DOKUMEN SEJARAH

DISEDIAKAN OLEH:YUSALLINA BINTI YUSOF NORHAIRIYATULHUDA BINTI MD ALI NORHAFIZA BINTI AHMAD FADZILAH BINTI ABD

PENGERTIAN DOKUMEN • Dokumen – sumber bertulis (Louis Gottschalk 1986 .38) • Diperoleh daripada dua sumber: Sumber utama  Sumber kedua * Muhd Yusof Ibrahim – sumber ialah sesuatu yang menjadi punca kelahiran sesuatu pemikiran dan .

ARKIB NEGARA MANUSKRIP HIKAYAT HANG TUAH BATU BERSURAT TERENGGANU .

BUKU TEKS SEJARAH .

• Proses logikhujahan.andaian .analogi.KAEDAH MENTAFSIR DOKUMEN • Kritikan sumber Terbahagi kepada dua:• Kritikan luaran – menentukan atau mengesahkan sumber dengan beberapa ujian. Contoh ujian kimia (tarikh radiokarbon) dan ujian bahasa. • Kritikan dalaman – munasabah isi kandungan dokumen tersebut.perangkaan.

HUJAHAN PROSES LOGIK PERANGKA AN ATAU STATISTIK ANDAIAN .

. • Andaian atau hipotesis terbahagi kepada 2: -Penjelasan.ANDAIAN / HIPOTESIS • Keterangan berdasarkan bukti-bukti yang nyata untuk menguji sesuatu fakta. -Deskriptif.mencari faktor-faktor berlaku sesuatu peristiwa.mengumpul sebab dan akibat sesuatu peristiwa.

STATISTIK/PERANGKAAN • Maklumat di persembahkan dalam bentuk data • Tujuan: -memudahkan difahami dan mentafsir. .

. • Mengkaji dan menganalisis bukti dan menentukan kebenarannya.HUJAHAN • Hujahan diam ( Silience Argument) • Membukti kepalsuan yang wujud.

MASALAH PENGGUNAAN DOKUMEN PULAU BATU PUTEH .

PERJANJIAN KEMERDEKAAN MALAYSIA .BRITISH .

KERATAN AKHBAR PEREBUTAN PULAU SIPADAN .

PEREBUTAN PULAU MIANGAS ANTARA AMERIKA DAN BELANDA. HAK MILIK BELANDA PADA 4 APRIL 1948 .

• Melalui kaedah pentafsiran dan penulisan membantu sejarawan menilai kekukuhan fakta sejarah. • Berhati-hati dalam menggunakan fakta sebagai sumber rujukan .KESIMPULAN • Kritikan dan proses logik dapat membantu menghasilkan karya sejarah dan perkembangan ilmu.

Pengertian Sejarah:Beberapa perbahasan mengenai teori dan kaedah.Karisma Publication.54 • http://www.googleimage.Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden. • Mohd Yusof Ibrahim. 2007.hlm.RUJUKAN • Ishak Saat.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful