Anda di halaman 1dari 5

BUKTI GEOLOGI

Presented by: kumpulan 2

Melalui teknik radiometrik telah ditemui bahawa geologi enapan awal yang berada diatas laut yang terletak disekitar Lautan Atlantik adalah sama dari segi jenis dan usia. Bermula pada zaman pra kabrian hinggalah ke zaman mesozoik. Bukti ini telah menguatkan lagi benua-benua tersebut telah berpecah dari satu blok atau jisim benua yang sama.

Terdapat satu jaluran lama di sepanjang pinggir pantai Brazil di Amerika Selatan yang menyerupai satu jaluran batuan lain di Afrika. Persamaan ini membuktikan benua Amerika selatan dan Afrika bercantum pada masa praKambrian. Keselenjaran berterusan sehingga zaman Mesozoik berdasarkan terdapatnya lapisan batuan Paleozoik akhir yang ditemui di kedua-dua benua tersebut.

Bahan mendak lautan yang paling awal yang terdapat di kedua-dua benua wujud pada zaman Jurasik. Ini menggambarkan bahawa Lautan Atlantik yang memisahkan kedua-dua benua tersebut adalah tidak wujud pada zaman tersebut.

MUCHOO THANK YOU !


: Hak cipta terpelihara