Anda di halaman 1dari 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI

KERJA KURSUS

EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN SEMESTER 3 AMBILAN JANUARI 2011 ( PPRBC1 3 )

NAMA PELATIH

: CHIEW JING ROU 900521-13-8448 HO YEH XIANG 910109-01-6843 TIE HIENG TZE 900807-13-6659

KUMPULAN / KURSUS NAMA PENSYARAH NAMA JABATAN

: PPRBC1 3 : ENCIK MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB : JABATAN PENGAJIAN MELAYU

TARIKH PENGHANTARAN : 21HB FEBRUARI 2012

TAJUK

EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

JABATAN ILMU PENDIDIKAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI

Pengakuan Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.

Tandatangan: Nama No. I/C : : CHIEW JING ROU 900521-13-8448

Tandatangan: Nama No. I/C : : HO YEH XIANG 910109-01-6843

Tandatangan: Nama No. I/C : : TIE HIENG TZE 900807-13-6659

Tarikh

21HB FEBRUARI 2012

BORANG KOLABORASI NAMA AHLI KUMPULAN KUMPULAN PENGAJIAN MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH : CHIEW JING ROU ( 900521-13-8448 ) : PPRBC1 3 SEMESTER : 3 TAHUN:2012

: PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU : ENCIK MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB T /TANGAN

PERKARA YANG CATATAN DIBINCANGKAN 07.02.12 Menerima soalan tugasan dan Tugasan perlu dihantar taklimat daripada pensyarah selewat-lewatnya pada mata pelajaran 21hb Februari 2012. EN. MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB

... ( EN. NIDZAM )

... ( J.R CHIEW ) 07.02.12 Memahami kehendak soalan tugasan Perbincangan dengan ahli kumpulan Membuat agihan tugas Membuat jadual kerja ... ( EN. NIDZAM )

... ( J.R CHIEW ) 08.02.12 Mencari maklumat dari internet / pusat sumber. hingga 15.02.12 Cetakan maklumat internet Nota Ringkas Catatan bibliografi

... ( P. P.SUMBER )

... ( J.R CHIEW ) 16.02.12 Menyediakan draf hingga 18.02.12 Menyusun maklumat Menganalisis maklumat berdasarkan kehendak tugasan Menghubungkait maklumat yang relevan Membuat huraian terperinci Menaip draf

... ( EN. RAMLAN )

... ( J.R CHIEW )

PERKARA YANG DIBINCANGKAN 16.02.12 Membuat tugasan individu masing-masing. hingga TARIKH 18.02.12

CATATAN Menulis refleksi individu terhadap analisis yang dijalankan.

T /TANGAN

... ( EN. RAMLAN )

... ( J.R CHIEW ) 19.02.12 Menggabungkan tugasan dan menyemak tugasan. Membetulan semua kesalahan ... ( EN. RAMLAN )

... ( J.R CHIEW ) 20.02.12 Mencetak tugasan Menambah nombor muka surat lalu mencetak.

... ( J.R CHIEW ) 21.02.12 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbingEN. MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB Diterima dan direkodkan ... ( EN. NIDZAM )

... ( J.R CHIEW )

BORANG KOLABORASI NAMA AHLI KUMPULAN KUMPULAN PENGAJIAN MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH : HO YEH XIANG ( 910109-01-6843 ) : PPRBC1 3 SEMESTER : 3 TAHUN:2012

: PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU : ENCIK MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB T /TANGAN

PERKARA YANG CATATAN DIBINCANGKAN 07.02.12 Menerima soalan tugasan dan Tugasan perlu dihantar taklimat daripada pensyarah selewat-lewatnya pada mata pelajaran 21hb Februari 2012. EN. MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB

... ( EN. NIDZAM )

... ( Y.X HO ) 07.02.12 Memahami kehendak soalan tugasan Perbincangan dengan ahli kumpulan Membuat agihan tugas Membuat jadual kerja ... ( EN. NIDZAM )

... ( Y.X HO ) 08.02.12 Mencari maklumat dari internet / pusat sumber. hingga 15.02.12 Cetakan maklumat internet Nota Ringkas Catatan bibliografi

... ( P. P.SUMBER )

... ( Y.X HO ) 16.02.12 Menyediakan draf hingga 18.02.12 Menyusun maklumat Menganalisis maklumat berdasarkan kehendak tugasan Menghubungkait maklumat yang relevan Membuat huraian terperinci Menaip draf

... ( EN. RAMLAN )

... ( Y.X HO )

PERKARA YANG DIBINCANGKAN 16.02.12 Membuat tugasan individu masing-masing. hingga TARIKH 18.02.12

CATATAN Menulis refleksi individu terhadap analisis yang dijalankan.

T /TANGAN

... ( EN. RAMLAN )

... ( Y.X HO ) 19.02.12 Menggabungkan tugasan dan menyemak tugasan Membetulan semua kesalahan ... ( EN. RAMLAN )

... ( Y.X HO ) 20.02.12 Mencetak tugasan Menambah nombor muka surat lalu mencetak.

... ( Y.X HO ) 21.02.12 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbingEN. MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB Diterima dan direkodkan ... ( EN. NIDZAM )

... ( Y.X HO )

BORANG KOLABORASI NAMA AHLI KUMPULAN KUMPULAN PENGAJIAN MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH : TIE HIENG TZE ( 900807-13-6659 ) : PPRBC1 3 SEMESTER : 3 TAHUN:2012

: PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU : ENCIK MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB T /TANGAN

PERKARA YANG CATATAN DIBINCANGKAN 07.02.12 Menerima soalan tugasan dan Tugasan perlu dihantar taklimat daripada pensyarah selewat-lewatnya pada mata pelajaran 21hb Februari 2012. EN. MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB

... ( EN. NIDZAM )

... ( H.T TIE ) 07.02.12 Memahami kehendak soalan tugasan Perbincangan dengan ahli kumpulan Membuat agihan tugas Membuat jadual kerja ... ( EN. NIDZAM )

... ( H.T TIE ) 08.02.12 Mencari maklumat dari internet / pusat sumber. hingga 15.02.12 Cetakan maklumat internet Nota Ringkas Catatan bibliografi

... ( P. P.SUMBER )

... ( H.T TIE ) 16.02.12 Menyediakan draf hingga 18.02.12 Menyusun maklumat Menganalisis maklumat berdasarkan kehendak tugasan Menghubungkait maklumat yang relevan Membuat huraian terperinci Menaip draf

... ( EN. RAMLAN )

... ( H.T TIE )

PERKARA YANG DIBINCANGKAN 16.02.12 Membuat tugasan individu masing-masing. hingga TARIKH 18.02.12

CATATAN Menulis refleksi individu terhadap analisis yang dijalankan.

T /TANGAN

... ( EN. RAMLAN )

... ( H.T TIE ) 19.02.12 Menggabungkan tugasan dan menyemak tugasan Membetulan semua kesalahan ... ( EN. RAMLAN )

... ( H.T TIE ) 20.02.12 Mencetak tugasan Menambah nombor muka surat lalu mencetak.

... ( H.T TIE ) 21.02.12 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbingEN. MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB Diterima dan direkodkan ... ( EN. NIDZAM )

... ( H.T TIE )

ISI KANDUNGAN

i. Halaman Judul -------------------------------------------------- (

ii. Halaman Pengakuan ------------------------------------------ (

iii. Isi Kandungan --------------------------------------------------- (

iv. Laporan Analisi Kes Kajian --------------------------------- (

v. Aktiviti Pemulihan Bahasa Melayu ----------------------- (

vi. Refleksi Individu ------------------------------------------------ (

vii. Bibliografi --------------------------------------------------------- (

viii. Borang Kolaborasi --------------------------------------------- (

ix. Lampiran ---------------------------------------------------------- (