LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.

I/ 543 /2011
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI BAGI GURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN UNTUK MATA PELAJARAN
QUR'AN HADITS, AKIDAH AKHLAK, FIQH, SKI, BAHASA ARAB, GURU KELAS RA, DAN GURU KELAS MI
TAHUN 2011
PROPINSI : JAWA TIMUR
STATUS : PNS

No

Nama

Nomor Peserta

NIP

NUPTK

TMT

Mata Pelajaran

Tempat Tugas

Kab/Kota

LPTK/PTAI

1 A. FADALI

1 1 0 5 2 9 2 3 7 2 0 0 2 0 196404081987031016

7136743644200033 01/07/1988 Fiqh

MTs AN NAMIRAH

Kab. Bangkalan

IAIN Sunan Ampel Surabaya

2 DAWIYAH

1 1 0 5 2 9 0 2 8 2 0 0 2 1 197008082005012001

5140748650300123 17/07/1989 Guru Kelas

MI THORIQUL MUHTADIN

Kab. Bangkalan

IAIN Sunan Ampel Surabaya

1 SYAIFUDDIN

1 1 0 5 2 5 2 3 6 2 0 1 1 2 195707141994031001

1546737639200032 01-04-1983 Qur'an Hadits MTsN Cluring

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

2 Moh. Suhadi

1 1 0 5 2 5 2 3 5 2 0 1 1 3 195808171992031001

1040736638200004 01-07-1984 Akidah Akhlak MAN Genteng Banyuwangi

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

3 Mariamah HR

1 1 0 5 2 5 2 3 7 2 0 1 1 4 196003071986032001

3639738640300052 01-03-1986 Fiqh

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

4 Faridun

1 1 0 5 2 5 2 3 6 2 0 1 1 5 196610162000031001

7348744647200033 20-07-1986 Qur'an Hadits MTsN Pesanggaran

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

5 Sukur

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 1 6 1967072120060410001 5053745647200033 20-07-1987 Guru Kelas

MI Bustanul Ulum Ws.rejo

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

6

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 1 7 196806202005012002 7952746648300062 20-07-1987 Guru Kelas

MIS Miftahul Ulum III

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

7 Rohimah

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 1 8 196706122006042021

8944745648300082 20-07-1988 Guru Kelas

MI Miftahul Ulum

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

8 Lina Marliyana

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 1 9 196910092003122003

4242747649300023 01-10-1988 Guru Kelas

MIS Darussalam 1

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

9 Muzayyinah

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 0 197004112005012005

4436748649300003 01-05-1989 Guru Kelas

MIS Darul Falah I

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

10 Sholihin

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 1 196809252005011002

8257746647200000 01-07-1989 Guru Kelas

MI Miftahul Qulub

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

11 Ulfa Miati

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 2 197007202005012003 9052748650300083 01-07-1989 Guru Kelas

MIS Al Fatah

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

12 Mukhlis Rifa'i

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 3 196912282005011006

MI Al Islamiyah

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

13 Samidin

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 4 196709032005011002 7235745648200033 17-07-1989 Guru Kelas

MIS Al Himmah

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

14 Kutsiyah

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 5 196906062003122001 2938747650300072 17-07-1989 Guru Kelas

MIS Tarbiyatul Athfal

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

15 NK Zahroh

1 1 0 5 2 5 2 3 6 2 0 1 2 6 196603122005012002

9535744646300003 05-05-1990 Qur'an Hadits MTsN Kalibaru

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

16 Irwan Mahmudi

1 1 0 5 2 5 2 3 6 2 0 1 2 7 196610032007101001

0335744646200033 01-07-1990 Qur'an Hadits Mtsn Banyuwangi II

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

17 Siti Ruqoiyah

1 1 0 5 2 5 2 3 5 2 0 1 2 8 196904292005012003

6761747650300032 06-08-1990 Akidah Akhlak MIS Al Ikhlas

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

18 S. Jamiatul Masruroh 1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 9 197011042005012003

6436748650300053 01-09-1990 Guru Kelas

MI Al Falah

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

19 Muhammad Mu'thi Ali 1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 3 0 197008172005011005

3149748649200003 01-01-1991 Guru Kelas

MI Roudlotul Huda Pesanggaran Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

Siti Muanifah

1144747650200005 11-07-1989 Guru Kelas

MTsN Rogojampi

20 Fatiyah

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 3 1 196507091991032001 9041743647300013 01-03-1991 Guru Kelas

MIN Sobo

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

21 Ahmad Bahrudin

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 3 2 197104172005011003

0749749651200032 01-04-1991 Guru Kelas

MI Nahdlatus Subban

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

22 Nur Kholifah

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 3 3 197004152005012004

1836748651300003 15-07-1991 Guru Kelas

MIS Miftahul Hidayah

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

23 Nasikhin

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 3 4 1968123019920201001 1562746650100003 01-02-1992 Guru Kelas

MIS Al Hikmah II

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

1 UMU AIMANAH,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 2 196507202007012015

2052743644300043 01/07/1986 Guru Kelas

MIN PURWOKERTO

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2 NURHAYATI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 3 196709032007012024

5235745647300023 01/04/1987 Guru Kelas

MIN KUNIR

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

3 ALI MANSUR

1 1 0 5 1 5 2 3 6 2 0 1 5 4 196507052007011062

2839743644200012 26/07/1989 Qur'an Hadits M.A. NEGERI WLINGI

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4 Asitin Qomariyah

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 5 150 247 761

7336735637300023 03/01/1991 Guru Kelas

MI Pembangunan

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

5 IMAM SAFII,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 6 196905222005011002

1537747650200004 04/01/1991 Guru Kelas

MIN Pojok

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

6 TITAH NURJANAH,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 7 196805151991032001

1837746648300003 01/03/1991 Guru Kelas

MI ASASUT TAQWA

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

7 Siti Inganah

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 8 197205062007012026

5835750651300032 09/08/1991 Guru Kelas

MIN Tegalasri

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

8 CHUSNUL CHOTIMAH 1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 9 150 376 092

7141749651200020 01/07/1992 Guru Kelas

MIN PURWOKERTO

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

9 DAMANURI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 0 196208151993031002

9147740643200003 01/03/1993 Guru Kelas

MIN Ngaringan

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

10 NUR HAYATI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 1 196909092005012003

6241747649300023 05/07/1993 Guru Kelas

MI AL MUHTADUUN

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

11 IMAM MAS'UD.

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 2 196802042005011003

5536746650200022 15/09/1994 Guru Kelas

MI WIDADA

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

12 SITI MUTAMIMAH

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 3 196902282005012001

1134747648300005 01/07/1995 Guru Kelas

MI RODLOTUNSYI'IN BANGSRI Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

13 MARIA ULFA

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 4 197302102007102002

3542751653300042 11/07/1995 Guru Kelas

MIN Tegalasri

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

14 ENDANG SUSTIANI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 5 197303031996032001

4635751652300012 01/03/1996 Guru Kelas

MIN OLAK-ALEN

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

15 BINTI NAPI'AH

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 6 197605252007012042

1837754655300004 01/04/1996 Guru Kelas

MIN KUNIR

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

16 Mutmainah,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 7 197805102009122003

0842756657300052 01/07/1996 Guru Kelas

MIN Kolomayan

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

17 CHOIRUL BADI'AH

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 8 197702012005012005

5434755657300002 15/08/1996 Guru Kelas

MI WAHID HASYIM

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

18 Binti Mahmudah

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 9 197112182006042020

9550749652300030 16/09/1996 Guru Kelas

MI Islam Gading

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

19 KHOIRI,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 0 197004212005011002

6753748650200032 02/10/1996 Guru Kelas

MI NURUL HUDA PENATARAN III Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

20 BINTI CHUSNAWATI 1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 1 197712312007102002

1563755656300013 01/01/1997 Guru Kelas

MIN Ngaringan

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

21 DAMIRI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 2 196706032006021001

0935745649200022 01/07/1997 Guru Kelas

MIN SLEMANAN

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

22 SULIS NUR INSIYAH 1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 3 197603302009012002

1662754653300002 01/07/1997 Guru Kelas

MIN Sumberjati

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

23 IMAM SUDARNO

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 4 150379501000000000

1733745646200022 05/07/1997 Guru Kelas

MIN Tegalasri

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

24 TITIK KHOIRUL LAILI 1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 5 197210072005012003

1042750652300023 09/07/1997 Guru Kelas

MI WAHID HASYIM 01 GANDEKAN Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

25 IMRON ASFARI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 6 197703142005011006

1735755656200003 21/07/1997 Guru Kelas

MI TRIBAKTI

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

26 BINTI FADHILAH

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 7 197404052005012004

1836752653300012 01/08/1997 Guru Kelas

MI MIFTAHUL ULUM

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

27

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 8 197504152007011039

7747753654200002 01/01/1998 Guru Kelas

MIN Tegalasri

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

28 SITI NURUL FAUZIAH 1 1 0 5 1 5 0 2 1 2 0 1 7 9 196404031998032001

1636742652300002 03/01/1998 Guru Kelas

RA PERWANIDA

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

29 KARTINI,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 8 0 197111172007012014

4449749653300003 10/03/1998 Guru Kelas

MIN Pojok

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

30 MOH. ROZIQ

1 1 0 5 1 5 2 3 7 2 0 1 8 1 197108062007011020

0138749651200063 01/04/1998 Fiqh

MAN Kunir

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

31 NINIK KUSTIYAH,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 8 2 197204052007102004

8737750652300062 01/04/1998 Guru Kelas

MIN UMBULDAMAR

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

32 Ida Zubaidah

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 8 3 197609101999032001

13417546563-0013 01/07/1998 Guru Kelas

MI Jam'iyatut Tholibin Darungan Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

33 SAUJI, M, Si

1 1 0 5 1 5 2 3 6 2 0 1 8 4 196805112007011040

9437746649200003 16/07/1998 Qur'an Hadits MAN Kunir

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

34 Rita Susanti

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 8 5 197302042005012002

3536751652300082 01/10/1998 Guru Kelas

MI Al- Hikmah

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

35 LUTFI ULANDARI,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 8 6 197404011999032002

9733752653300012 01/03/1999 Guru Kelas

MIN Ngaringan

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1 KISSUBINANTO

1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 0 0 196503272007011022

0659743644200012 15-07-1985 Guru Kelas

MIN Balenrejo

Kab. Bojonegoro

IAIN Sunan Ampel Surabaya

2

1 1 0 5 0 5 2 3 9 2 0 1 0 1 196201101993031004

2442740643200032 01/07/1986 Bahasa Arab

MIM. 15

Kab. Bojonegoro

IAIN Sunan Ampel Surabaya

1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 0 2 196501022005012001

1434743646300012 15/07/1986 Guru Kelas

MI Islamiyah

Kab. Bojonegoro

IAIN Sunan Ampel Surabaya

MUH. SYAMSUL RIJAL

SUMANDAR

3 Nunuk Istiyati

LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.I/ 543 /2011

1

No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 4 YUSUP 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 0 3 150 352 566 8454745648200003 30/06/1988 Guru Kelas MI ISLAMIYAH Kab. Salafiyah Syafi'iyah Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 FAIZAH 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 8 1 196708292006042001 3161745647300033 08-07-1993 Guru Kelas MI MA'ARIF AL HASANI Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 SITI KHOLISHOH 1 1 0 5 0 5 2 3 5 2 0 1 0 8 197111152006042001 1447749651300040 15/06/1990 Akidah Akhlak MIN Pandan Kab. KANJENG SEPUH Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 ISTI MASTUROCH 1 1 0 5 0 4 0 2 8 2 0 1 5 2 150352510 3846746648300052 07/01/1990 Guru Kelas MI Mujahidin Kab. Miftahul Ulum Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya MI MIFTAHUL ULUM KRANJINGAN 3 Zumrotus Sholichah 1 1 0 5 0 4 0 2 8 2 0 1 5 1 19690829 200604 2 001 9161747650300043 01/07/1989 Guru Kelas MI Darul Ulum Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 LAILATUR ROHMAH 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 8 7 197201142005012000 2446750652300062 10-07-1995 Guru Kelas MI MANBAUL ULUM Kab. 5837750651300022 27/09/1991 Guru Kelas RA. Arif Efendy 1 1 0 5 0 4 2 3 5 2 0 1 5 4 196603222005011001 4654744646200032 16/05/1990 Akidah Akhlak MI Mambaul Ulum Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Ali Ahmadi 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 2 196012022006041005 9534738640200003 18-07-1981 Guru Kelas MIN DOKO Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 ISTIQOMAH 1 1 0 5 2 4 2 3 5 2 0 1 0 9 1970101120031220003. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Imam Muhlison 1 1 0 5 1 3 2 3 6 2 0 1 6 3 196308162007011023 9148741642200033 04/01/1987 Qur'an Hadits MTsN Grogol Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 Muassomah 1 1 0 5 0 5 0 2 1 2 0 1 1 2 19690202 200604 2 002 5534747649300032 14/07/1991 Guru Kelas RA Tarbiyatus Sibyan Kab. Syirkah Salafiyah Kab.KAMIT. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 ATIM 1 1 0 5 0 4 2 3 5 2 0 1 5 0 196503241990031003 2656743647200002 01/05/1987 Akidah Akhlak MISS Bandung 1 Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 H.I 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 0 9 19700906 2005 01 1 003 4238748650200013 01/07/1990 Guru Kelas Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 AHMAD JAZULI 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 8 5 19720402 199503 1002 8734750651200012 01/03/1995 Guru Kelas MIN KEDAMEAN Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya LIANA DWI NUR ANDRIYANI 3 JANUARI 1991 Guru Kelas Guru Kelas MI AL. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya MI WAHID HASYIM Kab. Muhammadiyah Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Aminah 1 1 0 5 0 4 0 2 8 2 0 1 5 3 196103121990032002 9644739641300022 01/03/1990 Guru Kelas MI Nurul Hidayah Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Ma'Abadnaa 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 4 19660717 200604 2 001 7049744647300073 15/07/1987 Guru Kelas Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Khoiro 1 1 0 5 0 4 0 2 1 2 0 1 5 8 197205052005012004. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 TUNIYEM 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 0 4 19660619 2006 042002 3951744647300042 18/7/1986 MI NURUL HAROMAIN Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Muhlas 1 1 0 5 0 1 2 3 6 2 0 2 7 5 150375456 6845744646200032 18/07/1987 Qur'an Hadits MTs. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Heri Suryanto 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 1 19700610 200501 1 004 6942748651200012 01/05/1990 Guru Kelas MI Nurul Hidayah Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Tutik Prihatin 1 1 0 5 0 5 0 2 1 2 0 1 0 5 196803131993032001 8645746649300042 18-07-1988 Guru Kelas RA. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 NOEROEL HUDHAJANAH 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 1 5 197101032003122001 3435749650300042 01/12/1991 Guru Kelas MI Darul Ulum Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 Akhmad Yahya 1 1 0 5 0 1 2 3 5 2 0 2 8 6 197207122003121000 5044750653200003 05/07/1995 Akidah Akhlak MTsN Gresik Kab.Pd. KANJENG SEPUH Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 18 Enik Rusdiani 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 2 0 19740510 200501 2002 1842752653300082 18/07/1992 Guru Kelas MI. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 MARIYA ULFA 1 1 0 5 0 1 0 2 1 2 0 2 8 8 197805202005012010 1852756658300042 10 Juli 1996 Guru Kelas RA Nurul Hidayah Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 SAMIN 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 0 196210112000121001 MI AL RASYAD Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 Gunasih 1 1 0 5 0 5 2 3 7 2 0 1 1 6 19700301 199903 2 001 0633748649300012 01/07/1992 Fiqh 1 YASIN 1 1 0 5 2 2 2 3 5 2 0 0 2 4 196706102005011005 1942745656200002 15/07/1988 Akidah Akhlak MTs Lombok Kulon Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Mohammad Zainuri 1 1 0 5 0 1 2 3 9 2 0 2 8 3 197008152005011004 1147748650200013 17/07/1994 Bahasa Arab MTsN Gresik Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Umi Mas'udah 1 1 0 5 0 4 0 2 8 2 0 1 5 7 197202192005012001 3551750652300022 05/09/1991 Guru Kelas MI Midanuta'lim II Kab.I/DT. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 ABDUL AZIS 1 1 0 5 2 2 0 2 8 2 0 0 2 9 197103272005011002 2659749651200022 06/01/1993 Guru Kelas MI Baitul Ulama Tlogosari Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 3343740641200053 22/12/1989 Guru Kelas 11 WIWIN EKO SRIWINARTI 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 3 19711104 2005 012003 5436749651300013 17/7/1990 Guru Kelas 12 SUGIARNO 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 4 197004192005011004 8751748650200002 18/07/1990 Guru Kelas MIMA 29 MIFTAHUL ULUM Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Saman 1 1 0 5 2 4 2 3 7 2 0 1 1 2 196812152005011 001 3547746649200033 01/07/1990 Fiqh MTs.ASLAMIYAH 4 Siti Khusnul Khotimah 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 0 6 196707272000032001 9059745648300063 19/7/1988 5 KHOLIK 1 1 0 5 2 4 2 3 7 2 0 1 0 7 196807042005011000 7036746648200010 01/12/1988 Fiqh MTs Bustanul Ulum Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 SRI INDAYAH 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 1 4 197303022005012000 8634751652300040 15/07/1991 Guru Kelas MI Muh.SYAMSUL HADI 1 1 0 5 0 1 2 3 6 2 0 2 7 8 1550320112 8955733636200002 17/7/1989 Qur'an Hadits MA MUHAMMADIYAH 02 Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 MAHMUDATUN NI'AMAH 1 1 0 5 0 5 0 2 1 2 0 1 1 3 197112052005012002 3537749652300013 15/07/1991 Guru Kelas RA ISLAMIYAH KUNIRAN Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 ABD.S. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 SUSILOWATI 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 8 197012282005012003 4555748650300013 17/07/1991 Guru Kelas Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Fakrur Roji 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 0 5 19670313 200501 1003 8645745648200042 01/07/1987 Guru Kelas MI. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 SHOLIHATI 1 1 0 5 0 4 0 2 1 2 0 1 5 5 197002012005012001 9434748650300122 17/07/1990 Guru Kelas RA Muslimat Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 UMI SHOLIHATUN NISA'I 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 8 9 197311182005012003 1450751653300033 15/07/1996 Guru Kelas MI TARBIYATUL AULAD Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 Lailatul Badriyah 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 9 0 197304182006042012 3750751652300012 17/07/1997 Guru Kelas MI IRSYADUL UMMAH Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 5256747651200003 17/07/1992 Akidah Akhlak MTsN Gresik Kab.2 Drajat Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Eni Rofi'ah 1 1 0 5 0 5 2 3 7 2 0 1 0 7 197002212002012001 5553748650300032 01/07/1989 Fiqh MI "Nabaul Ilmi" Kab.I/ 543 /2011 MI Hidayatul Mustofa 2 . Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Eny Masluhah 1 1 0 5 0 4 0 2 1 2 0 1 4 9 196512122005012001 0544743646300093 16/07/1986 Guru Kelas RA NURUL HUDA Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Pakih 1 1 0 5 0 5 2 3 7 2 0 1 0 6 19680710 200710 1 002 7042746650200003 01/07/1989 Fiqh MTs Negeri Kepohbaru Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 LATIFAH ACHMAD 1 1 0 5 2 2 0 2 1 2 0 0 2 6 196911302005012001 0462747649300053 15/07/1989 Guru Kelas RA Perwanida II Kab. 1343748649300023 17/07/1989 Akidah Akhlak MIAS 02 Wonorejo Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 FARID ABDULLAH 1 1 0 5 0 1 2 3 8 2 0 2 7 6 196803092005011002 3641746647200012 01/07/1988 SKI MTs YKUI Sekargadung Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Lilik Musfiroh 1 1 0 5 0 4 0 2 8 2 0 1 5 6 197203232005012002 9655750651300012 12/07/1991 Guru Kelas MI Al-Asy'ariyah Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 18 Mufarokhah 1 1 0 5 0 1 2 3 5 2 0 2 9 2 197609222005012003 1254754656300033 01/11/1997 Akidah Akhlak MI Darul Ulum Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 SUSYATI 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 5 197102182006042000 3550749651300032 07/01/1991 Guru Kelas MI Sunan Ampel Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Ridlwan 1 1 0 5 0 1 2 3 8 2 0 2 8 4 197503042006041017 7636753655200002 20/07/1994 SKI MTs. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 ISTINWAROH 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 0 8 196906012005012002 0933747649300032 17-07-1989 Guru Kelas MI DARUL HUDA Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Moh. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 ZARKASYI 1 1 0 5 2 2 2 3 8 2 0 0 2 5 196901301998031001 5462747649200012 02-08-1988 SKI MTs Bahrul Ulum Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 BUDI SANTOSO 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 6 1972 05182005 011001 0850750652200012 07/01/1991 Guru Kelas MI AL ISLAMIAH Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya MI. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 EDY PURWANTO 1 1 0 5 2 4 2 3 5 2 0 1 1 9 197203242005011001 0656750651200012 19/07/1991 Akidah Akhlak MI.Muafaq Wirahadi 1 1 0 5 0 1 2 3 5 2 0 2 8 0 196909241997031000 6259750651300003 Guru Kelas Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 Ahmad Zainul Arifin 1 1 0 5 0 5 2 3 5 2 0 1 1 0 196909302005011001 MI Islamiyah 2262746647200003 01-07-1991 Akidah Akhlak MI Muhammadiyah 18 12 KASTIAMI 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 1 1 19710415 20050 1 2002 3747749651300032 01/07/1991 Guru Kelas MI Nurul Ulum Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya MTs Negeri Kepohbaru Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 KURNINGYAT 1 1 0 5 0 1 0 2 1 2 0 2 8 2 197008171999032000 1149748651300093 15/07/1994 Guru Kelas RAM NU 252 Al-Huda II Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 SITI SA'ADAH 1 1 0 5 2 2 2 3 5 2 0 0 2 7 197206242005012005 1956750652300062 01/01/1993 Akidah Akhlak MI Al Imam Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 SUUD ALKAF 1 1 0 5 2 4 2 3 5 2 0 1 0 3 196012011992032001 9533738639300053 02/01/1981 Akidah Akhlak MI Diponegoro Kab. Nawa Kartika Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 SHAHIR 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 7 7 19620112200701009 2444740644200002 15-09-1988 Guru Kelas MI Nurul Falah Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 Sukaryo 1 1 0 5 2 4 2 3 5 2 0 1 1 7 19710103 200003 1 001 6435749651200012 30/06/1991 Akidah Akhlak MTs Negeri Sukowono Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 MUNAWAROH 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 7 9 150314320 6 Muh. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 1 1 0 5 2 2 2 3 5 2 0 0 3 1 1967121151993031004 9547745648200023 01/03/1993 Akidah Akhlak MI Nurul Hasan Kejawan Kab.I. SUBARI 1 1 0 5 2 2 0 2 8 2 0 0 3 0 196303081993031003 2640741645200002 01/03/1993 Guru Kelas MIN Kerang Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Siswo Sugiyo 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 0 4 150352568 8546747649200003 17/7/1988 Guru Kelas MI Sururiyah Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 ABDUL GANI 1 1 0 5 2 2 2 3 8 2 0 0 2 8 197210222005011004 4354750653200013 04/01/1993 SKI MTs Al Hasyimi Kab. Negeri Tutul Kab. Al I'anah Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 9 1 197607202007102004 1052754665300003 25-08-1997 Guru Kelas MI NEGERI Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya NANANG JOKO PRAMONO 4 MOH.

Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Erna Kusumawardhani 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 4 197112161999032007 9548749651300063 03/01/1999 Guru Kelas MI Fathul Ulum Sidoreja Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Siti Qomariyah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 9 197607172007012032 0049754656300023 15/07/1996 Guru Kelas MIN Rejosari Kab.I/ 543 /2011 RA PSM I 3 . Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Aulatun Ni'mah 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 4 19680225 199703 2 002 1557746647300012 12/07/1987 Guru Kelas MI Darul Ulum Kab. S. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya MI Muhammadiyah 03 Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya MI. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Masrukin a 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 7 197110212005011001 7353743645200003 01/07/1996 Guru Kelas MI Roudlatul Huda Kab. Sobrah. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Gunadi 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 6 196511032005011001 6643743647200022 01/07/1997 Guru Kelas MI Negeri Kanigoro Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Yani Hidayati 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 3 198104282005012000 6760759660300082 01/07/1998 Guru Kelas MI Nuruddinil Islam Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Sriyanti 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 3 197512141999032002 2546753655300013 09/02/1998 Guru Kelas MI Negeri Kanigoro Kab. 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 1 197606072005012002 9937751653200042 17/07/1988 Guru Kelas 8755748650300062 19-07-1990 Guru Kelas 5939754655300012 16/07/1991 Guru Kelas 11 Muhammad Hasim 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 2 19710202 200501 1 013 6535749651200012 12/07/1992 Guru Kelas MI Infarul Ghoy Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 ANING. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Siti Jariyah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 1 196701022005012002 6533745649300022 01/08/1988 Guru Kelas MI Al Hikmah Bangunsari Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang MIN DOKO 17/07/1994 Akidah Akhlak MTsN Puncu 6143749650300013 01/03/1999 Guru Kelas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Zumrotun Nisak. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya KISBULLAH HUDDA. Islamiyah Nguwok Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Siti Malichah LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. S.Pd 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 6 1974120920050011002 5541752654200003 16/07/1990 Guru Kelas MI TARBIYATUL ATHFAL Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 25 Afisah Rosyidah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 6 197805082007012022 5137756657300063 21-07-1998 Guru Kelas MI Negeri Kanigoro Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Sumbulatin 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 6 197208171996052001 5149750652300113 01/05/1996 Guru Kelas MI An Najiah Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Fuad Darojat 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 7 150335697 0150755657300073 01/07/1997 Guru Kelas MI Al Islam Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Siti Nurkayati 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 6 197511251999032001 1563753655300213 01/03/1999 Guru Kelas MI Hikmah. S. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Mustakim 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 7 0 197403122005011006 0644752654200062 01/07/1999 Guru Kelas MI Sabilil Islam Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Husnul Ma'arif. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Agus Witjahyono 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 0 196906132006041003 7945747649200052 01/01/1997 Guru Kelas MIN Rejosari Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Fauzihati 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 0 195912191983032001 9551737638300010 01/03/1983 Guru Kelas MI PSM Bakur Kab.I. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Siti Maslikah 1 1 0 5 0 8 0 2 1 2 0 0 5 2 196907042005012002 8036747649300093 01/01/1992 Guru Kelas RA NU Bunga Bangsa. S. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Fitrotin Nazah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 8 197910222005012003 8354757658300033 16/07/1997 Guru Kelas MI Kunuzun Naja Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 28 Erliyana 1 1 0 5 1 3 2 3 9 2 0 1 8 9 19741031 200501 2 003 7363752654300033 07/01/1999 Bahasa Arab MAN Puwoasri Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Aminudin Azis 1 1 0 5 0 8 2 3 5 2 0 0 6 1 196804181992031002 1136746648200004 01/03/1998 Akidah Akhlak MTsN Kedungjati Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 Mohamad Rofiqul Huda 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 4 197408302005011003 5162752653200013 15/07/1998 Guru Kelas MI Miftahul Ulum Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Zaenal Arifin 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 4 197307071998031005 0039751653200043 01/04/1994 Guru Kelas MIN Bancong Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Masnan 1 1 0 5 1 0 2 3 5 2 0 0 4 0 19550713 198303 1 002 5045733636200003 01/03/1983 Akidah Akhlak MI Miftahul Huda Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 26 Mariyanto 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 7 19750607 2005011005 0939753655200012 29-06-1998 Guru Kelas MI YPSM AL MANAAR Kab.PdI 1 1 0 5 0 7 0 2 1 2 0 2 8 7 19700423200512001 RA. Lumajang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Sudiyono 1 1 0 5 0 8 2 3 6 2 0 0 4 9 195607271985031002 1039734636200005 01/03/1983 Qur'an Hadits MTsN Sewulan Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 5 197306052002121002 MI Darussalam Kab. S. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Nur Habib Mustofa 1 1 0 5 0 8 2 3 5 2 0 0 6 8 198008162007101002 9142758660200003 01/04/1999 Akidah Akhlak MTsN Tulung Kab. Lumajang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 1 0 5 2 1 0 2 8 2 0 1 1 3 196802061996032003 0538746649200022 01/07/1997 Guru Kelas 3 Hadi Husen Nurrohman 1 1 0 5 2 1 0 2 8 2 0 1 1 4 1979081520071010005 2147757658200013 10/08/1997 Guru Kelas MI Nurul Islam Pronojiwo Kab.PdI 1 1 0 5 0 7 0 2 1 2 0 2 8 2 1968 1012200501 2 003 3344746648300083 01/01/1985 Guru Kelas RA. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 27 Srihidayati 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 8 1971110819932001 MI Ma'danul Ulum Kab. Lamongan 14 Bunayya 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 5 19721016 200501 1 001 2348750651200003 17/07/1994 Guru Kelas 15 Siti Umi Hanik. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Nurul Mudhiah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 0 197709222005012005 1254755657300063 27-10-1997 Guru Kelas MI Asy Syafiiyah Kab.I 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 0 19711010 200901 2 000 1342749653300003 01/07/1991 Guru Kelas MI Ma'arif NU Madulegi Kab. Wungu Kab. Sabilul Huda Kab.Pd 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 3 19760222 200501 1 002 5554754655200002 26/06/1987 Guru Kelas MI.I 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 6 19730703 200501 2 014 6035751653360023 17/7/1994 1 Slamet Mulyono Guru Kelas 1 1 0 5 2 1 0 2 8 2 0 1 1 2 19550626 198303 1 004 4958733636200002 01/09/1984 Guru Kelas IAIN Sunan Ampel Surabaya MI Miftahul Ulum Kutorenon Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Uswatun Hasanah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 4 19751113 200501 2 002 3445753654300013 01/01/1995 Guru Kelas MI Tarbiyatul Athfal Kab. S. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 AHMAD HADI. Kediri Kab. Kediri Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 Siti Amirul Khasanah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 9 197204192005012003 5751750652300062 01/07/1999 Guru Kelas MI Plus Bunga Bangsa Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Endy Widayati 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 6 19611020 199103 2 001 1352739612300023 01/03/1991 Guru Kelas MI PSM Kebonagung Kab. Lumajang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang MIN Lempeni Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Samrudin 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 4 4 19690504 200501 1 004 7836747648200002 21/07/1987 Guru Kelas MI Nurul Iman Kab. Lumajang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Nunuk Sri Purwati 1 1 0 5 2 1 0 2 8 2 0 1 1 5 150 294 193 9547753654210082 01/07/2000 Guru Kelas MI.S. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Maria Ulfah.Pd 10 UMI SHOLIHAH.PdI 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 3 197103062005012003 8638749651300012 31/12/1992 Guru Kelas MI. IDZHARUL ULUM BAKALAN Kab.Pd. Nurul Islam Pasirian Kab.Pd. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya MI Miftahul Ulum Banjarejo Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Heni Rahmawati 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 5 198006272005012005 8959758659300052 01/02/1999 Guru Kelas MI Muhammadiyah Krajan Kab. Dolopo Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Imam Mustofa 1 1 0 5 1 3 2 3 5 2 0 1 7 3 150300851 154744647200013 Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 Nur Alimah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 5 197604182005012004 8750754655300052 17/07/1998 Guru Kelas MI Al Muwazanah Kab.Pd. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Iwan Sunardi. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Usfatul Chasanah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 1 197808212005012004 1153756659300023 01/01/1998 Guru Kelas MI Arrohman Kab. Assa'diyah Kemlagigede Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Khamdoya 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 5 196705071996031003 7839745648200012 01/10/1996 Guru Kelas MIN DOKO Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 SUMANI.I/DT.Pd 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 9 19700605 200501 1 024 7937748652200002 08/01/1991 Guru Kelas MI. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Djarni 1 1 0 5 1 0 2 3 5 2 0 0 4 2 19590512 198703 1 004 6844737639200022 01/04/1984 Akidah Akhlak MIN Turi Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Syamsiatul Munawaroh 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 8 197607232005012004 2055754655300053 01/07/1996 Guru Kelas MI Nurul Huda Sawahan Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Safaat 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 2 197209152009011005 6247750654200003 11/06/1994 Guru Kelas Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 4 Jaini Mustopa 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 5 19690121 200501 1 003 5453747650200032 01/01/1990 Guru Kelas MI Sunan Giri Kab. S. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Sulikah 1 1 0 5 1 0 0 2 1 2 0 0 4 3 19650505 198803 2 034 6837743647300032 14/07/1986 Guru Kelas RA Nurul Falah Krowe Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Bitatun Nasiyati 1 1 0 5 1 0 0 2 1 2 0 0 4 1 19610613 200701 2 001 0945739641300012 10/07/1983 Guru Kelas Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 LULUK FAUZIYAH. Dolopo Kab. 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 4 197303272003122001 3659751653300052 07/05/1993 Guru Kelas MI Islamiyah Sugio Kab. S. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Junaidatul Jannah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 2 197306102007102001 3942751653300102 01/07/1998 Guru Kelas MIN Doho. AL-ISLAM Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 Misbakhul Arif 1 1 0 5 1 3 2 3 6 2 0 1 8 2 19790704 200912 1 003 3036757658200013 07/10/1998 Qur'an Hadits MAN Puwoasri Kab. S. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Khoirun Nisa' 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 9 197808302005012000 5162756658300050 18/07/1997 Guru Kelas MI Al-Huda Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Muchamad Chumaidi 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 8 19670801 200501 1 004 0440745649200012 17/07/1992 Guru Kelas MI Mambaul Hikmah 8 Siti Alfiyah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 9 197307132007012029 9 Komariyah 1 1 0 5 1 3 2 3 5 2 0 1 7 0 150 280 746 10 Ahmad Syahrul Munir 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 1 197409132005011004 7045751653300053 01/07/1993 Guru Kelas MI Negeri Kanigoro 3150742643300083 09/06/1993 Akidah Akhlak MTsN Purwoasri 4245752655200013 01/07/1994 Guru Kelas MI Tarbiyatul Khoiriyah Kab.Pd. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Erna Choiriyah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 3 196811031992032001 3643746647300032 01/03/1992 Guru Kelas MI Al Amin Dempelan Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Samsu Arif 1 1 0 5 0 8 2 3 8 2 0 0 6 7 197304162007101003 2936751653200003 01/04/1999 SKI MTsN Kedungjati Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Yaqutatun Hamroh 1 1 0 5 1 3 2 3 6 2 0 1 6 7 19640306 199203 2 002 5638742643300062 03/01/1992 Qur'an Hadits MAN Puwoasri Kab. S. NURUL HUDA GUMININGREJO Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Sri Tutik 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 8 19720919 2005 01 2 003 0251750652300023 20/07/1990 Guru Kelas MI Mathlabul Huda Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Siti Zulaikah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 5 195907011993032001 8439737640300012 12/09/1994 Guru Kelas MI Al Islam Kab.

AMIN 1 1 0 5 1 4 2 3 5 2 0 0 5 9 195508081993031001 3140733634200003 01-07-1982 Akidah Akhlak MIN CENGKOK Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 29 Harwati 1 1 0 5 1 0 2 3 5 2 0 0 6 8 19680330 20050 1 2002 8662746649300002 05/08/1998 Akidah Akhlak Mi Miftahul Ulum I Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Nurul Hidayati 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 5 5 19770419 200701 2 015 0751755656300012 01/04/1997 Guru Kelas Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 18 BINTI KHOLIFAH 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 6 150405584 3836747648300032 31-12-1993 Guru Kelas MIN CANGKRINGAN Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 SUCI HARINI 1 1 0 5 1 8 0 2 8 2 0 1 8 3 19720303 200501 2 003 8635750652300013 19/07/1996 Guru Kelas MI DARUSSALAMAH Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Siti Aminah 1 1 0 5 1 0 2 3 5 2 0 0 5 3 19680501 199703 2 002 0833746649300022 01/03/1997 Akidah Akhlak MIN Madigondo Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 Ibnu Malik 1 1 0 5 0 3 2 3 7 2 0 0 9 9 196906202005011004 1952747649200022 13/07/1989 Fiqh Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 37 Wandari 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 7 6 19760702 199903 2 003 0034754656300013 01/03/1999 Guru Kelas MIN Baluk Kab. 1 1 0 5 0 3 0 2 1 2 0 0 9 4 196805162005012002 9848746644300012 01/07/1988 Guru Kelas RA Roudlotun Nasyi'in Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Ihwan 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 9 1 196610092006041007 6341744648200003 16/07/1987 Guru Kelas MI Manbaul Ulum Kab. 1 1 0 5 1 8 2 3 9 2 0 1 8 5 150392812 6544749652300013 1/7/1997 Bahasa Arab MTS NEGERI TUREN Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Siti Murtingatin 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 5 0 19711014 200312 2 002 8346749652300003 17/07/1995 Guru Kelas MIN Takeran Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 33 Gaguk Setya Budi 1 1 0 5 1 0 2 3 7 2 0 0 7 2 19720618 199903 1 001 0950750652110052 01/03/1999 Fiqh MTsN Bendo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 27 Nuryani 1 1 0 5 1 0 2 3 9 2 0 0 6 6 19730417 200604 2 018 5749751852300042 01/07/1998 Bahasa Arab MAN Takeran Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Harwiyati 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 4 7 19541220198005 2 002 5552732634300003 01/04/1992 Guru Kelas MI Bayemtaman Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 34 Suwignyo 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 7 3 19740301 199903 1 003 0633752654200022 01/03/1999 Guru Kelas MI Ilyasa Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 32 Miftahuddin Syafi’i 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 7 1 19781213 200501 1 005 5545756658200013 01/09/1998 Qur'an Hadits MI Al Muna Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 1 1 0 5 1 8 2 3 5 2 0 1 8 7 197203131999032003 Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Farid Ansori 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 5 8 19750216 200710 1 002 4548753654200002 15/07/1997 Qur'an Hadits MAN Panekan Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 LILIK MASLICHAH. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 MUNTI KUNMIATI 1 1 0 5 1 4 2 3 6 2 0 0 6 3 196512111965032002 2543743644300013 01/03/1993 Qur'an Hadits MAN Nglawak Kab. HASYIM ASYI'ARI Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 26 Sukur Budianto 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 6 5 19690311 199803 1 002 5643747649200012 01/07/1998 Guru Kelas MI Nurul Iman Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 IFA INDRIANA 1 1 0 5 1 8 0 2 8 2 0 1 8 9 197602231999032000 6555754655300042 01/03/1999 Guru Kelas MI AL-ISHLAH Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 AHMAD FAJAR BAHTIAR 1 1 0 5 1 8 0 2 8 2 0 1 8 1 1966081920050111001 4151744646200013 03/11/1989 Guru Kelas MI KH. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 42 Asri Purnawan 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 8 1 19721905 200501 1 002 4851750653200002 01/07/1999 Guru Kelas MIN Tawanganom Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 NASRULLOH 1 1 0 5 1 8 2 3 6 2 0 1 8 6 19680618 199803 1 004 5950746647200002 01/04/1998 Qur'an Hadits MTS N DONOMULYO Kab. Malang 13 S.I/DT. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 25 Aini Nur Aliyah 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 6 4 19780625 200701 2 020 1957756658300072 01/04/1998 Guru Kelas MIN Tawanganom Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Miftahul Huda 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 5 4 19681212 200501 1 004 9544746648200013 01/04/1997 Qur'an Hadits MI PSM Banaran Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 SUHARIANIK 1 1 0 5 1 8 2 3 9 2 0 1 8 2 1960200619870320005 8952738639300050 17/07/1993 Bahasa Arab MTS. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 AHMAD ROMDLON 1 1 0 5 1 8 2 3 5 2 0 1 9 0 196602042000031001 6536744647300022 03/01/2000 Akidah Akhlak MIS ISLAMIYAH PAKIS Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 28 Sri Wahyuni 1 1 0 5 1 0 2 3 7 2 0 0 6 7 19660210 200604 2 002 1542744646300022 01/08/1998 Fiqh MIN Madigondo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 35 Siti Sarofah 1 1 0 5 1 0 2 3 8 2 0 0 7 4 19751005 199903 2 002 3337753654300013 01/03/1999 SKI MTsN Karangmojo 2 Kab. Nganjuk Kab. Malang 36537546553000352 03/01/2000 Guru Kelas MIS AL FATAH Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Siti Patonah 1 1 0 5 1 0 2 3 5 2 0 0 5 6 19661115 200501 2 001 0447744646300013 28/06/1997 Akidah Akhlak MI Gunungan Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Husnul Khotimah 1 1 0 5 0 3 2 3 5 2 0 0 9 6 197201052005012003 1437750649300002 17/07/1988 Akidah Akhlak MI Darul Ulum Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 Khomsinah 1 1 0 5 0 3 2 3 5 2 0 0 9 8 196801252005012001 8457745649300012 01/07/1989 Akidah Akhlak MI Taufiqul Hidayah Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 38 Wida Kurniyawati 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 7 7 19770225 199903 2 003 1557755656300082 01/03/1999 Guru Kelas MIN Sidorejo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Nurul Badriyah 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 5 2 19690412200501 2 002 5744747649600032 12/07/1996 Qur'an Hadits MI Bayemtaman Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 31 Rohmat 1 1 0 5 1 0 2 3 9 2 0 0 7 0 19760318 200501 1 002 8650754656200002 05/08/1998 Bahasa Arab MI Fathul Ulum Kab. BAHRUL ULUM Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 43 Wasilatul Khoiriyah 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 8 2 19740319 200501 2 003 4651752654300002 20/08/1999 Guru Kelas MI Madigondo Kab.I 1 1 0 5 1 8 2 3 6 2 0 1 9 1 196811042000031001 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 YENI NUCHOMSAH 1 1 0 5 1 8 0 2 8 2 0 1 9 2 197603212000032001 0436746649200013 03/01/2000 Qur'an Hadits MI TARBIYATUL ATHFALIYAH Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 39 Bibit 1 1 0 5 1 0 2 3 7 2 0 0 7 8 19681231 200701 1 559 9563746648200423 01/04/1999 Fiqh MIN Semen Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 Suciati 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 6 2 19680926 200701 2 018 1258746649300013 01/04/1998 Guru Kelas MIN Krowe Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Asrifah 1 1 0 5 0 3 2 3 5 2 0 0 9 2 196807262007012020 8058746648300013 07/12/1987 Akidah Akhlak MTsN Dawar Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 30 Siti Mutabiah 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 6 9 19720624 2005 01 2006 4956750652300012 05/08/1998 Guru Kelas MI Banjarejo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Mahmud Amin 1 1 0 5 1 0 2 3 7 2 0 0 6 1 19690710 199802 1 002 7042747649200073 01/02/1998 Fiqh MTsN Goranggareng Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 MUHAMMAD MUKHLIS 1 1 0 5 1 4 2 3 8 2 0 0 6 2 196805171998031003 9849746648200052 01/01/1993 SKI MTsN JUWET Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 IRJI'I S. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 1 196911292005011003 7461747649200003 01-07-1992 Guru Kelas MIN Nanggungan Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Sumaifah 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 9 5 196808122006042001 9144746649300023 01-07-1988 Guru Kelas MI Irsyadul Ummah Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 RUWAIDAH 1 1 0 5 1 8 2 3 9 2 0 1 8 4 150392111 9759748651300002 1/7/1997 Bahasa Arab MTS NEGERI TUREN Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Ahmad 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 8 9 196502232005011001 0557743644200012 13/07/1985 Guru Kelas MI Sunan Bonang Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Khususiyah 1 1 0 5 0 3 2 3 6 2 0 0 8 8 196108021993102001 6134739642300003 08/02/1983 Qur'an Hadits MI Miftahul Ulum Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yayuk Pujiastutik Ning Setyowati HIDAYATUL MUTHOYIBAH MIN Krowe 3645750653300002 01/03/1999 Akidah Akhlak MTS MIFTAHUL HUDA 8 NAILUS SA'ADAH 1 1 0 5 1 8 0 2 8 2 0 1 8 8 19751119199903 2001 745175365430003 01/03/1999 Guru Kelas MIS NURUL HUDA Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Siti Aniyah 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 9 7 196910102005012003 7342747649300043 26/07/1988 Guru Kelas Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 6 Siti Qomariyah 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 4 5 19710812 200701 2 039 8144749651300023 01/07/1990 Guru Kelas MIN Kepuhrejo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 36 Eni Muslikhah Muawanah 1 1 0 5 1 0 0 2 1 2 0 0 7 5 19760817 199903 2 002 2149754655300033 01/03/1999 Guru Kelas RA Ash-Sholihin Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Sudiyono. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya TRI CAHYONO AGUS SUJARWO LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.PD. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 Mursid Usman 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 6 0 19720820 200501 1 001 2152750652200013 01/01/1998 Guru Kelas MI Nurul Dholam Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Bashori 1 1 0 5 1 0 2 3 9 2 0 0 4 8 19600828 199303 1 003 3160738639200013 01/03/1993 Bahasa Arab MIN Baluk Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 Muawanah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 5 197312142005012001 3546751653300013 16/07/1993 Guru Kelas MIN KEDUNGOMBO Kab. 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 9 0 196508122005011005 3144743648200003 14/01/1987 Guru Kelas MI Brawijaya I Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 MOH. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 40 Tukimin 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 7 9 19771001 200701 1 012 1333755659200003 01/04/1999 Guru Kelas MIN Semen Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Ibnu Yazid 1 1 0 5 1 0 2 3 7 2 0 0 5 1 19720707 200501 1 003 3039750651200013 29/10/1995 Fiqh MAN Panekan Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Siti Juwariyah 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 5 7 19691205 200501 2 003 2537747649300043 01/07/1997 Qur'an Hadits MI Al-Abror Kab. QOMARIYAH 1 1 0 5 1 8 2 3 5 2 0 1 9 3 196605172000320001 98497446463OOO32 01/03/2000 Akidah Akhlak MIS AL FATTAH Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Binti Nur Alim 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 5 9 19701003 200701 2 023 5335748651300013 01/01/1998 Guru Kelas MIN Kedungguwo Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 NURUL HIDAJAH 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 0 197205032007102002 4835750652300102 01 JULI 1992 Guru Kelas MIN TANJUNGANOM Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 Sutrisno 1 1 0 5 1 0 2 3 8 2 0 0 6 3 19770307 200701 1 008 5639755657200002 01/04/1998 SKI MTsN Takeran Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Sringati 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 4 6 19580502 199103 2 002 5834736638300012 01/03/1991 Qur'an Hadits MTsN Takeran Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 SLAMET 1 1 0 5 1 4 2 3 6 2 0 0 6 4 196603182006041001 2650744647200012 01-07-1993 Qur'an Hadits MI MIFTAHUL MUNA Kab.I. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Siti Fitriyah 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 4 9 19721106 200701 2 017 9438750653300003 01/07/1995 Guru Kelas MIN Kepuhrejo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 41 1 1 0 5 1 0 2 3 8 2 0 0 8 0 19770625 200501 2 002 2957755657300012 15/06/1999 SKI MIN Baluk Kab.I/ 543 /2011 MI Hidayatul Mubtadiin MI Roudlotul Huda UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 . Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Sudar 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 9 3 196602182006041002 7550744648200002 01/07/1988 Guru Kelas MI Miftahul Ulum Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Masfufah .

Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 M. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 44 AGUNG DWI WAHYUDI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 5 197407052005011000 9037752654200013 01/03/1998 Guru Kelas MIN Tirak Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 37 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 8 198005102005012005 1842758658300012 01/07/1997 Guru Kelas MI Awaliyah Kedungharjo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 47 SITI RODLIYAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 8 197309032007012013 2235751652300010 01/04/1998 Guru Kelas MIN Ngronggi Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 RUMTIRIH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 3 196904072005012003 8739747650300012 02/11/1989 Guru Kelas MIN Bendo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 38 ISMUNGIN 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 9 196608182005011002 0150744648200013 05/07/1997 Guru Kelas MI Al Falah Sekarputih Kab. Perwanida Kedunggalar Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 51 ALI KUSNANTO 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 2 197712252007101001 4557755658200003 15/07/1998 Guru Kelas MIN Begal Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya MIN SUMBERKEPUH Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Mutamimah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 9 150405576 2842749652300012 1994 21 ZIDNI KAFFA 1 1 0 5 1 4 2 3 7 2 0 0 7 0 197112162001121001 8548749651200003 01/02/1995 Fiqh MAN Nglawak Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 43 NURWAKHID 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 4 196610072005011001 1339744658200003 01/03/1998 Guru Kelas MI PSM Salak Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 ASHARI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 0 196712172005011000 6549745647200033 15/07/1987 Guru Kelas MIN Tirak Kab. Nganjuk Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 KARMAN 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 2 196808152005011000 3147746649200023 30/10/1989 Guru Kelas MI Al-Falah Beran Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 KUSNUL FATIMAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 2 196009041994022001 1236738643300000 01/02/1994 Guru Kelas MI As Salam Sidorejo Kab. Darussalam Kedunggalar Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 ISROWI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 6 195803041985041006 5636736639200010 30/03/1985 Guru Kelas MI Darussalam Kedunggalar Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 31 PUJIANTO 1 1 0 5 0 9 2 3 8 2 0 0 7 2 197705022003121004 8834755656200012 17/07/1996 SKI MTs Sunan Kalijogo Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 30 01 Januari 1996 Guru Kelas 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 7 6 197203282005012001 3660750651300032 10/01/1996 Guru Kelas 31 TATIK FARIKAH 1 1 0 5 1 4 2 3 6 2 0 0 7 7 197302242007102003 0560751652300012 01/07/1996 Qur'an Hadits MAN Nglawak 32 AJAR AKHIDAH 1 1 0 5 1 4 0 2 1 2 0 0 7 8 19750714 200501 2 001 9046753655300043 15/07/1996 Guru Kelas RA PERWANIDA REJOSO Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 22 Wanti Rahayu 1 1 0 5 1 4 0 2 1 2 0 0 7 1 197312032005012004 4535751654300003 15-04-1995 Guru Kelas RA Perwanida Jatisari Wilangan Nganjuk Kab. FUAD 1 1 0 5 0 9 2 3 5 2 0 0 5 6 195612121992031002 9544734637200013 01/03/1992 Akidah Akhlak MA Al Karomah Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 46 SITI LATIFAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 7 19700321200702000 9653748650300012 01/04/1998 Guru Kelas MIN MLARIK Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 36 Sobari 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 8 2 197101032005011003 0435749651200022 07/01/1997 Guru Kelas MIN Tanjungtani Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 32 PANINGSIH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 3 19750922007102000 9755753655300002 01/01/1997 Guru Kelas MIN MLARIK Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 34 MURNI ISNANING 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 5 197110041997032002 4336749653300003 01/03/1997 Guru Kelas MIN Gelung Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 MUHADI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 2 195707291979121001 7061735637200013 30/12/1979 Guru Kelas MI FSM Tempurejo Kab. YASIN FATHONI 8362753654200003 18/08/1997 Bahasa Arab MAN Ngrambe Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya MI Miftahul Huda Pandantoyo Kertosono Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 41 M. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 MUTHMAINNAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 1 196807102006042004 7042746649300023 01/06/1993 Guru Kelas MIN Bendo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 25 SITI KHODIDJAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 6 197307122007012024 6044751652300023 01/07/1995 Guru Kelas MIN Babadan Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 36 MUNAFIAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 7 196306191997032001 0951741643300012 26/03/1997 Guru Kelas MI PSM Paron Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 35 1 1 0 5 0 9 2 3 7 2 0 0 7 6 197108101997031002 1142749651200053 01/03/1997 Fiqh MTs Al Karomah Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 48 ANIEK NURJANNAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 9 197304192007012016 3751751653300012 01/04/1998 Guru Kelas MIN Babadan Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 1 1 0 5 0 9 0 2 1 2 0 0 5 9 197006171992032002 7949748651300022 31/07/1992 Guru Kelas RA. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 28 SITI MUNAFIAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 9 197605122005012004 1844754665300002 01/07/1996 Guru Kelas MI Islamiyah Gerih Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 1 1 0 5 0 9 0 2 1 2 0 0 5 1 195806061989032001 2938736637300042 01/03/1989 Guru Kelas RA. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 BUDI HARTONO 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 8 197207162005011001 7048750663200013 01/07/1992 Guru Kelas MI PSM Jerukgulung Kab.I. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 8 196404042006042008 5736742644300092 01/07/1985 Guru Kelas MIN Ngronggi Kab.I/DT. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 UNTUNG SHOBIRIN 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 5 197403192007101003 4651752654200012 01/10/1994 Guru Kelas MIN Ngamban Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 33 ISMIATININGSIH 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 7 9 197212052007102001 5537750653300003 26-07-1996 Guru Kelas MIN CANGKRINGAN Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 39 SUROSO 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 0 196909272005011002 1259747651200013 20/07/1997 Guru Kelas MI Islamiyah 2 Majasem Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 24 IFAN MUZAKI 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 7 3 197205232005011001 1855750652200022 05/07/1995 Guru Kelas MI MIFTAHUL HUDA Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 35 Umi Mahmudah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 8 1 197006071997032003 0939748651300012 03/01/1997 Guru Kelas MIN KEDUNGOMBO Kab.I/ 543 /2011 5 . Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 26 HERLINAWATI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 7 197306062007102002 8938751653300032 16/07/1995 Guru Kelas MIN Begal Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 29 Sayidati Mahmudah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 7 5 1976 0613 2005 0120 02 0945754658200012 MI Matlabul Ulum Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 ENDAH SETYANI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 7 196308262006042004 8158741642300040 01/04/1985 Guru Kelas MIN Pakah Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang YAYUK WASIATUN UMI SOFIAH TAKMILATUL KHASANAH 8 SITI MUTMAINAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 9 19661208 2006042001 4540744647300023 01/08/1986 Guru Kelas MI AL Fatah Gerit Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya MIN Ngronggot Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 SITI JUWARIYAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 0 196902071997032001 4539747648300002 02/01/1993 Guru Kelas MI Hidayatul Mubtadiin Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang NINIK ROHMATIN KUSDARINI INDAH EKASARI NURUL HIDAYATI KUSWATUN MUZAYANAH SHOKIF MA'UD WAHYUDI YETY PURNAWIRAWANTI 1 1 0 5 0 9 2 3 9 2 0 0 8 2 197510302005011003 LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 27 MUSTAFID 1 1 0 5 0 9 2 3 6 2 0 0 6 8 196811221996031000 8454746648200000 01/03/1996 Qur'an Hadits MTsN BABADAN Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 30 MURBIATUN 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 1 197309292007102001 7261751653300013 17/07/1996 Guru Kelas MIN Begal Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 WALUYO 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 5 196104081983081004 2740739640200010 01/08/1983 Guru Kelas MIN Ngrayudan Jogorogo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 40 LUQMAN AL HAKIM 1 1 0 5 0 9 2 3 8 2 0 0 8 1 197109142007011000 8246749651200013 08/08/1997 SKI MTsN PARON Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 37 Siti Mahmudah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 8 3 19710704 199703 2 001 0739749651300022 01-03-1997 Qur'an Hadits MIN Termas Baron Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 29 NURUL MUSYAROFAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 0 197805262007012000 1858756657300042 01/07/1996 Guru Kelas MI Al-Falah Beran Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 50 SUTOPO 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 1 150420486 9534750652200013 01/07/1998 Guru Kelas MIN Begal Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 45 LILIK ROBIATI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 6 197604061998032000 6738754655300040 01/03/1998 Guru Kelas MIN Sambirejo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 33 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 4 197104111997032002 3743749650300032 03/01/1997 Guru Kelas MIN Ngronggi Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 AGUS SALIM 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 3 196711172007011017 4449745648200033 12/06/1994 Guru Kelas MIN Bandem Kab.No Nama Nomor Peserta NIP 19 Masruroh Binti Iskandar 1 1 0 5 1 4 2 3 7 2 0 0 6 7 196903232007012034 NUPTK TMT Mata Pelajaran 1655747649300022 01/04/1994 Fiqh 20 Nur Isadah Khoiriyah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 8 1900302 2005 01 2001 0634748649300032 01/07/1994 Guru Kelas Guru Kelas Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI MTsN Tanjunganom Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 SURYATI 1 1 0 5 0 9 2 3 9 2 0 0 4 3 195604271983032003 3759734636300002 01/03/1983 Bahasa Arab MTsN NGAWI Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 34 Marwan 1 1 0 5 1 4 0 2 1 2 0 0 8 0 197603102005011005 5642754657200012 01/01/1997 Guru Kelas MI Miftahul Huda Jatisari Wilangan Nganjuk Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 MARFU'AH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 5 197112272007012000 3559749652300010 18/07/1991 Guru Kelas MIN Sambirejo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 54 MOHAMMAD YUNUS 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 5 197901042005011005 0436757659200012 01/01/1999 Guru Kelas MI AL FAJAR Kedunggalar Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 25 FARIDATUL HASNA 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 7 4 19721201 200501 2 003 1533750652300023 17/07/1995 Guru Kelas MI Nurussalam Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 49 SITI MARIYAM 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 0 197911172007012018 2449757659300023 01/04/1998 Guru Kelas MIN Begal Kab. Tunas Melati Pakah Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 53 QOMAR 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 4 197206292005011003 1961750654200002 01/01/1999 Guru Kelas MIN Babadan Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 HASYIM 1 1 0 5 0 9 2 3 8 2 0 0 5 4 1956101019910310003 5342734637200013 01/03/1991 SKI MTsN BABADAN Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 23 ABDUL KHOLIQ 1 1 0 5 1 4 2 3 6 2 0 0 7 2 197110102009110114 5342749651200033 01-06-1995 Qur'an Hadits MIN Nanggungan Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 52 LILIK DARONI 1 1 0 5 0 9 0 2 1 2 0 0 9 3 197310232005012002 8355751653300013 20/07/1998 Guru Kelas RA. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 42 MUSIBATUR ROHMAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 3 197805062005012004 5838756656300002 01/01/1998 Guru Kelas MIN Bendo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 SITI MARYAM 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 4 197107162007012021 0048749651300053 01/07/1994 Guru Kelas MIN Gelung Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 IMMAWAN ANSHORI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 7 196906231999031001 7955747649200012 01/07/1992 Guru Kelas MIN Bendo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 SARMIN 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 4 195712171983031000 2549735636200003 01/03/1983 Guru Kelas MIN Babadan Kab.

Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Syamsuri 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 1 196901032005011007 5633747650200052 18/07/1996 Guru Kelas MIG Punjung Kab. Jibroni 1 1 0 5 1 1 2 3 6 2 0 0 9 5 197703132007101004 8645755657200032 07/01/1997 Qur'an Hadits MTsN Jetis Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Nuruddin 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 2 196510052005011004 2337743646200113 01/04/1997 Guru Kelas MIN Tullakan Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 8 9 195804241994031003 0756736638200052 01/04/1994 Guru Kelas 7 Nur Hamidah Wahid 1 1 0 5 1 1 2 3 6 2 0 0 9 0 197603122007102003 8 L. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 NURSADIN 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 6 4 196907122005011002 2044747650200083 30/06/1990 Guru Kelas MI. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 SITI AMINAH 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 9 8 196903082005012000 2640747649300072 17/07/1997 Guru Kelas MI PSM Sidorejo Sukorejo Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 BAHRUDDIN 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 5 5 195512311986031005 7563133635200603 01/03/1986 Akidah Akhlak MTs. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 57 SRI NURWAINI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 8 197501082007102002 5440753655300022 01/04/1999 Guru Kelas MIN Bandem Kab. Nurul Ulum Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 INDAH PUJI UTAMI 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 9 6 196211111997032001 5443740642300073 01/03/1997 Guru Kelas Kab. KUNCARANINGSIH 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 9 1 196703092005012004 7644754655300072 01/07/1995 Qur'an Hadits MTsN Ngunut 4041745646300022 15/07/1995 Guru Kelas MI Muhammadiyah 12 Ngampel Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 30 WAKIAH 1 1 0 5 2 6 2 3 8 2 0 1 8 0 1964040719932001 8799742643300022 17/09/1993 SKI MTs.I/DT. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 SUBARI MI Ma'arif Nabatul Huda Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 55 ISTIROKAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 6 197501271999032003 4359753656300003 01/03/1999 Guru Kelas MIN Pakah Kab.I/ 543 /2011 MIN Janti 6 . MADANI 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 2 196412311992031034 5563742644201143 01/03/1992 Guru Kelas MI. Al-Ula II Kab. Yasin Ashari 1 1 0 5 1 1 2 3 9 2 0 0 9 7 19720729 200501 1 004 0061750651200013 01/07/1997 Bahasa Arab MI Hidayatul Mubtadiin Pakis Kab. Nurul Yaqin MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 PURWANINGSIH 1 1 0 5 1 9 0 2 8 2 0 0 8 2 19591224 198303 2 001 0556737639300023 01-10-1984 Guru Kelas MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 ELLY SUSTIARI 1 1 0 5 2 6 0 2 1 2 0 1 5 9 150239989 0233740641300033 03/01/1989 Guru Kelas RA. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 19 NANIK WARDANI 1 1 0 5 2 6 0 2 1 2 0 1 6 9 196904012005012002 0733747649300132 17/07/1991 Guru Kelas RA. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 MUSTA'IN 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 6 0 19690418200312001 4750747649200032 10/07/1989 Akidah Akhlak MIN. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 M. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 SIRAJUDDIN 1 1 0 5 2 6 2 3 9 2 0 1 6 6 19580616199031001 8948736637200022 07/09/1990 Bahasa Arab MTsN. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 FATHORRAHMAN AK 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 5 2 195510101981031012 2342733635110083 15/05/1981 Akidah Akhlak MA. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Tamin 1 1 0 5 1 2 2 3 6 2 0 0 3 4 196211012000031003 3433740641200013 01/03/1986 Qur'an Hadits MTs Muh. DM 1 1 0 5 1 2 2 3 8 2 0 0 3 3 195803111993031002 2435736639200023 01/07/1983 SKI MTs Muh. Sayuti. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 NURHAYATI 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 6 2 196312311989102002 1563741644300323 01/02/1990 Akidah Akhlak MIN. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 DJAIN 1 1 0 5 1 1 2 3 5 2 0 0 8 5 195906271983081002 2959737639200022 01/08/1983 Akidah Akhlak MA. Pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya LILIS HIDAYATUL FITRIYAH MOHAMMAD CHOLIL MINHAJI 2 Mukhammad Akhyar 1 1 0 5 1 9 2 3 5 2 0 0 8 3 992084013 MIG Sudimoro III MI. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Suyari 1 1 0 5 1 2 2 3 6 2 0 0 4 4 196804122007011089 4744746649200102 01/07/1997 Qur'an Hadits MTs Muh 5 Kalikuning Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 18 SUKARDI 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 6 8 196505112005011003 6843743646200062 15/07/1991 Guru Kelas MI. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Marjuki 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 5 197505101999031004 9337753657110003 01/01/1998 Guru Kelas MIM Sidomulyo Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 SU'UDIYAH SY 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 5 1 195601301986032001 7462734636300012 01/06/1980 Akidah Akhlak MTsN Pademawu Kab. Anwar 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 9 3 197603032005011000 6635754655200032 07/01/1996 Guru Kelas MI. Pademawu Pmk 1 Kab. Al Mujtama' Kab.0301. SUKI 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 6 5 196802122005011002 3553746648200032 18/07/1990 Guru Kelas MI. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Surini 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 3 5 196204161987032005 6748740643300002 01/03/1987 Guru Kelas Kab. Al Falah III Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 HUZAIMAH 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 5 3 195506141983032002 2946733635300032 01/03/1983 Akidah Akhlak MTsN. Al-Jamiyatul Washliyah Kab. AL-Hidayah Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Tukiman 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 3 8 196510151993031004 7347743644200053 01/05/1993 Guru Kelas MIM Nawangan Kab. Kadur IV Kab. Parteker Pmk 2 Kab.1992. Sana Daja Kab. Al Munawwarah Kab. Al.Falah Kab.001 1741736639200022 14/07/1983 Qur'an Hadits MTs Ma'arif Klego Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 58 UMUL HIDAYAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 9 19720110 2005012004 1442750651300012 01/07/1999 Guru Kelas MI AL Fatah Gerit Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 YAHYA 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 5 6 196104041993013003 5736739639200002 01/07/1987 Akidah Akhlak MTs. Miftahul Ulum Kab. Mathaliul Ulum Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 MOHAMMAD SYARIF 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 6 1 197004112005011003 8743748650200042 20/07/1989 Guru Kelas Kab. Al . Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 56 SITI BAROKAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 7 197701221999032002 2454755656300012 01/03/1999 Guru Kelas MI FSM Tempurejo Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 MOH. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Elya Jumiati 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 0 196310102007012016 6347741643300163 01/01/1995 Guru Kelas MIN Tulakan Kab. Miftahul Ulum I Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Mami Wartini 1 1 0 5 1 2 2 3 5 2 0 0 3 6 196606212006042001 0953744646300022 01/07/1991 Akidah Akhlak MTsN Pacitan Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Boniatin 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 3 2 195501031980102002 5435733635300002 01/10/1980 Guru Kelas MI Ma'arif Sumberejo Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Markaban 1 1 0 5 1 1 2 3 5 2 0 0 8 6 195802041985041004 3536736638200012 04/01/1985 Akidah Akhlak MTs Muh 5 Sidoharjo Kab. Tarbiyatul Islamiyah Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 21 RAHMAT FIRDAUSI 1 1 0 5 2 6 2 3 7 2 0 1 7 1 196507061991031003 2038743644200053 06/08/1991 Fiqh MTs. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Imam Robawianto 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 7 197909202005011006 6252757659200003 01/04/1999 Guru Kelas MIN Tulakan Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 60 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 1 0 1 197410212007012000 9353752654300020 01/07/1999 Guru Kelas MIN Sambirejo Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Umi Hamidah 1 1 0 5 1 2 0 2 1 2 0 0 4 8 197610272008012005 5359754655300013 18/07/1999 Guru Kelas BA Aisiyah Wonoanti Kab. Nurul Ulum 1 Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Musiran 1 1 0 5 1 2 2 3 6 2 0 0 3 9 196502141994021000 0546743646200042 01/02/1994 Qur'an Hadits MTs Al-Muhajirin Kalak Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Tumarno 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 6 197204282005011002 7760750651200012 01/04/1999 Guru Kelas MIG Kedungbendo Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 22 ACH. Konang Galis Pmk 1 Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 27 NURUS SYAMSIYAH 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 7 197208202005012005 5152750652300113 16/07/1992 Guru Kelas MI. Ma'arif Patihan Kidul Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Jais 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 8 7 19690604 200501 1 003 0936747649200012 15/09/1991 Guru Kelas MI Tarbiyatul Athfal Bulu Lor Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 29 SYAFIUDDIN 1 1 0 5 2 6 2 3 7 2 0 1 7 9 196012241993031001 9556738640200033 21/08/1993 Fiqh MI. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 1 1 0 5 1 1 0 2 1 2 0 0 9 9 197802282005012005 0160756658300093 21/07/1997 Guru Kelas TA BAKTI 3 SUKOSEWU Kab. Tarniyatul Islamiyah Kab. Nasyiatul Ulum I Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 M. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 M.5 Kalikuning Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Moh. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Sayid Anwar 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 3 196703092005011001 4235745648200063 01/04/1997 Guru Kelas MIG Ponggok Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 23 ACHMAD ZAINI 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 3 197109117002011038 5243749651200043 20/05/1992 Guru Kelas MI.0904.I. Nurul Faizin Kab. Al-Falah 1 Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 NI'MATULLAH 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 6 7 1957738649300002 1957738649300002 30/03/1991 Guru Kelas MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 26 HOSNAN 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 6 196801252005011001 1457746649200032 14/07/1992 Guru Kelas MI. Nawang Kab. Al Djufri Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 DIAN HIKMAYANA 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 9 2 197409192009012002 9251752654300063 17/07/1995 Guru Kelas MIN WINONG Kab. Taufiqus Shibyan Kab. Darul Ulum Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 MASHUDI 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 6 3 196305271990031001 2849745644200002 01/03/1990 Akidah Akhlak MI.Tuhfatut Thullab 4244745648200040 06/06/1990 Akidah Akhlak AT-TAQWA Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 20 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 0 1969111020551105 9442747649200063 17/07/1991 Guru Kelas MI.Abror Kab. Perwanida Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 FATHORRAHMAN 1 1 0 5 2 6 2 3 6 2 0 1 5 4 195812311986031048 0563732637200073 03/01/1986 Qur'an Hadits MI. Pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Anwar Sanusi 1 1 0 5 1 1 2 3 6 2 0 0 8 4 1958. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 25 RAHMAH 1 1 0 5 2 6 2 3 6 2 0 1 7 5 197405082005012003 9840752653300042 01/07/1992 Qur'an Hadits MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 DZULKARNAIN 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 5 7 196705172005011002 5849745648200032 30/09/1987 Guru Kelas Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 59 SUMIRAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 1 0 0 197208142005012003 5146750652300023 01/07/1999 Guru Kelas MI Al Hidayah Sidokerto Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 24 FADIL 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 4 197012032006041008 5535748652200003 01/07/1992 Guru Kelas MIN. Miftahul Ulum Kebun Baru Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Fatchurrahman 1 1 0 5 1 1 2 3 7 2 0 0 9 4 197507272005011002 6059753654200003 19/07/1996 Fiqh MTsN Sampung Kab. Konang Galis Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang UCIK SAIDATUR ROHMAH LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 NUR HENIK MARIA ULFA 1 1 0 5 1 1 0 2 1 2 0 0 8 8 19710601 200501 2 003 3933749651300112 01/02/1993 Guru Kelas BA 'AISYIYAH KERTOSARI Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Wiwik Sri Barokah 1 1 0 5 1 2 2 3 7 2 0 0 3 7 195904171993032001 9749737640300012 01/03/1993 Fiqh MTs Pembangunan Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 RAHMAD HARIRI 1 1 0 5 2 6 2 3 6 2 0 1 5 8 196709252005011002 9257745648200043 17/07/1988 Qur'an Hadits MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 28 YASIN 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 7 8 196212311993031018 3563740641200903 01/03/1993 Akidah Akhlak MI.

Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Su'aib 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 3 197609242007101005 9256754656200013 07/01/1996 Guru Kelas MIN Brani Kulon Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 26 Luqman Hakim AL. Bustanul Ulum Kab. Miftahul Ulum 1 Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Amiluddin 1 1 0 5 2 0 2 3 7 2 0 2 3 9 510222485 2858747651200002 17/07/1997 Fiqh MI. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 27 Musliha 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 7 197103052007102003 5637749651300012 17/07/1999 Guru Kelas MIN Brani Kulon Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Suhairiyah 1 1 0 5 2 0 0 2 1 2 0 2 3 5 196912052005012001 6537747651300013 01/07/1996 Guru Kelas RA. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Salehodin 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 0 19751010 200501 1 006 9342753655200013 17/07/1997 Guru Kelas MI Nurul Qur'an Kab.Raden Fatah Kab.I/ 543 /2011 MTs. Al-Jawahir Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 IFTAHUL FARIHAH 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 0 7 196711011990032000 0442745647200053 01/03/1990 Guru Kelas MI. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Badrut Tamam Ali 1 1 0 5 2 7 2 3 9 2 0 0 5 1 197008082007011056 3140748650200063 01/04/1992 Bahasa Arab MTs. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 Mahrus Ali 1 1 0 5 2 7 2 3 5 2 0 0 6 2 197112102005011002 1592749652200043 16/07/1996 Akidah Akhlak MI. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Sueb Rizal 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 4 196810052005011000 2337746649200053 01/07/1996 Guru Kelas MI Darun Najah Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 Muhammad As'adi 1 1 0 5 2 0 2 3 9 2 0 2 4 3 197903212005011004 5653757658200002 01/01/1998 Bahasa Arab MTs.AL QODIR Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 21 Hanafiah 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 6 6 196911232005012003 2455747649300073 07/01/1998 Guru Kelas MI. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 SAIDAH 4343751653300053 13/07/1995 Fiqh MAN Sidoarjo Kab. Tanwirul Islam Kab. Hidayatul Muhtadin Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 NUR HAMID 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 1 0 3 197605282005011004 8861754655200002 04/01/1999 Guru Kelas MIN Bangunrejo Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 fathorrahman 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 5 9 196909132005011002 3245747651200023 01/07/1996 Guru Kelas MI MAMBAUL ULUM Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Amir Hamzah 1 1 0 5 2 0 2 3 5 2 0 2 2 9 197503202007101004 2652 7536 5430 0012 16/07/1993 Akidah Akhlak MTs. Al-Khairiyah Kab. Tahdzibun Nasyiin Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 25 Pipin Fajar Yunianto 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 5 197606162005011000 6948754656200022 17/07/1998 Guru Kelas MI Bahrul Ulum Kab. Sudarman 1 1 0 5 2 7 2 3 8 2 0 0 5 4 197208062005011005 1940750651200022 24/12/1993 SKI MTs. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Hanik Zakiyah 1 1 0 5 1 1 2 3 9 2 0 1 0 2 197303312006042012 9663751653300042 04/01/1999 Bahasa Arab MTsN Jetis Kab. An Nur Kab. Miftahul Ulum Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Ali Sadikin 1 1 0 5 2 7 2 3 5 2 0 0 4 6 196412251985041001 9557742644200053 04/01/1985 Akidah Akhlak MTs.Ihyaul Islam Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Ahmad Rahem 1 1 0 5 2 7 2 3 8 2 0 0 5 2 197612062008011013 3944754656200052 05/11/1992 SKI MTs. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Ach. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Siti Zainab 1 1 0 5 2 0 0 2 1 2 0 2 2 2 19670718 200501 2 001 7050 7456 4830 0003 14/08/1987 Guru Kelas RA. Negeri Paiton Kab. Negeri Paiton Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 Misbahol 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 5 7 197208122005011010 2144750651200023 12/08/1995 Guru Kelas MI. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 MUHLIS 1 1 0 5 2 7 2 3 9 2 0 0 6 1 197006162010011008 0948748651200042 07/07/1996 Bahasa Arab MA Almas'udiyah Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 32 Subihastutik 1 1 0 5 2 0 2 3 5 2 0 2 5 2 197003102000032002 2642748650300022 01/03/2000 Akidah Akhlak MI. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 SRI WINARSIH MUNAWAROH 1 1 0 5 0 2 2 3 9 2 0 1 1 2 197212271998032001 5559750652300043 01/01/1995 Bahasa Arab MTs NEGERI TLASIH Kab. 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 6 197304022000031003 9734751653200002 25/07/1998 Guru Kelas MI. Nurul Ulum Kab. Tanwirul Islam III Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 SITI NAILIL WAROH 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 1 6 197512242007012023 7556753655300033 18/07/1996 Guru Kelas MI Negeri Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Huzaimi AF 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 0 197206162005011002 5948750652200012 25/07/1993 Guru Kelas MI. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 19 Akhmad Marsuki 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 6 4 196705312005011001 0863745648200022 06/01/1997 Guru Kelas MI.Pd 1 1 0 5 2 0 2 3 7 2 0 2 5 1 197803172007102002 9649756656300002 04/01/2000 Fiqh MTsN Pajarakan Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Faizah 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 0 9 197005152005012002 2847748651200062 14/07/1991 Guru Kelas MI Ma'arif Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Umi Hanik 1 1 0 5 2 0 2 3 7 2 0 2 2 8 1967112420070012020 7456745648300013 01/04/1993 Fiqh MTs.Ag 1 1 0 5 2 0 2 3 5 2 0 2 3 2 197107122007101002 1044749650200013 17/07/1995 Akidah Akhlak MTsN Pajarakan Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 18 Jannatin Aliyah 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 6 3 196911222006042001 3454747648300013 01/10/1996 Guru Kelas MI. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 SHOFIYAH 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 1 0 150322860 4134750653300013 01-07-1993 Guru Kelas MI Negeri Kab.Muhammadiyah 2 Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 YAYUK INDARYANTI 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 1 4 197609162005012003 3248754656300063 01/07/1995 Guru Kelas MI DARUSSALAM Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 17 Mahmud 1 1 0 5 1 1 2 3 6 2 0 1 0 0 197405302007011013 2862752656200002 23/07/1997 Qur'an Hadits MTsN Sampung Kab. Tanwirul Islam III Kab. Al Aflah Al Islami Kab. S. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 1 3 19690929200511000 0261747650200033 11/06/1995 Guru Kelas MI Ma'arif Kab. Nurul Ulum Kab. Nurul Islam Kab. Mahsun 1 1 0 5 2 7 2 3 5 2 0 0 4 8 195910031986031001 1335737638200023 01/06/1987 Akidah Akhlak MI. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 31 Erma Yuli Astutik. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Musthofa 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 2 6 197101012005011010 8433749652200092 15/07/1991 Guru Kelas MI. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 Abdul Hamid 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 1 19730307 200501 1 004 6639751652200022 21-07-1997 Guru Kelas MI Kholafiyah Hasaniyah Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 Rini Yupinta 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 4 197412312005012001 8563752654300123 01/07/1998 Guru Kelas MI Darun Najah Kab. Miftahul Huda Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 ACHMAD FARUQ 1 1 0 5 0 2 2 3 7 2 0 1 1 5 97311102003122000 LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Ahm. Negeri Sreseh 7 . 1 1 0 5 0 2 2 3 8 2 0 1 0 6 1957 0809 19930 32001 8740735660200043 01/01/1985 SKI MTs Al-Hikmah Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 Ririn Kartini 1 1 0 5 2 7 2 3 5 2 0 0 5 6 197406122005012006 0944752655300032 18-07-1995 Akidah Akhlak MTs. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 Siti Yuli Khoiyumilah 1 1 0 5 0 2 2 3 9 2 0 1 1 7 197106221997032000 1954749651300042 03/01/1997 Bahasa Arab MTs. S. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Badriyah 1 1 0 5 2 0 2 3 5 2 0 2 2 4 197107202007102002 3052 7496 5030 0003 17/07/1989 Akidah Akhlak MTs. Negeri Paiton Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 30 IMRON MASUDI 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 5 0 198105102005011007 1842762660200002 01/10/1999 Guru Kelas MI SUAN DRAJAT Kab. Nahdlatun Nasyiin Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 Zumrotul Laila 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 6 0 196805012005012011 8833746650300022 05/07/1996 Guru Kelas MI. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Murniati Halimah 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 0 8 196204011989032002 8733740641300052 01/07/1990 Guru Kelas Mi Al-Islah Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 28 Eny Yuniasih 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 8 198306132005012002 9945761663300002 20/07/1999 Guru Kelas MI Irsyadul Ulum Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Yasjudan 1 1 0 5 0 2 2 3 9 2 0 1 0 5 195408211983031000 5153732636200003 03/01/1983 Bahasa Arab MI.I/DT. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Supriadi 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 6 197710142005011003 6346755656200003 16/07/1996 Guru Kelas MI Hasanuddin Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 Muhammad Hasin 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 5 8 196901012005011003 9433747649200282 07/06/1996 Guru Kelas MI. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Moh. Nurus Salafiyah Kab. Miftahul Huda Kab. Tanwirul Islam I Kab. Nurul Hasan Kab. Asy Syahidien Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Atmari 1 1 0 5 2 7 2 3 5 2 0 0 4 9 195912311959031031 0563737638200723 17/11/1988 Akidah Akhlak Mi. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Nanik Suwarsi 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 2 3 19691020 200003 2 001 6352747650300013 17/07/1989 Guru Kelas MI Nahdlatul Ulama' Kab. Negeri Paiton Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Nurul Fitriyah 1 1 0 5 2 7 0 2 1 2 0 0 5 0 196712201991032001 3552745647300023 01/11/1991 Guru Kelas RA. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 MASRUROH 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 1 197204122007012032 8744750615300042 07/01/1995 Guru Kelas MIN Karanganyar Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Elmi Hidayana 1 1 0 5 1 1 2 3 9 2 0 1 0 1 197509022007102001 8234753654300033 01/07/1998 Bahasa Arab MTsN Ngunut Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 29 VERY HIMAWAN 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 9 198111122005011003 5444759660200003 01/08/1999 Guru Kelas MI ISLAMIYAH NU Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 22 Mulkin 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 6 7 196906052007011082 3937747648110042 17/07/1998 Guru Kelas MI.Al-Azhar Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 20 Moh Natsir 1 1 0 5 2 7 2 3 9 2 0 0 6 5 197501272005011002 5459753653200002 17/07/1997 Bahasa Arab MTs. TAUFIQ HIDAYATULLAH 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 1 1 197401232005011003 6455752653200002 01/07/1993 Guru Kelas MI. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Hasan. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Solehuddin 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 2 5 197003232003121003 9655748450200002 01/12/1990 Guru Kelas MIN Brani Kulon Kab.I. Miftahul Ulum Kab. Perwanida Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Balzan Suro Zainul Halif 1 1 0 5 2 0 2 3 5 2 0 2 3 8 197302072007011015 4539751653200012 06/07/1997 Akidah Akhlak MTs. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Sugiati Ningsih 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 7 197706022007102006 6934755657300032 07/01/1997 Guru Kelas MIN Brani Kulon Kab. Bustanul Ulum Kab. Munif 1 1 0 5 2 7 2 3 7 2 0 0 4 7 196012031991031002 2535738641200013 16/07/1986 Fiqh Kab. YPM 1 Wonoayu Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Hasan 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 2 197609272005011002 1259754658200003 01/01/1998 Guru Kelas MI Kholafiyah Syafi'iyah Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Riski 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 5 3 196308071993031004 0139741643200103 03/01/1993 Guru Kelas MI. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Suprapto 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 5 5 196906222005011004 1954747649200042 01/10/1994 Guru Kelas MI. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Abdurrahim 1 1 0 5 2 0 2 3 8 2 0 2 2 1 196506082005011004 7940743648200002 01/07/1987 SKI MI. Negeri Paiton Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Ernawiyadi 1 1 0 5 2 0 2 3 7 2 0 2 2 7 197303732007101000 3335 7516 5220 0013 01-07-1992 Fiqih MAN Karanganyar Paiton Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Fauziyah Hasan. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 M.

Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Sujito 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 7 196507142005011002 0046743647200013 17/07/1993 Guru Kelas MI Muhammadiyah Pucanganak Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Asrini 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 6 8 196812142005012001 4546746649300043 13/02/1989 Guru Kelas MI Miftahul Huda Pandean Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 Zaenuri 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 9 2 197203042007101002 1636750649200002 18/07/1993 Guru Kelas MIN Rengel Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Suparmiati 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 6 7 195712121983032011 3544735635300003 01/03/1983 Guru Kelas MI Mabdaul Ulum Ngadirenggo Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Jarnawi 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 5 19711117 200501 1003 0449749651200023 18/07/1990 Guru Kelas MI Azhariyah Tegalrejo Widang Kab. Sumenep IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 SUDARSO 1 1 0 5 2 8 2 3 8 2 0 0 8 6 19741027 200710 1 002 1359752655200013 01/07/1994 SKI MI. Sumenep IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Muslikah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 6 5 195902101981122003 3542737637300002 01/12/1981 Guru Kelas MI Al Huda Rejowinangun Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Nur Khoiri 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 9 197411091999121001 8441752653200013 18/07/1995 Guru Kelas MI WB Ngares Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 Sanusi 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 5 19770503 2005011003 5835755657200042 01/07/1997 Guru Kelas MI GUPPI Al Muslimun Gemaharjo Kab. Miftahul Ulum Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Endah Sri Rahayu 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 6 197509252005012003 5257753655210073 17/07/1997 Guru Kelas MI Ngingas Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 Damam Purwanto 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 9 1 196611121993031002 6444744646200013 01/03/1993 Guru Kelas MIM IV Ulum Islamiyah Tuban Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Supatmi 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 1 196304061991122001 2738741643300062 01/12/1991 Guru Kelas MI Al Huda Karanganyar Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Mustajar 1 1 0 5 2 3 2 3 7 2 0 0 5 0 196806162005011004 9948746650200022 01-07-1989 Fiqh MTs Al Hidayah Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 RIDUWAN 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 3 19691214200501 1 004 0546747651200013 01/04/1996 Guru Kelas MIS Baiturrohman Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Harijo 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 4 6 1967090219931001 8234745648200013 01-07-1987 Guru Kelas MI Misbahul Huda Kab. TAUFIK RAHMAN 1 1 0 5 2 8 0 2 8 2 0 0 8 5 19690515 199103 1 003 8847747649200082 01/06/1992 Guru Kelas RA. Jauharul Ulum Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Imam Buchari Alwi 1 1 0 5 1 6 2 3 6 2 0 1 0 5 19770810 200710 1 002 0142755657200043 01/01/1998 Qur'an Hadits MTsN Pulosari Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 1 Kundono 1 1 0 5 2 3 2 3 6 2 0 0 4 4 195712161987031005 4548735637200013 01-07-1979 Qur'an Hadits MTs Fathus Salafi Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Siti Mujayanah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 1 000000000150338065 6133746648300063 17/07/1996 Guru Kelas MI Muhammadiyah Panggul Kab. At-taqwa Kab. Sumenep IAIN Sunan Ampel Surabaya MI.I/DT. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 Nurul Maslihah 1 1 0 5 1 7 2 3 8 2 0 0 8 8 197204261998032002 1758750651210032 01/03/1998 SKI MI Jayan Kab. 1 1 0 5 0 6 2 3 5 2 0 0 8 1 196901032006041003 3435747468200012 01/04/1988 Akidah Akhlak MTs Islamiyah Kedungjambe Singgahan Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Muhammad Tri Basuki 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 3 196407221992031001 2054742646110023 01/04/1997 Guru Kelas MIN Kayen Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Rufi'at 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 7 197101112005012001 4450749651300012 18/07/1991 Guru Kelas MI Mambaul Ulum Klotok Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Subandi 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 0 196001041991121001 2436738638200002 01/12/1991 Guru Kelas MI Ngingas Kab. Miftahul Ulum Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Kartini 1 1 0 5 1 6 2 3 7 2 0 1 0 2 19670601 200701 2 031 9933745648300042 01/04/1996 Fiqh MTsN Pulosari Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 NURUL HASANAH 1 1 0 5 1 6 2 3 7 2 0 0 9 6 196206091992032001 1941740641300052 29/08/1992 Fiqh MTsN Karangrejo Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Winarsih 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 9 150402960 3433749650300112 01/05/1998 Guru Kelas MIN Mergayu Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Shobirin 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 8 197310302005011003 8362751653200003 07/01/1992 Guru Kelas MI Nurul Huda Sembung Kab.I/ 543 /2011 8 . Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Imam Khoiri 1 1 0 5 1 7 2 3 6 2 0 0 8 4 197204192005011002 5751750652280002 01/07/1997 Qur'an Hadits MTs GUPPI Dongko Kab. Nawawi 1 1 0 5 1 6 2 3 9 2 0 1 1 2 197311151999031002 7447751652200013 01/03/1999 Bahasa Arab MAN Rejotangan Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Ahmad Badrul Umam. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Supri 1 1 0 5 1 6 2 3 5 2 0 0 9 8 196406051994011001 8937742644200052 01/01/1994 Akidah Akhlak MTs. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Syamsul Aripin 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 5 2 196912042005011004 3744747650200072 17-06-1991 Guru Kelas MI Miftahul Ulum Kab. Fatah 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 2 196503212005011002 4653743643200002 01/07/1988 Guru Kelas MI Darul Falah Menilo Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Im. MIFTAHUN NAJAH Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Siti Roisah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 2 197710232005012001 9355755656210033 01/01/1997 Guru Kelas MI Sukorame Kab.I. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Istianah 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 6 197202252005012001 6557750652300012 01/07/1991 Guru Kelas MI Miftahul Ulum Pekuwon Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 YAYUK ZULAIKAH 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 0 9 9 150375627 2647750649300002 15/07/1995 Guru Kelas Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Parsiadi 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 4 196911022005011003 6434747651200003 26/01/1990 Guru Kelas MI Nurussalam Lerankulon Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Siti Umayah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 4 197407052005012004 8839752653300032 01/07/1992 Guru Kelas MI Hidayatut Tholab Pandean Kab. Sumenep IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Rasiyah 1 1 0 5 2 8 0 2 1 2 0 0 8 4 196611061990092001 8438744647300063 07/01/1992 Guru Kelas 4 RB. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Mufidz 1 1 0 5 1 7 2 3 6 2 0 0 7 6 196812311993031023 0563746649110003 01/03/1993 Qur'an Hadits MTs GUPPI Bendungan Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 NUR ROHMAT 1 1 0 5 1 6 2 3 8 2 0 1 1 0 197205062007011043 6857740642200052 01/01/1999 SKI MTsN Aryojeding Kab. Darunnajah Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 Yan Pancasura 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 7 197801052005011006 4437756657110042 21/07/1997 Guru Kelas MI Munjungan II Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 Siti Aisyah 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 5 4 196707261992032015 3058745647300033 01-03-1992 Guru Kelas MI Nurul Huda Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 01-06-1989 Guru Kelas MI Hidayatul Mubtadiin 6 Muhammad Mahsun 1 1 0 5 1 6 2 3 5 2 0 1 0 0 197008152005011005 1147748656200003 01/01/1996 Akidah Akhlak MTs. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 SITI MAHMUDAH 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 1 150402651 7036751653300033 04/01/1996 Guru Kelas MIN Jeli Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Yudi Sunarto 1 1 0 5 1 7 2 3 7 2 0 0 8 0 197009172007011021 3149748651200033 01/07/1996 Fiqh MTsN Panggul Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Maklan 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 6 9 196810092006041001 5341746648110053 01/07/1989 Guru Kelas MI Besuki Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Agus Sa'diyin 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 9 197307062005011004 2038751653200023 01/07/1992 Guru Kelas MI Nurul Khoiriyah Glodok Kab. 3546744646300043 07/01/1991 Guru Kelas RA Nurul Ummah Kab.Darul Falah Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Umi Kaltum 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 5 196610262005012001 3358744647300053 20/07/1992 Guru Kelas MI WB Ngares Kab. Al Ishlah Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 ZAKARIYAH 1 1 0 5 2 8 0 2 8 2 0 0 8 2 19581231 198801 1 001 8563736639200623 01/09/1989 Guru Kelas MI. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Kolifah 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 0 9 5 197101312005012003 7463749651300012 01/07/1991 Guru Kelas MI. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Surinan 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 4 7 196601162006041002 8448744647200022 15-07-1988 Guru Kelas MI Nurus Salam Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Suryadi 1 1 0 5 0 6 2 3 8 2 0 0 8 3 196306212000031001 8957416432000042 16/07/1989 SKI MTs Sunun Bonang Parengan Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Gezeli 1 1 0 5 2 3 2 3 5 2 0 0 5 3 197110062005011003 4338749650200003 01-07-1991 Akidah Akhlak MA Badrul Arifin Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Minfari 1 1 0 5 2 3 2 3 5 2 0 0 4 5 195909291982031003 7261737637200003 25-04-1987 Akidah Akhlak MTs. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Sulistyowati 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 3 197510281999032001 2360753655300043 01/03/1999 Guru Kelas MIN Tunggangri Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Anshari 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 5 1 196709122005011002 7244745647200043 01-07-1990 Guru Kelas MI Al Kautsar Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 ANIK ANDONOWATI 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 1 19730422199903 2 001 2754751653300012 01/03/1999 Guru Kelas MI Bustanul Ulum Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Muhdafar 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 6 196005101998031002 5842738643200012 01/03/1998 Guru Kelas MIN Pucung Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Siti Sholihah 1 1 0 5 0 6 0 2 1 2 0 0 9 0 197305262005012002 0858751652300012 18/07/1992 Guru Kelas RA Nurul Falah Sugiharjo Tuban Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 MULYATI 1 1 0 5 1 6 0 2 1 2 0 1 0 4 19730607200501 2'003 5939751653300012 02/06/1997 Guru Kelas RA Cut Nyak Din Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Agus Rahman 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 4 9 196908032005011005 35747649200013 MIN Curah Jeru Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Suparti 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 3 196902231991122001 6555747648300002 01/12/1991 Guru Kelas MI Thoriqul Huda Kerjo Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Umi Rosana 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 8 150402472 2640754655300042 01/04/1998 Guru Kelas MIN Tunggangri Kab. Sumenep IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Siti Aqidah 1 1 0 5 2 8 0 2 1 2 0 0 8 3 196612142005012001. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Nurul 'Aini 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 7 197408171998032002 6149752654300053 01/03/1998 Guru Kelas MIN Mergayu Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Siti Aisyah 1 1 0 5 2 3 0 2 1 2 0 0 4 8 197004022005012003 4734748649300002 01-09-1988 Guru Kelas RA Perwanida Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 HABIB 1 1 0 5 1 6 2 3 9 2 0 0 9 7 150259787 1753737639200062 01/03/1993 Bahasa Arab MTsN Aryojeding Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Abd. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Supardi 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 6 6 196205121982011014 4844740641200082 01/01/1982 Guru Kelas MI Nuruzh Zholam Krandegan Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Siti Mutmainah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 8 19710417200501200 4749749651300032 02/01/1994 Guru Kelas MI Nurul Huda Cakul Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Siti Uminah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 2 196504021991122002 9734743644300012 01/12/1991 Guru Kelas MI Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit Kab.

14 Juli 2011 A. Gharib 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 6 197204171999031004 3749750653200002 01-03-1999 Guru Kelas MIN Malang 2 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Nanik Luthfiyah SRN 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 7 197504291999032002 8761753654300002 01-03-1999 Guru Kelas MIN Malang 2 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 NOFI HARI SUBAGIO 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 8 197511072006041002 9439753656200003 11/03/1999 Guru Kelas MI Islamiyah Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Munir 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 9 197101182005011002 0450749652200012 15/11/1999 Guru Kelas MI NURUL HUDA 1 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 ULFAH WIDYANTI 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 5 0 197305102007102002 0842751652300012 1999 Guru Kelas MIN Malang 1 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Nor Islamiah 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 5 1 196613072000032003 9045744647300003 01-03-2000 Guru Kelas MIN Malang 2 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 1 1 0 5 6 1 2 3 6 2 0 0 5 2 150312453 7950749651200032 01/03/2000 Qur'an Hadits MAN 3 Kota Malang Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 5 3 197302072007011026 2539751653200012 01-03-2000 Guru Kelas MIN Malang 2 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Abdul Haris.Bukhori Kota Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Eny Zulfiyah 1 1 0 5 6 0 0 2 8 2 0 0 3 8 196901042005012004 2436747645300002 07/10/1993 Guru Kelas Kota Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya MOH.DH. Saifuddin. S. S. Al.I/ 543 /2011 9 . 1 1 0 5 6 4 2 3 5 2 0 0 0 7 19600629 199103 2 001 5961738640300 032 01/03/1991 Akidah Akhlak MI Nurul Huda 2 Kota Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 M. AL MUTTAQIN Kota pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 MOKH.05 Syarif Hidayatullah Kota Batu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang MI DIPONEGORO Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1233751653300005 01/07/1992 Fiqih 1 MOHAMAD SATORI 1 1 0 5 6 5 0 2 8 2 0 0 1 6 197112012006041005 1533749651200033 01/07/1990 Guru Kelas 2 TETY ISNAINI 1 1 0 5 6 5 2 3 5 2 0 0 1 7 197302132005012002 7545751652300022 17/07/1992 Akidah Akhlak MTsN KEPANJENKIDUL Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 LULUK INDAYATI 1 1 0 5 6 5 2 3 7 2 0 0 1 8 197107152006042035 2047749651300033 01/07/1997 Fiqh MTsN KEPANJENKIDUL Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 YUSUF 1 1 0 5 6 5 0 2 8 2 0 0 1 9 196707102005011003 7042755649200023 15/09/1997 Guru Kelas MI DARUSSALAM Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 SRI WAHYUNI 1 1 0 5 6 5 0 2 8 2 0 0 2 0 197402252005012003 6557752653300022 01/01/1999 Guru Kelas MI DIPONEGORO Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 UJROTUN NA'IMAH 1 1 0 5 6 5 2 3 9 2 0 0 2 1 197208191999032002 6151750653300003 01/03/1999 Bahasa Arab MTsN BLITAR Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 SHOLIKIN 0737753655200012 01/07/1999 Bahasa Arab MTsN KEPANJENKIDUL Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 043975869300022 07/01/1998 Guru Kelas MI Negeri Bandar Kidul Kota Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 1 0 5 6 5 2 3 9 2 0 0 2 2 197504052006041006 1 NI'MATUSH SHOLIHAH 1 1 0 5 6 3 0 2 8 2 0 0 1 0 198001072007012012 2 MUHAMMAD 1 1 0 5 6 3 2 3 9 2 0 0 1 1 19680204 199803 1 001 6536746649200062 01-05-1999 Bahasa Arab MAN 3 Kediri Kota Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Endah Cahyawati 1 1 0 5 6 3 0 2 8 2 0 0 1 2 132247994 MI Raudlatul Mubtadiin Kota Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 1 1 0 5 6 3 0 2 8 2 0 0 1 3 198011182007011008 2350753654300013 01/11/1999 Guru Kelas 44507588660200003 04/01/2001 Guru Kelas MI Negeri Bandar Kidul Kota Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Sri widayati 1 1 0 5 6 3 0 2 8 2 0 0 1 4 196506161987032003 6948743646300012 01/06/2001 Guru Kelas MIS Miftahul Ulum Kota Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Suparno 1 1 0 5 6 2 0 2 8 2 0 0 0 5 195809101982011008 6242736637200003 01/01/1982 Guru Kelas MI Islamiyah Rejomulyo Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Eny Noer Rochmatin 1 1 0 5 6 2 0 2 1 2 0 0 0 6 196812021988032004 6534746648300033 01/03/1988 Guru Kelas RA Perwanida Demangan Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Rr. GHOZALI. H. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 M. 1 1 0 5 6 4 0 2 8 2 0 0 0 6 19700613200501 1 002 0945748650200 052 19/07/1990 Guru Kelas MI Al-Karimah Kota Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Lilik Sakdiyah.PdI.195507151984031001 LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Qolik Nawawi 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 6 198008062005011005 0138758659200013 01/07/1999 Guru Kelas MI Tarbiyatul Islamiyah Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 Endang Rochmawati 1 1 0 5 1 6 2 3 7 2 0 1 1 7 19760408 200604 2 020 2740754656300032 01/07/2000 Fiqh MTs.n Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Madrasah Ttd dan Cap Drs. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Ani Nur Aisyah 1 1 0 5 6 8 2 3 7 2 0 0 0 8 197410312009012002 MAN Malang II Kota Batu Kota Batu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 WIWIN AGUSTINA 1 1 0 5 6 8 0 2 1 2 0 0 0 9 19730816 200701 2 007 6148751652300040 17/07/1995 Guru Kelas RA.I 1 1 0 5 6 6 2 3 7 2 0 0 0 6 195 712 209 199 003 1001 5541735637200003 06/06/1983 Fiqh MTs.Negeri Kota Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Sukarjani 1 1 0 5 6 0 2 3 5 2 0 0 3 5 196526051990022001 0858743644300022 01/02/1990 Akidah Akhlak MTsN Surabaya 1 Kota Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Sumarnik 1 1 0 5 6 0 2 3 6 2 0 0 3 6 196608121991032000 Kota Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Suparno 1 1 0 5 6 0 0 2 8 2 0 0 3 7 196307171987031002 1144744647300060 01/03/1991 Qur'an Hadits MI Nurul Hidayah 0049741644200023 11 Mei 1992 Guru Kelas MI. Assyafi'iyah Kab.Nurul Yaqin Kota Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 ABD. MA NIP. JAELANI 1 1 0 5 6 6 0 2 8 2 0 0 0 7 197009121992031002 4244748650200013 18/07/1989 Guru Kelas MI Miftahul Ulum Trajeng Kota pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 RINI SETYOWATI 1 1 0 5 6 6 0 2 8 2 0 0 0 8 131731336 4661744646300032 30/12/1989 Guru Kelas MIN Mandaranrejo Kota pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 M. IRHAM SUHAIRI 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 8 19770711200501 1 004 9043755657200023 01/01/2002 Guru Kelas MI Baiturrohman Kab.PdI. ROZIANTO 1 1 0 5 6 6 2 3 7 2 0 0 0 9 196903251993031001 6657747649200022 01/03/1990 Fiqh MTs Negeri Kota pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Siti Rohaya 1 1 0 5 6 7 0 2 8 2 0 0 2 2 19670614 200003 2 002 8946745648300022 06/04/1987 Guru Kelas MI Alqu'anul Hakim Kota Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Budi Lasmani 1 1 0 5 6 7 0 2 8 2 0 0 2 3 19670215 199103 2 004 1547745653300002 08/05/1991 Guru Kelas MI.A. Luhur Nurani 1 1 0 5 6 2 2 3 7 2 0 0 0 7 150393613 0034751653300043 29/08/1994 Fiqh MAN 1 Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Dina 1 1 0 5 6 2 0 2 8 2 0 0 0 8 197608102007012042 4142754655300013 23/04/1996 Guru Kelas MIN Manisrejo Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Komaruddin 1 1 0 5 6 2 0 2 8 2 0 0 0 9 197808282005011007 6160756657200003 05/07/1996 Guru Kelas MI Siti Hajar Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Siti Nurul Fitrotil Hidayati 1 1 0 5 6 2 2 3 7 2 0 0 1 0 150395464 7439752653300003 01/04/1997 Fiqh MTs Negeri Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Hanik Masrikah 1 1 0 5 6 2 2 3 8 2 0 0 1 1 150314487 1944751652300012 01/04/1998 SKI MTs Al Mujaddadiyyah Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Nurul Aliyah 1 1 0 5 6 2 0 2 8 2 0 0 1 2 150402950 4434752654300013 02/08/1998 Guru Kelas MIN Demangan Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 3 19670816 199403 2 005 7148745648300033 01/03/1994 Guru Kelas MI Sunan Gunung Jati Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Siti Aisah 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 4 197410161997032002 3348752653300003 01-03-1997 Guru Kelas MIN Malang 2 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 SITI ALIYAH 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 5 197501122005012003 5444753654300022 1998 Guru Kelas MIN Malang 1 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 M.Ibnu Husain Jakarta.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 20 Badriyah 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 4 197501061999032001 9438753655300012 01/03/1999 Guru Kelas MIN Pucung Kab.I/DT.I.Pd. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 SITI MASFUFAH 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 5 197803231999032001 5655756657300052 01/03/1999 Guru Kelas MIN Jeli Kab.S. Manaf 1 1 0 5 6 7 2 3 6 2 0 0 2 4 19730912 200710 1 003 1244751651200003 06/06/1997 Qur'an Hadits MTs.SHULIKHUL MUHTAR AGUSTIN KUKUH HARDINI AHMAD TAUFIQ WAHYUDI ABDUS SALAM 11 Khusnul Imam 1 MI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful