Instrumen Pemantauan Hem

BIL 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3 3.1 3.2 3.

3

INSTRUMEN PEMANTAUAN BIDANG HAL EHWAL MURID SKALA: 0: TIADA 1: TIDAK LENGKAP 2: LENGKAP PERKARA 0 PENGURUSAN HEM Jawatankuasa Induk HEM Carta organisasi Perancangan Minit Mesyuarat HEM Pengurusan Jadual Kedatangan Murid. Carta Bulanan Enrolmen Murid: Darjah, Jantina, Kaum. Buku Panduan Panduan Disiplin, Kantin, RMT, 3K, SBT, Asrama, PBSS, PSSelamat, Buku Perkeliling Perintah Am. Buku Rekod Pendaftaran Murid. Buku catitan Penolong Kanan HEM Buku Laporan Aduan Pelanggan. Surat Turun Kuasa Kebenaran merotan. Pekeliling/surat siaran disiplin. Buku peraturan sekolah. Surat kebenaran waris untuk aktiviti luar sekolah. BADAN DISIPLIN SEKOLAH Fail Jawatankuasa Disiplin Sekolah Carta Organisasi. Minit Mesyuarat. Perancangan. Fail catitan kes salah laku murid dan aduan. Jadual Tugas Pengawas. Majlis Perlantikan Pengawas. Program Motivasi Pengawas. SSDM Buku catitan kes salah laku murid. Fail borang kes salah laku murid. Poster Kata-kata hikmat. Pemantauan disiplin. Buku Rekod Pemantauan Kelas. Buku Adab. KOMUNITI DAN PEMUAFAKATAN Jawatankuasa. Minit Mesyuarat. Perancangan.

1

2

CATITAN

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

SPBT Fail Jawatankuasa SPBT Carta Organisasi. Kelab SPBT Perancangan dan Takwim.

Perjanjian Kantin.5 8.6 4.1 8. (Format yg didapati dari SMM) Akuan pengesahan terima Bantuan. Bilik BOSS 5 5.6 8.1 5.2 7.4 8. Borang Kendiri 1A sisMAKAN Sijil kewangan syarikat Aktiviti Tahunan.6 7.7 4.3 6.Rekod Pinjaman Buku Teks. RMT Fail Jawatankuasa RMT Carta Organisasi. Borang pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT.4 6.5 6.4 7. Senarai Murid Terima Bantuan KWAPM/Ekasih Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.6 5.1 6. Laporan Harian RMT Menu Harian.4. Pin.11 5.7 5.9 Buku Panduan Pengurusan SPBT Borang SPBTG.9 7 7. Jawatankuasa buka tender kantin.5 5.8 6. SMM Fail Jawatankuasa SMM Carta Organisasi.8 5.8 4.2 6. Minit Mesyuarat JK RMT Perjanjian RMT Senarai murid RMT Jadual Kedatangan Murid RMT.6 6.5 7.8 KANTIN Fail Jawatankuasa Kantin Carta Organisasi. Laporan Harian Kantin.3 8./SISTEKS Buku Stok.7 8 8. Minit Mesyuarat Pemilihan Kantin.4 5. Aplikasi SMM versi 4 Borang Maklumat Murid. . KWAPM/EKASIH Fail Jawatankuasa KWAPM Carta Organisasi. Lampiran Pengesahan Sekolah.4/2000 .10 5.9 5.2 8.7 6.2 5.3 7.12 6 6. Minit Mesyuarat JK Kantin.3 5.

2 10.5 9.3 11.1 11. Tandas.6 11.4 9.(Kebersihan) Pelan tindakan Jangka Pendek. Pengurusan PBSS Pelan tindakan Jangka Pendek.11 9.14 Kata-kata hikmat/perangsang amalan pencegahan aedes.4 11.8 10.10 9.14 10.(Kesihatan) Carta Organisasi. Minit Mesyuarat JK.14 SBT Fail Jawatankuasa SBT Carta Organisasi. (PENGURUSAN 3K) Fail dan dokumen sokongan.12 nyamuk. Kata-kata hikmat/perangsang amalan kebersihan.9 9. Jawatankuasa Induk 3K sekolah. Pelan tindakan Jangka Penjang. Kebersihan warga sekolah. KESIHATAN. Pelan tindakan Jangka Penjang.8 11.9 10. .2 11. Fail dan dokumen sokongan.3 9. Peti Pertolongan Cemas Bilik Rawatan.7 10. Saliran dan perparitan.4 10.11 KEBERSIHAN/KECERIAAN (PENGURUSAN 3K) Kebersihan persekitaran luaran sekolah.10 10. Kantin.13 10.8 9. Bilik Darjah dan Bilik Khas. Kebersihan persekitaran Dalaman sekolah. 10. 11.15 11 11.9 11.2 9.3 10. JawatanKuasa Program Bebas Denggi. (Format yg didapati dari SMM) Borang SBT 1/2008: Surat akuan waris terima bantuan SBT Borang SBT 2/2008: Borang SBT 3/2008 Borang SBT 4/2008 Borang SBT 5/2008 Buku Ringkasan Mengajar SBT Judual Waktu Mengajar SBT 10.11 10.6 10. Sistem Pelupusan Pepejal. Jadual bertugas Program Bebas Denggi. Senarai Murid Terima Bantuan SBT Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.5 11.7 11.12 10. 11.10 11.7 9.5 10.9 9. Fail dan dokumen sokongan.1 9.6 9. Poster/Banner berkaitan amalan kebersihan.1 10.13 Poster/Banner berkaitan amalan pencegahan aedes.12 9.13 9. Borang KD 1 : Laporan Mingguan Pemantauan Pembiakan 11. Aktiviti yang berkaitan Keberishan.

7 13.1 15. Perancangan dan Takwim Buku Rekod Harian Bimbingan dan Kaunseling Fail Bimbingan Kumpulan Fail Bimbingan individu.8 15 15.5 13.2 12. Buku Rekod pelajar keluar sekolah bersama waris waktu 12. 12.9 14 14. 12. Senarai ahli.10 Pondok Pengawal.1 13. Fail Kelab Pencegahan Jenayah .7 Kad pelajar keluar kelas. Bilik / Ruang / Sudut PPDa Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) Akta.8 Kad kebenaran pelawat/waris masuk sekolah. (PENGURUSAN 3K) Jawatankuasa Induk 3K.8 13.12 P&P.5 14. Perancangan Aktiviti dan Program PPDa. Perancangan Program Sekolah Selamat. Minit Mesyuarat 12. 13 13. PENCEGAHAN DADAH Jawatankuasa Pencegahan Dadah. 12.3 13. Fail dan Minit Mesyuarat.4 13.15 Aktiviti yang berkaitan Program Bebas Denggi. Laporan tahunan PPDa BIASISWA Fail Senarai Murid Terima ASRAMA Fail Carta Organisasi Jawatankuasa Visi Perjanjian Pembekal makanan asrama.4 16. 12.6 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Fail Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Carta Organisasi.7 14.2 13.3 16.6 14. (Keselamatan) Carta Organisasi. Surat Siaran. JK.5 Pelan Kawad Kecemasan tiap-tiap bilik.11 Keselamatan lalulintas. Sistem Maklumat Asrama .3 KESELAMATAN. Surat Pekeliling Ikhtisas Ujian saringan air kencing. 12.1 16. Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling Minit mesyuarat.2 14. 12.6 Alat Pemadam api.1 14.4 Perancangan. 12 12. 12.6 13.4 14.5 16.2 16 16.9 Buku pelawat masuk sekolah.11.3 14.1 12.2 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful