Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN1-8 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATORAZALI ISMAIL BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah

Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh

Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan:

Nama Pelajar

No. KP

Major

* Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPG selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPG

Tandatangan Ketua Kumpulan

: _____________________

Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________

Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________

Cop Sekolah
1

LAMPIRAN1-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATORAZALI ISMAIL PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR
(Diisikan oleh Pengurus Sekolah)

Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P. Major : ______________________________________ Ambilan

: ___________________________ : ___________________________

Tandakan () Sederhana Lemah Baik

Aspek

Ulasan

a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika Komunikasi Berkesan: b) Keupayaan memerhati, berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah Budaya Profesional Guru: b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu, bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPG

Tandatangan Guru Besar ________________________

Tarikh ________________