Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: Pendidikan Agama Islam TAHUN : 5

1.

Ciri-Ciri Kelas a) Tingkatan / Tahun b) Pengetahuan Sedia Ada Tahun 5 ( 30 orang ) Pelajar telah biasa mendengar azan di masjid dan televisyen Murid telah diajar menggunakan perisian MS Office seperti MS Powerpoint, MS Excel,MS Word dan menggunakan e-mail dalam kelas khas komputer.

2.

Peruntukan Masa

60 minit Tema: Ibadah Topik : Azan Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid- murid dapat menguasai: Aras 1 1) Menyatakan pengertian azan dengan betul 2) Menyatakan hukum azan Aras 2 1) Menjawab lafaz azan dengan betul. 2) Membaca doa selepas azan. Aras 3 1) Menyatakan kegunaan azan selain daripada seruan untuk solat Murid juga dapat : 1. Memperkukuh kemahiran menggunakan komputer untuk mencari maklumat 2. Meningkatkan minat untuk menggunakan TMK dalam P&P.

3.

Tema Pelajaran / Topik

4. a) Hasil Pembelajaran

b) Penyerapan

Bahasa Arab Lafaz azan. Logik Matematik bilangan lafaz azan

c) Nilai Murni

Sabar, Tekun, Kerjasama, rasional dan kejujuran Berani untuk mencuba. Penglibatan dalam aktiviti dan gaya hidup sihat. Mengecam, meneliti, mengkelaskan, mengenalpasti serta merumus.

d) Kemahiran Berfikir

RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: Pendidikan Agama Islam TAHUN : 5

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran , murid-murid ,dapat: 1. Menyatakan pengertian azan dengan betul 2. 5. Objektif Pembelajaran Mengenalpasti lafaz azan dan menjawabnya dengan betul

3. Dapat menggunakan persembahan slaid dengan kaedah pembelajaran kendiri 4. Dapat meningkatkan kemahiran belajar dengan melayari Internet. 5. Dapat memuat turun data-data ke dalam fail MS Word 6. Dapat menggunakan kaedah komunikasi elektronik dengan menggunakan e-mail 1. Membina BBM menggunakan perisian MS PowerPoint

2. Membina templat latihan menggunakan perisian MS Excel dan


MS Word 6. Persediaan TMK

3. Menyediakan senarai Laman Web yang berkaitan.


4. Menyediakan visual untuk pengintegrasian. 5. Menyediakan nota dalam pelayan sekolah. 1. Pengintegrasian MS Word, MS Excel, MS Power Point dan internet. Penggunaan slaid persembahan (MS PowerPoint) sebagaiBBM. Murid membuka komputer, dan fail MS Excel yang mengandungi templat yang telah disediakan serta menggunakannya untuk membuat latihan. Melayari laman web yang berkaitan untuk menjalankan aktiviti pengukuhan.

7.

Penerapan TMK

2. Mencetak bahan dari MS word untuk latihan di rumah dan nota

3. Menggunakan komunikasi elektronik melalui e-mail dengan


menghantar latihan yang disiapkan melalui alamat e-mail yang diberikan.

8.

Persediaan Guru

Buku teks

RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: Pendidikan Agama Islam TAHUN : 5 (Bukan TMK)

1. Set Induksi :
Guru menayangkan gambar masjid dan video orang sedang melakukan Ibadat solat menggunakan MS PowerPoint serta bersoal jawab dengan murid.

2. Pencetusan idea :
Guru membuat demonstrasi penggunaan slaid persembahan Murid mendengar dan membaca lafaz azan

3. Penstrukturan semula idea :


Berpandukan perisian komputer seperti MS Word, Power Point dan internet. Latih tubi membaca dan menghafaz bacaan dalam solat berpasangan / berkumpulan. 9. Aktiviti Pelajaran

4. Aplikasi idea :
Menyatakan pengertian bacaan dalam Solat. Guru membuat demonstrasi bagaimana membuat copy dan paste data-data dari internet ke dalam fail MS Word. Murid melayari internet sebagai aktiviti pengukuhan serta Memuat turun data ke dalam fail MS Word

5. Penilaian :
Melayari Internet dan bersoal jawab mengenai azan serta terjemahannya / Menjawab soalan interaktif dan menghantar jawapan melalui e-mail yang di beri.

6. Penutup :
Rumusan tentang pengertian azan,lafaz dan kegunaannya selain seruan untuk solat. 10. Aktiviti guru 1) Guru memperkenalkan topik azan dengan menggunakan persembahan slaid MS PowerPoint. 2) Guru menayangkan gambar masjid dan video orang sedang melakukan Ibadat Solat serta bersoal jawab dengan murid dan mengaitkannya dengan hasil pembelajaran yang dirancangkan. 3) Guru membuat penerangan menggunaan slaid persembahan MS PowerPoint dan demonstrasi mencari bahan dari internet serta memuat turun data dari internet dengan membuat copy dan paste data-data dari internet kedalam fail MS Word. 4) Guru memperdengarkan dan membaca bacaan dalam solat dan meminta murid mengikut bacaan tersebut . 5) Guru menerangkan pengertian azan dan meminta murid merujuk kepada laman web dan menerangkan hasil yang mereka perolehi. 6) Guru memantau serta membimbing murid ketika mereka

RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: Pendidikan Agama Islam TAHUN : 5 menjalankan tugas dan membuat latihan. 7) Guru mengawal kelas ketika murid membuat persembahan sambil memberikan komen untuk penambahbaikan.

1. Murid membentuk kumpulan pembelajaran koperatif ( 3 4 ahli bagi setiap kumpulan)

2. Murid menonton persembahan slaid pengenalan dan clip video


azan dengan teliti. 3. Murid latih tubi membaca potongan bacaan dalam solat dalam kumpulan masing-masing dan kepada kelas berdasarkan slaid. 11. Aktiviti Murid

4. Murid melayari internet mengikut arahan guru.


5. Murid memuat turun data-data yang di perlukan. 6. Murid membuat perbincangan, menunjuk cara, serta membaca dan menyatakan pengertiannya kepada rakan di hadapan kelas berkaitan dengan rangsangan daripada slaid persembahan yang ditonton. Sebarang kesalahan penggunaan struktur ayat yang disedari akan diperbetul oleh rakan sebaya dan guru

7. Menjawab soalan mengikut aras yang dicetak


Kurikulum ini meliputi kemahiran memerhati,mendegar,membaca serta menghafaz, sebutan dan intonasi yang baik dan jelas serta menyerapkan pelbagai aspek kaedah seperti konstruktivisme, kecerdasan pelbagai dan sebagainya. 1. Cetakan lembaran latihan mengandungi bahan rangsangan (penyataan masalah) untuk aktiviti pengayaan 3. Panduan ringkas bercetak mengenai cara menggunakan templat yang disediakan dalam bentuk slaid persembahan MS PowerPoint. Menonton, mendengar serta membaca dan menghafal dengan betul lafaz azan 14. Literasi menulis e-mail membaca nota dari internet dan perisian MS Word dan Power Point.

12.

Liputan Kurikulum

13. Keperluan Khusus

15.

Numerasi

Bilangan lafaz azan

RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: Pendidikan Agama Islam TAHUN : 5

16. a) Penilaian

1) Murid menayangkan slaid persembahan atas arahan dan tunjuk ajar guru. Murid lain memerhati dan menjelaskan mesej daripada bahan tayangan ( C.I.P.S ) 2) Murid membuat perbincangan, mengingat semula, membaca, menghafal, serta menerangkan kepada rakan di hadapan kelas berkaitan dengan bahan rangsangan (slaid persembahan) yang ditonton. Sebarang kesalahan struktur ayat yang disedari akan diperbetul oleh rakan sebaya (C, I, P, S). 3) Latihan menyusun lafaz azan dengan betul 4) Latihan memadankan lafaz azan dan pengertiannya. 5) Latihan melengkapkan doa selepas azan 6) Soalan berasaskan internet. 7) Murid diminta menjawab soalan dan menghantar jawapan kepada guru melalui e-mail.

b) Refleksi

1) Adakah slaid persembahan yang dipilih sebagai rangsangan, cukup berkesan untuk membolehkan murid belajar dengan baik dan berkesan? 2) Dapatkah bahan terpilih membuatkan pelajar mudah menguasai ilmu yang diajar ayat atau adakah isi pelajaran sesuai dengan bahan yang dipilih? 3) Adakah bahan atau aplikasi TMK yang dirancang bersesuaian dengan tahap kebolehan/kemahiran murid? 4) Adakah kebanyakan murid dapat membaca,menghafal dan memahami isi pelajaran seperti yang dirancang?

17. Bahan Rujukan TMK dan Bukan TMK

1. Buku Teks : Pendidikan Agama Islam KBSR Tahun 5 2. Buku Aktiviti Pendidikan Agama Islam KBSR Tahun 5
3. Buku Rujukan: i. Gerak Kerja Prima Pendidikan Islam Tahun 5, (Badrul Shazman, Sasbadi, Petaling Jaya. 2005)

ii.

Buku panduan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Tahun 5, (Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia)

RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: Pendidikan Agama Islam TAHUN : 5

4. Video azan dan perlakuan solat.


5. Audio azan 6. Slaid persembahan. 7. Internet http://cybermosque.mpsj.gov.my http://darulnuman.com www.mymasjid.com 18. Laman Web http://www.jais.net.my/doa/doa_lepasazan.php http://www.geocities.com/islamfocus/baca/iqamatizan.htm www.jamiat.org.pk/downloads/oth.htm http://www.ibm2.com/islam.htm

Beri Nilai