Anda di halaman 1dari 9

Al-Quran : Sumber Ajaran Islam Pertama

Company

LOGO

Oleh : Ayundha Nabilah Hanifah Jullyana Rindy Berinda

Pengertian Al-Quran
Company name

Al-Quran berasal dari kata qaraa yang artinya membaca. Al-Quran ialah kallam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad S.A.W dengan perantaraan malaikat jibril sebagai pedoman hidup manusia.

Nama-nama lain Al-Quran


Company name

Al-Kitab : kumpulan yang tertulis

Al-Furqon : yang membedakan


Al-Nur : cahaya Al-Syifa : obat penyembuh Adz-Dzikr : ingat

Wahyu
Company name Bisikan, isyarat cepat Kabar pemberitahuan dari Allah

Pengertian

Cara Wahyu diterima para Rasul

Inspiratif Bicara langsung Penglihatan saat tidur Utusan yang dikirim kepada Nabi dan rasul Wahyu langsung masuk ke dalam diri Rasulullah Malaikat yang menyampaikan Malaikat menampakkan dirinya Suara yang didengar Rasulullah Disampaikan oleh malaikat jibril dengan cara membacakannya Rasulullah mendengarkan lalu melafazkannya

Cara Nabi Muhammad menerima wahyu


Al quran sebagai wahyu yang dibacakan

Al-Quran diturunkan secara berangsur


Company name

Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hikmahnya :
Lebih mudah dimengerti Memudahkan penghafalan

Disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi


Adanya penggantian

Perbedaan Ayat Makkiyah dan Madaniyyah


Company name

Ayat Makkiyah

Menjelaskan masalah akidah Pendek Ya ayyuhannas (wahai manusia) Qasam Dakwah dalam akhlak mulia

Ayat Madaniyyah

Menjelaskan hukum bermasyarakat Panjang Yaa ayyuhalla-dzina amanu ( wahai orangorang yang beriman) Berfikir Dakwah untuk berjihad

Pokok-pokok isi Al-Quran


Company name

Aqidah

Ibadah

Muamalah

Akhlaq

Hukum

Kisah ummat terdahulu

Dasar ilmu pengetahuan semesta

Fungsi Al-Quran
Company name

Company name