Anda di halaman 1dari 4

B.

ULUM SYARIAH

Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pengajaran

: 2
Ibadah
: 2.1 Mengenal Anggota Wuduk Yang Fardhu
: 2.1.1 Menunjukkan anggota wuduk muka dan tangan

Nama ________________________________________________
Kelas _______________________Tarikh_____________________
Arahan: Suaikan anggota wuduk berikut dan warnakan

MUKA

TANGAN

B.

ULUM SYARIAH

Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pengajaran

: 2
Ibadah
: 2.1 Mengenal Anggota Wuduk Yang Fardhu
: 2.1.2 Menunjukkan anggota wuduk kepala dan kaki

Nama ________________________________________________
Kelas _______________________Tarikh_____________________
Arahan: Suaikan anggota wuduk berikut dan warnakan

KEPALA

KAKI

B.

ULUM SYARIAH

Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pengajaran

: 2
Ibadah
: 2.1 Mengenal Anggota Wuduk Yang Fardhu
: 2.1.3 Menunjukkan keempat-empat anggota wuduk yang disebutkan oleh guru

Nama ________________________________________________
Kelas _______________________Tarikh_____________________
Arahan: Tulis bahagian anggota wuduk berikut dan warnakan

B.

ULUM SYARIAH

Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pengajaran

: 2
Ibadah
: 2.1 Mengenal Anggota Wuduk Yang Fardhu
: 2.1.3 Menunjukkan keempat-empat anggota wuduk yang disebutkan oleh guru

Nama ________________________________________________
Kelas _______________________Tarikh_____________________
Arahan: Gunting dan cantumkan anggota badan berikut