Anda di halaman 1dari 3

ukuran jisim

DEFINISI DAN SEJARAH UKURAN Unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri fizikal, digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda, pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai atau rekaan pakaian. sistem yang seragam bagi beart dan ukuran yang terawal diketahui telah dicipta pada abad ke-4SM dan ke-3SM di kalangan masyarakat Mesopotamia, Mesir dan Lembah Indus. Banyak sistem diasakan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling sebagai alat pengukur contohnya, jengkal, depa, batu. Jisim ialah jirim yang memenuhi ruang, iaitu konsep fundamental dalam fizik. Jisim merupakan konsep tengah dari mekanik klasikal dan subjek berkaitan. Jisim sesuatu objek adalah malar dan tidak dipengaruhi oleh daya tarikan graviti.Unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri fizikal, digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat. Unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia. Masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda: pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai, rekaan pakaian, atau penurakan bahan makanan.Sistem yang seragam bagi berat dan ukuran yang terawal diketahui nampaknya telah dicipta pada abad ke-4 SM dan ke-3 SM di kalangan masyarakat Mesopotamia, Mesir dan Lembah Indus, dan mungkin juga Elam di Parsi.Banyak sistem diasaskan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling sebagai alat pengukur. Pengetahuan kita tentang berat dan ukuran muncul dari banyak sumber.

Satuan Ukuran Berat / Massa - 1 kuintal / kwintal = sama dengan = 100 kg - 1 ton = sama dengan = 1.000 kg - 1 kg = sama dengan = 10 ons - 1 kg = sama dengan = 2 pounds

PADA ZAMAN DAHULU...

(a) Timbangan (Berat) digunakan untuk mengukur berat sesuatu barangan alatan yang dicipta untuk menimbang berat ialah seperti dacing dan pikul untuk menimbang emas, perak, bijih timah dan rempah

(b) Sukatan digunakan untuk mengukur isipadu sesuat benda. alatan yang digunakan adalah sepaerti kaul, cupak, gantang. untuk menyukat beras, bijih timah, rempah, garam dan kacang

PADA ZAMAN KINI... (a) Timbangan (berat) terdapat banyak alat yang bolah digunakan untuk menimbang, salah satu ialah penimbang elektronik

unit ukuran berat seperti gram(g), kilogram (kg) S.I unit: kilogram (kg)

(b) Sukatan (isipadu) isipadu bolah disukat dengan menggunakan silinde, bekas pengukur dan sebagainya. unit: mm3,cm3, S.I unit : m3

UNIT-UNIT DALAM JISIM kilogram (kg) gram (g) SEJARAH KILOGRAM (kg) Kilogram (simbol: kg) merupakan unit asas SI untuk jisim. Satu kilogram adalah sama dengan jisim prototaip antarabangsa yang disimpan di Biro Timbangan dan Ukuran Antarabangsa (BIPM) dalam keadaan yang ditetapkan oleh CGPM Pertama pada 1889. Kilogram juga merupakan unit asas SI tunggal yang mempergunakan awalan [1], serta unit SI tunggal yang masih ditakrifkan berdasarkan artifak dan bukannya sifat fizik yang asas.Kilogram ditakrifkan oleh BIPM seperti berikut: "Kilogram ialah unit jisim; kilogram adalah sama dengan jisim prototaip kilogram antarabangsa. Gram (simbol :g) Gram merupakan istilah yang mana awalan SI dibubuh. Ia adalah unit asas bagi sistem sukatan cgs yang lebih lama dan yang kini tidak lagi diguna secara meluas

Perkaitan dengan berat

Apabila berat sesuatu objek diberi dalam kilogram, hampir selalunya sifat yang benar-benar dikehendaki adalah jisim. Kekadangnya, daya graviti pada objek diberikan dalam "kilogram", akan tetapi unit yang diguna bukannya kilogram yang sebenar: sebenarnya, ia adalah kilogram-daya (kgd), juga digelarkan sebagai kilopond (kp).

Sebuah objek dengan jisim 1 kg di permukaan alam akan dikuasai oleh daya graviti sebanyak sekitar 9.80665 newton (unit SI untuk daya). Sila memerhatikan bahawa faktor 980.665 sm/s (sebagaimana yang ditakrif oleh CGPM pada waktu sistem-sistem cgs merupakan sistem yang utama) hanya merupakan nilai menurut kelaziman yang dipersetujui (CGPM Ketiga (1901), CR 70) dan yang bertujuan untuk mentakrifkan daya gram. Pecutan graviti tempatan g berbeza-beza dengan garisan lintang, ketinggian dan lokasi di alam. Oleh sebab itu, sebelum nilai kebiasaan ini dipersetujui, gramdaya hanya merupakan unit yang tidak tepat. (Sila lihat juga gee, sukatan piawai untuk pecutan graviti.)

PENUKARAN UNIT

Kuantiti asas Jisim

Simbol kuantiti asas M

Unit asas (S.I) kilogram

Simbol unit kg

PERTUKARAN UNIT 1000mg= 1g

1000g = 1kg 1000kg = 1 tan

Example: Convert (a) 4g into mg (b) 48 260 000 g into tonnes Solution (a) 4g= (4 times 1000) mg =4000 mg (b) 48 260 000g =(48 260 000 / 1000/ 1000) tonnes =(48 260 000/ 1000 000) tonnes = 48.26 tonne

Anda mungkin juga menyukai