BIL 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3 3.1 3.2 3.

3

INSTRUMEN PEMANTAUAN BIDANG HAL EHWAL MURID SKALA: 0: TIADA 1: TIDAK LENGKAP 2: LENGKAP PERKARA 0 PENGURUSAN HEM Jawatankuasa Induk HEM Carta organisasi Perancangan Minit Mesyuarat HEM Pengurusan Jadual Kedatangan Murid. Carta Bulanan Enrolmen Murid: Darjah, Jantina, Kaum. Buku Panduan Panduan Disiplin, Kantin, RMT, 3K, SBT, Asrama, PBSS, PSSelamat, Buku Perkeliling Perintah Am. Buku Rekod Pendaftaran Murid. Buku catitan Penolong Kanan HEM Buku Laporan Aduan Pelanggan. Surat Turun Kuasa Kebenaran merotan. Pekeliling/surat siaran disiplin. Buku peraturan sekolah. Surat kebenaran waris untuk aktiviti luar sekolah. BADAN DISIPLIN SEKOLAH Fail Jawatankuasa Disiplin Sekolah Carta Organisasi. Minit Mesyuarat. Perancangan. Fail catitan kes salah laku murid dan aduan. Jadual Tugas Pengawas. Majlis Perlantikan Pengawas. Program Motivasi Pengawas. SSDM Buku catitan kes salah laku murid. Fail borang kes salah laku murid. Poster Kata-kata hikmat. Pemantauan disiplin. Buku Rekod Pemantauan Kelas. Buku Adab. KOMUNITI DAN PEMUAFAKATAN Jawatankuasa. Minit Mesyuarat. Perancangan.

1

2

CATITAN

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

SPBT Fail Jawatankuasa SPBT Carta Organisasi. Kelab SPBT Perancangan dan Takwim.

Minit Mesyuarat JK Kantin.9 7 7. Laporan Harian Kantin.2 8.8 5.3 6. Laporan Harian RMT Menu Harian.6 8.Rekod Pinjaman Buku Teks.12 6 6.9 5./SISTEKS Buku Stok.4 7.2 6.4/2000 . Lampiran Pengesahan Sekolah. Bilik BOSS 5 5.4. Borang pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT.5 5.3 7.2 7.4 6.4 5. Minit Mesyuarat JK RMT Perjanjian RMT Senarai murid RMT Jadual Kedatangan Murid RMT.7 5.5 7.6 5. Borang Kendiri 1A sisMAKAN Sijil kewangan syarikat Aktiviti Tahunan.6 4. Perjanjian Kantin. Aplikasi SMM versi 4 Borang Maklumat Murid.1 6.9 Buku Panduan Pengurusan SPBT Borang SPBTG.4 8.8 4.5 6.1 5.3 8. SMM Fail Jawatankuasa SMM Carta Organisasi. RMT Fail Jawatankuasa RMT Carta Organisasi.2 5.6 6.8 KANTIN Fail Jawatankuasa Kantin Carta Organisasi.3 5.8 6.7 6. (Format yg didapati dari SMM) Akuan pengesahan terima Bantuan. . Pin.7 8 8. KWAPM/EKASIH Fail Jawatankuasa KWAPM Carta Organisasi.11 5.10 5.1 8. Senarai Murid Terima Bantuan KWAPM/Ekasih Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa. Jawatankuasa buka tender kantin.6 7. Minit Mesyuarat Pemilihan Kantin.5 8.7 4.

(Kebersihan) Pelan tindakan Jangka Pendek.12 9. (Format yg didapati dari SMM) Borang SBT 1/2008: Surat akuan waris terima bantuan SBT Borang SBT 2/2008: Borang SBT 3/2008 Borang SBT 4/2008 Borang SBT 5/2008 Buku Ringkasan Mengajar SBT Judual Waktu Mengajar SBT 10. . KESIHATAN.14 10.11 KEBERSIHAN/KECERIAAN (PENGURUSAN 3K) Kebersihan persekitaran luaran sekolah.2 10. Fail dan dokumen sokongan.4 11.8 11.9 11. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.1 9. 11.2 11. Pengurusan PBSS Pelan tindakan Jangka Pendek.4 10.11 9. Poster/Banner berkaitan amalan kebersihan.9 9. Saliran dan perparitan. Kebersihan persekitaran Dalaman sekolah.11 10. Kantin.7 11. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.(Kesihatan) Carta Organisasi. Fail dan dokumen sokongan.15 11 11.12 nyamuk. Minit Mesyuarat JK.3 11.3 10. Jadual bertugas Program Bebas Denggi.5 11.7 10. Kata-kata hikmat/perangsang amalan kebersihan.14 Kata-kata hikmat/perangsang amalan pencegahan aedes.10 9.10 11.13 9. Peti Pertolongan Cemas Bilik Rawatan. Sistem Pelupusan Pepejal. 11.8 9.9 10.6 9.5 10.6 11.2 9. Pelan tindakan Jangka Penjang. (PENGURUSAN 3K) Fail dan dokumen sokongan. Tandas.10 10. Senarai Murid Terima Bantuan SBT Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.1 10.6 10.4 9. Pelan tindakan Jangka Penjang. 10. Aktiviti yang berkaitan Keberishan.9 9.5 9.1 11. Borang KD 1 : Laporan Mingguan Pemantauan Pembiakan 11. JawatanKuasa Program Bebas Denggi.13 10.13 Poster/Banner berkaitan amalan pencegahan aedes.12 10. Kebersihan warga sekolah.7 9. Bilik Darjah dan Bilik Khas.14 SBT Fail Jawatankuasa SBT Carta Organisasi.3 9.8 10.

JK.9 14 14. Senarai ahli.4 16.6 14. Perancangan Aktiviti dan Program PPDa. 12. (PENGURUSAN 3K) Jawatankuasa Induk 3K. Perancangan Program Sekolah Selamat.2 12.4 13.8 13.5 13. Fail Kelab Pencegahan Jenayah .10 Pondok Pengawal. Perancangan dan Takwim Buku Rekod Harian Bimbingan dan Kaunseling Fail Bimbingan Kumpulan Fail Bimbingan individu.11 Keselamatan lalulintas. 12.4 Perancangan.5 Pelan Kawad Kecemasan tiap-tiap bilik.6 Alat Pemadam api.7 14.3 13. Surat Pekeliling Ikhtisas Ujian saringan air kencing.12 P&P. 13 13. 12. Surat Siaran.3 16. 12. 12.3 14.11.2 13. Fail dan Minit Mesyuarat. Laporan tahunan PPDa BIASISWA Fail Senarai Murid Terima ASRAMA Fail Carta Organisasi Jawatankuasa Visi Perjanjian Pembekal makanan asrama.9 Buku pelawat masuk sekolah. 12.1 13.2 16 16.7 13.5 16.15 Aktiviti yang berkaitan Program Bebas Denggi. 12.8 15 15. Minit Mesyuarat 12.1 15.4 14. PENCEGAHAN DADAH Jawatankuasa Pencegahan Dadah. Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling Minit mesyuarat.1 16. Sistem Maklumat Asrama .1 14.6 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Fail Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Carta Organisasi. Bilik / Ruang / Sudut PPDa Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) Akta.3 KESELAMATAN.2 14. Buku Rekod pelajar keluar sekolah bersama waris waktu 12.1 12. (Keselamatan) Carta Organisasi.7 Kad pelajar keluar kelas.2 16.6 13.8 Kad kebenaran pelawat/waris masuk sekolah.5 14. 12 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful