PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN TERAP 45300 SUNGAI BESAR RANCANGAN PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (2011-2013

)

VISI PRASEKOLAH Ke arah Prasekolah Cemerlang dan Sifar LINUS menjelang 2014.

MISI PRASEKOLAH Mewujudkan sekolah cemerlang melalui; pengurusan yang cekap dan efisen, kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum, sahsiah yang tinggi dan prasekolah yang kondusif serta selamat bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. MATLAMAT PRASEKOLAH Bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur 4 tahun hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dari segi JERIS melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

OBJEKTIF PRASEKOLAH
                 Membina kecergasan badan Mempunyai tubuh badan yang sihat Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar Mempunyai kematang emosi Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri Berani menyuarakan pandangan dan perasaan Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya Mengamalkan nilai murni Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam Berkomunikasi bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa penghantar dalam konteks kehidupan harian Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses asas sains. Menggunakan kemahiran asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalahmenggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya

Semua murid Islam dapat menguasai asas Al-Quran. Mengatasi masalah kesediaan belajar murid. mengira dan menaakul. Bahasa Arab dan Fardhu Ain. *Menyediakan persekitaran murid dalam bahasa tersebut. *Membuat penilaian secara lisan dan bertulis terhadap murid untuk mengetahui tahap pencapaian murid. *Mengamalkan setiap hari doa harian. 80 90 100 4. 80 90 100 3. bacaan surah lazim. Melahirkan murid yang menguasai asas literasi dan numerasi semasa mengikuti tahun 1. melafazkan huruf hijaiyah dan amali solat. Murid boleh menguasai asas JQAF. 80 90 100 . menulis. Memberi pendedahan kepada murid asas komunikasi Bahasa Inggeris Melahirkan murid yang dapat berbahasa inggeris yang mudah. Mengurangkan murid LINUS tahun 1. Semua murid dapat mengusai kemahiran asas membaca. *Mengenalpasti dahulu murid yang bermasalah. 80 90 100 2. Jawi. *Berbincang dengan ibu bapa /penjaga murid 6 tahun.PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (2011-2013) PRASEKOLAH SK BAGAN TERAP BIL ISU MATLAMAT STRATEGI SASARAN (ETR) 2012 2013 2014 1. *Merancang p&p yang lebih menarik. *Arahan yang diberi kepada murid dalam bahasa inggeris.

Sambutan Guru Kelas/ Bulan PPM Kemerdekaan 13. Sambutan Hari Guru Kelas Guru 10. Mesyuarat Guru Besar/ Pengurusan Guru Kelas/ Prasekolah PPM 4. Pemuafakatan Pewaris 2. Kem Bijak Guru Kelas/ Prasekolah PPM 14. Sambutan Guru Kelas Hari Bapa 12. Majlis Suai Kenal Pemantapan Guru Kelas/ Prasekolah dan Perlaksanaan Panitia/ Guru Majlis Program Prasekolah Besar/ PK Pent. Karnival Guru Kelas/ Bakat PPM STRATEGI CATATAN ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ . Minda Guru Kelas/ Cerdas PPM 15. Mengemaskini Buku Guru Kelas Pentaksiran Murid 11. Guru Kelas/ Mengemaskini PPM Pengurusan Fail Guru Kelas/ 5. Temasya Guru Kelas/ Sukan PPM 7. Prasekolah 3. Sambutan Hari Guru Kelas/ Ibu PPM 9.TAKWIM PERLAKSANAAN AKTIVITI TAHUN 2011 PELAN TINDAKAN AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS TINDAKAN 1. Futsal dan Guru Kelas/ Bola Jaring PPM 8. Amal Islami Guru Besar 6. Mesyuarat/ Mengemaskini Guru Besar/ PK Panitia Pent.

5% Azzahra (25 orang) Peratus Menguasai 25 - 22 3 22 3 23 2 100% 88% 88% 92% ANALISA KESELURUHAN LISAN B.MALAYSIA (30m) (50m) Lulus Gagal Lulus Gagal 27 7 25 9 MATEMATIK (50m) Lulus Gagal 28 6 BIL.MALAYSIA B.PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN TERAP 45300 SUNGAI BESAR ANALISA PENCAPAIAN MINDA CERDAS KALI-2 (JULAI) 2011 SUBJEK KELAS/ BIL.5% 33. MURID 34 ORANG .5% 82.5% 26.7% SUBJEK BACAAN PENULISAN B.6% 73.4% 20.MALAYSIA (20m) Lulus Gagal 9 BACAAN B.3% 17.3% 55.MALAYSIA (30m) Lulus Gagal 5 4 PENULISAN B.MALAYSIA (50m) Lulus Gagal 3 6 MATEMATIK (50m) Lulus Gagal 5 4 Annur (9 orang) Peratus Menguasai 100% 55.MALAYSIA (20m) Lulus Gagal 34 Peratus Menguasai 100% 79. MURID LISAN B.

. 8.PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN TERAP 45300 SUNGAI BESAR LAPORAN AKTIVITI 2011 Bil 1. 5. 3. 11. 6. 10. 7. 9. 4. Aktiviti Majlis Permuafakatan Ibubapa/Penjaga Murid Prasekolah Kem Tunas Kreatif Prasekolah Tarikh / Masa / Tempat Catatan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful