Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Subjek: Pendidikan Jasmani Tajuk: Menjaringkan gol (Bola keranjang) Kelas: 2 Murni Bilangan Pelajar: 24 Masa: 8.10-9.30 Objektif pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat: I. Mempelajari teknik yang betul dalam membuat jaringan gol

Alat bantu mengajar: bola keranjang, gelanggang bola keranjang,

Langkah Set Induksi

Isi Pelajaran Aktiviti memanaskan badan

Aktiviti 1. Guru meminta pelajar-pelajar membuat satu bulatan besar dan guru menunjukkan cara meregangkan badan sambil diikuti oleh pelajar 2. Setelah selesai meregangkan badan, pelajarpelajar diarahkan untuk berlari mengelilingi gelanggang sebanyak 2 pusingan
1. Guru

Catatan 1. Pelajar-pelajar memerhati dan mengikut langkah meregangkan badan

2. Pelajar-pelajar mengikut arahan dan berlari dalam barisan yang teratur

Langkah 1

Demonstrasi langkah menjaringkan gol

menunjukka n cara-cara memegang

1. Pelajar memerhatikan langkah-langkah yang ditunjukkan

bola dan membuat jaringan dalam keadaan statik Langkah 2 Aktiviti pelajar membuat jaringan 1. Pelajar diberikan peluang untuk membuat jaringan

oleh guru

1. Pelajar diberikan bimbingan sekiranya teknik yang dipraktikkan tidak seperti yang ditunjuk oleh guru 1. Pelajar memerhatikan langkah-langkan yang ditunjukkan oleh guru 2. Pelajar diberikan bimbingan sekiranya teknik yang dipraktikkan tidak seperti yang ditunjuk oleh guru

Langkah 3

Berlari sambil membuat jaringan

1. Guru menunjukkan langkah berlari sambil membuat jaringan

Langkah 4

Pertandingan membuat jaringan

1. Guru membahagikan murid kepada 2 kumpulan dan pelajar akan cuba membuat jaringan dalam masa terpantas untuk menentukan kumpulan mana yang menang 1. Dalam kumpulan yang sama, pelajar akan bertanding sesama mereka untuk melihat kumpulan mana yang membuat jaringan paling banyak 1. Guru

1. Setiap pelajar perlu membuat jaringan

Langkah 5

Bermain bola keranjang

1. Setiap pelajar mengambil bahagian dan bekerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan skor yang tertinggi 1. Pelajar

Langkah 6

Sesi Penilaian

menunjukkan langkah yang betul untuk membuat jaringan 2. Pelajar belajar membuat jaringan dalam keadaan statik dan dalam keadaan berlari 3. Guru membahagikan murid dalam 2 kumpulan dan bertanding sesama mereka untuk jumlah skor terpantas dan skor terbanyak

memerhatikan langkah yang dipraktikkan oleh guru 2. Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan 3. Pelajar bermain bola keranjang dan cuba membuat jaringan seperti yang telah dipelajari