DOKUMEN SEJARAH

DISEDIAKAN OLEH:YUSALLINA BINTI YUSOF NORHAIRIYATULHUDA BINTI MD ALI NORHAFIZA BINTI AHMAD FADZILAH BINTI ABD

PENGERTIAN DOKUMEN • Dokumen – sumber bertulis (Louis Gottschalk 1986 .38) • Diperoleh daripada dua sumber: Sumber utama  Sumber kedua * Muhd Yusof Ibrahim – sumber ialah sesuatu yang menjadi punca kelahiran sesuatu pemikiran dan .

ARKIB NEGARA MANUSKRIP HIKAYAT HANG TUAH BATU BERSURAT TERENGGANU .

BUKU TEKS SEJARAH .

Contoh ujian kimia (tarikh radiokarbon) dan ujian bahasa.analogi.KAEDAH MENTAFSIR DOKUMEN • Kritikan sumber Terbahagi kepada dua:• Kritikan luaran – menentukan atau mengesahkan sumber dengan beberapa ujian. • Kritikan dalaman – munasabah isi kandungan dokumen tersebut. • Proses logikhujahan.perangkaan.andaian .

HUJAHAN PROSES LOGIK PERANGKA AN ATAU STATISTIK ANDAIAN .

mengumpul sebab dan akibat sesuatu peristiwa. .mencari faktor-faktor berlaku sesuatu peristiwa. -Deskriptif. • Andaian atau hipotesis terbahagi kepada 2: -Penjelasan.ANDAIAN / HIPOTESIS • Keterangan berdasarkan bukti-bukti yang nyata untuk menguji sesuatu fakta.

STATISTIK/PERANGKAAN • Maklumat di persembahkan dalam bentuk data • Tujuan: -memudahkan difahami dan mentafsir. .

.HUJAHAN • Hujahan diam ( Silience Argument) • Membukti kepalsuan yang wujud. • Mengkaji dan menganalisis bukti dan menentukan kebenarannya.

MASALAH PENGGUNAAN DOKUMEN PULAU BATU PUTEH .

BRITISH .PERJANJIAN KEMERDEKAAN MALAYSIA .

KERATAN AKHBAR PEREBUTAN PULAU SIPADAN .

PEREBUTAN PULAU MIANGAS ANTARA AMERIKA DAN BELANDA. HAK MILIK BELANDA PADA 4 APRIL 1948 .

KESIMPULAN • Kritikan dan proses logik dapat membantu menghasilkan karya sejarah dan perkembangan ilmu. • Melalui kaedah pentafsiran dan penulisan membantu sejarawan menilai kekukuhan fakta sejarah. • Berhati-hati dalam menggunakan fakta sebagai sumber rujukan .

2007.googleimage.RUJUKAN • Ishak Saat.Karisma Publication.Pengertian Sejarah:Beberapa perbahasan mengenai teori dan kaedah.hlm.Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden.com .54 • http://www. • Mohd Yusof Ibrahim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful