Anda di halaman 1dari 10

Nama Kumpulan

Bil

3.

CAHAYA HIDAYAH

Perkara

GAYA/
PERSEMBAHAN
(25 Markah)

Nama Kumpulan

Markah

Bil

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

CAHAYA HIDAYAH

Perkara

Markah

25 24 23 22 21

25 24 23 22 21

20 19 18 17 16

20 19 18 17 16
4.

15 14 13 12 11
10 9

2 1

KELANCARAN SEBUTAN
(25 Markah)

Markah Penuh

Tandatangan Hakim

15 14 13 12 11
10 9

2 1

Markah Penuh

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Tandatangan Hakim

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Nama Kumpulan

Bil

1.

CAHAYA HIDAYAH

Perkara

LAGU
(25 Markah)

Nama Kumpulan

Markah

Bil

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

CAHAYA HIDAYAH

Perkara

Markah

25 24 23 22 21

25 24 23 22 21

20 19 18 17 16

20 19 18 17 16
2.

15 14 13 12 11
10 9

2 1

SUARA
(25 Markah)

Markah Penuh

Tandatangan Hakim

15 14 13 12 11
10 9

2 1

Markah Penuh

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Tandatangan Hakim

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Nama Kumpulan

Bil

3.

WARDAH

Nama Kumpulan

Perkara

GAYA/
PERSEMBAHAN
(25 Markah)

Markah

Bil

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

WARDAH

Perkara

Markah

25 24 23 22 21

25 24 23 22 21

20 19 18 17 16

20 19 18 17 16
4.

15 14 13 12 11
10 9

2 1

KELANCARAN SEBUTAN
(25 Markah)

Markah Penuh

Tandatangan Hakim

15 14 13 12 11
10 9

2 1

Markah Penuh

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Tandatangan Hakim

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Nama Kumpulan

Bil

1.

WARDAH

Nama Kumpulan

Perkara

LAGU
(25 Markah)

Markah

Bil

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

WARDAH

Perkara

Markah

25 24 23 22 21

25 24 23 22 21

20 19 18 17 16

20 19 18 17 16
2.

15 14 13 12 11
10 9

2 1

SUARA
(25 Markah)

Markah Penuh

Tandatangan Hakim

15 14 13 12 11
10 9

2 1

Markah Penuh

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Tandatangan Hakim

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Nama Kumpulan

Bil

3.

PERMATA CAHAYA

Perkara

GAYA/
PERSEMBAHAN
(25 Markah)

Nama Kumpulan

Markah

Bil

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

PERMATA CAHAYA

Perkara

Markah

25 24 23 22 21

25 24 23 22 21

20 19 18 17 16

20 19 18 17 16
4.

15 14 13 12 11
10 9

2 1

KELANCARAN SEBUTAN
(25 Markah)

Markah Penuh

Tandatangan Hakim

15 14 13 12 11
10 9

2 1

Markah Penuh

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Tandatangan Hakim

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Nama Kumpulan

Bil

1.

PERMATA CAHAYA

Perkara

LAGU
(25 Markah)

Nama Kumpulan

Markah

Bil

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

PERMATA CAHAYA

Perkara

Markah

25 24 23 22 21

25 24 23 22 21

20 19 18 17 16

20 19 18 17 16
2.

15 14 13 12 11
10 9

2 1

SUARA
(25 Markah)

Markah Penuh

Tandatangan Hakim

15 14 13 12 11
10 9

2 1

Markah Penuh

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Tandatangan Hakim

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Nama Kumpulan

Bil

3.

ANA MUSLIM

Perkara

GAYA/
PERSEMBAHAN
(25 Markah)

Nama Kumpulan

Markah

Bil

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

ANA MUSLIM

Perkara

Markah

25 24 23 22 21

25 24 23 22 21

20 19 18 17 16

20 19 18 17 16
4.

15 14 13 12 11
10 9

2 1

KELANCARAN SEBUTAN
(25 Markah)

Markah Penuh

Tandatangan Hakim

15 14 13 12 11
10 9

2 1

Markah Penuh

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Tandatangan Hakim

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Nama Kumpulan

Bil

1.

ANA MUSLIM

Perkara

LAGU
(25 Markah)

Nama Kumpulan

Markah

Bil

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

ANA MUSLIM

Perkara

Markah

25 24 23 22 21

25 24 23 22 21

20 19 18 17 16

20 19 18 17 16
2.

15 14 13 12 11
10 9

2 1

SUARA
(25 Markah)

Markah Penuh

Tandatangan Hakim

15 14 13 12 11
10 9

2 1

Markah Penuh

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Tandatangan Hakim

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Nama Kumpulan

Bil

3.

AL-HUDA

Nama Kumpulan

Perkara

GAYA/
PERSEMBAHAN
(25 Markah)

Markah

Bil

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

AL-HUDA

Perkara

Markah

25 24 23 22 21

25 24 23 22 21

20 19 18 17 16

20 19 18 17 16
4.

15 14 13 12 11
10 9

2 1

KELANCARAN SEBUTAN
(25 Markah)

Markah Penuh

Tandatangan Hakim

15 14 13 12 11
10 9

2 1

Markah Penuh

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Tandatangan Hakim

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Nama Kumpulan

Bil

1.

AL-HUDA

Nama Kumpulan

Perkara

LAGU
(25 Markah)

Markah

Bil

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

AL-HUDA

Perkara

Markah

25 24 23 22 21

25 24 23 22 21

20 19 18 17 16

20 19 18 17 16
2.

15 14 13 12 11
10 9

2 1

SUARA
(25 Markah)

Markah Penuh

Tandatangan Hakim

15 14 13 12 11
10 9

2 1

Markah Penuh

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.

Tandatangan Hakim

Nama:

Tandatangan Ketua Hakim

Nama:

Komen
.
.
.
.
.
.
.
.