FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN Bertangggungjawab kepada Guru Besar untuk melaksanakan tugas-tugas kewangan seperti

berikut:1. Urusan terimaan 2. Urusan pengeluaran resit terimaan 3. Urusan Pembelian 4. Urusan Pembayaran
5. Urusan Buku Tunai KWK dan SUWA

6. Urusan Penyediaan Penyata Akaun Sekolah Berakhir Pada 31 Disember setaiap tahun 7. Urusan Pengurusan Stor 8. Urusan Proses Pelupusan/Hapuskira 9. Urusan Tuntutan Pemberian Bantuan Pelajaran (Kerajaan) 10. LAIN-LAIN TUGAS YANG DIARAH OLEH GURU BESAR DARI MASA KE SEMASA

PEMBANTU TADBIR (GAJI)

1. Urusan Penyediaan Payroll 2. Urusan Bayaran Melalui Baucer Berasingan

Urusan Pelbagai Potongan 5. Urusan Cukai Pendapatan 7. 11. Urusan Potongan KWSP 6. Urusan Perubahan Gaji 10. Penyata CP.3. Urusan Kad Gaji/Penyata Gaji 9. Pergerakan Gaji Tahunan Urusan SG20/Urusan Kew 8 Urusan Sijil Gaji Akhir Pegawai 13.8c atau EC kakitangan 8. Lain-Lain Tugas Yang Diarah Oleh Guru Besar Dari Masa Ke Semasa FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR PERKHIDMATAN . Urusan Tuntutan 4. 12.

Cuti Belajar k. Urusan Merekod Cuti:a. Urusan Pemangkuan n. Urusan Perlantikan 3.BERTANGGUNGJAWAB KEPADA GURU BESAR UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BERIKUT:1. Urusan Pertukaran Keluar/Dalam Negeri 6. Cuti Tanpa Gaji/Cuti Separuh Gaji c. Cuti Tanpa Rekod/Cuti Sambilan d. Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpecen 4. Urusan Permohonan Penuubuhan Lembaga Perubatan o. Cuti Isteri Bersalin i. Cuti Kecederaan j. Urusan Perlanjutan Tempoh percubaan 5. Cuti Sakit/Cuti Sakit Tambahan g. Urusan Permohonan Jawatan 2. Cuti Haji e. Urusan Pelepasan Jawatan Dengan Izin 7. Urusan Persaraan Pegawai l. Cuti Mengikut Pasangan h. Urusan Tanggungkerja m. Urusan Perletakan Jawatan 8. Cuti Rehat dan Cuti di bawa ke hadapan (tahun beriktunya) b. Urusan Mengambilkira Perkhidmatan Lpepas . Cuti Menjaga Anak/Cuti Bersalin f.

Lain-lain tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa kesemasa . Urusan Penyediaan Borang Penilaian Prestasi Kakitangan u. Menguru Kes-kes Tindakan Tatataertib/Surcaj 9. Urusan Permohonan Kebenaran Mengambil Pperiksaan q. Urusan Laporan Pengisytiharan Harta v. Urusan Permohonan Memasuki Universiti r. Urusan Bergiat Cergas Dalam Politik t. Urusan Permohonan Membuat Kerja Luar s.p.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.