FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN Bertangggungjawab kepada Guru Besar untuk melaksanakan tugas-tugas kewangan seperti

berikut:1. Urusan terimaan 2. Urusan pengeluaran resit terimaan 3. Urusan Pembelian 4. Urusan Pembayaran
5. Urusan Buku Tunai KWK dan SUWA

6. Urusan Penyediaan Penyata Akaun Sekolah Berakhir Pada 31 Disember setaiap tahun 7. Urusan Pengurusan Stor 8. Urusan Proses Pelupusan/Hapuskira 9. Urusan Tuntutan Pemberian Bantuan Pelajaran (Kerajaan) 10. LAIN-LAIN TUGAS YANG DIARAH OLEH GURU BESAR DARI MASA KE SEMASA

PEMBANTU TADBIR (GAJI)

1. Urusan Penyediaan Payroll 2. Urusan Bayaran Melalui Baucer Berasingan

Urusan Potongan KWSP 6. Urusan Kad Gaji/Penyata Gaji 9. Lain-Lain Tugas Yang Diarah Oleh Guru Besar Dari Masa Ke Semasa FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR PERKHIDMATAN . Urusan Cukai Pendapatan 7. Urusan Pelbagai Potongan 5. 11. 12.8c atau EC kakitangan 8. Pergerakan Gaji Tahunan Urusan SG20/Urusan Kew 8 Urusan Sijil Gaji Akhir Pegawai 13.3. Urusan Perubahan Gaji 10. Penyata CP. Urusan Tuntutan 4.

Cuti Isteri Bersalin i. Urusan Tanggungkerja m. Urusan Mengambilkira Perkhidmatan Lpepas . Cuti Sakit/Cuti Sakit Tambahan g. Urusan Persaraan Pegawai l. Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpecen 4.BERTANGGUNGJAWAB KEPADA GURU BESAR UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BERIKUT:1. Cuti Mengikut Pasangan h. Urusan Merekod Cuti:a. Cuti Kecederaan j. Urusan Permohonan Jawatan 2. Urusan Pelepasan Jawatan Dengan Izin 7. Cuti Haji e. Urusan Perlanjutan Tempoh percubaan 5. Cuti Tanpa Rekod/Cuti Sambilan d. Cuti Menjaga Anak/Cuti Bersalin f. Urusan Pertukaran Keluar/Dalam Negeri 6. Urusan Permohonan Penuubuhan Lembaga Perubatan o. Urusan Perlantikan 3. Cuti Belajar k. Urusan Perletakan Jawatan 8. Cuti Tanpa Gaji/Cuti Separuh Gaji c. Cuti Rehat dan Cuti di bawa ke hadapan (tahun beriktunya) b. Urusan Pemangkuan n.

Urusan Penyediaan Borang Penilaian Prestasi Kakitangan u. Lain-lain tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa kesemasa . Urusan Laporan Pengisytiharan Harta v. Urusan Permohonan Membuat Kerja Luar s. Menguru Kes-kes Tindakan Tatataertib/Surcaj 9. Urusan Permohonan Kebenaran Mengambil Pperiksaan q.p. Urusan Bergiat Cergas Dalam Politik t. Urusan Permohonan Memasuki Universiti r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful