Anda di halaman 1dari 3

Godina

Trina cijena
Average
25.74
32.24
62.14
40.83
21.59
20.25

Min
22.00
24.64
38.82
27.46
15.95
17.53

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Prosjene Vrijednosti

Max
29.47
39.83
85.46
54.19
27.22
22.97

33.80
Januar
Prvi dan
Zadnji dan
28.00
29.47
25.01
25.49
39.29
51.37
54.19
47.14
26.00
24.11
19.70
20.53

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Dividenda
1.59
1.65
1.30
1.63
1.73
1.73
1.73
1.62

Juni
Prvi dan Zadnji dan
22.79
23.48
26.47
25.01
60.76
55.92
44.54
37.22
22.83
21.45
20.98
21.67

Diskontna stopa "k"


Za Po Min Za Po Ave. Za Po Max
7.50%
6.41%
5.60%
5.28%
4.03%
3.26%
4.20%
2.62%
1.91%
6.30%
4.24%
3.19%
10.85%
8.01%
6.36%
9.87%
8.54%
7.53%
5.64%
Decembar
Prvi dan
Zadnji dan
24.74
26.55
36.58
39.18
53.04
54.71
26.96
27.46
20.34
19.95
18.00
18.92

70.00

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

60.00
50.00
40.00
30.00

20.00
10.00

2005

2006

2007

2008

2009

Juni

Decembar

Januar

Juni

Decembar

Januar

Decembar

Juni

Januar

Decembar

Juni

Januar

Decembar

Juni

Januar

Decembar

Juni

Januar

0.00

2010

Sadanja vrijednost "V"


I pretpostavka = Dividenda na nivou 1,62 KM po dionici (prosjek za sve godine)
II Pretpostavka = Dividenda na nivou 1,73 KM po dionici za 2009, 2010, 2011

Osnovni
model

V (2005)

konstantna
dividenda

25.74

Trina cijena
Sadanja
vrijednost

V (2006)
V (2007)
V (2008)
V (2009)
V (2010)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

32.24
62.14
40.83
21.59
20.25
Januar
Juni
Decembar
Januar
Juni
Decembar
Januar
Juni
Decembar
Januar
Juni
Decembar
Januar
Juni
Decembar
Januar
Juni
Decembar

28.74
23.14
25.65
25.25
25.74
37.88
45.33
58.34
53.88
50.67
40.88
27.21
25.06
22.14
20.15
20.12
21.33
18.46

25.74

32.24

62.14

40.83

21.59

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Januar
Juni
Decembar
Januar
Juni
Decembar
Januar
Juni
Decembar
Januar
Juni
Decembar
Januar
Juni
Decembar
Januar
Juni
Decembar

28.74
23.14
25.65
25.25
25.74
37.88
45.33
58.34
53.88
50.67
40.88
27.21
25.06
22.14
20.15
20.12
21.33
18.46

1.59

25.74

1.65

32.24

1.3

62.14

1.63

40.83

1.73

21.59

1.73

20.25