Anda di halaman 1dari 5

ISI KANDUNGAN

1. Kulit folio 2. Isi kandungan folio 3. Pengenalan 4. Tajuk, Tema dan Idea 5. Koleksi gambar sebagai kajian 6. Lakaran motif daripada contoh gambar 7. Olahan bentuk arca berdasarkan lukisan motif 8. Lukisan arca yang dipilih 9. Penghargaan

PENGENALAN
Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga dimensi. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Pengertian arca berasal daripada bahasa latin iaitu sculpere bermakna satu proses mengukir, melarik, mencungkil dan mengguris.

Selalunya arca dapat dilihat di galeri, taman permainan dan tempat-tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti di muzium dan tugu Negara.

TEMA : FLORA

TAJUK : BUNGA-BUNGAAN

IDEA : KAJIAN DARIPADA BEBERAPA BENTUK BUNGA-BUNGAAN YANG DIOLAH SEHINGGA MENJADI SEBUAH ARCA.

KOLEKSI GAMBAR BERBAGAI JENIS BUNGABUNGAAN SEBAGAI SUMBER IDEA

LAKARAN MOTIF BERDASARKAN CONTOH GAMBAR

LUKISAN ARCA YANG DIPILIH

OLAHAN BENTUK ARCA BERDASARKAN LUKISAN MOTIF

PENGHARGAAN
Saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua ibu bapa saya, En. Mohamad Radzi dan Pn. Masshariah yang telah memberi dorongan dan membantu saya mengumpul bahan dan maklumat projek kajian saya. Tidak lupa guru Pendidikan Seni saya, En. Arsad yang telah banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta rakan-rakan saya iaitu Siti Salwa dan Noorhafizah yang sama-sama memberikan pandangan dan kritikan yang membina sehingga terhasilnya folio ini.

Terima kasih.