BIL 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3 3.1 3.2 3.

3

INSTRUMEN PEMANTAUAN BIDANG HAL EHWAL MURID SKALA: 0: TIADA 1: TIDAK LENGKAP 2: LENGKAP PERKARA 0 PENGURUSAN HEM Jawatankuasa Induk HEM Carta organisasi Perancangan Minit Mesyuarat HEM Pengurusan Jadual Kedatangan Murid. Carta Bulanan Enrolmen Murid: Darjah, Jantina, Kaum. Buku Panduan Panduan Disiplin, Kantin, RMT, 3K, SBT, Asrama, PBSS, PSSelamat, Buku Perkeliling Perintah Am. Buku Rekod Pendaftaran Murid. Buku catitan Penolong Kanan HEM Buku Laporan Aduan Pelanggan. Surat Turun Kuasa Kebenaran merotan. Pekeliling/surat siaran disiplin. Buku peraturan sekolah. Surat kebenaran waris untuk aktiviti luar sekolah. BADAN DISIPLIN SEKOLAH Fail Jawatankuasa Disiplin Sekolah Carta Organisasi. Minit Mesyuarat. Perancangan. Fail catitan kes salah laku murid dan aduan. Jadual Tugas Pengawas. Majlis Perlantikan Pengawas. Program Motivasi Pengawas. SSDM Buku catitan kes salah laku murid. Fail borang kes salah laku murid. Poster Kata-kata hikmat. Pemantauan disiplin. Buku Rekod Pemantauan Kelas. Buku Adab. KOMUNITI DAN PEMUAFAKATAN Jawatankuasa. Minit Mesyuarat. Perancangan.

1

2

CATITAN

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

SPBT Fail Jawatankuasa SPBT Carta Organisasi. Kelab SPBT Perancangan dan Takwim.

11 5. Laporan Harian Kantin. Jawatankuasa buka tender kantin. SMM Fail Jawatankuasa SMM Carta Organisasi.8 4.7 5. .12 6 6.5 8.Rekod Pinjaman Buku Teks. Laporan Harian RMT Menu Harian. Pin.6 6.2 5.10 5.2 8.9 7 7. Perjanjian Kantin.7 6. Minit Mesyuarat JK RMT Perjanjian RMT Senarai murid RMT Jadual Kedatangan Murid RMT.4/2000 .5 6.7 8 8.6 4. Bilik BOSS 5 5.8 6. Aplikasi SMM versi 4 Borang Maklumat Murid. Senarai Murid Terima Bantuan KWAPM/Ekasih Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.1 8. Borang Kendiri 1A sisMAKAN Sijil kewangan syarikat Aktiviti Tahunan.3 5.4 7.4 6.1 6.8 KANTIN Fail Jawatankuasa Kantin Carta Organisasi.6 8.3 7. Lampiran Pengesahan Sekolah. Minit Mesyuarat JK Kantin.9 Buku Panduan Pengurusan SPBT Borang SPBTG.3 6.4 8.5 5.4.2 6.6 7. KWAPM/EKASIH Fail Jawatankuasa KWAPM Carta Organisasi. (Format yg didapati dari SMM) Akuan pengesahan terima Bantuan.1 5.8 5.6 5.4 5.5 7.2 7./SISTEKS Buku Stok.3 8.9 5.7 4. Borang pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT. RMT Fail Jawatankuasa RMT Carta Organisasi. Minit Mesyuarat Pemilihan Kantin.

14 SBT Fail Jawatankuasa SBT Carta Organisasi.9 10.9 9.15 11 11. Pelan tindakan Jangka Penjang.2 10. Pengurusan PBSS Pelan tindakan Jangka Pendek.12 9.1 9.13 9.2 11.11 KEBERSIHAN/KECERIAAN (PENGURUSAN 3K) Kebersihan persekitaran luaran sekolah.4 9. Senarai Murid Terima Bantuan SBT Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.(Kesihatan) Carta Organisasi.(Kebersihan) Pelan tindakan Jangka Pendek. Kata-kata hikmat/perangsang amalan kebersihan.8 10. Kebersihan warga sekolah.6 10.2 9. JawatanKuasa Program Bebas Denggi. Sistem Pelupusan Pepejal. Poster/Banner berkaitan amalan kebersihan.10 10.11 10. 11.12 10. Fail dan dokumen sokongan. Bilik Darjah dan Bilik Khas.3 10. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.13 10.9 11. Tandas.10 9. (Format yg didapati dari SMM) Borang SBT 1/2008: Surat akuan waris terima bantuan SBT Borang SBT 2/2008: Borang SBT 3/2008 Borang SBT 4/2008 Borang SBT 5/2008 Buku Ringkasan Mengajar SBT Judual Waktu Mengajar SBT 10.1 11. Pelan tindakan Jangka Penjang.11 9.1 10.12 nyamuk.7 10. Fail dan dokumen sokongan. (PENGURUSAN 3K) Fail dan dokumen sokongan. Kebersihan persekitaran Dalaman sekolah.9 9.7 9.6 9.13 Poster/Banner berkaitan amalan pencegahan aedes.6 11. Borang KD 1 : Laporan Mingguan Pemantauan Pembiakan 11.14 Kata-kata hikmat/perangsang amalan pencegahan aedes.14 10. 10. Aktiviti yang berkaitan Keberishan.7 11.8 11. Minit Mesyuarat JK. . KESIHATAN.5 11.3 9.8 9.10 11.5 10.4 11. Saliran dan perparitan.4 10. Peti Pertolongan Cemas Bilik Rawatan. Jawatankuasa Induk 3K sekolah. Jadual bertugas Program Bebas Denggi. 11. Kantin.5 9.3 11.

12.2 12.8 15 15. Surat Siaran.5 16.5 14. Fail dan Minit Mesyuarat. 12.1 14.4 14. Laporan tahunan PPDa BIASISWA Fail Senarai Murid Terima ASRAMA Fail Carta Organisasi Jawatankuasa Visi Perjanjian Pembekal makanan asrama.7 Kad pelajar keluar kelas.4 Perancangan. Fail Kelab Pencegahan Jenayah . Surat Pekeliling Ikhtisas Ujian saringan air kencing. (PENGURUSAN 3K) Jawatankuasa Induk 3K. Sistem Maklumat Asrama .12 P&P.4 13. 12.6 13.5 13.2 13.7 14.4 16.10 Pondok Pengawal.2 16. Minit Mesyuarat 12.3 13.3 14.6 14. Bilik / Ruang / Sudut PPDa Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) Akta. Buku Rekod pelajar keluar sekolah bersama waris waktu 12.6 Alat Pemadam api.9 14 14. Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling Minit mesyuarat. 12. 12 12. 12.6 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Fail Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Carta Organisasi.1 13.5 Pelan Kawad Kecemasan tiap-tiap bilik.3 KESELAMATAN.11.11 Keselamatan lalulintas. 12.1 12.3 16. PENCEGAHAN DADAH Jawatankuasa Pencegahan Dadah. Senarai ahli. Perancangan Aktiviti dan Program PPDa. Perancangan dan Takwim Buku Rekod Harian Bimbingan dan Kaunseling Fail Bimbingan Kumpulan Fail Bimbingan individu.7 13.2 14.9 Buku pelawat masuk sekolah. JK. 13 13.1 16.8 13. 12.1 15. Perancangan Program Sekolah Selamat.15 Aktiviti yang berkaitan Program Bebas Denggi.2 16 16. (Keselamatan) Carta Organisasi.8 Kad kebenaran pelawat/waris masuk sekolah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.