Anda di halaman 1dari 5

Europe Expertise et Mdiation Douanire et Fiscale

Eurpai Pnzgyi s Vmszakrti Medicis Egyeslet

PREAMBULUM

A kereskedelmi folyamatok tern bekvetkezett vltozsok miatt az utbbi idszakban egyre tbb kzigazgatsi vita s eljrs keletkezett, melyek miatt egyre szksgesebb vlt egy olyan Egyeslet ltrehozsa, mely alkalmas az ezzel kapcsolatos problmk kezelsre. Az Egyeslet alapti olyan elismert szakrtk, akik a vmgyek, a jogi tancsads, a kzgazdasgtan, a kzigazgats s az gyvdi tevkenysg terletein a gazdasgi letben tbb tz ves tapasztalattal s gyakorlattal rendelkeznek. Az egyszerstsek s a vmeljrsok egysgessgnek elvt alapul vve, valamint megfelelve az eurpai normknak s az EU gyakorlatnak, az alaptk 2003. oktber 20-ai lskn elhatroztk az Egyeslet ltrehozst, amelynek cljait s eljrsi mdjait az albbiak szerint llaptottk meg:

1. ELNEVEZS A Eurpai Pnzgyi s Vmszakrti Medicis Egyeslet 1901. jlius 1. napjn hatlyba lpett trvny s az 1901. augusztus 16-n elfogadott rendelet alapjn jtt ltre.
2. CLKITZS

Az Egyeslet clja: jogi eljrsok sorn szksges szakrti segtsgnyjts, jogrtelmezs; vmeljrsok egysgestse; vmeljrsok egyszerstse s kivltsa; jogi tancsads az igazsgszolgltats tehermentestse cljbl; trgyals klfldi egyesletetekkel, tovbb koordinci biztostsa; a vmmodernizci elsegtse httranyagok elksztsvel, elosztsval, valamint a vmmodernizci rdekben nemzeti s nemzetkzi programok szervezse.

3. IDTARTAM Az Egyeslet hatrozatlan idre jtt ltre.


4. SZKHELY

Az Egyeslet szkhelye: 75008 Paris, France, 58 Avenue Marceau. Az Igazgattancs egyszer tbbsgi dntsvel, valamint a Kzgyls jvhagysval a szkhely thelyezhet.

58 Avenue Marceau 75008 Paris France

Europe Expertise et Mdiation Douanire et Fiscale

Eurpai Pnzgyi s Vmszakrti Medicis Egyeslet

5. AZ EGYESLET TAGJAI a. tiszteletbeli tagok b. tmogat tagok c. aktv tagok 6. TAGG VLS Az Egyeslet tagjv kt alapt tag tmogatsval, s a krelmek bemutatsa cljbl sszel Iroda jvhagysval vlhat valaki. A krelmeket rsban kell benyjtani, csatolva a tmogat leveleket. 7. TAGOK Tiszteletbeli tagok azok lehetnek, akik jelents szolglatot tettek az Egyesletnek, a tiszteletbeli tagok nem ktelesek tagdjat fizetni. A tmogat tagok az Egyeslettel szerzdses jogviszonyban llnak. A Kzgyls ltal megllaptott ves tagdjknt 1000 Euro sszeget ktelesek befizetni. Az aktv tagok ves tagdjknt 100 Euro sszeget ktelesek befizetni, amely sszeg a mindenkori ves tevkenysg kltsgeit fedezi. Az aktv tagok a 2. cikkben meghatrozott clok elrse rdekben kifejtett tevkenysgkrl kzsen beszmolnak.
8. TAGSG MEGSZNSE

A tagsg megsznik: A. lemondssal B. termszetes szemly hallval, illetve jogi szemly megsznsvel C. kizrssal: tagdjfizetsi ktelezettsg megszegse vagy ms slyos ok esetn. Kizrs s lemonds esetn az rintett szemlyt az Iroda meghallgatja. A meghallgats idpontjrl a tagot 8 (nyolc) nappal elbb ajnlott levlben kell rtesteni. A kizrssal rintett az Iroda dntst kvet 15 napon bell, az arra jogosult szemlyhez cmzett ajnlott levlben krheti Kzgyls sszehvst 1 hnapon bell, amely jelenltben dnt a kizrs krdsrl.
9. AZ EGYESLET PNZGYI FORRSAI

1. Belpsi dj s ves tagdj 2. llami tmogats (regionlis vagy megyei) 3. Befektetsek, megtakartsok A forrsok kezelsnek nyilvntartsra, illetve igazolsra bevteleket s kiadsokat kezel szmviteli rendszer kerl ltrehozsra.

58 Avenue Marceau 75008 Paris France

Europe Expertise et Mdiation Douanire et Fiscale

Eurpai Pnzgyi s Vmszakrti Medicis Egyeslet

10. IGAZGATTANCS

Az Egyesletet ttag Igazgattancs vezeti, akiket a Kzgyls 3 vre vlaszt meg. A tagok jravlaszthatak. Az Igazgattancs sajt tagjai kzl titkos szavazssal megvlasztja az Irodt, melynek tagjai: 1. Elnk: Arnold Mihly 2. Titkr: Gyarmati Tams 3. Kincstrnok: Patrick dAubigny dAssy Megreseds esetn az Igazgattancs gondoskodik az ideiglenes helyettestsrl. A vgleges helyettestsrl a kvetkez Kzgylsen dntenek. Az gy megvlasztott tisztsgviselk mandtuma annyi idre szl, ameddig a helyettestett szemly mandtuma szlt volna.
11. JOGOSTVNYOK

Az Igazgattancs rendelkezik a legszlesebb hatskrrel olyan dntsek meghozatalra vonatkozan, melyek nem tartoznak a Kzgyls kizrlagos hatskrbe. Az Igazgattancs elzetes engedlye szksges minden az Egyesletet rint 100.000 (szzezer) Euro-t meghalad ads-vtellel kapcsolatosan. Az Igazgattancs vgzi az Iroda tagjainak irnytst. Az Igazgattancs elnke (tovbbiakban Elnk) kpviseli az Egyesletet brsgok, hatsgok eltt s harmadik szemlyekkel szemben. Az Elnk hvja ssze a Kzgylst s az Igazgattancsot. Az Elnk meghatrozott gyben tadhatja hatskrt az Iroda egy msik tagjnak. Az Elnk elzetes engedlye szksges minden az Egyesletet rint 50.000 (tvenezer) Euro feletti, de 100.000 (szzezer) Euro-t meg nem halad ads-vtellel kapcsolatosan. Az Elnk jogosult minden olyan nyilatkozat megttelre, melyet az 1901.vi jlius 1-jei trvny s vgrehajtsi rendelete meghatroz. A Titkr felels az Egyeslet minden levelezssel s irattrozssal kapcsolatos tevkenysgrt. A titkr kszti el a kzgylsi lsekrl s az igazgattancsi rtekezletekrl a jegyzknyveket, valamint minden az Egyeslet mkdst rint iratot, kivve a knyvelssel kapcsolatos dokumentumokat. A Titkr vezeti az 1901. vi jlius 1-jei trvny 5. cikkelye, valamint az 1901. vi augusztus 16i rendelet 6. s 31. cikkelye ltal elrt specilis nyilvntartst. A Titkr dnthet minden 50.000 (tvenezer) Euro rtkig terjed ads-vtellel kapcsolatosan. A Titkr a Pnztrnokkal egyttmkdve elkszti, s naprakszen vezeti a tagok listjt. A Pnztrnok felels az egyeslet mindennem vagyonkezelsrt.

58 Avenue Marceau 75008 Paris France

Europe Expertise et Mdiation Douanire et Fiscale

Eurpai Pnzgyi s Vmszakrti Medicis Egyeslet

A Pnztrnok az Elnk felgyelete alatt gondoskodik minden kifizetsrl, beszedi az Egyesletnek jr pnzsszegeket, valamint felel a tagdjak megfelel behajtsrt. Biztostja a pnzgyi intzetben az Egyeslet nevre nyitott szmla kezelst. Rendszeres knyvvezetst tart minden ltala vezetett gyletrl s errl beszmol a Kzgylsnek a 13. cikkelyben meghatrozott felttelek szerint. Az Iroda a bels szablyzatban hatrozza meg azon feltteleket, melyek a tagok felvtelvel s kizrsval kapcsolatosak, kivtel ez all, ha kizrs miatti jogorvoslat lehetsges a Kzgyls eltt. Az Iroda tbbi tagjnak feladatkrt bels szablyzat rgzti.
12. IGAZGATTANCSI RTEKEZLET

Az Igazgattancs legalbb flvente egyszer lsezik az Elnk sszehvsa alapjn vagy a tagok egynegyednek krsre. A dntseket tbbsgi szavazattal hozzk meg, szavazategyenlsg esetn az Elnk szavazata a dnt. A Igazgattancs brmely tagja, aki hrom egymst kvet rtekezleten nem vesz rszt s megfelel indokkal nem menti ki magt, gy tekinthet, mint aki lemondott posztjrl. Az Igazgattancs tagja csak nagykor szemly lehet.
13. RENDSZERES KZGYLS

A rendszeres kzgyls magba foglalja az Egyeslet minden tagjt, brmilyen cmen csatlakozott is az egyeslethez. A rendszeres kzgyls minden v mrciusban lsezik. Az Egyeslet tagjainak sszehvsrl az Elnk gondoskodik a Titkr kzremkdsvel a kitztt idpont eltt legalbb kt httel. A napirendi pontokat a kzgylsi meghv tartalmazza. Az Elnk vezeti a Kzgylst, melyen bemutatja az Egyeslet ltalnos helyzett. A Pnztrnok beszmol a tevkenysgrl s jvhagys cljbl a Kzgyls el terjeszti a mrleget. A dntseket a rsztvevk vagy kpviselik ltal leadott szavazatok alapjn, abszolt tbbsgi szavazattal (a szavazatok fele plusz egy szavazat) hozzk. A szavazs sorn hinyz tagokat gy kell tekinteni, mint akik elutastjk a szavazsra bocstott felvetseket. A szavazs kzfelemelssel trtnik, kivve az intzk kijellse. A tag kpviseltetheti magt szksg esetn egy msik taggal az adott Kzgylsre vonatkoz, alrssal s dtummal elltott, meghatalmazssal. A kilpett igazgattancsi tagok helyettestse a napirendi pontok megtrgyalsa utn trtnik titkos szavazssal. A Kzgylsen csak a napirendben szerepl pontok kerlhetnek megvitatsra.

58 Avenue Marceau 75008 Paris France

Europe Expertise et Mdiation Douanire et Fiscale

Eurpai Pnzgyi s Vmszakrti Medicis Egyeslet

14.

RENDKVLI KZGYLS

Az Elnk szksg esetn, valamint a tagok tbb mint felnek krelmre rendkvli kzgylst hvhat ssze a 11. cikkely ltal meghatrozott felttelek szerint. A rendkvli kzgyls illetkessgbe tartozik az alapszably-mdosts, amirl a jelenlv, illetve kpviselt tagok ktharmada dnt.
15. BELS SZABLYZAT

A bels szablyzatot az Igazgattancs elkszti, a Kzgyls pedig jvhagyja. A bels szablyzat az alapszablyban nem szerepl, fknt bels adminisztrcival kapcsolatosak krdseket szablyoz.
16. FELOSZLATS

Amennyiben a Kzgylsen jelenlv tagok legalbb ktharmada a feloszlatst elhatrozta, a Kzgyls ltal egy vagy tbb felszmol kerl kijellsre, s az 1901. vi augusztus 16-i rendelet s az 1901. vi jlius 1-jei trvny 9. cikkelynek megfelelen trtnik az aktv vagyon tszllsa. 17. FELHATALMAZS Az Elnk felhatalmazssal rendelkezik minden olyan nyilatkozat s publikci megttelre vonatkozan, melyet az 1901. vi jlius 1-jei trvny s vgrehajtsi rendelete meghatroz.

Jelen alapszablyt az Eurpai Pnzgyi s Vmszakrti Medicis Egyeslet 2003. oktber 20-ai alakul lse elfogadta. Mellklet: Prefektra bejegyzsi igazolsa

Kiadmny hitell: Dr. Gyarmati Tams titkr.

58 Avenue Marceau 75008 Paris France