PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) AMBILAN NOVEMBER 2008 SEMESTER 7 ( 22 Disember 2011-Jun 2012) INTERAKSI

10-17 Mac 2012 (1 Minggu ) Sains Waktu Tarikh 10.3.2012 Sabtu 11.3.2012 Ahad 12.3.2012 Isnin 13.3.2012 Selasa 14.3.2012 Rabu 15.3.2012 Khamis 1
8.00-9.00

2
9.00-10.00

3

4

5

6
2.30-3.30 SCE 3113

7
3.30-4.30 SCE 3113

8
4.30-5.30 SCE 3113

9
5.30-6.30 SCE 3113

10
8.30-9.30 SCE 3113

11
9.30-10.30 SCE 3113

10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-1.30

LKK
PSK 3104 PSK 3104 PSK 3104 PSK 3104 PSK 3104 SCE 3113

LKK
SCE 3113

LKK
SCE 3113

LKK
SCE 3113

LKK
SCE 3113

LKK
SCE 3113

YAG
PSK 3104

YAG
PSK 3104

YAG
PSK 3104

YAG
PSK 3104

YAG
PSK 3104

LKK
SCE 3113

LKK
SCE 3113

LKK
SCE 3113

LKK
SCE 3113

RZM
SCE 3113

RZM
SCE 3113

YAG
PSK 3104

MHI
PSK 3104

MHI
PSK 3104

MHI
PSK 3104

MHI
PSK 3104

RZM
SCE 3111

RZM
SCE 3111

RZM
SCE 3111

RZM
SCE 3111

RZM
SCE 3113

RZM
SCE 3113

MHI
PSK 3104

MHI
PSK 3104

YAG (A)
PSK 3104

YAG(A)
PSK 3104

YAG(A)
PSK 3104

MNH
SCE 3111

MNH
SCE 3111

MNH
SCE 3111

MNH
SCE 3111

RZM
SCE 3111

RZM
SCE 3111

YAG(A)
SCE 3112

MHI(A)
SCE 3112

MHI(A)
SCE 3112

MHI(A)
SCE 3112

MHI(A)
SCE 3112

MNH
SCE 3111

MNH
SCE 3111

MNH
SCE 3111

MNH
SCE 3111

HLH
SCE 3111

HLH
SCE 3111

HLH
8.00-900

HLH
9.00-10.00

HLH

HLH

HLH

MNH
2.30-3.30 SCE 3112

MNH
3.30-4.30 SCE 3112

MNH
4.30-5.30 SCE 3111

10.30-11.30 11.30-12.30

MNH 5.30-6.30
SCE 3111

HLH
8.30-9.30 SCE 3111

HLH
9.30-10.30 SCE 3111

16.3.2012 SCE 3112 SCE 3112 SCE 3112 SCE 3112 Jumaat PMN PMN PMN PMN Tarikh 8.00-9.00 9.00-10.00 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-1.30 17.3.2012 SCE 3112 SCE 3112 SCE 3112 SCE 3112 Sabtu PMN PMN PMN PMN *(A) = Amali; elaun syarahan RM90 untuk DG48; RM80 untuk DG44.

PMN
2.30-3.30

PMN
3.30-4.30

HLH
4.30-5.30

HLH

HLH
8.30-9.30

HLH
9.30-10.30

SAINS Major 1: SCE 3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0)- 30 JAM Major 2: SCE 3112 Management of the Science laboratory and Resources 3(3+0)-30 JAM

20/30JAM 15/45JAM

Major 3: SCE 3113 Action Research I 3(3+0)
Elektif 2: PSK 3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam PSK 3 (2+1) Wajib: WAJ 3118 Bina Insan Guru V PENTING

20/30JAM
20/45JAM

yahoogroups dsb.1. Semua topik yang telah dimodulkan tidak perlu diajar semasa interaksi bersemuka. jawapan ISL. Amali hanya boleh membuat tuntutan sebanyak RM 90 untuk DG48 dan RM 80 untuk DG 44. jawapan modul.info. Sila pastikan peserta kursus menyediakan fail kursus pelatih. Lantikan dibuat oleh jabatan masing-masing. blog. Contoh bahan seperti: soalan modul. perbincangan melalui emel. Modul boleh di download dari http://ipgm. 5. 2.tm/ipgm/oll/ 3. Kandungan seperti kandungai fail pelatih PPISMP dengan tambahan bukti tidak bersemuka. . 4. Sila tuliskan sama ada slot yang diajar ialah interaksi KULIAH atau AMALI. Penyelidikan I dan II perlu ada 3-5 orang penyelia yang menyelia penulisan proposal dan laporan penyelidikan sebagai satu package.

.

.

.

.

.

.

30-4.2012 PSV 3112 PSV 3112 PSV 3112 PSV 3112 Sabtu ZAA(A) ZAA(A) ZAA(A) ZAA(A) *(A) = Amali.PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) AMBILAN NOVEMBER 2008 SEMESTER 7 ( 22 Disember 2011-Jun 2012) INTERAKSI 10-17 Mac 2012 (1 Minggu ) PSV Waktu Tarikh 10.30 PSV 3113 16.30 12.30-3.00-10.00-900 ZPE(A) PSV 3112 ZPE(A) PSV 3112 ZPE(A) PSV 3112 (MRM PSV 3113 (MRM) PSV 3113 (MRM PSV 3113 (MRM) PSV 3113 (ZNP) PSV 3113 (SBB) PSV 3113 (ZAA) 9.00 9.30 (SBB) 9.30 11.2012 Rabu 15.30-10.00-9.30-4.30-6.30 (HBS) PSK 3104 PSK 3104 PSK 3104 PSK 3104 PSK 3104 PSV 3111 (HBS) PSV 3111 (HBS) PSV 3111 (HBS) PSV 3111 (ZNP) PSV 3113 (ZNP) PSV 3113 NSM PSK 3104 NSM PSK 3104 NSM PSK 3104 NSM PSK 3104 NSM PSK 3104 (HBS) PSV 3111 (HBS) PSV 3111 (HBS) PSV 3111 (HBS) PSV 3111 (ZNP) PSV 3113 (ZNP) PSV 3113 NSM PSK 3104 ZPE PSK 3104 ZPE PSK 3104 ZPE PSK 3104 ZPE PSK 3104 (MRM PSV 3111 (MRM) PSV 3111 (MRM PSV 3111 (MRM) PSV 3111 (ZNP) PSV 3113 (ZNP) PSV 3113 ZPE PSK 3104 PSV 3112 ZPE PSK 3104 PSV 3112 NSM(A) PSK 3104 NSM(A) PSK 3104 NSM(A) PSK 3104 (MRM PSV 3111 (MRM) PSV 3111 (MRM PSV 3111 (MRM) PSV 3111 (ZNP) PSV 3113 (ZNP) PSV 3113 NSM(A) ZPE(A) (ZAA) 8.2012 Khamis 1 8.3. RM80 untuk DG44.3.30-9.30-11.30 (SBB) 4.30 ZAA(A) 3.2012 Isnin 13.00 2 9.30 PSV 3113 11 9.30-1.30 PSV 3111 9 5.30-6.2012 Sabtu 11.30 17.30 PSV 3111 7 3.30 12.30-5.30-9. PSV Major 1: PSV 3111 Pentaksiran PSV 3(3+0) Major 2: PSV 3112 Lukisan dan Penyuburan Diri 3(2+0) ZAA 2.30-12.30 PSV 3111 10 8.30-3.3.00-10.30 (SBB) (SBB) 8.00 3 4 5 6 2.30 (JHN) 5.30 PSV 3112 (JHN) 3.3.30-12.30 PSV 3112 (JHN) 4. elaun syarahan RM90 untuk DG48.30-11.30-10.30-3.30 11.30-5.3.30-5.30 PSV 3113 (SBB) 9.30-10.30 11.2012 Selasa 14.00-9.30 PSV 3113 (SBB) 8.30-1.30 PSV 3113 10.30-11.00 (JHN) (JHN) (JHN) (JHN) 2.30-4.2012 PSV 3112 PSV 3112 PSV 3112 PSV 3112 Jumaat (MRM) (MRM) ZAA ZAA Tarikh 8.30-9.30-12.3.00-10.30 PSV 3111 8 4.30 PSV 3113 10.3.00 10.30 20/30JAM 15/45JAM Major 3: PSV 3113 Kajian Tindakan I 3(3+0) Elektif 2: PSK 3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam PSK 3 (2+1) Wajib: WAJ 3118 Bina Insan Guru V PENTING 20/30JAM 20/45JAM .2012 Ahad 12.3.

jawapan modul. perbincangan melalui emel. Lantikan dibuat oleh jabatan masing-masing. Contoh bahan seperti: soalan modul. Sila tuliskan sama ada slot yang diajar ialah interaksi KULIAH atau AMALI. yahoogroups dsb. Amali hanya boleh membuat tuntutan sebanyak RM 90 untuk DG48 dan RM 80 untuk DG 44. 4. 2. Kandungan seperti kandungai fail pelatih PPISMP dengan tambahan bukti tidak bersemuka. jawapan ISL. Modul boleh di download dari http://ipgm. Semua topik yang telah dimodulkan tidak perlu diajar semasa interaksi bersemuka. Sila pastikan peserta kursus menyediakan fail kursus pelatih.info. . blog.tm/ipgm/oll/ 3. 5. Penyelidikan I dan II perlu ada 3-5 orang penyelia yang menyelia penulisan proposal dan laporan penyelidikan sebagai satu package.1.

30-6.00-10.2012 Selasa 14.2012 Khamis 1 8.30-9.2012 Rabu 15.3.30-11.3.30 BMM 3114 11 9.00 2 9.2012 Isnin 13.30-9.3. BMM 3113 BMM 3113 MRS MRS 9.30-3.30 MRS 3.30 BMM 3113 MRS 8.30 BMM 3112 9 5.30 17.30-6. Perkamusan dan Terjemahan 3(3+0)-30 JAM 10/45JAM Major 2: BMM 3113 Kajian Tindakan I 3(3+0) Major 3: BMM 3114 Kebudayaan Melayu (2+0) Elektif 2: PSK 3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam PSK 3 (2+1) Wajib: WAJ 3118 Bina Insan Guru V PENTING 25/30JAM 20/15 JAM 20/45JAM .30 BMM 3112 10 8.00-900 MFN(A) BMM 3112 MFN(A) BMM 3112 MFN(A) BMM 3112 MAS BMM 3113 MAS RGO 3.30-12.30 MAS RGO 4.30 BMM 3112 7 3.30 BMM 3113 16.00-9.30 BMM 3113 MRS 2.3.30-1.30-5.00 3 4 5 6 2.3.30-11.30 BMM 3112 8 4.2012 Ahad 12.30-5.30-4.30-4. elaun syarahan RM90 untuk DG48.30 BM Major 1: BMM 3112 Sejarah Bahasa Melayu.30 11. RM80 untuk DG44.30 MRS 4.30-3.30 12.30-1.30 NAI 9.30 BMM 3114 10.00-10.30-9.30-3.30-10.30 12.00 10.30-12.30-5.30 11.00 9.30 MAS BMM 3113 RGO BMM 3113 RGO BMM 3113 BMM 3113 BMM 3113 (DZM) 9.00-10.30-10.2012 BMM 3113 BMM 3113 BMM 3113 BMM 3113 Sabtu (FMZ) (FMZ) (SBR) (SBR) *(A) = Amali.2012 Sabtu 11.30 MSN PSK 3104 PSK 3104 PSK 3104 PSK 3104 PSK 3104 BMM 3112 MSN BMM 3112 MSN BMM 3112 MSN BMM 3112 MNM BMM 3114 MNM BMM 3114 RHO PSK 3104 RHO PSK 3104 RHO PSK 3104 RHO PSK 3104 RHO PSK 3104 WAB BMM 3112 WAB BMM 3112 WAB BMM 3112 WAB BMM 3112 MNM BMM 3114 MNM BMM 3114 RHO PSK 3104 MFN PSK 3104 MFN PSK 3104 MFN PSK 3104 MFN PSK 3104 JBI BMM 3112 JBI BMM 3112 JBI BMM 3112 JBI BMM 3112 MNM BMM 3113 MNM BMM 3113 MFN PSK 3104 BMM 3112 MFN PSK 3104 BMM 3112 RHO(A) PSK 3104 RHO(A) PSK 3104 RHO(A) PSK 3104 ABM BMM 3112 ABM BMM 3112 ABM BMM 3112 ABM BMM 3112 ZKD BMM 3113 ZKD BMM 3113 RHO(A) MFN(A) (DZM) 8.30-4.30 RGO 5.30-10.00 (DZM) (DZM) (DZM) RGO 2.30-11.30 BMM 3113 NAI 8.30 11.00-9.3.30-12.3.3.30 10.2012 BMM 3114 BMM 3114 BMM 3114 BMM 3114 Jumaat (AMM) (AMM) (AMM) (AMM) Tarikh 8.PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) AMBILAN NOVEMBER 2008 SEMESTER 7 ( 22 Disember 2011-Jun 2012) INTERAKSI 10-17 Mac 2012 (1 Minggu ) BM Waktu Tarikh 10.

Modul boleh di download dari http://ipgm. yahoogroups dsb. Contoh bahan seperti: soalan modul. Semua topik yang telah dimodulkan tidak perlu diajar semasa interaksi bersemuka. . 5. jawapan ISL. Kandungan seperti kandungai fail pelatih PPISMP dengan tambahan bukti tidak bersemuka. Penyelidikan I dan II perlu ada 3-5 orang penyelia yang menyelia penulisan proposal dan laporan penyelidikan sebagai satu package. perbincangan melalui emel. blog.info.tm/ipgm/oll/ 3. 2. 4. jawapan modul.1. Sila pastikan peserta kursus menyediakan fail kursus pelatih. Amali hanya boleh membuat tuntutan sebanyak RM 90 untuk DG48 dan RM 80 untuk DG 44. Sila tuliskan sama ada slot yang diajar ialah interaksi KULIAH atau AMALI. Lantikan dibuat oleh jabatan masing-masing.

. NAMA PENSYARAN RINGKASAN NO. Modul boleh di download dari http://ipgm.info. Penyelidikan I dan II perlu ada 3-5 orang penyelia yang menyelia penulisan proposal dan laporan penyelidikan sebagai satu package. Semua topik yang telah dimodulkan tidak perlu diajar semasa interaksi bersemuka. Kerjasama didahului dengan ucapan terima kasih). Bilangan pensyarah yang mengajar satu-satu subjek sebaik-baik tidak melebihi 3 orang pensyarah 2. 3. Sila tuliskan sama ada slot yang diajar ialah interaksi KULIAH atau AMALI. 5. Amali hanya boleh membuat tuntutan sebanyak RM 90 untuk DG48 dan RM 80 untuk DG 44. Penyelelaras Matapelajaran (Nama: Tarikh: ) Penting: 1. Lantikan dibuat oleh jabatan masing-masing. HP GRED JAWATAN KOD SUBJEK DIAJAR JUMLAH JAM MENGAJAR (Sila tulis dengan TULISAN YANG KEMAS. Dusediakan oleh.tm/ipgm/oll/ 4.MAKLUMAT PENSYARAH YANG MENGAJAR PROGRAM KDC-PGSR AMBILAN NOVEMBER 2008 SEMESTER 7: Interaksi 10-17 Mac 2012 JABATAN: BIL.

Contoh bahan seperti: soalan modul. Sila pastikan peserta kursus menyediakan fail kursus pelatih. jawapan ISL. yahoogroups dsb. Kandungan seperti kandungai fail pelatih PPISMP dengan tambahan bukti tidak bersemuka. blog. jawapan modul. perbincangan melalui emel. .6.

30 JAM Major 2: BMM 3110 Sintaksis 3(3+0)-30 JAM Major 3: BMM 3111 Semantik dan Peristilahan 2(2+0)-30 JAM Elektif 1: PSV 3111 Pentaksiran PSV 3((3+0) 30 JAM Elektif 2: PSK 3103 Kaedah Pengajaran PSK 3 (2+1) 45 JAM Wajib: WAJ 3117 Bina Insan Guru IV Peperiksaan: 19-21 Disember 2011 Subjek untuk Unit PSV Major 1: PSV 3109 Multimedia Kreatif dalam PSV 3(1+2).60 JAM Major 2: PSV 3110 Sejarah dan Aspresiasi Seni 3(3+0)-30 JAM Elektif 1: BMM 3104 Pengajaran Kemahiran BM 3((2+1)-45 JAM Elektif 2: PSK 3103 Kaedah Pengajaran PSK 3 (2+1) 45 JAM Wajib: WAJ 3117 Bina Insan Guru IV Peperiksaan: 19-21 Disember 2011 .45 JAM Major 2: SCE 3110 Earth and Space 3(2+1)-45 JAM Elektif 1: PSV 3111 Pentaksiran PSV 3((3+0) Elektif 2: PSK 3103 Kaedah Pengajaran PSK 3 (2+1) Wajib: WAJ 3117 Bina Insan Guru IV Peperiksaan: 19-21 Disember 2011 Subjek untuk Unit BM Major 1: BMM 3109 Morfologi 3(3+0). 2008 Subjek untuk Unit Sains Major 1: SCE 3109 Energetic in Chemistry 3(2+1).KURSUS UNTUK SEMESTER 6 PGSR AMBILAN NOV.

Bachik ZAA En Zainal Abidin Ahmad ZNP En.KDC-PGSR AMBILAN NOVEMBER 2008 TENAGA PENGAJAR SEM. Shaiful Bahari b. Fakaruddin b. Mohd. Asri b. Nor B. Norsidah T. Mohamed AMM En Abdul Majid Min DZM En Dzulkarnain Mat FMZ Pn Fazilah bt Mat Zain HRR Pn Hjh Ramlah Abd Rahman JBI En Jalalludin Ibrahim MAS En Mohd. Johan b. Mohd. Basir Ahmad b. Zamami b. Nazri Hassab PMN Pn Puziah Mohd. Razak MNM En Mohd. Ismail NSM En. 7 (INTERAKSI MAC 2012) Penyelaras PGSR Cik Tan Sheau Yann Penolong Penyelaras Pn Liew Fee Lan Pengurus Dewan Kuliah En Sulaiman Penyelaras Bilik Kuliah EN HEGRETUL AL-AMIN PSV ARA En Abdul Rahim Ahmad ARM En Amirawa Merah BAM En. Mohd Nor Peah SAINS SOSIAL MFN En Mohd Fauzi Ngah MHI En Shahardi b. A. Mohamed RHO En Rozisham Abd Rashid YAG En Yusri b. Ghani Sains: En Mok Pey Weng BM: En Rohan 019-9202168 016-2152009 017-9224403 019-9188135 019-9304480 013-9855182 019-9491390 013-9272609 019-9359562 013-9356047 013-6307237 019-3488245 019-9575367 013-9080846 019-5229691 019-9314945 019-9609387 013-7238898 019-9131356 013-2530453 013-9337969 013-9398569 019-9304301 012-9381776 019-9936351 017-3498509 019-9314903 019-9438272 019-9309246 016-9435635 019-2371573 019-5428444 019-9316903 019-9559031 019-9306166 013-2093688 012-9502711 019-9885460 014-8450006 019-9610276 019-9737543 013-9859435 012-6656118 019-9393370 . Ghani ZPE En Zolpatai Elias BM ABM En Animuddin b. Kadis MRM Hj Mohd Rofidzan Abd Manap SBB En. Mohammed HBS Pn Hamidah Shahrom IBY En Ibrahim Yacob JHN En. Abd. Nawi RFW Pn Rafidah Wahab RZM Pn Razimah Mohamed HLH Pn Hjh Halimah KETUA-KETUA UNIT PELATIH PSV: En Mohd. Khalid SAINS LKK Dr Lam Kah Kei MNH En. Muhamed MRS En Mohd Rasdi Saamah MSN En Shamsuddin Ngat Denin NAI En Nor Asiah Ismail ROG Pn Rogayah bt Osman SBR En Shahanam Rashid WAB Pn Walaini Abu Bakar ZKD En Zakaria b.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.