Anda di halaman 1dari 1

KURSUS PERANCANGAN AKTIVITI PERSATUAN/KELAB PELAJAR UPSI 2012

Masa

7.30

8.30

9.30

10.30

11.00

12.00

1.00

2.30

3.30

4.30

7.30

8.00

8.30

9.30

10.30

 

Tarikh

8.30

9.30

10.30

11.00

12.00

1.00

2.30

3.30

4.30

5.30

8.00

8.30

9.30

10.30

11.00

       

Hala Tuju

 

Makan

Persatuan/Kelab

9

Mac 2012

Malam

Pendaftaran

Pelajar UPSI

(Jumaat)

(Kafeteria

(Dewan KUO)

Oleh Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni)

 

KUO)

                   

Minum Malam

Kenapa Kita Perlu Berpesatuan/Kelab di Universiti?

oleh Kaunselor Kanan Bhgn Kaunseling dan Kerjaya

Kertas Kerja Ke Arah Pendekatan Elektronik

oleh Pen Pendaftar Persatuan/Kelab JHEPA

Tips-Tips Kelulusan

(Kafeteria KUO)

10 Mac 2012

(Sabtu)

Pengurusan

Organisasi

Persatuan/Kelab

Makan Tengahari

(Kafeteria KUO)

Minum Petang

(Kafeteria KUO)

Makan Malam

KUO)

(Kafeteria

Kertas Kerja

oleh Timbalan

Pendaftar Bahagian

Pembangunan Pelajar

Sarapan

oleh Timb Pendaftar Kanan JHEPA

Minum Pagi

JHEPA

 

(Kafeteria KUO)

Penyelarasan

(Kafeteria KUO)

Penyelarasan

   

Projek/Program

Projek/Program

Majlis Bersurai

11 Mac 2012

Persatuan/Kelab

Persatuan/Kelab

dan Makan

 

(Ahad)

Pelajar UPSI

Pelajar UPSI

Tengahari

 

oleh Pen Pendaftar Persatuan/Kelab JHEPA

oleh Pen Pendaftar Persatuan/Kelab JHEPA

(Kafeteria KUO)