PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN TERAP 45300 SUNGAI BESAR RANCANGAN PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (2011-2013

)

VISI PRASEKOLAH Ke arah Prasekolah Cemerlang dan Sifar LINUS menjelang 2014.

MISI PRASEKOLAH Mewujudkan sekolah cemerlang melalui; pengurusan yang cekap dan efisen, kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum, sahsiah yang tinggi dan prasekolah yang kondusif serta selamat bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. MATLAMAT PRASEKOLAH Bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur 4 tahun hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dari segi JERIS melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

OBJEKTIF PRASEKOLAH
                 Membina kecergasan badan Mempunyai tubuh badan yang sihat Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar Mempunyai kematang emosi Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri Berani menyuarakan pandangan dan perasaan Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya Mengamalkan nilai murni Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam Berkomunikasi bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa penghantar dalam konteks kehidupan harian Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses asas sains. Menggunakan kemahiran asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalahmenggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya

Bahasa Arab dan Fardhu Ain. *Mengamalkan setiap hari doa harian. Jawi. Semua murid dapat mengusai kemahiran asas membaca. *Berbincang dengan ibu bapa /penjaga murid 6 tahun. Semua murid Islam dapat menguasai asas Al-Quran. melafazkan huruf hijaiyah dan amali solat. *Membuat penilaian secara lisan dan bertulis terhadap murid untuk mengetahui tahap pencapaian murid. Memberi pendedahan kepada murid asas komunikasi Bahasa Inggeris Melahirkan murid yang dapat berbahasa inggeris yang mudah.PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (2011-2013) PRASEKOLAH SK BAGAN TERAP BIL ISU MATLAMAT STRATEGI SASARAN (ETR) 2012 2013 2014 1. 80 90 100 2. Murid boleh menguasai asas JQAF. Mengurangkan murid LINUS tahun 1. Mengatasi masalah kesediaan belajar murid. 80 90 100 . *Arahan yang diberi kepada murid dalam bahasa inggeris. *Mengenalpasti dahulu murid yang bermasalah. *Menyediakan persekitaran murid dalam bahasa tersebut. menulis. bacaan surah lazim. *Merancang p&p yang lebih menarik. 80 90 100 4. Melahirkan murid yang menguasai asas literasi dan numerasi semasa mengikuti tahun 1. mengira dan menaakul. 80 90 100 3.

Sambutan Hari Guru Kelas Guru 10. Majlis Suai Kenal Pemantapan Guru Kelas/ Prasekolah dan Perlaksanaan Panitia/ Guru Majlis Program Prasekolah Besar/ PK Pent. Guru Kelas/ Mengemaskini PPM Pengurusan Fail Guru Kelas/ 5. Pemuafakatan Pewaris 2. Prasekolah 3. Amal Islami Guru Besar 6. Kem Bijak Guru Kelas/ Prasekolah PPM 14.TAKWIM PERLAKSANAAN AKTIVITI TAHUN 2011 PELAN TINDAKAN AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS TINDAKAN 1. Karnival Guru Kelas/ Bakat PPM STRATEGI CATATAN ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ . Sambutan Guru Kelas/ Bulan PPM Kemerdekaan 13. Sambutan Guru Kelas Hari Bapa 12. Mengemaskini Buku Guru Kelas Pentaksiran Murid 11. Mesyuarat Guru Besar/ Pengurusan Guru Kelas/ Prasekolah PPM 4. Temasya Guru Kelas/ Sukan PPM 7. Minda Guru Kelas/ Cerdas PPM 15. Mesyuarat/ Mengemaskini Guru Besar/ PK Panitia Pent. Futsal dan Guru Kelas/ Bola Jaring PPM 8. Sambutan Hari Guru Kelas/ Ibu PPM 9.

5% 33.5% 82.PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN TERAP 45300 SUNGAI BESAR ANALISA PENCAPAIAN MINDA CERDAS KALI-2 (JULAI) 2011 SUBJEK KELAS/ BIL.4% 20.5% Azzahra (25 orang) Peratus Menguasai 25 - 22 3 22 3 23 2 100% 88% 88% 92% ANALISA KESELURUHAN LISAN B.MALAYSIA (30m) Lulus Gagal 5 4 PENULISAN B.3% 17.MALAYSIA (50m) Lulus Gagal 3 6 MATEMATIK (50m) Lulus Gagal 5 4 Annur (9 orang) Peratus Menguasai 100% 55. MURID LISAN B.MALAYSIA B.MALAYSIA (20m) Lulus Gagal 9 BACAAN B.7% SUBJEK BACAAN PENULISAN B.3% 55.6% 73.MALAYSIA (20m) Lulus Gagal 34 Peratus Menguasai 100% 79.5% 26.MALAYSIA (30m) (50m) Lulus Gagal Lulus Gagal 27 7 25 9 MATEMATIK (50m) Lulus Gagal 28 6 BIL. MURID 34 ORANG .

PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN TERAP 45300 SUNGAI BESAR LAPORAN AKTIVITI 2011 Bil 1. 8. Aktiviti Majlis Permuafakatan Ibubapa/Penjaga Murid Prasekolah Kem Tunas Kreatif Prasekolah Tarikh / Masa / Tempat Catatan 2. 4. 10. 6. . 11. 9. 7. 5. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful