FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN Bertangggungjawab kepada Guru Besar untuk melaksanakan tugas-tugas kewangan seperti

berikut:1. Urusan terimaan 2. Urusan pengeluaran resit terimaan 3. Urusan Pembelian 4. Urusan Pembayaran
5. Urusan Buku Tunai KWK dan SUWA

6. Urusan Penyediaan Penyata Akaun Sekolah Berakhir Pada 31 Disember setaiap tahun 7. Urusan Pengurusan Stor 8. Urusan Proses Pelupusan/Hapuskira 9. Urusan Tuntutan Pemberian Bantuan Pelajaran (Kerajaan) 10. LAIN-LAIN TUGAS YANG DIARAH OLEH GURU BESAR DARI MASA KE SEMASA

PEMBANTU TADBIR (GAJI)

1. Urusan Penyediaan Payroll 2. Urusan Bayaran Melalui Baucer Berasingan

Urusan Cukai Pendapatan 7. 11. Urusan Perubahan Gaji 10. 12. Penyata CP. Urusan Tuntutan 4. Urusan Potongan KWSP 6. Urusan Pelbagai Potongan 5. Lain-Lain Tugas Yang Diarah Oleh Guru Besar Dari Masa Ke Semasa FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR PERKHIDMATAN .3. Urusan Kad Gaji/Penyata Gaji 9.8c atau EC kakitangan 8. Pergerakan Gaji Tahunan Urusan SG20/Urusan Kew 8 Urusan Sijil Gaji Akhir Pegawai 13.

Urusan Pertukaran Keluar/Dalam Negeri 6. Urusan Perlantikan 3. Cuti Haji e. Cuti Tanpa Gaji/Cuti Separuh Gaji c. Cuti Mengikut Pasangan h. Urusan Merekod Cuti:a.BERTANGGUNGJAWAB KEPADA GURU BESAR UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BERIKUT:1. Urusan Persaraan Pegawai l. Urusan Permohonan Jawatan 2. Cuti Tanpa Rekod/Cuti Sambilan d. Cuti Sakit/Cuti Sakit Tambahan g. Urusan Permohonan Penuubuhan Lembaga Perubatan o. Urusan Perlanjutan Tempoh percubaan 5. Urusan Perletakan Jawatan 8. Cuti Menjaga Anak/Cuti Bersalin f. Cuti Belajar k. Cuti Isteri Bersalin i. Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpecen 4. Cuti Kecederaan j. Urusan Tanggungkerja m. Cuti Rehat dan Cuti di bawa ke hadapan (tahun beriktunya) b. Urusan Pemangkuan n. Urusan Mengambilkira Perkhidmatan Lpepas . Urusan Pelepasan Jawatan Dengan Izin 7.

p. Urusan Laporan Pengisytiharan Harta v. Urusan Bergiat Cergas Dalam Politik t. Lain-lain tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa kesemasa . Urusan Permohonan Memasuki Universiti r. Urusan Penyediaan Borang Penilaian Prestasi Kakitangan u. Urusan Permohonan Membuat Kerja Luar s. Menguru Kes-kes Tindakan Tatataertib/Surcaj 9. Urusan Permohonan Kebenaran Mengambil Pperiksaan q.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful