FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN Bertangggungjawab kepada Guru Besar untuk melaksanakan tugas-tugas kewangan seperti

berikut:1. Urusan terimaan 2. Urusan pengeluaran resit terimaan 3. Urusan Pembelian 4. Urusan Pembayaran
5. Urusan Buku Tunai KWK dan SUWA

6. Urusan Penyediaan Penyata Akaun Sekolah Berakhir Pada 31 Disember setaiap tahun 7. Urusan Pengurusan Stor 8. Urusan Proses Pelupusan/Hapuskira 9. Urusan Tuntutan Pemberian Bantuan Pelajaran (Kerajaan) 10. LAIN-LAIN TUGAS YANG DIARAH OLEH GURU BESAR DARI MASA KE SEMASA

PEMBANTU TADBIR (GAJI)

1. Urusan Penyediaan Payroll 2. Urusan Bayaran Melalui Baucer Berasingan

Penyata CP. Urusan Potongan KWSP 6. Urusan Kad Gaji/Penyata Gaji 9. Urusan Perubahan Gaji 10. Urusan Pelbagai Potongan 5. Pergerakan Gaji Tahunan Urusan SG20/Urusan Kew 8 Urusan Sijil Gaji Akhir Pegawai 13. Urusan Tuntutan 4. 12. 11.3.8c atau EC kakitangan 8. Urusan Cukai Pendapatan 7. Lain-Lain Tugas Yang Diarah Oleh Guru Besar Dari Masa Ke Semasa FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR PERKHIDMATAN .

Urusan Perlanjutan Tempoh percubaan 5. Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpecen 4. Cuti Rehat dan Cuti di bawa ke hadapan (tahun beriktunya) b.BERTANGGUNGJAWAB KEPADA GURU BESAR UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BERIKUT:1. Urusan Pertukaran Keluar/Dalam Negeri 6. Urusan Merekod Cuti:a. Urusan Perlantikan 3. Cuti Isteri Bersalin i. Urusan Permohonan Jawatan 2. Cuti Menjaga Anak/Cuti Bersalin f. Cuti Haji e. Urusan Perletakan Jawatan 8. Urusan Pelepasan Jawatan Dengan Izin 7. Urusan Tanggungkerja m. Urusan Mengambilkira Perkhidmatan Lpepas . Cuti Belajar k. Cuti Mengikut Pasangan h. Urusan Persaraan Pegawai l. Cuti Tanpa Rekod/Cuti Sambilan d. Urusan Pemangkuan n. Cuti Sakit/Cuti Sakit Tambahan g. Cuti Kecederaan j. Cuti Tanpa Gaji/Cuti Separuh Gaji c. Urusan Permohonan Penuubuhan Lembaga Perubatan o.

Urusan Penyediaan Borang Penilaian Prestasi Kakitangan u. Urusan Permohonan Kebenaran Mengambil Pperiksaan q. Urusan Permohonan Membuat Kerja Luar s. Urusan Laporan Pengisytiharan Harta v. Lain-lain tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa kesemasa . Menguru Kes-kes Tindakan Tatataertib/Surcaj 9.p. Urusan Bergiat Cergas Dalam Politik t. Urusan Permohonan Memasuki Universiti r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful