Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian (Unit 1) Tarikh / Hari Kelas : 31-10-2011 / Hari Isnin : 5D Masa : 9.45 10.

.45 (60minit) Bilangan Pelajar : 30 orang

Mata Pelajaran : Sains Tajuk Unit Objektif : Cahaya : 1 Bagaimana cahaya bergerak ? : Pada akhir pengajaran , murid dapat 1) Menyenaraikan sumber cahaya 2) Memahami bahawa cahaya bergerak lurus 3) Memberi contoh untuk menunjukkan cahaya bergerak lurus 4) Membuat kesimpulan tentang pergerakan cahaya Pengetahuan Sedia Ada : Murid talah mempelajari lampu suluh dan mentol boleh menghasilkan cahaya . Konsep Bahan Nilai : Pergerakan cahaya : Kadbod , lilin , segulung kertas , bunga , beng : Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan , bekerjasama , menghargai masa , melibatkan diri secara aktif . Kemahiran : i) Murid memerhati fenomena melibatkan pergerakan cahaya ii) Murid membuat inferens cahaya bergerak dengan garis lurus dari pemerhatian fenomena harian . Langkah/ Isi Masa Pelajaran Set Induksi (5 minit) Untuk menyiasat lebih lanjut tentang sumber cahaya Aktiviti Pengajaran Pembelanjaran Aktiviti Guru 1.Guru menunjukkan sekeping gambar diikuti mengemukakan soalan : Aktiviti Murid 1.Murid memerhatikan gambar dan menjawab soalan : Strategi/ Teknik : Penyoalan seluruh kelas menggunakan gambar . Catatan

a)Apakah nama gambar ini? b)Matahari memberi kita apa? c)Selain matahari , apa objek boleh memberi kita cahaya ?

a) Matahari

b) Cahaya

Nilai : Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan .

c) Lampu, lilin , lampu picit

Langkah1 (10 minit)

Menjalankan 1.Guru memberitahu 1.Murid mendengar aktiviti untuk murid hari ini hendak dengan teliti. memastikan mengkaji cahaya tidak bagaimana boleh cahaya bergerak ? dibengkokkan 2.Guru 2.Enam orang murid membahagikan menjadi satu murid kepada enam kumpulan. kumpulan untuk menjalankan aktiviti. 3.Guru membekalkan setiap kumpulan sekuntum bunga dan segulung kertas untuk menjalankan aktiviti seperti yang ditunjukkan di bawah . 3.Setiap kumpulan mendapat sekuntum bunga dan segulung kertas .Murid pun menjalankan aktiviti seperti yang ditunjukkan .

Strategi /Teknik: Membuat inferens Sikap dan nilai murni: bekerjasama menjalankan aktiviti

4.Selepas aktiviti ,guru bertanya murid:

4.Murid pun menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. a)Bunga

a)Apa yang dilihat melalui segulung kertas ? b)Apabila segulung kertas itu dibengkokkan masih nampak bungakah? c)Guru menyatakan cahaya dari objek (bunga) tidak dapat melalui segulung kertas yang dibengkokkan .

b)Tidak

c)Murid mendengar dengan teliti keterangan yang diberi oleh guru .

Langkah 2 (20 minit)

Menjalankan 1.Guru membekalkan eksperimen setiap kumpulan untuk tiga keping kadbod membuktikan yang berlubang di cahaya lilin tengah ,lilin dan tidak dapat benang untuk dilihat menjalankan apabila eksperimen. kadbod B dialihkan 2.Guru menyuruh sedikit iaitu murid melabelkan cahaya tidak kadbod dan boleh menyusun kadbod dibelokkan dalam satu barisan seperti yang ditunjukkan.

1.Tiap-tiap kumpulan menerima bahanbahan yang dibekalkan oleh guru .

Kaedah : Menjawab berdasarkan pemerhatian Sikap dan nilai murni: Murid melibatkan diri secara aktif dan berhati-hati

2.Murid melabelkan kadbod A,B dan C. Kadbod disusun dengan memasukkan benang melalui lubang pada kadbod.Selepas kadbod berada dalam keadaan lurus ,benang dialihkan . 3.Murid pun menyala lilin dengan berhatihati dan meletakkan di hujung kadbod. 4.Murid melihat cahaya lilin melalui lubang kadbod A dan menjawab saolan yang dikemukakan oleh guru . a) cahaya lilin

3.Kemudian guru menyuruh muird meletakkan sebatang lilin bernyala di hujung kadbod .

4.Guru menyuruh murid melihat cahaya lilin di kadbod A.Lepas itu guru mengemukakan soalan.

a)Apakah yang murid lihat di lubang kadbod A? b)Kemudian kadbod B ditarik ke tepi sedikit, murid masih dapat boleh melihat cahaya lilin? c)Mengapa ?

b)Murid buat ikut arahan guru dan menjawab tidak boleh melihat cahaya lilin . c)Pergerakan cahaya lilin dihalang oleh kadbod B.

5.Guru menyatakan cahaya tidak boleh dibelokkan . Langkah 3 (7 minit) Dalam kehidupan harian , sinaran cahaya lampu jalan bergerak lurus 1)Guru tayang sekeping gambar dengan bantuan ICT.

5.Murid bersetuju dengan pendapat. 1.Murid melihat gambar tersebut. Strategi/Teknik: Mencungkil idea

2)Guru bertanya murid a)Apakah terdapat dalam gambar? b)Adakah sinaran cahaya bengkangbengkok? c)Bagaimana sinaran lampu jalan?

2.Murid menjawab a)Lampu Jalan

b)Tidak

c)Lurus

Langkah 4 (5 minit)

Cahaya bergerak mengikut garisan lurus

1)Dengan merujuk eksperimen dan gambar yang ditunjukkan , guru mahu murid bincang dan cuba membuat kesimpulan .

1)Murid bincang mengikut kumpulan dan membuat kesimpulan bahawa cahaya bergerak mengikut garisan lurus .

Strategi/Teknik: Perbincangan dalam kumpulan dan membuat kesimpulan .

Langkah 5 (13 minit)

Lembaran 1)Guru mengedarkan kerja sebagai lembaran kerja pengukuhan sebagai latihan di dalam kelas . 2)Guru membantu murid menyiapkan latihan .

1)Murid menyiapkan latihan yang diberikan guru . 2)Murid membincangkan jawapan di dalam kelas . 3)Murid mendengar dengan penuh perhatian .

Kaedah : Penyoalan keseluruhan kelas Sikap dan nilai murni: Menghargai masa

3)Guru membuat kesimpulan sekali lagi iaitu cahaya bergerak mengikut garisan lurus.