyuarat JK Kantin.8 6.2 5. SMM Fail Jawatankuasa SMM Carta Organisasi. Senarai Murid Terima Bantuan KWAPM/Ekasih Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.5 7.8 5. KWAPM/EKASIH Fail Jawatankuasa KWAPM Carta Organisasi.3 6.7 5. Bilik BOSS 5 5.4 8.12 6 6.6 5. Laporan Harian RMT Menu Harian.2 7. Aplikasi SMM versi 4 Borang Maklumat Murid. Jawatankuasa buka tender kantin.7 4.

9 10. Aktiviti yang berkaitan Keberishan.3 9. Kebersihan warga sekolah.2 11.11 10. 11. Minit Mesyuarat JK.13 Poster/Banner berkaitan amalan pencegahan aedes. 10. Pengurusan PBSS Pelan tindakan Jangka Pendek. KESIHATAN.8 11.8 9.14 Kata-kata hikmat/perangsang amalan pencegahan aedes. Poster/Banner berkaitan amalan kebersihan.5 10.9 9. . Sistem Pelupusan Pepejal.10 11. Kantin. Borang KD 1 : Laporan Mingguan Pemantauan Pembiakan 11.10 10.4 11.1 9.6 11.5 9.5 11. Fail dan dokumen sokongan.7 10.14 SBT Fail Jawatankuasa SBT Carta Organisasi.11 KEBERSIHAN/KECERIAAN (PENGURUSAN 3K) Kebersihan persekitaran luaran sekolah.9 9.4 9. Senarai Murid Terima Bantuan SBT Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.2 9.7 11.12 9. Jadual bertugas Program Bebas Denggi.11 9.15 11 11. Kebersihan persekitaran Dalaman sekolah. 11. JawatanKuasa Program Bebas Denggi.7 9. Bilik Darjah dan Bilik Khas. Saliran dan perparitan. Pelan tindakan Jangka Penjang. Fail dan dokumen sokongan.1 10.(Kebersihan) Pelan tindakan Jangka Pendek.12 10.2 10.14 10. Pelan tindakan Jangka Penjang. (Format yg didapati dari SMM) Borang SBT 1/2008: Surat akuan waris terima bantuan SBT Borang SBT 2/2008: Borang SBT 3/2008 Borang SBT 4/2008 Borang SBT 5/2008 Buku Ringkasan Mengajar SBT Judual Waktu Mengajar SBT 10.10 9.3 11. Peti Pertolongan Cemas Bilik Rawatan.4 10.9 11. Tandas. (PENGURUSAN 3K) Fail dan dokumen sokongan.1 11.(Kesihatan) Carta Organisasi.6 9. Kata-kata hikmat/perangsang amalan kebersihan. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.8 10.13 10.6 10.13 9. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.12 nyamuk.3 10.

12 P&P. PENCEGAHAN DADAH Jawatankuasa Pencegahan Dadah. Laporan tahunan PPDa BIASISWA Fail Senarai Murid Terima ASRAMA Fail Carta Organisasi Jawatankuasa Visi Perjanjian Pembekal makanan asrama.2 16 16. 12. 13 13.5 Pelan Kawad Kecemasan tiap-tiap bilik.9 Buku pelawat masuk sekolah.10 Pondok Pengawal. 12.2 12.2 16.1 12.7 Kad pelajar keluar kelas. 12 12. (Keselamatan) Carta Organisasi. Perancangan Program Sekolah Selamat. JK.8 Kad kebenaran pelawat/waris masuk sekolah. 12.3 KESELAMATAN.5 14. Perancangan Aktiviti dan Program PPDa. Perancangan dan Takwim Buku Rekod Harian Bimbingan dan Kaunseling Fail Bimbingan Kumpulan Fail Bimbingan individu.4 14.1 16.8 13. Surat Pekeliling Ikhtisas Ujian saringan air kencing. Sistem Maklumat Asrama .4 16.9 14 14.2 14.6 14.6 13.2 13.5 13. (PENGURUSAN 3K) Jawatankuasa Induk 3K.11. Surat Siaran. 12. Senarai ahli.3 16.11 Keselamatan lalulintas. Buku Rekod pelajar keluar sekolah bersama waris waktu 12.4 13.3 13.7 14. 12.1 14.1 15. Fail dan Minit Mesyuarat.6 Alat Pemadam api. 12.3 14. Fail Kelab Pencegahan Jenayah .4 Perancangan. 12. Bilik / Ruang / Sudut PPDa Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) Akta.5 16.6 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Fail Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Carta Organisasi. Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling Minit mesyuarat.7 13.15 Aktiviti yang berkaitan Program Bebas Denggi.1 13. Minit Mesyuarat 12.8 15 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful