Anda di halaman 1dari 1

SURAT PENGANGKATAN JABATAN

Berkat rahmat Allah SWT yang menguasai dan memutuskan segala urusan, setelah :

Mengingat : 1. Perlunya struktur kepengurusan .................... 2. Pelaksanaan berbagai kegiatan di .................... yang membutuhkan kesatuan kelengkapan kepengurusan Menimbang : Hasil Rapat Tahunan I tentang kepengurusan .................... Memutuskan : Mengangkat

ERI ERNAWATI
Sebagai Ketua .................... Demikian surat pengangkatan ini dibuat, semoga amanah yang telah diberikan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Surat pengangkatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika terjadi kekeliruan. Ditetapkan di: Yogyakarta, . 2009 Ketua (Tanda Tangan & Nama Terang) Pembina (Tanda Tangan & Nama Terang)

Mengetahui,

(Tanda Tangan & Nama Terang)