FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN Bertangggungjawab kepada Guru Besar untuk melaksanakan tugas-tugas kewangan seperti

berikut:1. Urusan terimaan 2. Urusan pengeluaran resit terimaan 3. Urusan Pembelian 4. Urusan Pembayaran
5. Urusan Buku Tunai KWK dan SUWA

6. Urusan Penyediaan Penyata Akaun Sekolah Berakhir Pada 31 Disember setaiap tahun 7. Urusan Pengurusan Stor 8. Urusan Proses Pelupusan/Hapuskira 9. Urusan Tuntutan Pemberian Bantuan Pelajaran (Kerajaan) 10. LAIN-LAIN TUGAS YANG DIARAH OLEH GURU BESAR DARI MASA KE SEMASA

PEMBANTU TADBIR (GAJI)

1. Urusan Penyediaan Payroll 2. Urusan Bayaran Melalui Baucer Berasingan

Urusan Potongan KWSP 6. Urusan Pelbagai Potongan 5. Pergerakan Gaji Tahunan Urusan SG20/Urusan Kew 8 Urusan Sijil Gaji Akhir Pegawai 13. Urusan Perubahan Gaji 10. 12. Penyata CP. 11. Urusan Tuntutan 4. Urusan Cukai Pendapatan 7.8c atau EC kakitangan 8. Lain-Lain Tugas Yang Diarah Oleh Guru Besar Dari Masa Ke Semasa FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR PERKHIDMATAN . Urusan Kad Gaji/Penyata Gaji 9.3.

Urusan Persaraan Pegawai l. Cuti Rehat dan Cuti di bawa ke hadapan (tahun beriktunya) b. Urusan Permohonan Jawatan 2. Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpecen 4. Cuti Tanpa Rekod/Cuti Sambilan d. Cuti Haji e. Cuti Isteri Bersalin i. Urusan Mengambilkira Perkhidmatan Lpepas . Cuti Kecederaan j. Urusan Perlantikan 3. Urusan Pertukaran Keluar/Dalam Negeri 6. Urusan Perletakan Jawatan 8. Urusan Perlanjutan Tempoh percubaan 5. Urusan Merekod Cuti:a. Cuti Belajar k. Urusan Pemangkuan n. Urusan Pelepasan Jawatan Dengan Izin 7. Urusan Permohonan Penuubuhan Lembaga Perubatan o.BERTANGGUNGJAWAB KEPADA GURU BESAR UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BERIKUT:1. Cuti Mengikut Pasangan h. Cuti Sakit/Cuti Sakit Tambahan g. Cuti Menjaga Anak/Cuti Bersalin f. Urusan Tanggungkerja m. Cuti Tanpa Gaji/Cuti Separuh Gaji c.

Urusan Bergiat Cergas Dalam Politik t. Menguru Kes-kes Tindakan Tatataertib/Surcaj 9.p. Urusan Permohonan Kebenaran Mengambil Pperiksaan q. Urusan Permohonan Memasuki Universiti r. Urusan Permohonan Membuat Kerja Luar s. Lain-lain tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa kesemasa . Urusan Penyediaan Borang Penilaian Prestasi Kakitangan u. Urusan Laporan Pengisytiharan Harta v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful