DOKUMEN SEJARAH

DISEDIAKAN OLEH:YUSALLINA BINTI YUSOF NORHAIRIYATULHUDA BINTI MD ALI NORHAFIZA BINTI AHMAD FADZILAH BINTI ABD

38) • Diperoleh daripada dua sumber: Sumber utama  Sumber kedua * Muhd Yusof Ibrahim – sumber ialah sesuatu yang menjadi punca kelahiran sesuatu pemikiran dan .PENGERTIAN DOKUMEN • Dokumen – sumber bertulis (Louis Gottschalk 1986 .

ARKIB NEGARA MANUSKRIP HIKAYAT HANG TUAH BATU BERSURAT TERENGGANU .

BUKU TEKS SEJARAH .

perangkaan.analogi. • Kritikan dalaman – munasabah isi kandungan dokumen tersebut.KAEDAH MENTAFSIR DOKUMEN • Kritikan sumber Terbahagi kepada dua:• Kritikan luaran – menentukan atau mengesahkan sumber dengan beberapa ujian. • Proses logikhujahan.andaian . Contoh ujian kimia (tarikh radiokarbon) dan ujian bahasa.

HUJAHAN PROSES LOGIK PERANGKA AN ATAU STATISTIK ANDAIAN .

• Andaian atau hipotesis terbahagi kepada 2: -Penjelasan. -Deskriptif.mengumpul sebab dan akibat sesuatu peristiwa.ANDAIAN / HIPOTESIS • Keterangan berdasarkan bukti-bukti yang nyata untuk menguji sesuatu fakta. .mencari faktor-faktor berlaku sesuatu peristiwa.

STATISTIK/PERANGKAAN • Maklumat di persembahkan dalam bentuk data • Tujuan: -memudahkan difahami dan mentafsir. .

• Mengkaji dan menganalisis bukti dan menentukan kebenarannya.HUJAHAN • Hujahan diam ( Silience Argument) • Membukti kepalsuan yang wujud. .

MASALAH PENGGUNAAN DOKUMEN PULAU BATU PUTEH .

BRITISH .PERJANJIAN KEMERDEKAAN MALAYSIA .

KERATAN AKHBAR PEREBUTAN PULAU SIPADAN .

HAK MILIK BELANDA PADA 4 APRIL 1948 .PEREBUTAN PULAU MIANGAS ANTARA AMERIKA DAN BELANDA.

KESIMPULAN • Kritikan dan proses logik dapat membantu menghasilkan karya sejarah dan perkembangan ilmu. • Berhati-hati dalam menggunakan fakta sebagai sumber rujukan . • Melalui kaedah pentafsiran dan penulisan membantu sejarawan menilai kekukuhan fakta sejarah.

Karisma Publication.googleimage.com .hlm.Pengertian Sejarah:Beberapa perbahasan mengenai teori dan kaedah.Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden. 2007.54 • http://www.RUJUKAN • Ishak Saat. • Mohd Yusof Ibrahim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful