Anda di halaman 1dari 82

DASAR-DASAR KERAJAAN

MERUJUK KEPADA PRINSIP,HALUAN,SIKAP, PANDANGAN SERTA PEGANGAN SECARA KOLEKTIF YANG DIAMBIL DAN LAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAH DASAR KERAJAAN BERSIFAT MENYELURUH DAN MENYENTUH PELBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYAKARAT KHUSUSNYA BIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, AGAMA,PENDIDIKAN DAN SEBAGAINYA. DASAR INI AKAN BERUBAH MENGIKUT PANDANGAN KERAJAAN, KEPERLUAN SEMASA DAN PERKEMBANGAN ANTARABANGSA

PRINSIP DAN KETETAPAN

NATIONAL INTEREST

KEPENTINGAN AWAM

KEBAJIKAN AWAM

DASAR AWAM DI MALAYSIA


FAKTOR DAN OBJEKTIF PENGGUBALAN DASAR AWAM

POLITIK

EKONOMI

SOSIAL
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East West North

Matlamat pembangunan negara dan wawasan srategik jangka panjang untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri dan negara yang maju menurut acuan kita sendiri. Maju aspek ekonomi, politik, sosial, rohani, budaya

Panduan Induk bagi dasar pembangunan negara bagi Menetapkan arah tujuan, matlatamat, strategi, jangka masa Dan pencapaian

National Focus Konsensus Nasional Perjanjian Sosio Politik Agenda Pembangunan Nasional

Satu penumpuan yang padu ke arah mencapai matlamat Supaya dapat bergerak ke hadapan dengan tumpuan Yang lebih jelas, yakin dan serentak.

Persetujuan penduduk berbilang kaum terhadap satu matlamat bagi mengelakkan perselisihan mengenai masa depan negara dan membolehkan negara bergerak dengan lebih cergas

Panduan utama di mana setiap rakyat setuju terima pada dasarnya arah dan matlamat yang sama.

Garis panduan umum untuk membentuk pembangunan Nasional

a) Memberi ruang untuk pembentukkan generasi baru Dalam tempoh 30 tahun melalui rancangan dan Persekitaran yang baik ke arah pembangunan negara b) Jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk Capai matlamat c) Menetapkan satu wawasan yang ambitious tetapi Munasabah agar tidak ketinggalan dalam perkembangan Arus pembangunan dunia sejagat

d) Agar negara tidak ketinggalan kerana masa menjadi penentuan kemajuan sesebuah negara

1) Mewujudkan negara yang bersatu 2) Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram dan Maju 3) Mewujudkan dan membangunkan masyarakat Demokratik dan persefahaman yang matang 4) Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

5) Mewujudkan masyarakat berbilang kaum yang liberal Dan bertolak ansur 6) Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif 7) Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya Menyayangi

8) Mewujudkan masyarakat yang adil dlm bidang ekonomi 9) Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai Ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan

Aspek kritikal ke arah pencapaian Wawasan 2020 : a) Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara Matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan saksama b) Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor Ekonomi c) Mengurangkan dan hapuskan ketidaksamaan dan Ketidakseimbangan sosial dan ekonomi

d) Galak dan kukuhkan intergrasi nasional e) Bangunkan masyarakat yang progresif f) Memajukan pembangunan sumber manusia g) Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting Dalam perancangan dan pembangunan sosial ekonomi h) Lindung persekitaran dan ekologi

d) Galak dan kukuhkan intergrasi nasional e) Bangunkan masyarakat yang progresif f) Memajukan pembangunan sumber manusia g) Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting dalam Perancangan dan pembangunan sosial ekonomi

Ekonomi - jelas dan senang dicapai Politik Sosial Psikologi Budaya

perlukan tindakan dan komitmen daripada dimensi dan peringkat

Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara Maju mengikut acuannya sendiri meliputi aspek ekonomi, Politik, budaya, sosial.

Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Definisi kebudayaan

Merupakan keseluruhan cara hidup manusia iaitu meliputi bidang2 fikiran/ide, kebendaan (sprt senibina,alat2 pakaian, makanan dan perabot), kesenian (sprt lakonan dan seni tampak sprt ukiran) dan nilai dan norma (sprt undang2, adat resam, upacara, nilai ugama dan kesopanan)

Kepentingannya

Penting dlm proses pembangunan dimana keperibadian Malaysia harus dipupuk dlm usaha2 meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi dan politik. Usaha ini memerlukan perancangan yg rapi supaya dpt lahirkan cara hidup bersifat kemanusiaan.

Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Digubal dlm 1971 kerana sejak merdeka tiada kemajuan ke arah mewujudkan kebudayaan kebangsaan. Ini disebabkan kesedaran yg rendah dan kefahaman mengenai kebudayaan, kepentingan politik yg menekankan kebudayaan kaum shj dan penekanan yg lebih kpd kemajuan ekonomi.

Rasional Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Pertimbangan fakta2 perkembangan sejarah serantau Pengwujudan dasar ini adalah berdasarkan unsur2 dan tiga prinsip yg ditetapkan oleh kerajaan:

Rasional
1.Berteras kpd kebudayaan rakyat asal rantau ini Melaka merupakan pusat perkembangan, pemancaran dan warisan kebudayaan Melayu. Kebudayaan serantau digambar dgn penggunaan Bahasa Melayu. Kebudayaan rakyat asal rantau ini dijadikan teras kpd Kebudayaan Kebangsaan

Rasional

2. Unsur2 kebudayaan lain yg sesuai dan wajar Unsur2 budaya asing, Cina, Arab, India dsbnya Kesesuaian dan penerimaan dalam penyerapan kebudayaan bergantung kpd tidak wujudnya percanggahan dalam Perlembagaan dan prinsip2 Rukun Negara

rasional

3. Islam menjadi unsur yg penting dlm pembentukan kebuyaan kebangsaan Peringkat tertinggi- sepatutnya menampakkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam Peringkat kedua- menerapkan budaya2 lain yg tidak bertentangan dgn budaya Islam

Objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan

1. Kukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan 2. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drp Kebudayaan Kebangsaan Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian seimbang dgn pembangunan sosio-ekonomi

Strategi dan Perlaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan

1. Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguat asas2 kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama peneyelidikan, pembangunan, pendidikan dan perhubungan budaya 2. Meningkat dan memperkukuh kepipmpinan kebudayan melaui usaha2 membimbing dan melatih peminat, mendokong dan menggerak kebudayaan seluas2nya sebagai jentera pembangunan yg berkesan

strategi dan perlaksanaan

3. Mewujud komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia 4. Memenuhi keperluan sosio-budaya 5. Menenuhi taraf dan mutu kesenian

Pencapaian dan Masalah Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Pelbagai usaha dijlnkan utk mencapai matlamat dasar ini Dalam mewujudkan satu Kebudayaan Nasional ,proses penyerapan dan penerimaannya ambil masa yg lama Penggubalan dasar ini berasaskan nilai murni Islam tlh dijalankan

pencapaian dan masalah

Identiti kewarganegaraan dan seni budaya jelas terlihat dalam perayaan2 rasmi dan tidak rasmi Contohnya penggunaan Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah dan menengah Rancangan2 televisyen yg pelbagai

pencapaian dan masalah

Usaha terhadap dasar ini adalah sukar. Antara kelemahannya ialah perkembangan sosio-ekonomi yg membawa kepada pencemaran bahasa, seni bina bangunan yg tak melambang kebudayaan negara, dan sikap penduduk yg tidak menitikberat unsur2 budaya Sokongan secara langsung dan tidak langsung diperlukan dari semua pihak

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

LATAR BELAKANG
Diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri pada tahun 1983 pendekatan asas pembangunan negara. 1984: satu Panel Perunding ditubuhkan untuk membaiki perkhidmatan yang diberi kepada sektor Swasta. 1991 : PKPA Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia dikeluarkan.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

DEFINASI
Suatu sistem kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta ke arah mewujudkan satu syarikat Malaysia bagi mencapai kemajuan dimana keuntungan yang didapati akan dikongsi bersama.

-YAB Perdana Menteri Malaysia.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

CIRI-CIRI KONSEP PENSYARIKATAN

Kerajaan adalah pemegang saham. Jika mendapat keuntungan sebahagian diberi kepada kerajaan dan rakyat. Sektor awam dan swasta memainkan peranan penting masing-masing. Sektor awam beroperasi secara cekap membantu sektor swasta - agen pertumbuhan ekonomi negara. Mempunyai nilai-nilai dan matlamat yang sama untuk pertumbuhan ekonomi.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

1) BERSAMA KE ARAH MATLAMAT NEGARA 2) KERJASAMA SEKTOR AWAM SWASTA DIMUDAHKAN 3) TUBUH PANEL PERUNDING -TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM -> SEKTOR SWASTA 4) PELONGGARAN PERATURAN
-TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM. 6 STRATEGI PENGGUNAAN BORANG PERMOHONAN KOMPOSIT KELUAR LESEN LANJUT TEMPOH LESEN ( 1 HINGGA 5) TUBUH PUSAT LESEN DI PBT MANSUH LESEN/BAYARAN LESEN BAIKI SISTAM DAN PROSEDUR PELESENAN

5) PEMBAIKAN PENTADBIRAN SEKTOR AWAM

6) ARAHAN TERBARU PKPA


KEMASKINI PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN PROSEDUR BAGI MEMUDAHKAN URUSAN SEKTOR SWASTA DIALOG TAHUNAN. PEGAWAI KERAJAAN MENYERTAI SEMINAR, BENGKEL & FORUM YANG DITAJA OLEH SEKTOR SWASTA KONGSI MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN INTERAKSI SOSIAL PENGHARGAAN.

KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 DAN RRJP II

Sektor awam bertanggungjawab menentukan semua subsystem di negara ini bertindak ke arah mencapai wawasan 2020. Berperanan sebagai : a) Fasilitator b) Perancang c) Pelaksana d) Tanggungjawab sektor swasta
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

FASILITATOR:

Menyediakan suasana yang conducive bagi merangsang pertumbuhan ekonomi, sejauh yang dibenarkan mengikut peraturan dan undang-undang; pembaikan sistem, prosedur dan proses bagi memudahkan sektor swasta.

PERANCANG:

Merancang arah tuju dan strategi pertumbuhan, proaktif, menyediakan maklumat dan galakan pasaran yang lebih baik.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

PELAKSANA
Sektor swasta menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang penting kepada rakyat.

TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing bersatu tenaga bagi menembusi pasaran baru di negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Latin.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

PERLAKSANAAN YANG DIBUAT


PENCAPAIAN

Penubuhan

Panel Perunding. Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia (1990). Usaha-usaha Memperbaiki Perkhidmatan Awam. Panduan (Baru) Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

PERLAKSANAAN YANG DIBUAT


KELEMAHAN Pemahaman Dan Penerimaan Konsep. Kekesanan Panel Perunding Terhad. Persepsi Yang Salah. Masalah Sektor Swasta Yang Terdiri Dari Banyak Kumpulan Dan Berbagai Kepentingan. Kelemahan Komunisasi Perkongsian Maklumat Dan Aliran Maklumat Tidak Mencukupi. Krisis Kepimpinan Penyelarasan Dan Muafakat Yang Tidak Efektif.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

PENGENALAN
Sektor Pertanian :
Sumbangan Besar Kepada KNK (GDP)
Peluang Pekerjaan Tukaran Wang Asing

Membasmi Kemiskinan
Mengimbangi Persekitaran Di Malaysia

2 CORAK PENGELUARAN PERTANIAN

Sektor Perdagangan yang Well Organised

Sektor pekebun kecil yang Non Organised

OBJEKTIF Memaksimakan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber-sumber negara dengan cekap dan mempergiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada pembangunan ekonomi negara keseluruhannya.

Perluasan keluaran tanaman tradisonal untuk di eksport

PROSES PENINGKATAN
(Teknik baru & Moden)

Penanaman tanaman baru yang berpontensi untuk di eksport

Galakkan pengeluaran makanan dan penanaman untuk industri pertanian

Pembukaan Tanah Baru


FELDA Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah Kerajaan Negeri

Pembangunan Sosial dan Institusi


Peningkatan Kemudahan + Perkhidmatan Sosial. - Kampung = Bandar

Pembangunan In-situ
Daya pengeluaran rendah. Program-program pemulihan Projek pembangunan Pertanian bersepadu Perbadanan Kemajuan wilayah MADA KADA

STRATEGI DPN

Penswastaan dan penyertaan pihak swasta


Menyumbang daya usaha utama utk memajukan Komoditi makanan Penyelidikan & Pembangunan (R&D)

Perkhidmatan Sokongan Pertanian


Penyelidikan Pengembangan Pemasaran

Pembangunan Komoditi
DPN gariskan matlamat & halacara Eksport Sara keperluan makanan negara Gantian Import

Cekap + Berkesan + Insentif

2 KOMPONEN UTAMA SEKTOR PERTANIAN

Tanaman Makanan
Padi Lembu Daging & Lembu Tenusu Pengeluaran daging, telur ayam & itik Ikan Sayur-sayuran Buah-buahan segar

Tanaman utk Industri


Getah Kelapa Sawit Koko Kelapa Lada hitam Tembakau Bunga-bungaan

PROGRES SELEPAS DPN DILANCARKAN ( Dalam Rancangan Malaysia Ke-5 )


KELUARAN KOMODITI UTAMA

KOKO KELAPA SAWIT BALAK PERIKANAN TERNAKAN

PADI GETAH KELAPA

MASALAH-MASALAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kekurangan tenaga buruh Melibatkan modal yang besar Saingan hebat dari sektor-sektor ekonomi yang lain Saiz tanah Masalah pemasaran Tanah terbiar Kaedah tanaman cara lama Kurang khidmat Bantuan dan sokongan Tanaman yang kurang memberi hasil

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI ( DPN Dalam Rancangan Malaysia Ke-6 & RRJP2) 1. Orientasikan semula sektor-sektor pekebun kecil ke arah tanaman secara kormersial 2. Komoditi baru yang berpotensi untuk dimajukan dibangunkan 3. Komoditi yang kurang potensi R&D tekankan supaya jadi lebih kompetitif 4. Padi susun semula kegiatan penanaman - atasi masalah hakmilik tanah Sawah dan pengurusannya 5. Tekankan stategi Pembangunan In-Situ 6. Kemudahan Infrastruktur diperbaiki terutama di Luar Bandar 7. Penyatuan tanah dan pengelolaan pekebun-pekebun kecil berasaskan : Perladangan secara estet, R&D,Penggunaan Alatalat (jimat tenaga buruh) & Tingkatkan pemasaran

KESIMPULAN
Bagi mencapai objektif dan matlamat wawasan 2020, Sektor Pertanian perlulah bergerak seiring dengan sektorsektor ekonomi yang lain dimana penekanan dalam aspek peningkatan produktiviti, penghasilan kualiti yang tinggi dari penggunaan teknologi moden dan proses penyelidikan R&D yang mantap ditekankan dan diperluaskan untuk mewujudkan sektor pertanian yang matang, maju, berdaya tahan dan berdaya saing.

HALACARA BARU PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (HCB) Satu pendekatan baru untuk membangunkan kawasan luar bandar yang diperkenalkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 10 April 1984

Tujuan HCB diperkenalkan ialah:


Membangunkan kawasan desa Menghapuskan kemiskinan Mengurangkan jurang pendapatan antara penduduk desa dan bandar dengan mengambil tindakan pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal.

Ianya dimulakan dengan 27 projek printis di seluruh negara

PENGUJUDAN PUSAT PERTUMBUHAN DESA (PPD) Pada tahun 1991 dibawah RM6, HCB telah diubah pendekatannya kepada PPD.

Ianya dimulakan dengan kajian menyeluruh terhadap 12 445 buah kampung tradisional diseluruh semenanjung oleh JPBD pada tahun 1987. Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi untuk dibangunkan sebagai PPD.. Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi.

RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPD Rasional

Menghasilkan pembangunan kawasan desa dari segi:


pembangunan prasarana kemudahan moden

kegiatan ekonomi
Kadar dan peratus kemiskinan berkurangan Merapatkan jurang pendapatan dan status sosial ekonomi antara penduduk bandar dan luar bandar.

RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPD Falsafah

Berteraskan fahaman yang memerlukan tindakan yang cekap dan bersepadu serta mempunyai perhubungan yang rapat pembangunan perbandaran, khususnya sektor ekonomi moden.

OBJEKTIF HCB DAN PPD Pemodenan sektor pertanian tradisional kepada sektor moden

Objektif

Meningkatkan keupayaan dan kecekapan pengurusan ladang

Mewujudkan kawasan perbandaran yang mempunyai saiz penduduk optima

STRATEGI HCB - PPD STRATEGI HCB - PPD

STRATEGI UMUM

STRATEGI MENGIKUT SEKTOR

STRATEGI HCB - PPD STRATEGI UMUM

Memodenkan sektor pertanian Menggalakkan prosesindustrialisasi desa Selaraskan program pembangunan tenaga manusia yang komprehensif Meluaskan proses-proses urbanisasi kawasan desa

STRATEGI HCB - PPD MEMODENKAN SEKTOR PERTANIAN

Penubuhan koperasi luar bandar


Meningkatkan taraf komersial pertanian

Mengadakan kemudahan asas


Pengurusan ladang yang moden dan cekap

Penyatuan ladang (consolidation of farms holdings)


Pemindahan teknologi

STRATEGI HCB - PPD MENGGALAKKAN PROSES INDUSTRIALISASI DESA

Mengenalpasti dan memajukan industri pemerosesan hasilpertanian


Memajuan industri downstream yang ada hbungan rapat dengan sektor utama pertanian. Memajukan industri desa yang ada hubungan rapat dengan pasaran di kawasan bandar.

Memajukan industri-industri kecil.

STRATEGI HCB - PPD MELUASKAN PROSES-PROSES URBANISASI KAWASAN DESA Pengumpulan dan penyatuan kampung Memperseimbangkan pembangunan bandar dan desa. Penubuhan PPD. Petempatan penduduk yang terancang dan teratur. Menyusun dan memperkembang semula asas ekonomi tempatan.

STRATEGI HCB - PPD SELARASKAN PROGRAM PEMBANGUNAN TENAGA MANUSIA YANG KOMPREHENSIF

Memajukan sumber tenaga manusia tempatan


Menyemai dan mengorientasikan nilai dan etika kerja. Membina semangat individu melalui program bina insan. Mewujudkan persekitaran yang menarik dan menggalakkan. Membangunkan institusi-institusi desa tempatan.

MEKANISME Dilaksanakan dengan kerjasama antara: Kerajaan Persekutuan

Kerajaan Negeri Kerajaan Daerah Diselaras dan dirancang oleh:


Kementrian Luar Bandar dibantu Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Perlaksanaan peringkat negeri: Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Jabatan-jabatan Berkenaan

MEKANISME Menyelaras dan mengawasi perlaksaan projek di peringkat daerah: Pejabat Daerah Pengawasan dan Penilaian diperingkat Federal: Unit Penyelarasan Perlaksanaan (UPP), JPN Pengurusan pembangunan sumber manusia: HCB - PPD

Tumpuan kepada kawasan kawasan PPD MARA (Pembinaan Pusat Giat Mara)
KEMAS (Pusat Kegiatan Desa) Lain-lain Agensi

KAITAN HCB PPD DENGAN WAWASAN 2020 Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB PPD adalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang.

KAITAN HCB PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6) Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan Pembagunan Lima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi dan program yang secara langsung menyumbang ke arah pencapaian objektif HCB dan PPD.

PENCAPAIAN PERLAKSANAAN HCB - PPD Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB PPD adalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang.

KAITAN HCB PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6) Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan Pembagunan Lima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi dan program yang secara langsung menyumbang ke arah pencapaian objektif HCB dan PPD.

KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN DASAR KELEMAHAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN Pemilihan kampungyang lebih tepat perlu dibuat

Pemilihan kampung-kampung tidak dibuat berdasarkan analisis yang mendalam dan tidak bersesuaian dari pelbagai aspek

Fungsi perbandaran dan peranan kampung sebagai PPD tidak dihuraikan dengan jelas

Memerlukan penekanan yang lebih dari aspek ananlisis perhubungan ekonomi dan asas-asas pertumbuhan PPD

KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN DASAR KELEMAHAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN Satu usaha mengulangkaji dan redifine konsep dan peranan PPD dalam konteks pembangunan desa amat diperlukan

Kurang pemahaman dikalangan perancang, pelaksana dan penyelaras

Penyelarasan dan perlaksanaan program diperingkat tempatan agak kurang luas dan kurang berkesan

Institusi institusi kerajaan seperti Pejabat Daerah, PBT perlu memainkan peranan penyelarasan dan pengawasan yang lebih.

KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN DASAR KELEMAHAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN Satu kajian impak yang komprehensif perlu dibuat bagi menilai kejayaan dan pencapaian.

Sumbangan pembangunan yang sebenar diperolehi daripada HCB ppd belum diketahui.

HCB -PPD
Pendekatan yang baru Lebih berkesan Dapat membantu pencapaian, matlamat, DPN dan wawasan 2020. Perlu komitmen dan kerjasama dari semua peringkat. Dapat menjamin keberkesanan perlaksanaan.

DASAR PENSWASTAAN
Diperkenalkan pada tahun 1983 OBJEKTIF
Bagi meransang pertumbuhan ekonomi negara melalui pelaburan sektor swasta Meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran ekonomi negara Meminimumkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi Membantu merealisasikanmatlamat DEB dan DPN

Jenis-jenis Penswastaan
Bina dan kendali (BO) TV3 Bina, kendali dan pindah (BOT) -PLUS Ekuiti-Syarikat Airod Sdn.Bhd Penjualan eset Pengambilalihan pengurusan- TNB,KTM Pajakan dan jualan harta tempat letak kereta Perbadanan-MISC

PENCAPAIAN
Kebajikan pekerja lebih baik dari segi gaji dan bonus serta ditawarkan saham Pengurangan tanggungan kerajaan seperti TNB (RM 5B) dan PLUS (RM 9.3B) Produktiviti syarikat meningkat dan dapat memenuhi keperluan pelanggan Peningkatan dalam penjualan saham kepada kerajaan.

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN


PENGENALAN

Semasa mencapai kemerdekaan, telah timbul kesedaran dikalangan pemimpin dan rakyat tentang betapa pentingnya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara

Rasional
Sebelum perang, orang Melayu menerima pendidikan asas dari sekolah pondok dan sekolah kebangsaan. Masyarakat Cina pula mengasaskan sekolah Cina Persendirian. Sekolah Tamil disediakan oleh majikan estet. Kerajaan Inggeris pula memperkenalkan pendidikan rendah dan menengah Inggeris bagi semua kaum Kesannya wujud sekolah berbilang bangsa dan mengikut kaum.

Strategi Pelaksanaan
ANTARANYA;
Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan KBSM bagi sekolah menengah Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik Mempelbagaikan dan memperbanyakan kemudahan pendidikan diperingkat universiti khususnya dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum seperti kadet tentera, polis, pengakap,dll

DASAR PERINDUSTRIAN
Objektif
Untuk memajukan industri berat bagi membentuk ekonomi negara yang lebih kukuh dalam jangka panjang Untuk mengembangkan lagi industri kecil dan sederhana (IKS) dan menggalakan penglibatan sektor swasta supaya menjadi lebih aktif Bagi mencapai matlamat menuju Negara Industri Baru (NIC) dan pencapaian matlamat Wawasan 2020

Strategi
Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) untuk berperanan mengnalpasti, melaksana dan menguruskan projek-projek industri berat Menjalankan projek usahasama dengan syarikat asing dalam membangunkan industri berat negara seperti PROTON, MODENAS dan PERWAJA Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian dengan memperluaskan pembangunan IKS bagi memantapkan industri sokongan Membangunkan teknologi dan tenaga manusia dengan menghantar pelatih-pelatih bekerja dan belajar diluar negara Memajukan industri berat terpilih untuk menyokong industri eksport.

Anda mungkin juga menyukai