BIL 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3 3.1 3.2 3.

3

INSTRUMEN PEMANTAUAN BIDANG HAL EHWAL MURID SKALA: 0: TIADA 1: TIDAK LENGKAP 2: LENGKAP PERKARA 0 PENGURUSAN HEM Jawatankuasa Induk HEM Carta organisasi Perancangan Minit Mesyuarat HEM Pengurusan Jadual Kedatangan Murid. Carta Bulanan Enrolmen Murid: Darjah, Jantina, Kaum. Buku Panduan Panduan Disiplin, Kantin, RMT, 3K, SBT, Asrama, PBSS, PSSelamat, Buku Perkeliling Perintah Am. Buku Rekod Pendaftaran Murid. Buku catitan Penolong Kanan HEM Buku Laporan Aduan Pelanggan. Surat Turun Kuasa Kebenaran merotan. Pekeliling/surat siaran disiplin. Buku peraturan sekolah. Surat kebenaran waris untuk aktiviti luar sekolah. BADAN DISIPLIN SEKOLAH Fail Jawatankuasa Disiplin Sekolah Carta Organisasi. Minit Mesyuarat. Perancangan. Fail catitan kes salah laku murid dan aduan. Jadual Tugas Pengawas. Majlis Perlantikan Pengawas. Program Motivasi Pengawas. SSDM Buku catitan kes salah laku murid. Fail borang kes salah laku murid. Poster Kata-kata hikmat. Pemantauan disiplin. Buku Rekod Pemantauan Kelas. Buku Adab. KOMUNITI DAN PEMUAFAKATAN Jawatankuasa. Minit Mesyuarat. Perancangan.

1

2

CATITAN

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

SPBT Fail Jawatankuasa SPBT Carta Organisasi. Kelab SPBT Perancangan dan Takwim.

4.7 5.10 5.1 6.11 5.4 8.Rekod Pinjaman Buku Teks.5 6.4/2000 .3 8.12 6 6. Bilik BOSS 5 5.2 6.9 7 7. KWAPM/EKASIH Fail Jawatankuasa KWAPM Carta Organisasi.8 6. Lampiran Pengesahan Sekolah.6 6.2 8. .1 5.5 7.1 8.9 Buku Panduan Pengurusan SPBT Borang SPBTG.3 7.8 5.3 5.7 6.7 4. Minit Mesyuarat JK RMT Perjanjian RMT Senarai murid RMT Jadual Kedatangan Murid RMT.2 7. Laporan Harian Kantin.4 7.7 8 8. Senarai Murid Terima Bantuan KWAPM/Ekasih Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa. Jawatankuasa buka tender kantin. Borang pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT.8 KANTIN Fail Jawatankuasa Kantin Carta Organisasi.6 5.5 5.4 5. Laporan Harian RMT Menu Harian. Perjanjian Kantin.6 7. RMT Fail Jawatankuasa RMT Carta Organisasi.9 5. Borang Kendiri 1A sisMAKAN Sijil kewangan syarikat Aktiviti Tahunan./SISTEKS Buku Stok. Aplikasi SMM versi 4 Borang Maklumat Murid.4 6. SMM Fail Jawatankuasa SMM Carta Organisasi.3 6. Minit Mesyuarat Pemilihan Kantin.2 5.5 8.8 4.6 4.6 8. (Format yg didapati dari SMM) Akuan pengesahan terima Bantuan. Minit Mesyuarat JK Kantin. Pin.

7 9.11 9.12 10.6 10. Sistem Pelupusan Pepejal.7 10.13 10.1 9.6 11. Pelan tindakan Jangka Penjang. .9 11.14 SBT Fail Jawatankuasa SBT Carta Organisasi.8 11. Minit Mesyuarat JK. Kebersihan persekitaran Dalaman sekolah. Kata-kata hikmat/perangsang amalan kebersihan.4 9.15 11 11. Bilik Darjah dan Bilik Khas. Jawatankuasa Induk 3K sekolah. Jawatankuasa Induk 3K sekolah. Peti Pertolongan Cemas Bilik Rawatan.(Kebersihan) Pelan tindakan Jangka Pendek.1 10.9 10.5 11. Pengurusan PBSS Pelan tindakan Jangka Pendek.13 9. 11. Fail dan dokumen sokongan.10 11.3 9.9 9.2 11.9 9. Fail dan dokumen sokongan. Saliran dan perparitan.3 10.6 9.10 9.13 Poster/Banner berkaitan amalan pencegahan aedes.11 KEBERSIHAN/KECERIAAN (PENGURUSAN 3K) Kebersihan persekitaran luaran sekolah.11 10.2 10. 10. KESIHATAN.1 11.3 11.14 Kata-kata hikmat/perangsang amalan pencegahan aedes.2 9.4 11. (Format yg didapati dari SMM) Borang SBT 1/2008: Surat akuan waris terima bantuan SBT Borang SBT 2/2008: Borang SBT 3/2008 Borang SBT 4/2008 Borang SBT 5/2008 Buku Ringkasan Mengajar SBT Judual Waktu Mengajar SBT 10.10 10. Kantin.12 9. Borang KD 1 : Laporan Mingguan Pemantauan Pembiakan 11.8 10. Jadual bertugas Program Bebas Denggi.(Kesihatan) Carta Organisasi.4 10.5 10.8 9. Kebersihan warga sekolah. Poster/Banner berkaitan amalan kebersihan. Tandas.7 11. Aktiviti yang berkaitan Keberishan. Senarai Murid Terima Bantuan SBT Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.5 9. 11. Pelan tindakan Jangka Penjang. JawatanKuasa Program Bebas Denggi.14 10.12 nyamuk. (PENGURUSAN 3K) Fail dan dokumen sokongan.

6 14. Perancangan Aktiviti dan Program PPDa.3 13. 12.6 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Fail Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Carta Organisasi. 13 13.3 14.5 16. 12. Laporan tahunan PPDa BIASISWA Fail Senarai Murid Terima ASRAMA Fail Carta Organisasi Jawatankuasa Visi Perjanjian Pembekal makanan asrama.6 Alat Pemadam api.2 16. 12. 12. Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling Minit mesyuarat. Perancangan dan Takwim Buku Rekod Harian Bimbingan dan Kaunseling Fail Bimbingan Kumpulan Fail Bimbingan individu.12 P&P.2 16 16. Buku Rekod pelajar keluar sekolah bersama waris waktu 12. 12.1 14. Surat Siaran.5 14.1 13. 12 12.5 Pelan Kawad Kecemasan tiap-tiap bilik.1 15.4 16. Sistem Maklumat Asrama . (PENGURUSAN 3K) Jawatankuasa Induk 3K.15 Aktiviti yang berkaitan Program Bebas Denggi.7 Kad pelajar keluar kelas.7 13.8 13.1 16.6 13.4 14.7 14.8 15 15.11.4 Perancangan. JK. Minit Mesyuarat 12.9 14 14. Perancangan Program Sekolah Selamat. Fail dan Minit Mesyuarat.8 Kad kebenaran pelawat/waris masuk sekolah.2 14. (Keselamatan) Carta Organisasi. Surat Pekeliling Ikhtisas Ujian saringan air kencing.1 12.9 Buku pelawat masuk sekolah.2 12.10 Pondok Pengawal. PENCEGAHAN DADAH Jawatankuasa Pencegahan Dadah.11 Keselamatan lalulintas.5 13.3 KESELAMATAN.3 16. Fail Kelab Pencegahan Jenayah . 12. Bilik / Ruang / Sudut PPDa Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) Akta.4 13. Senarai ahli. 12.2 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful