Anda di halaman 1dari 8

KALENDAR AKADEMIK SEM JAN-MEI 2012

Program:

S2 PPISMP (Ambilan Jun 2011)


S1 PISMP
(Ambilan Jan 2012)
S3 PISMP
(Ambilan Jan 2011)
S5 PISMP
(Ambilan Jan 2010)
S7 PISMP
(Ambilan Jan 2009)
S1 DPLI GSTT ( Ambilan Dis 2011)

JK Jadual Waktu

Kalendar Akademik Semester 2 ( JAN - MEI 2012 )


(Berdasarkan 15 minggu interaksi)

S2PPISMP
Minggu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tarikh
04/1/2012-06/1/2012
09/1/2012-13/1/2012
16/1/2012-20/1/2012
23/1/2012-27/1/2012
30/1/2012-03/2/2012
06/2/2012-10/2/2012
13/2/2012-17/2/2012
20/2/2012-24/2/2012
27/2/2012-02/3/2012
05/3/2012-09/3/2012
10/3/2012-18/3/2012
19/3/2012-23/3/2012
26/3/2012-30/3/2012
02/4/2012-06/4/2012
09/4/2012-13/4/2012
16/4/2012-20/4/2012
23/4/2012-27/4/2012
30/4/2012-04/5/2012
07/5/2012-11/5/2012
14/5/2012-18/5/2012
21/5/2012-25/5/2012
26/5/2012-17/6/2012

( Ambilan Jun 2011 )

1
2
3

1+0
(15 j)
1j
1j
1j

4
5
6
7
8
9

1j
1j
1j
1j
1j
1j

10
11
12
13
14
15

1j
1j
1j
1j
1j
1j

Interaksi

Kredit
2+0
1+2
3+0
(30 j)
(45 j)
(45 j)
2j
3j
3j
2j
3j
3j
2j
3j
3j
Cuti Tahun Baru Cina
2j
2j
3j
3j
2j
2j
3j
3j
2j
2j
3j
3j
2j
2j
3j
3j
2j
2j
3j
3j
2j
2j
3j
3j
Cuti Pertengahan Semester
2j
2j
3j
3j
2j
2j
3j
3j
2j
2j
3j
3j
2j
2j
3j
3j
2j
2j
3j
3j
2j
2j
3j
3j
Ulangkaji & Gantian Kuliah
Ulangkaji & Gantian Kuliah
Peperiksaan
Peperiksaan
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

0+1
(30 j)
2j
2j
2j

2+1
(60 j)
4j
4j
4j

4+0
(60 j)
4j
4j
4j

4j
4j
4j
4j
4j
4j

4j
4j
4j
4j
4j
4j

4j
4j
4j
4j
4j
4j

4j
4j
4j
4j
4j
4j

Catatan

23/1 & 24/1 Cuti Tahun Baru Cina


5/2 Cuti Sambutan Maulidur Rasul

1/5 Cuti Hari Buruh


17/5 keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis/ H Wesak
Perlis

muka surat 1

Kalendar Akademik Semester 1 ( JAN - MEI 2012 )


(Berdasarkan 15 minggu interaksi)

S1PISMP

( Ambilan Jan 2012 )

Minggu

Tarikh

Interaksi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

04/1/2012-06/1/2012
09/1/2012-13/1/2012
16/1/2012-20/1/2012
23/1/2012-27/1/2012
30/1/2012-03/2/2012
06/2/2012-10/2/2012
13/2/2012-17/2/2012
20/2/2012-24/2/2012
27/2/2012-02/3/2012
05/3/2012-09/3/2012
10/3/2012-18/3/2012
19/3/2012-23/3/2012
26/3/2012-30/3/2012
02/4/2012-06/4/2012
09/4/2012-13/4/2012
16/4/2012-20/4/2012
23/4/2012-27/4/2012
30/4/2012-04/5/2012
07/5/2012-11/5/2012
14/5/2012-18/5/2012
21/5/2012-25/5/2012
26/5/2012-17/6/2012

Kredit
0+2
1+0
1+2
2+1
(60 j)
(15 j)
(75 j)
(60 j)
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
Cuti Tahun Baru Cina
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
PBS 1
Cuti Pertengahan Semester
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
4j
1j
5j
4j
Ulangkaji & Gantian Kuliah
Peperiksaan
Peperiksaan
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

1
2
3

0+1
(30 j)
2j
2j
2j

3+0
(45 j)
3j
3j
3j

4
5
6
7
8

2j
2j
2j
2j
2j

3j
3j
3j
3j
3j

9
10
11
12
13
14
15

2j
2j
2j
2j
2j
2j
2j

Catatan

23/1-24/1 Cuti Tahun Baru Cina

3j
3j
3j
3j
3j
3j
3j

5/2 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W.

1/5 Cuti Hari Buruh


17/5 keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis/ H Wesak

muka surat 2

Kalendar Akademik Semester 1 ( JAN - MEI 2012 )


(Berdasarkan 15 minggu interaksi)

S3PISMP

( Ambilan Jan 2011 )

Minggu

Tarikh

Interaksi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

04/1/2012-06/1/2012
09/1/2012-13/1/2012
16/1/2012-20/1/2012
23/1/2012-27/1/2012
30/1/2012-03/2/2012
06/2/2012-10/2/2012
13/2/2012-17/2/2012
20/2/2012-24/2/2012
27/2/2012-02/3/2012
05/3/2012-09/3/2012
10/3/2012-18/3/2012
19/3/2012-23/3/2012
26/3/2012-30/3/2012
02/4/2012-06/4/2012
09/4/2012-13/4/2012
16/4/2012-20/4/2012
23/4/2012-27/4/2012
30/4/2012-04/5/2012
07/5/2012-11/5/2012
14/5/2012-18/5/2012
21/5/2012-25/5/2012
26/5/2012-17/6/2012

1
2
3

0+1
(30 j)
2j
2j
2j

4
5
6
7
8
9

2j
2j
2j
2j
2j
2j

10
11
12
13
14
15

2j
2j
2j
2j
2j
2j

Kredit
1+2
2+0
0+2
2+1
(75 j)
(30 j)
(60 j)
(60 j)
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
Cuti Tahun Baru Cina
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
Cuti Pertengahan Semester
PBS 3
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
5j
2j
4j
4j
Ulangkaji & Gantian Kuliah
Peperiksaan
Peperiksaan
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

3+0
(45 j)
3j
3j
3j

Catatan

23/1-24/1 Cuti Tahun Baru Cina


3j
3j
3j
3j
3j
3j

3j
3j
3j
3j
3j
3j

5/2 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W.

1/5 Cuti Hari Buruh


17/5 keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis/ H Wesak

muka surat 3

Kalendar Akademik Semester 1 ( JAN - MEI 2012 )

S5PISMP
Minggu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Berdasarkan 13 Minggu interaksi kuliah dan 4 Minggu Praktikum

( Ambilan Jan 2010 )


Tarikh

04/1/2012-06/1/2012
09/1/2012-13/1/2012
16/1/2012-20/1/2012
23/1/2012-27/1/2012
30/1/2012-03/2/2012
06/2/2012-10/2/2012
13/2/2012-17/2/2012
20/2/2012-24/2/2012
27/2/2012-02/3/2012
05/3/2012-09/3/2012
10/3/2012-18/3/2012
19/3/2012-23/3/2012
26/3/2012-30/3/2012
02/4/2012-06/4/2012
09/4/2012-13/4/2012
16/4/2012-20/4/2012
23/4/2012-27/4/2012
30/4/2012-04/5/2012
07/5/2012-11/5/2012
14/5/2012-18/5/2012
21/5/2012-25/5/2012
26/5/2012-17/6/2012

1
2
3

0+1
(30 j)
3J
3J
3J

4
5
6
7
8
9

3J
2J
2J
2J
2J
2J

10
11
12
13

2J
2J
2J
2J

Interaksi

Kredit
1+2
2+0
0+2
2+1
(75 j)
(30 j)
(60 j)
(60 j)
6J
3J
6J
6J
6J
3J
6J
6J
6J
3J
6J
6J
Cuti Tahun Baru Cina
6J
3J
6J
6J
6J
2J
4J
4J
6J
2J
4J
4J
6J
2J
4J
4J
6J
2J
4J
4J
6J
2J
4J
4J
Cuti Pertengahan Semester
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
6J
2J
4J
4J
5J
2J
4J
4J
5J
2J
4J
4J
5J
2J
4J
4J
Peperiksaan
Peperiksaan
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

3+0
(45 j)
4J
4J
4J

Catatan

23/1-24/1 Cuti Tahun Baru Cina

4J
4J
4J
3J
3J
3J

3J
3J
3J
3J

5/2 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W.

1/5 Cuti Hari Buruh


17/5 keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis/ H Wesak

Kalendar Akademik Semester 1 ( JAN - MEI 2012 )


(Berdasarkan 5 minggu interaksi kuliah dan 12 minggu Praktikum)

S7PISMP

( Ambilan Jan 2009 )


Kredit
2+0
3+0
(30 j)
(45 j)
6j
9j
6j
9j
6j
9j
Cuti Tahun Baru Cina
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
Cuti Pertengahan Semester
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
6j
9j
6j
9j
Peperiksaan
Peperiksaan
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

Minggu

Tarikh

Interaksi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

04/1/2012-06/1/2012
09/1/2012-13/1/2012
16/1/2012-20/1/2012
23/1/2012-27/1/2012
30/1/2012-03/2/2012
06/2/2012-10/2/2012
13/2/2012-17/2/2012
20/2/2012-24/2/2012
27/2/2012-02/3/2012
05/3/2012-09/3/2012
10/3/2012-18/3/2012
19/3/2012-23/3/2012
26/3/2012-30/3/2012
02/4/2012-06/4/2012
09/4/2012-13/4/2012
16/4/2012-20/4/2012
23/4/2012-27/4/2012
30/4/2012-04/5/2012
07/5/2012-11/5/2012
14/5/2012-18/5/2012
21/5/2012-25/5/2012
26/5/2012-17/6/2012

1
2
3

4
5

Catatan

23/1 - 24/1 Cuti Tahun Baru Cina


5/2 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W
.

1/5 Cuti Hari Buruh


17/5 keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis/ H Wesak. 16/5 Hari Guru

muka surat 1

Kalendar Akademik Semester 1 ( JAN - MEI 2012 )


(Berdasarkan 15 minggu interaksi)

S1 DPLI GSTT
Minggu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tarikh
04/1/2012-06/1/2012
09/1/2012-13/1/2012
16/1/2012-20/1/2012
23/1/2012-27/1/2012
30/1/2012-03/2/2012
06/2/2012-10/2/2012
13/2/2012-17/2/2012
20/2/2012-24/2/2012
27/2/2012-02/3/2012
05/3/2012-09/3/2012
10/3/2012-18/3/2012
19/3/2012-23/3/2012
26/3/2012-30/3/2012
02/4/2012-06/4/2012
09/4/2012-13/4/2012
16/4/2012-20/4/2012
23/4/2012-27/4/2012
30/4/2012-04/5/2012
07/5/2012-11/5/2012
14/5/2012-18/5/2012
21/5/2012-25/5/2012
26/5/2012-17/6/2012

( Ambilan Dis 2011 )


Interaksi

1+0
(15 j)

1j

2
3
4
5
6
7

1j
1j
1j
1j
1j
1j

8
9
10
11
12
13
14

1j
1j
1j
1j
1j
1j
1j
1j

15

0+1
(30 j)

2+0
(30 j)

Kredit
1+2
(45 j)

3+0
(45 j)

2+1
(60 j)

4+0
(60 j)

Pendaftaran dan Minggu Pengurusan Pelajar Baharu


2j
2j
3j
3j
4j
Cuti Tahun Baru Cina
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
Cuti Pertengahan Semester
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
2j
2j
3j
3j
4j
Peperiksaan
Peperiksaan
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

Catatan

4j
23/1 & 24/1 Cuti Tahun Baru Cina
4j
4j
4j
4j
4j
4j
4j
4j
4j
4j
4j
4j
4j
4j

5/2 Cuti Sambutan Maulidur Rasul

1/5 Cuti Hari Buruh


17/5 keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis/ H Wesak

muka surat 7