Anda di halaman 1dari 2

BOTANI TANAMAN CABAI RAWIT

D I S U S U N OLEH:

NAMA KELAS JURUSAN Laporan ini disusun

: FITRI WINDHIKA SARI : XII : IPA 3 sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan Praktek Lapangan Jurusan IPA di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. DIKETAHUI OLEH :
Wali Kelas Guru Pembimbing

NIP.

ARIF RIPAI, SP. NIP.

DISAHKAN OLEH :
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kualuh Hulu

Drs. H. T. Sibuea, M.Pd. NIP.