Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 1

CADANGAN PENCALONAN TRAINER DAN FOCAL PERSON


Sila tandakan ():

TRAINER

1. 2.

FOCAL PERSON
Kriteria Pencalonan Focal Person (2 orang)

3.

Trainer(2 0rang) Minimum Gred 52 Sekurang-kurangnya mempunyai 2 tahun pengalaman di Bahagian Dasar, Perancangan, Pembangunan dan Kewangan Mahir dalam penggunaan ICT

1. Minimum Gred 48
2.

3.
4.

Sekurang-kurangnya mempunyai 1 tahun pengalaman dalam aktiviti semasa Berpengalaman dalam proses bajet/kewangan Mahir dalam penggunaan ICT

SEKSYEN A MAKLUMAT TRAINER/FOCAL PERSON KEMENTERIAN : KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA BAHAGIAN : BAHAGIAN PEMBANGUNAN AKTIVITI : NAMA : NORHISHAM BIN RAMLI JAWATAN : PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED : M41 TEMPOH BEKERJA (DI : 3 TAHUN KEMENTERIAN SEDIA ADA) BAHAGIAN PEMBANGUNAN, ALAMAT : (PEJABAT) KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA ARAS 8, MENARA KBS, PRESINT 4 NO 27, PERSIARAN PERDANA, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62570 PUTRAJAYA NO. TELEFON NO. : 03-8871 3425 012-903 6887 TELEFON(DL) MUDAH ALIH : NO. FAKS : 03-8888 8768 EMEL : norhisham.ramli@kbs.gov.my SEKSYEN B MAKLUMAT PEGAWAI PENYELIA NAMA : KAMARUDIN BIN ABDUL RANI JAWATAN : PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK, GRED M52(M) BAHAGIAN PEMBANGUNAN, ALAMAT : PEJABAT KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA ARAS 8, MENARA KBS, PRESINT 4 NO 27, PERSIARAN PERDANA, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, NO. TELEFON NO. : 03-8871 3410 019-351 1542 TELEFON(DL) MUDAH ALIH : NO. FAKS : 03-8888 8768 EMEL : kamarudin@kbs.gov.my
Nota: Pencalonan trainer dan focal person hendaklah dibuat secara rasmi melalui surat yang ditandatangani oleh KSU Kementerian masing-masing. Borang ini hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan bersama-sama dengan surat pelantikan daripada KSU Kementerian masingmasing dalam tempoh seminggu selepas sesi taklimat pelaksanaan OBB diadakan.

Nama: Tarikh:

Cop Jabatan/Kementerian

LAMPIRAN 1