FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN Bertangggungjawab kepada Guru Besar untuk melaksanakan tugas-tugas kewangan seperti

berikut:1. Urusan terimaan 2. Urusan pengeluaran resit terimaan 3. Urusan Pembelian 4. Urusan Pembayaran
5. Urusan Buku Tunai KWK dan SUWA

6. Urusan Penyediaan Penyata Akaun Sekolah Berakhir Pada 31 Disember setaiap tahun 7. Urusan Pengurusan Stor 8. Urusan Proses Pelupusan/Hapuskira 9. Urusan Tuntutan Pemberian Bantuan Pelajaran (Kerajaan) 10. LAIN-LAIN TUGAS YANG DIARAH OLEH GURU BESAR DARI MASA KE SEMASA

PEMBANTU TADBIR (GAJI)

1. Urusan Penyediaan Payroll 2. Urusan Bayaran Melalui Baucer Berasingan

Urusan Cukai Pendapatan 7. 12. Pergerakan Gaji Tahunan Urusan SG20/Urusan Kew 8 Urusan Sijil Gaji Akhir Pegawai 13. Urusan Tuntutan 4. Urusan Kad Gaji/Penyata Gaji 9. Urusan Potongan KWSP 6. Penyata CP. Urusan Perubahan Gaji 10.3. Lain-Lain Tugas Yang Diarah Oleh Guru Besar Dari Masa Ke Semasa FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR PERKHIDMATAN .8c atau EC kakitangan 8. 11. Urusan Pelbagai Potongan 5.

Cuti Rehat dan Cuti di bawa ke hadapan (tahun beriktunya) b. Urusan Pemangkuan n. Cuti Kecederaan j. Cuti Tanpa Gaji/Cuti Separuh Gaji c. Urusan Perlanjutan Tempoh percubaan 5. Urusan Tanggungkerja m.BERTANGGUNGJAWAB KEPADA GURU BESAR UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BERIKUT:1. Urusan Persaraan Pegawai l. Cuti Mengikut Pasangan h. Cuti Menjaga Anak/Cuti Bersalin f. Urusan Pelepasan Jawatan Dengan Izin 7. Cuti Haji e. Urusan Mengambilkira Perkhidmatan Lpepas . Cuti Tanpa Rekod/Cuti Sambilan d. Cuti Isteri Bersalin i. Urusan Permohonan Penuubuhan Lembaga Perubatan o. Urusan Perletakan Jawatan 8. Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpecen 4. Urusan Merekod Cuti:a. Cuti Sakit/Cuti Sakit Tambahan g. Urusan Pertukaran Keluar/Dalam Negeri 6. Cuti Belajar k. Urusan Permohonan Jawatan 2. Urusan Perlantikan 3.

Urusan Permohonan Membuat Kerja Luar s. Urusan Laporan Pengisytiharan Harta v. Urusan Penyediaan Borang Penilaian Prestasi Kakitangan u. Urusan Bergiat Cergas Dalam Politik t. Urusan Permohonan Kebenaran Mengambil Pperiksaan q. Urusan Permohonan Memasuki Universiti r. Menguru Kes-kes Tindakan Tatataertib/Surcaj 9.p. Lain-lain tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa kesemasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful