Anda di halaman 1dari 30

SEJARAH

TINGKATAN 1

BAB 11:

SABAH

LATAR BELAKANG

MASYARAKAT SABAH

NEGERI SABAH

KEGIATAN SOSIOBUDAY A

KEGIATAN EKONOMI

LATAR BELAKANG
ASAL-USUL NEGERI SABAH

PISANG SABA

SABA
PISANG JABA ( Oleh masyarakat Bajau)

PERTALIAN DENGAN KESULTANAN BRUNEI DAN SULU

PEMERINTAHAN SABAH SEBELUM ABAD KE-16

POLITIK KESUKUAN

POLITIK KESULTANAN

KETUA BEBAS

POLITIK KESUKUAN

DI DAERAH PEDALAMAN

DIPISAHKAN OLEH BANJARAN GUNUNG,BUKIT-BUKAU, DAN SUNGAI

KADAZANDUSUN, MURUT ORANG SUNGEI

POLITIK KESULTANAN

KESULTANAN BRUNEI KESULTANAN SULU

PANTAI BARAT DAN TIMUR

PENEMPATAN MASYARAKAT SABAH

KEGIATAN SOSIOBUDAYA

PERATURAN DAN ADAT RESAM

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

PENDIDIKAN

TARIAN-TARIAN ETNIK SABAH

SUMAZAU (KADAZANDUSUN)

MANGALANG (MURUT)

TIDAK MEMATUHI UNDANGUNDANG ADAT

MALAPETAKA

KEROSAKAN TANAMAN

BENCANA ALAM

WABAK PENYAKT

AMALAN-AMALAN ADAT

ADAT PERTANIAN MONOGIT KADAZANDUZUN

ADAT PERKAHWINAN KAUM BAJAU


BERKAHWIN PADA 14 DAN 15 HARI BULAN HIJRAH BULAN TERANG MURAH REZEKI HARI RABU DAN AHAD ACARA MAGLAMILAMI

ADAT KEMATIAN KAUM MURUT MEMUKUL TIANG RUMAH MAYAT DIBERSIHKAN DAN DIPAKAIKAN PAKAIAN DIKEBUMIKAN POSISI DUDUK MAYAT DIBAKAR DALAM TEMBIKAR DISIMPAN 7 HARI

UPACARA MEMUJA SEMANGAT PADI KETIKA MENANAM DAN MENUAI PADI

PESTA MENUAI TARIAN SUMAZAU

AGAMA DAN KEPERCAYAAN


KEPERCAYAAN AGAMA

PAGAN

AGAMA ISLAM
ANIMISME

PAGAN
NILAI DAN PEGANGAN KEPERCAYAAN
KEPADA PERKARA GHAIB. MEMPERCAYAAI HUBUNGAN ANTARA KEHIDUPAN DENGAN ALAM SEMESTA.

ANIMISME
KEPERCAYAAN SETIAP BENDA SEPERTI
BATU DAN POKOK MEMPUNYAAI SEMANGAT ( ROH) ORANG MATI

ORANG TUA MENGUATKUASAKAN

UNDANG-UNDANG ADAT BAGI ETNIK YANG BUKAN BERAGAMA ISLAM

AGAMA ISLAM
PENGARUH AGAMA ISLAM PADA ABAD KE-16 MEMBAWA PERUBAHAN DALAM KEHIDUPAN NILAI-NILAI ISLAM DIAMALKAN OLEH ETNIK BAJAU DAN MELAYUBRUNEI KETUA/IMAM BERPERANAN MENGUATKUASAKAN HUKUM AGAMA ISLAM

PENDIDIKAN TIDAK FORMAL Mempelajari Kemahiran Contoh

PENDIDIKAN

*MEMANCING * MEMANJAT *BERBURU *MENYUMPIT *BERSAWAH *BERTERNAK

AMALAN UNDANGUNDANG ADAT

SOGIT BABAS KEPANASAN

PERTANIAN PERKAHWINAN KEMATIAN

KESENIAN
TARIAN MUZIK KRAF TANGAN ANYAMAN PERTAHANAN DIRI PERTUKANGAN UKIRAN DAN BINAAN PESTA MENUAI 30 DAN 31 MEI PASAR BESAR/TAMU BESAR. MENARIK PELANCONG ASING

KEGIATAN EKONOMI

BERGANTUNG KEPADA MUKA BUMI TEMPAT TINGGAL

PERTANIAN SARA DIRI PERIKANAN DAN HASIL LAUT PERDAGANGGAN

PERTANIAN
PERTANIAN PINDAH

PERTANIAN KEKAL

PADI HUMA (DI KAKI BUKIT) UBI KELEDEK SAYUR-SAYURAN BUAH-BUAHAN KELAPA MENTERNAKBINATANG

PADI SAWAH ETNIK KADAZANDUSUN DI PENAMPANG,PAPAR,TUARAN RANAU DAN KENINGAU

KEGIATAN EKONOMI

BERGANTUNG KEPADA MUKA BUMI TEMPAT TINGGAL

PERTANIAN SARA DIRI PERIKANAN DAN HASIL LAUT PERDAGANGGAN

PERDAGANGAN
TUKAR BARANG JUAL BELI

ETHNIK DAMAR GETAH PERCA BAHAN GETAH ILIN LEBAH ROTAN SUMBU BADAK MANIK BARANGAN MAKANAN

PERDAGANGGAN DENGAN ORANG CINA PENGGUNAAN MATAWANG

DI PASAR TAMU TEMPAT BERJUAL BELI. MENGERATKAN HUBUNGAN ANTARA ETHNIK MEWUJUDKAN SEMANGAT MUHIBAH DAN HARMONI.

HASIL HUTAN

ORANG MURUT MENGUSAHAKAN KERJA MEMUNGGUT HASIL HUTAN HASIL HUTAN : DAMAR,ROTAN DAN MADU LEBAH

KESIMPULAN

MEMPELAJARI SABAH MENINGKATKAN PERPADUAN NASIONAL DAN MENINGKATKAN SEMANGAT CINTAKAN NEGARA

LATIHAN PENGUKUHAN
1. Nama negeri Sabah dikatakan berasal daripada perkataan saba. Apakah maksud perkataan tersebut?
A B C D Sepohon pokok hutan Sebatang anak sungai Sejenis buah pisang Seekor binatang liar

Tingkatan 1 hlmn 193

2. Sabah telah dikuasai oleh Kesultanan Brunei sejak abad ke-17. Kesultanan tersebut telah memerintah kawasan
A B C D Lembah Persisiran Pedalaman Pergunungan

Tingkatan 1 hlmn 193

3.

Sabah telah diperintah oleh beberapa pihak pada abad ke-17. Antara berikut yang manakah pernah memerintah negeri tersebut? I Kesultanan Sulu II Kesultanan Brunei III Kesultanan Melaka IV Kesultanan Kalimantan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Tingkatan 1 hlmn 193

4.Senarai di atas merupakan suku kaum yang tinggal di daerah pedalaman Sabah. Mereka mengamalkan sistem A Politik kesukuan
B Politik kesultanan C Pemerintahan bebas D Pemerintahan penghulu

Tingkatan 1 hlmn 194

Salah satu perayaan etnik kadazandusun ialah pesta menuai

5. Apakah tarian yang dipersembahkan dalam pesta di atas? A Ngajat B Limbai C Sumazau D Mengalang

Tingkatan 1 hlmn 196