Anda di halaman 1dari 9

Soalan Kemahiran Hidup tahun 4. Aras 1 1. Semua pintu dan tingkap di dalam bengkel hendaklah dibuka supaya. A. B. C. D.

kerja kerja yang dilakukan dapat dilihat oleh murid lain. keselamatan murid di dalam bengkel terjamin. keadaan bengkel kelihatan lebih berseri keadaan tempat kerja mempunyai bekalan udara dan cahaya yang mencukupi

Jawapan : D 2. Kemalangan atau kecederaan yg berlaku di dalam bengkel berpunca daripada perkara perkara yang berikut, kecuali A.bergurau di dalam bengkel B. ingkar peraturan keselamatan C. alatan tersusun kemas di atas meja D. minyak tertumpah di atas lantai Jawapan : C 3. . Bentuk bentuk yg berikut adalah bentuk sfera kecuali... A. B. C. D. pen bulan piring bola sepak

Jawapan : A 4. Manakah antara yang berikut menunjukkan manual?

Jawapan : D 5. Lukisan projek mengandungi maklumat yang lengkap berkaitan sesuatu projek kecuali..

A. B. C. D.

kos projek ukuran projek rupa bentuk projek bahan bahan projek

Jawapan : A 6. Apabila suis ditutup.... A. B. C. D. litar litar litar litar akan akan akan akan bersambung dan arus dapat mengalir bersambung tetapi arus tidak dapat mengalir terputus dan arus tidak dapat mengalir terputus dan dan arus dapat mengalir

Jawapan : C 7.

Komponen yang ditunjukkan dalam rajah di atas berfungsi untuk... A. B. C. D. menghasilkan menghasilkan menghasilkan menghasilkan cahaya haba gerakan bunyi

Jawapan : D 8. Karat yang terdapat pada alatan tangan yang dibuat daripada logam dapat dibersih kan menggunakan.... A. B. C. D. gris sabun kertas las minyak pelincir

Jawapan : C

9. Cecair tinner sesuai digunakan... A. B. C. D. membersihkan alatan tangan melicinkan pergerakan tangan menanggalkan karat pada alatan tangan menanggalkan kesan cat pada alatan tangan

Jawapan : D 10. Apakah fungsi suis? A. B. C. D. mengeluarkan cahaya membekalkan tenga el;ektrik mengalirkan arus elektrik menyambung dan memutuskn litar

Jawapan : D 11. Untuk melicinkan bahagian alatan yang bergerak, __________________ sesuai digunakan. A. B. C. D. turpentin thinner gris sabun

Jawapan : C 12. Manakah antara sambungan komponen yang berikut, dibuat secara siri?

A. B. C. D.

I dan II II dan III II dan IV III dan IV

Jawapan : B 13. Manakah antara alatan berikut, yang paling sesuai digunakan untuk memasang skru kepala philips?

Jawapan : A 14.

Alatan A. B. C. D.

tangan yang ditunjukkan dalam rajah di atas sesuai digunakan untuk... memotong wayar memutar skru kecil membuat lubang kecil menanggalkan penebat wayar

Jawapan : B 15. Pilih pengikat yang di sambung secara sementara.. I skru III bol A. B. C. D. I dan II II dan III I, II dan III I, III dan IV II IV nat ribet

Jawapan : C

16. Yang berikut merupakan kerja penyenggaraan perkakas dan alatan tangan kecuali.. A. B. C. D. membersihkan alatan menyusun atur alatan menggunakan alatan meminyakkan alatan

Jawapan : C 17. Bagaimanakah cara membuang karat pada spring loceng basikal? A. B. C. D. melembapkannya dengan tinner menggosokkannya dengan kertas las menggilapnya dengan minyak tanah menggosoknya dengan kain lembap

Jawapan : B

18. Yang manakah yang tidak benar berkaitan dengan tujuan kerja penyelenggaraan? A. B. C. D. untuk untuk untuk untuk memastikan alatan tersusun memastikan alatan tidak boleh digunakan memastikan alatan tahan lebih lama mencegah kerosakan dalaman

Jawapan : B

Aras 2 19. Manakah antara padanan gambar yang berikut menunjukkan idea reka cipta yang asli ?

Jawapan : B 20. Manakah antara sambungan antara sambungan litar yang berikut membolehkan mentol menyala?

Jawapan : C 21. Manakah antara penyataan yang berikut tidak benar tentang reka cipta? A. B. C. D. Masalah Manusia Manusia Manusia dalam kehidupan menyebabkan manusia mencipta benda baru. mencipta benda baru untuk memudahkan kehidupan mereka mencipta benda baru untuk bersaing dengan orang lain mencipta benda baru untuk menyusahkan orang lain

Jawapan : D 22. Susun langkah langkah membina model menggunakan komponen set binaan yang betul . I. mengenal pasti komponen yang digunakan II memasang komponen III mengenal pasti jenis model yang akan dibina IV mengubah suai model yang dibina A. B. C. D. II, III, IV dan I III, I, II dan IV IV, II, I dan III I, III, II dan IV

Jawapan : B 23.

Penyataan yang berikut adalah benar berkaitan objek di atas, kecuali A. B. C. D. objek objek objek objek digunakan untuk mengisi alat tulis dibuat daripada kain atau plastik dibawa oleh pelajar ke sekolah sesuai digunakan untuk menyimpan pakaian

Jawapan : A

24.

Komponan yang ditunjukkan adalah komponen set binaan. Namakan komponen tersebut. A. bongkah segi empat B. syaf C. set rantai D. motor Jawapan : D 25.

Fungsi komponen tersebut ialah A. B. C. D. bunyi cahaya gerakan haba

Jawapan : C 26. Bahagian pembalik cahya sebuah lampu suluh diselaputi kotoran. Bagaimanakah keadaan lampu suluh tersebut? A. B. C. D. Nyalaan lampu suluh bertambah terang Lampu suluh sukar dinyalakan Lampu suluh tidak dapat dinyalakan Nyalaan lampu suluh kurang terang

Jawapan : D 27. Papan yang baik untuk digunakan mempunyai ciri ciri yang berikut kecuali.. A. B. C. D. cukup kering tidak pecah hujung retak tidak bengkok

Jawapan : C

28. Antara alatan tangan berikut yang manakah digunakan untuk megukur dan menanda? A. B. C. D. Sesiku L Pengukur keluli Pisau penanda Tukul warrington

Jawapan : A 29. Selain daripada penjagaan barang jualan yang rapi dan harga yang berpatutan, apa kah faktor yang dapat menarik hati pembeli? A. B. C. D. kedai yang mempunyai barang barang yang layanan peniaga yang barang barang yang alat hawa dingin banyak di dalam kedai mesra tersusun di dalam kedai

Jawapan : C 30.

Berpandukan maklumat di atas, manakah antara keterangan yang berikut adalah bena r? A. Pak Sani ialah seorang pembekal manakala Encik Lim adalah seorang penia ga B. Pak Sani ialah seorang peniaga manakala Encik Lim adalah seorang pembek al C. Pak Sani ialah seorang penternak manakala Encik Lim adalah seorang pemb ekal D. Pak Sani ialah seorang pembekal manakala Encik Lim adalah seorang pente rnak Jawapan : A

Aras 3 31. Mohan Singh membeli motobot mainan dengan harga RM9.00 seunit daripada pembekal. Dia menjual motobot tersebut dengan harga RM16.00. Hitung untung yang diperolehinya. A. B. C. D. RM6.00 RM7.00 RM9.00 RM12.00

Jawapan : B

32. Manakah antara perkara yang berikut bukan aktiviti mengurus perniagaan? A. B. C. D. menyusun barang di atas rak menegur pelanggan yang memilih barang melayan pelanggan di dalam kedai mengira jumlah jualan dengan tepat

Jawapan : B 33. Manakah antara penyataan yang berikut, yang benar tentang cara untuk menentukan harga jualan? A. B. C. D. modal modal modal modal + + kos kos kos kos sampingan sampingan sampingan sampingan + + untung untung untung untung

Jawapan : C 34. Manakah antara yang berikut, merupakan kelebihan menanam tanaman di dalam bekas? A. B. C. D. Anak pokok lebih cepat membesar Bunga yang dihasilkan lebih cantik Kerja penjagaan pokok lebih mudah Anak pokok tidak akan diserang serangga perosak

Jawapan : A 35.

Berpandukan rajah di atas, pilih hubungan antara X, Y dan Z yang betul. A. B. C. D. Petani penianga Peniaga pembeli Pembeli pengeluar Pengeluar peniaga pembeli pengeluar peniaga pembeli

Jawapan : A