Anda di halaman 1dari 1

MAKLUMAT PENSYARAH

Nama : Pn Zulelawati bt Bujang


Jab : Ilmu Pendidikan
No Tel : 012-8537288 / 082-440780
E Mail : zuely2003@yahoo.com

MURID DAN ALAM BELAJAR – EDU3103

BAB 2 – KONSEP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

TOPIK SUB-TOPIK Nama Ahli


UTAMA
Konsep 1. Pengertian Pengajaran 1.
2. Pengertian Pembelajaran
Pengajaran &
- pembelajaran sebagai
Pembelajaran satu proses
2.
- pembelajaran sebagai
satu hasil 3.

Prinsip-prinsip pembelajaran 1.
1. Penglibatan aktif
2. Perkaitan dan corak
3. Konstruktivisme
2.

3.
Prinsip-prinsip pembelajaran 1.
4. Pembelajaran informal
5. Pengalaman langsung 2.
6. Situasi mendesak
3.
Prinsip-prinsip pembelajaran 1.
7. Maklum balas berterusan
8. Suasana yang 2.
menyeronokkan
9. Refleksi 3.
Jenis-jenis Pembelajaran 1.
1. Kemahiran intelek
2. Strategi Kognitif
2.

3.

4.
Jenis-jenis Pembelajaran 1.
3. Maklumat verbal
4. kemahiran psikomotor
5. Sikap
2.

3.

4.

ZB IPTAR – NOV 2008