DOKUMEN SEJARAH

DISEDIAKAN OLEH:YUSALLINA BINTI YUSOF NORHAIRIYATULHUDA BINTI MD ALI NORHAFIZA BINTI AHMAD FADZILAH BINTI ABD

38) • Diperoleh daripada dua sumber: Sumber utama  Sumber kedua * Muhd Yusof Ibrahim – sumber ialah sesuatu yang menjadi punca kelahiran sesuatu pemikiran dan .PENGERTIAN DOKUMEN • Dokumen – sumber bertulis (Louis Gottschalk 1986 .

ARKIB NEGARA MANUSKRIP HIKAYAT HANG TUAH BATU BERSURAT TERENGGANU .

BUKU TEKS SEJARAH .

Contoh ujian kimia (tarikh radiokarbon) dan ujian bahasa. • Proses logikhujahan.analogi.KAEDAH MENTAFSIR DOKUMEN • Kritikan sumber Terbahagi kepada dua:• Kritikan luaran – menentukan atau mengesahkan sumber dengan beberapa ujian. • Kritikan dalaman – munasabah isi kandungan dokumen tersebut.andaian .perangkaan.

HUJAHAN PROSES LOGIK PERANGKA AN ATAU STATISTIK ANDAIAN .

ANDAIAN / HIPOTESIS • Keterangan berdasarkan bukti-bukti yang nyata untuk menguji sesuatu fakta. .mencari faktor-faktor berlaku sesuatu peristiwa.mengumpul sebab dan akibat sesuatu peristiwa. • Andaian atau hipotesis terbahagi kepada 2: -Penjelasan. -Deskriptif.

STATISTIK/PERANGKAAN • Maklumat di persembahkan dalam bentuk data • Tujuan: -memudahkan difahami dan mentafsir. .

HUJAHAN • Hujahan diam ( Silience Argument) • Membukti kepalsuan yang wujud. • Mengkaji dan menganalisis bukti dan menentukan kebenarannya. .

MASALAH PENGGUNAAN DOKUMEN PULAU BATU PUTEH .

PERJANJIAN KEMERDEKAAN MALAYSIA .BRITISH .

KERATAN AKHBAR PEREBUTAN PULAU SIPADAN .

PEREBUTAN PULAU MIANGAS ANTARA AMERIKA DAN BELANDA. HAK MILIK BELANDA PADA 4 APRIL 1948 .

• Berhati-hati dalam menggunakan fakta sebagai sumber rujukan .KESIMPULAN • Kritikan dan proses logik dapat membantu menghasilkan karya sejarah dan perkembangan ilmu. • Melalui kaedah pentafsiran dan penulisan membantu sejarawan menilai kekukuhan fakta sejarah.

Karisma Publication.com .googleimage. • Mohd Yusof Ibrahim.Pengertian Sejarah:Beberapa perbahasan mengenai teori dan kaedah.RUJUKAN • Ishak Saat.54 • http://www.hlm. 2007.Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful