LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.

I/ 543 /2011
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI BAGI GURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN UNTUK MATA PELAJARAN
QUR'AN HADITS, AKIDAH AKHLAK, FIQH, SKI, BAHASA ARAB, GURU KELAS RA, DAN GURU KELAS MI
TAHUN 2011
PROPINSI : JAWA TIMUR
STATUS : PNS

No

Nama

Nomor Peserta

NIP

NUPTK

TMT

Mata Pelajaran

Tempat Tugas

Kab/Kota

LPTK/PTAI

1 A. FADALI

1 1 0 5 2 9 2 3 7 2 0 0 2 0 196404081987031016

7136743644200033 01/07/1988 Fiqh

MTs AN NAMIRAH

Kab. Bangkalan

IAIN Sunan Ampel Surabaya

2 DAWIYAH

1 1 0 5 2 9 0 2 8 2 0 0 2 1 197008082005012001

5140748650300123 17/07/1989 Guru Kelas

MI THORIQUL MUHTADIN

Kab. Bangkalan

IAIN Sunan Ampel Surabaya

1 SYAIFUDDIN

1 1 0 5 2 5 2 3 6 2 0 1 1 2 195707141994031001

1546737639200032 01-04-1983 Qur'an Hadits MTsN Cluring

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

2 Moh. Suhadi

1 1 0 5 2 5 2 3 5 2 0 1 1 3 195808171992031001

1040736638200004 01-07-1984 Akidah Akhlak MAN Genteng Banyuwangi

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

3 Mariamah HR

1 1 0 5 2 5 2 3 7 2 0 1 1 4 196003071986032001

3639738640300052 01-03-1986 Fiqh

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

4 Faridun

1 1 0 5 2 5 2 3 6 2 0 1 1 5 196610162000031001

7348744647200033 20-07-1986 Qur'an Hadits MTsN Pesanggaran

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

5 Sukur

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 1 6 1967072120060410001 5053745647200033 20-07-1987 Guru Kelas

MI Bustanul Ulum Ws.rejo

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

6

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 1 7 196806202005012002 7952746648300062 20-07-1987 Guru Kelas

MIS Miftahul Ulum III

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

7 Rohimah

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 1 8 196706122006042021

8944745648300082 20-07-1988 Guru Kelas

MI Miftahul Ulum

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

8 Lina Marliyana

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 1 9 196910092003122003

4242747649300023 01-10-1988 Guru Kelas

MIS Darussalam 1

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

9 Muzayyinah

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 0 197004112005012005

4436748649300003 01-05-1989 Guru Kelas

MIS Darul Falah I

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

10 Sholihin

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 1 196809252005011002

8257746647200000 01-07-1989 Guru Kelas

MI Miftahul Qulub

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

11 Ulfa Miati

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 2 197007202005012003 9052748650300083 01-07-1989 Guru Kelas

MIS Al Fatah

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

12 Mukhlis Rifa'i

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 3 196912282005011006

MI Al Islamiyah

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

13 Samidin

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 4 196709032005011002 7235745648200033 17-07-1989 Guru Kelas

MIS Al Himmah

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

14 Kutsiyah

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 5 196906062003122001 2938747650300072 17-07-1989 Guru Kelas

MIS Tarbiyatul Athfal

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

15 NK Zahroh

1 1 0 5 2 5 2 3 6 2 0 1 2 6 196603122005012002

9535744646300003 05-05-1990 Qur'an Hadits MTsN Kalibaru

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

16 Irwan Mahmudi

1 1 0 5 2 5 2 3 6 2 0 1 2 7 196610032007101001

0335744646200033 01-07-1990 Qur'an Hadits Mtsn Banyuwangi II

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

17 Siti Ruqoiyah

1 1 0 5 2 5 2 3 5 2 0 1 2 8 196904292005012003

6761747650300032 06-08-1990 Akidah Akhlak MIS Al Ikhlas

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

18 S. Jamiatul Masruroh 1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 2 9 197011042005012003

6436748650300053 01-09-1990 Guru Kelas

MI Al Falah

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

19 Muhammad Mu'thi Ali 1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 3 0 197008172005011005

3149748649200003 01-01-1991 Guru Kelas

MI Roudlotul Huda Pesanggaran Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

Siti Muanifah

1144747650200005 11-07-1989 Guru Kelas

MTsN Rogojampi

20 Fatiyah

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 3 1 196507091991032001 9041743647300013 01-03-1991 Guru Kelas

MIN Sobo

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

21 Ahmad Bahrudin

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 3 2 197104172005011003

0749749651200032 01-04-1991 Guru Kelas

MI Nahdlatus Subban

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

22 Nur Kholifah

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 3 3 197004152005012004

1836748651300003 15-07-1991 Guru Kelas

MIS Miftahul Hidayah

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

23 Nasikhin

1 1 0 5 2 5 0 2 8 2 0 1 3 4 1968123019920201001 1562746650100003 01-02-1992 Guru Kelas

MIS Al Hikmah II

Kab. Banyuwangi

IAIN Sunan Ampel Surabaya

1 UMU AIMANAH,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 2 196507202007012015

2052743644300043 01/07/1986 Guru Kelas

MIN PURWOKERTO

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2 NURHAYATI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 3 196709032007012024

5235745647300023 01/04/1987 Guru Kelas

MIN KUNIR

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

3 ALI MANSUR

1 1 0 5 1 5 2 3 6 2 0 1 5 4 196507052007011062

2839743644200012 26/07/1989 Qur'an Hadits M.A. NEGERI WLINGI

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4 Asitin Qomariyah

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 5 150 247 761

7336735637300023 03/01/1991 Guru Kelas

MI Pembangunan

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

5 IMAM SAFII,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 6 196905222005011002

1537747650200004 04/01/1991 Guru Kelas

MIN Pojok

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

6 TITAH NURJANAH,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 7 196805151991032001

1837746648300003 01/03/1991 Guru Kelas

MI ASASUT TAQWA

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

7 Siti Inganah

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 8 197205062007012026

5835750651300032 09/08/1991 Guru Kelas

MIN Tegalasri

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

8 CHUSNUL CHOTIMAH 1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 5 9 150 376 092

7141749651200020 01/07/1992 Guru Kelas

MIN PURWOKERTO

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

9 DAMANURI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 0 196208151993031002

9147740643200003 01/03/1993 Guru Kelas

MIN Ngaringan

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

10 NUR HAYATI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 1 196909092005012003

6241747649300023 05/07/1993 Guru Kelas

MI AL MUHTADUUN

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

11 IMAM MAS'UD.

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 2 196802042005011003

5536746650200022 15/09/1994 Guru Kelas

MI WIDADA

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

12 SITI MUTAMIMAH

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 3 196902282005012001

1134747648300005 01/07/1995 Guru Kelas

MI RODLOTUNSYI'IN BANGSRI Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

13 MARIA ULFA

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 4 197302102007102002

3542751653300042 11/07/1995 Guru Kelas

MIN Tegalasri

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

14 ENDANG SUSTIANI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 5 197303031996032001

4635751652300012 01/03/1996 Guru Kelas

MIN OLAK-ALEN

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

15 BINTI NAPI'AH

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 6 197605252007012042

1837754655300004 01/04/1996 Guru Kelas

MIN KUNIR

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

16 Mutmainah,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 7 197805102009122003

0842756657300052 01/07/1996 Guru Kelas

MIN Kolomayan

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

17 CHOIRUL BADI'AH

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 8 197702012005012005

5434755657300002 15/08/1996 Guru Kelas

MI WAHID HASYIM

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

18 Binti Mahmudah

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 6 9 197112182006042020

9550749652300030 16/09/1996 Guru Kelas

MI Islam Gading

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

19 KHOIRI,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 0 197004212005011002

6753748650200032 02/10/1996 Guru Kelas

MI NURUL HUDA PENATARAN III Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

20 BINTI CHUSNAWATI 1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 1 197712312007102002

1563755656300013 01/01/1997 Guru Kelas

MIN Ngaringan

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

21 DAMIRI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 2 196706032006021001

0935745649200022 01/07/1997 Guru Kelas

MIN SLEMANAN

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

22 SULIS NUR INSIYAH 1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 3 197603302009012002

1662754653300002 01/07/1997 Guru Kelas

MIN Sumberjati

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

23 IMAM SUDARNO

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 4 150379501000000000

1733745646200022 05/07/1997 Guru Kelas

MIN Tegalasri

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

24 TITIK KHOIRUL LAILI 1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 5 197210072005012003

1042750652300023 09/07/1997 Guru Kelas

MI WAHID HASYIM 01 GANDEKAN Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

25 IMRON ASFARI

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 6 197703142005011006

1735755656200003 21/07/1997 Guru Kelas

MI TRIBAKTI

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

26 BINTI FADHILAH

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 7 197404052005012004

1836752653300012 01/08/1997 Guru Kelas

MI MIFTAHUL ULUM

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

27

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 7 8 197504152007011039

7747753654200002 01/01/1998 Guru Kelas

MIN Tegalasri

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

28 SITI NURUL FAUZIAH 1 1 0 5 1 5 0 2 1 2 0 1 7 9 196404031998032001

1636742652300002 03/01/1998 Guru Kelas

RA PERWANIDA

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

29 KARTINI,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 8 0 197111172007012014

4449749653300003 10/03/1998 Guru Kelas

MIN Pojok

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

30 MOH. ROZIQ

1 1 0 5 1 5 2 3 7 2 0 1 8 1 197108062007011020

0138749651200063 01/04/1998 Fiqh

MAN Kunir

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

31 NINIK KUSTIYAH,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 8 2 197204052007102004

8737750652300062 01/04/1998 Guru Kelas

MIN UMBULDAMAR

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

32 Ida Zubaidah

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 8 3 197609101999032001

13417546563-0013 01/07/1998 Guru Kelas

MI Jam'iyatut Tholibin Darungan Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

33 SAUJI, M, Si

1 1 0 5 1 5 2 3 6 2 0 1 8 4 196805112007011040

9437746649200003 16/07/1998 Qur'an Hadits MAN Kunir

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

34 Rita Susanti

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 8 5 197302042005012002

3536751652300082 01/10/1998 Guru Kelas

MI Al- Hikmah

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

35 LUTFI ULANDARI,

1 1 0 5 1 5 0 2 8 2 0 1 8 6 197404011999032002

9733752653300012 01/03/1999 Guru Kelas

MIN Ngaringan

Kab. Blitar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1 KISSUBINANTO

1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 0 0 196503272007011022

0659743644200012 15-07-1985 Guru Kelas

MIN Balenrejo

Kab. Bojonegoro

IAIN Sunan Ampel Surabaya

2

1 1 0 5 0 5 2 3 9 2 0 1 0 1 196201101993031004

2442740643200032 01/07/1986 Bahasa Arab

MIM. 15

Kab. Bojonegoro

IAIN Sunan Ampel Surabaya

1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 0 2 196501022005012001

1434743646300012 15/07/1986 Guru Kelas

MI Islamiyah

Kab. Bojonegoro

IAIN Sunan Ampel Surabaya

MUH. SYAMSUL RIJAL

SUMANDAR

3 Nunuk Istiyati

LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.I/ 543 /2011

1

Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 ISTI MASTUROCH 1 1 0 5 0 4 0 2 8 2 0 1 5 2 150352510 3846746648300052 07/01/1990 Guru Kelas MI Mujahidin Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 18 Enik Rusdiani 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 2 0 19740510 200501 2002 1842752653300082 18/07/1992 Guru Kelas MI. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Pakih 1 1 0 5 0 5 2 3 7 2 0 1 0 6 19680710 200710 1 002 7042746650200003 01/07/1989 Fiqh MTs Negeri Kepohbaru Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 BUDI SANTOSO 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 6 1972 05182005 011001 0850750652200012 07/01/1991 Guru Kelas MI AL ISLAMIAH Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 ABDUL GANI 1 1 0 5 2 2 2 3 8 2 0 0 2 8 197210222005011004 4354750653200013 04/01/1993 SKI MTs Al Hasyimi Kab. Miftahul Ulum Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 MAHMUDATUN NI'AMAH 1 1 0 5 0 5 0 2 1 2 0 1 1 3 197112052005012002 3537749652300013 15/07/1991 Guru Kelas RA ISLAMIYAH KUNIRAN Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 FAIZAH 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 8 1 196708292006042001 3161745647300033 08-07-1993 Guru Kelas MI MA'ARIF AL HASANI Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 ABD. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 Akhmad Yahya 1 1 0 5 0 1 2 3 5 2 0 2 8 6 197207122003121000 5044750653200003 05/07/1995 Akidah Akhlak MTsN Gresik Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 TUNIYEM 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 0 4 19660619 2006 042002 3951744647300042 18/7/1986 MI NURUL HAROMAIN Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya MTs Negeri Kepohbaru Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya MI MIFTAHUL ULUM KRANJINGAN 3 Zumrotus Sholichah 1 1 0 5 0 4 0 2 8 2 0 1 5 1 19690829 200604 2 001 9161747650300043 01/07/1989 Guru Kelas MI Darul Ulum Kab.I. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 ISTINWAROH 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 0 8 196906012005012002 0933747649300032 17-07-1989 Guru Kelas MI DARUL HUDA Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 ISTIQOMAH 1 1 0 5 2 4 2 3 5 2 0 1 0 9 1970101120031220003. Nawa Kartika Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 SHAHIR 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 7 7 19620112200701009 2444740644200002 15-09-1988 Guru Kelas MI Nurul Falah Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 Sukaryo 1 1 0 5 2 4 2 3 5 2 0 1 1 7 19710103 200003 1 001 6435749651200012 30/06/1991 Akidah Akhlak MTs Negeri Sukowono Kab.I 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 0 9 19700906 2005 01 1 003 4238748650200013 01/07/1990 Guru Kelas Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Eni Rofi'ah 1 1 0 5 0 5 2 3 7 2 0 1 0 7 197002212002012001 5553748650300032 01/07/1989 Fiqh MI "Nabaul Ilmi" Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Lilik Musfiroh 1 1 0 5 0 4 0 2 8 2 0 1 5 6 197203232005012002 9655750651300012 12/07/1991 Guru Kelas MI Al-Asy'ariyah Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 Ahmad Zainul Arifin 1 1 0 5 0 5 2 3 5 2 0 1 1 0 196909302005011001 MI Islamiyah 2262746647200003 01-07-1991 Akidah Akhlak MI Muhammadiyah 18 12 KASTIAMI 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 1 1 19710415 20050 1 2002 3747749651300032 01/07/1991 Guru Kelas MI Nurul Ulum Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 SRI INDAYAH 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 1 4 197303022005012000 8634751652300040 15/07/1991 Guru Kelas MI Muh. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 Lailatul Badriyah 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 9 0 197304182006042012 3750751652300012 17/07/1997 Guru Kelas MI IRSYADUL UMMAH Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 SUSILOWATI 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 8 197012282005012003 4555748650300013 17/07/1991 Guru Kelas Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 SITI SA'ADAH 1 1 0 5 2 2 2 3 5 2 0 0 2 7 197206242005012005 1956750652300062 01/01/1993 Akidah Akhlak MI Al Imam Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Ali Ahmadi 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 2 196012022006041005 9534738640200003 18-07-1981 Guru Kelas MIN DOKO Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 H. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Muhlas 1 1 0 5 0 1 2 3 6 2 0 2 7 5 150375456 6845744646200032 18/07/1987 Qur'an Hadits MTs. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 UMI SHOLIHATUN NISA'I 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 8 9 197311182005012003 1450751653300033 15/07/1996 Guru Kelas MI TARBIYATUL AULAD Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 KURNINGYAT 1 1 0 5 0 1 0 2 1 2 0 2 8 2 197008171999032000 1149748651300093 15/07/1994 Guru Kelas RAM NU 252 Al-Huda II Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 LAILATUR ROHMAH 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 8 7 197201142005012000 2446750652300062 10-07-1995 Guru Kelas MI MANBAUL ULUM Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Heri Suryanto 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 1 19700610 200501 1 004 6942748651200012 01/05/1990 Guru Kelas MI Nurul Hidayah Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Imam Muhlison 1 1 0 5 1 3 2 3 6 2 0 1 6 3 196308162007011023 9148741642200033 04/01/1987 Qur'an Hadits MTsN Grogol Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Aminah 1 1 0 5 0 4 0 2 8 2 0 1 5 3 196103121990032002 9644739641300022 01/03/1990 Guru Kelas MI Nurul Hidayah Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 4 YUSUP 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 0 3 150 352 566 8454745648200003 30/06/1988 Guru Kelas MI ISLAMIYAH Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 MUNAWAROH 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 7 9 150314320 6 Muh.S. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 NOEROEL HUDHAJANAH 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 1 5 197101032003122001 3435749650300042 01/12/1991 Guru Kelas MI Darul Ulum Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 SUUD ALKAF 1 1 0 5 2 4 2 3 5 2 0 1 0 3 196012011992032001 9533738639300053 02/01/1981 Akidah Akhlak MI Diponegoro Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 SUSYATI 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 5 197102182006042000 3550749651300032 07/01/1991 Guru Kelas MI Sunan Ampel Kab.I/ 543 /2011 MI Hidayatul Mustofa 2 .I/DT. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Tutik Prihatin 1 1 0 5 0 5 0 2 1 2 0 1 0 5 196803131993032001 8645746649300042 18-07-1988 Guru Kelas RA. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Eny Masluhah 1 1 0 5 0 4 0 2 1 2 0 1 4 9 196512122005012001 0544743646300093 16/07/1986 Guru Kelas RA NURUL HUDA Kab. Salafiyah Syafi'iyah Kab. Muhammadiyah Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 EDY PURWANTO 1 1 0 5 2 4 2 3 5 2 0 1 1 9 197203242005011001 0656750651200012 19/07/1991 Akidah Akhlak MI. KANJENG SEPUH Kab.Pd.2 Drajat Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Moh. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya LIANA DWI NUR ANDRIYANI 3 JANUARI 1991 Guru Kelas Guru Kelas MI AL. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 Gunasih 1 1 0 5 0 5 2 3 7 2 0 1 1 6 19700301 199903 2 001 0633748649300012 01/07/1992 Fiqh 1 YASIN 1 1 0 5 2 2 2 3 5 2 0 0 2 4 196706102005011005 1942745656200002 15/07/1988 Akidah Akhlak MTs Lombok Kulon Kab.KAMIT. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 ATIM 1 1 0 5 0 4 2 3 5 2 0 1 5 0 196503241990031003 2656743647200002 01/05/1987 Akidah Akhlak MISS Bandung 1 Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Khoiro 1 1 0 5 0 4 0 2 1 2 0 1 5 8 197205052005012004. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 1 1 0 5 2 2 2 3 5 2 0 0 3 1 1967121151993031004 9547745648200023 01/03/1993 Akidah Akhlak MI Nurul Hasan Kejawan Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Fakrur Roji 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 0 5 19670313 200501 1003 8645745648200042 01/07/1987 Guru Kelas MI. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Ridlwan 1 1 0 5 0 1 2 3 8 2 0 2 8 4 197503042006041017 7636753655200002 20/07/1994 SKI MTs. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 FARID ABDULLAH 1 1 0 5 0 1 2 3 8 2 0 2 7 6 196803092005011002 3641746647200012 01/07/1988 SKI MTs YKUI Sekargadung Kab.ASLAMIYAH 4 Siti Khusnul Khotimah 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 0 6 196707272000032001 9059745648300063 19/7/1988 5 KHOLIK 1 1 0 5 2 4 2 3 7 2 0 1 0 7 196807042005011000 7036746648200010 01/12/1988 Fiqh MTs Bustanul Ulum Kab. Al I'anah Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Mohammad Zainuri 1 1 0 5 0 1 2 3 9 2 0 2 8 3 197008152005011004 1147748650200013 17/07/1994 Bahasa Arab MTsN Gresik Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya MI WAHID HASYIM Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 3343740641200053 22/12/1989 Guru Kelas 11 WIWIN EKO SRIWINARTI 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 3 19711104 2005 012003 5436749651300013 17/7/1990 Guru Kelas 12 SUGIARNO 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 4 197004192005011004 8751748650200002 18/07/1990 Guru Kelas MIMA 29 MIFTAHUL ULUM Kab.SYAMSUL HADI 1 1 0 5 0 1 2 3 6 2 0 2 7 8 1550320112 8955733636200002 17/7/1989 Qur'an Hadits MA MUHAMMADIYAH 02 Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya NANANG JOKO PRAMONO 4 MOH. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 SHOLIHATI 1 1 0 5 0 4 0 2 1 2 0 1 5 5 197002012005012001 9434748650300122 17/07/1990 Guru Kelas RA Muslimat Kab. Syirkah Salafiyah Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 9 1 197607202007102004 1052754665300003 25-08-1997 Guru Kelas MI NEGERI Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya MI. Negeri Tutul Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 18 Mufarokhah 1 1 0 5 0 1 2 3 5 2 0 2 9 2 197609222005012003 1254754656300033 01/11/1997 Akidah Akhlak MI Darul Ulum Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 SITI KHOLISHOH 1 1 0 5 0 5 2 3 5 2 0 1 0 8 197111152006042001 1447749651300040 15/06/1990 Akidah Akhlak MIN Pandan Kab. KANJENG SEPUH Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 MARIYA ULFA 1 1 0 5 0 1 0 2 1 2 0 2 8 8 197805202005012010 1852756658300042 10 Juli 1996 Guru Kelas RA Nurul Hidayah Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 ABDUL AZIS 1 1 0 5 2 2 0 2 8 2 0 0 2 9 197103272005011002 2659749651200022 06/01/1993 Guru Kelas MI Baitul Ulama Tlogosari Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Saman 1 1 0 5 2 4 2 3 7 2 0 1 1 2 196812152005011 001 3547746649200033 01/07/1990 Fiqh MTs.Muafaq Wirahadi 1 1 0 5 0 1 2 3 5 2 0 2 8 0 196909241997031000 6259750651300003 Guru Kelas Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Ma'Abadnaa 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 4 19660717 200604 2 001 7049744647300073 15/07/1987 Guru Kelas Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 LATIFAH ACHMAD 1 1 0 5 2 2 0 2 1 2 0 0 2 6 196911302005012001 0462747649300053 15/07/1989 Guru Kelas RA Perwanida II Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Siswo Sugiyo 1 1 0 5 0 5 0 2 8 2 0 1 0 4 150352568 8546747649200003 17/7/1988 Guru Kelas MI Sururiyah Kab. Bondowoso IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 ZARKASYI 1 1 0 5 2 2 2 3 8 2 0 0 2 5 196901301998031001 5462747649200012 02-08-1988 SKI MTs Bahrul Ulum Kab. SUBARI 1 1 0 5 2 2 0 2 8 2 0 0 3 0 196303081993031003 2640741645200002 01/03/1993 Guru Kelas MIN Kerang Kab. Jombang IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Umi Mas'udah 1 1 0 5 0 4 0 2 8 2 0 1 5 7 197202192005012001 3551750652300022 05/09/1991 Guru Kelas MI Midanuta'lim II Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 AHMAD JAZULI 1 1 0 5 0 1 0 2 8 2 0 2 8 5 19720402 199503 1002 8734750651200012 01/03/1995 Guru Kelas MIN KEDAMEAN Kab. Bojonegoro IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 Muassomah 1 1 0 5 0 5 0 2 1 2 0 1 1 2 19690202 200604 2 002 5534747649300032 14/07/1991 Guru Kelas RA Tarbiyatus Sibyan Kab. Jember IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 SAMIN 1 1 0 5 2 4 0 2 8 2 0 1 1 0 196210112000121001 MI AL RASYAD Kab. Gresik IAIN Sunan Ampel Surabaya 5256747651200003 17/07/1992 Akidah Akhlak MTsN Gresik Kab. Arif Efendy 1 1 0 5 0 4 2 3 5 2 0 1 5 4 196603222005011001 4654744646200032 16/05/1990 Akidah Akhlak MI Mambaul Ulum Kab. 1343748649300023 17/07/1989 Akidah Akhlak MIAS 02 Wonorejo Kab. 5837750651300022 27/09/1991 Guru Kelas RA.

1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 1 197606072005012002 9937751653200042 17/07/1988 Guru Kelas 8755748650300062 19-07-1990 Guru Kelas 5939754655300012 16/07/1991 Guru Kelas 11 Muhammad Hasim 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 2 19710202 200501 1 013 6535749651200012 12/07/1992 Guru Kelas MI Infarul Ghoy Kab. S. Nurul Islam Pasirian Kab. Sabilul Huda Kab.I/DT. S.PdI 1 1 0 5 0 7 0 2 1 2 0 2 8 7 19700423200512001 RA. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Siti Maslikah 1 1 0 5 0 8 0 2 1 2 0 0 5 2 196907042005012002 8036747649300093 01/01/1992 Guru Kelas RA NU Bunga Bangsa.Pd. Kediri Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Muchamad Chumaidi 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 8 19670801 200501 1 004 0440745649200012 17/07/1992 Guru Kelas MI Mambaul Hikmah 8 Siti Alfiyah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 9 197307132007012029 9 Komariyah 1 1 0 5 1 3 2 3 5 2 0 1 7 0 150 280 746 10 Ahmad Syahrul Munir 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 1 197409132005011004 7045751653300053 01/07/1993 Guru Kelas MI Negeri Kanigoro 3150742643300083 09/06/1993 Akidah Akhlak MTsN Purwoasri 4245752655200013 01/07/1994 Guru Kelas MI Tarbiyatul Khoiriyah Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya MI Miftahul Ulum Banjarejo Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 Siti Amirul Khasanah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 9 197204192005012003 5751750652300062 01/07/1999 Guru Kelas MI Plus Bunga Bangsa Kab.Pd. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Agus Witjahyono 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 0 196906132006041003 7945747649200052 01/01/1997 Guru Kelas MIN Rejosari Kab. NURUL HUDA GUMININGREJO Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Erna Choiriyah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 3 196811031992032001 3643746647300032 01/03/1992 Guru Kelas MI Al Amin Dempelan Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Zaenal Arifin 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 4 197307071998031005 0039751653200043 01/04/1994 Guru Kelas MIN Bancong Kab.Pd 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 6 1974120920050011002 5541752654200003 16/07/1990 Guru Kelas MI TARBIYATUL ATHFAL Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Sulikah 1 1 0 5 1 0 0 2 1 2 0 0 4 3 19650505 198803 2 034 6837743647300032 14/07/1986 Guru Kelas RA Nurul Falah Krowe Kab. 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 4 197303272003122001 3659751653300052 07/05/1993 Guru Kelas MI Islamiyah Sugio Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Imam Mustofa 1 1 0 5 1 3 2 3 5 2 0 1 7 3 150300851 154744647200013 Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Yaqutatun Hamroh 1 1 0 5 1 3 2 3 6 2 0 1 6 7 19640306 199203 2 002 5638742643300062 03/01/1992 Qur'an Hadits MAN Puwoasri Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Iwan Sunardi. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 Nur Alimah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 5 197604182005012004 8750754655300052 17/07/1998 Guru Kelas MI Al Muwazanah Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Khamdoya 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 5 196705071996031003 7839745648200012 01/10/1996 Guru Kelas MIN DOKO Kab.I 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 6 19730703 200501 2 014 6035751653360023 17/7/1994 1 Slamet Mulyono Guru Kelas 1 1 0 5 2 1 0 2 8 2 0 1 1 2 19550626 198303 1 004 4958733636200002 01/09/1984 Guru Kelas IAIN Sunan Ampel Surabaya MI Miftahul Ulum Kutorenon Kab.Pd.Pd 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 9 19700605 200501 1 024 7937748652200002 08/01/1991 Guru Kelas MI. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Bitatun Nasiyati 1 1 0 5 1 0 0 2 1 2 0 0 4 1 19610613 200701 2 001 0945739641300012 10/07/1983 Guru Kelas Kab. Lumajang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Sudiyono 1 1 0 5 0 8 2 3 6 2 0 0 4 9 195607271985031002 1039734636200005 01/03/1983 Qur'an Hadits MTsN Sewulan Kab.Pd. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 25 Afisah Rosyidah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 6 197805082007012022 5137756657300063 21-07-1998 Guru Kelas MI Negeri Kanigoro Kab. S. Lamongan 14 Bunayya 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 5 19721016 200501 1 001 2348750651200003 17/07/1994 Guru Kelas 15 Siti Umi Hanik. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Heni Rahmawati 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 5 198006272005012005 8959758659300052 01/02/1999 Guru Kelas MI Muhammadiyah Krajan Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Masnan 1 1 0 5 1 0 2 3 5 2 0 0 4 0 19550713 198303 1 002 5045733636200003 01/03/1983 Akidah Akhlak MI Miftahul Huda Kab. S. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Sumbulatin 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 6 197208171996052001 5149750652300113 01/05/1996 Guru Kelas MI An Najiah Kab.PdI 1 1 0 5 0 7 0 2 1 2 0 2 8 2 1968 1012200501 2 003 3344746648300083 01/01/1985 Guru Kelas RA. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Uswatun Hasanah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 4 19751113 200501 2 002 3445753654300013 01/01/1995 Guru Kelas MI Tarbiyatul Athfal Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Samsu Arif 1 1 0 5 0 8 2 3 8 2 0 0 6 7 197304162007101003 2936751653200003 01/04/1999 SKI MTsN Kedungjati Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Khoirun Nisa' 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 9 197808302005012000 5162756658300050 18/07/1997 Guru Kelas MI Al-Huda Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Junaidatul Jannah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 2 197306102007102001 3942751653300102 01/07/1998 Guru Kelas MIN Doho. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Aulatun Ni'mah 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 4 19680225 199703 2 002 1557746647300012 12/07/1987 Guru Kelas MI Darul Ulum Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Sriyanti 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 3 197512141999032002 2546753655300013 09/02/1998 Guru Kelas MI Negeri Kanigoro Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Siti Zulaikah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 5 195907011993032001 8439737640300012 12/09/1994 Guru Kelas MI Al Islam Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Nurul Mudhiah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 0 197709222005012005 1254755657300063 27-10-1997 Guru Kelas MI Asy Syafiiyah Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Fauzihati 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 0 195912191983032001 9551737638300010 01/03/1983 Guru Kelas MI PSM Bakur Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Yani Hidayati 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 3 198104282005012000 6760759660300082 01/07/1998 Guru Kelas MI Nuruddinil Islam Kab. Lumajang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang MIN Lempeni Kab. Assa'diyah Kemlagigede Kab. Kediri Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Syamsiatul Munawaroh 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 8 197607232005012004 2055754655300053 01/07/1996 Guru Kelas MI Nurul Huda Sawahan Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 5 197306052002121002 MI Darussalam Kab.I. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Gunadi 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 6 196511032005011001 6643743647200022 01/07/1997 Guru Kelas MI Negeri Kanigoro Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Usfatul Chasanah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 1 197808212005012004 1153756659300023 01/01/1998 Guru Kelas MI Arrohman Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Sri Tutik 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 8 19720919 2005 01 2 003 0251750652300023 20/07/1990 Guru Kelas MI Mathlabul Huda Kab. AL-ISLAM Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Mustakim 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 7 0 197403122005011006 0644752654200062 01/07/1999 Guru Kelas MI Sabilil Islam Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Siti Nurkayati 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 6 197511251999032001 1563753655300213 01/03/1999 Guru Kelas MI Hikmah. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Samrudin 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 4 4 19690504 200501 1 004 7836747648200002 21/07/1987 Guru Kelas MI Nurul Iman Kab. S. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Fitrotin Nazah 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 8 197910222005012003 8354757658300033 16/07/1997 Guru Kelas MI Kunuzun Naja Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Kab.PdI 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 3 197103062005012003 8638749651300012 31/12/1992 Guru Kelas MI. S. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Siti Qomariyah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 9 197607172007012032 0049754656300023 15/07/1996 Guru Kelas MIN Rejosari Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Nur Habib Mustofa 1 1 0 5 0 8 2 3 5 2 0 0 6 8 198008162007101002 9142758660200003 01/04/1999 Akidah Akhlak MTsN Tulung Kab. Lumajang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 1 0 5 2 1 0 2 8 2 0 1 1 3 196802061996032003 0538746649200022 01/07/1997 Guru Kelas 3 Hadi Husen Nurrohman 1 1 0 5 2 1 0 2 8 2 0 1 1 4 1979081520071010005 2147757658200013 10/08/1997 Guru Kelas MI Nurul Islam Pronojiwo Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 ANING. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Siti Malichah LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Djarni 1 1 0 5 1 0 2 3 5 2 0 0 4 2 19590512 198703 1 004 6844737639200022 01/04/1984 Akidah Akhlak MIN Turi Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 28 Erliyana 1 1 0 5 1 3 2 3 9 2 0 1 8 9 19741031 200501 2 003 7363752654300033 07/01/1999 Bahasa Arab MAN Puwoasri Kab. Lumajang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Nunuk Sri Purwati 1 1 0 5 2 1 0 2 8 2 0 1 1 5 150 294 193 9547753654210082 01/07/2000 Guru Kelas MI. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya MI Muhammadiyah 03 Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Safaat 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 2 197209152009011005 6247750654200003 11/06/1994 Guru Kelas Kab.Pd 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 8 3 19760222 200501 1 002 5554754655200002 26/06/1987 Guru Kelas MI.I/ 543 /2011 RA PSM I 3 . Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang MIN DOKO 17/07/1994 Akidah Akhlak MTsN Puncu 6143749650300013 01/03/1999 Guru Kelas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Zumrotun Nisak. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 AHMAD HADI. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Husnul Ma'arif.Pd 10 UMI SHOLIHAH. IDZHARUL ULUM BAKALAN Kab. S. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 27 Srihidayati 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 8 1971110819932001 MI Ma'danul Ulum Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 LULUK FAUZIYAH. Dolopo Kab. S. Islamiyah Nguwok Kab. Dolopo Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Fuad Darojat 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 7 7 150335697 0150755657300073 01/07/1997 Guru Kelas MI Al Islam Kab. S. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 26 Mariyanto 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 7 19750607 2005011005 0939753655200012 29-06-1998 Guru Kelas MI YPSM AL MANAAR Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Maria Ulfah. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya KISBULLAH HUDDA. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Aminudin Azis 1 1 0 5 0 8 2 3 5 2 0 0 6 1 196804181992031002 1136746648200004 01/03/1998 Akidah Akhlak MTsN Kedungjati Kab. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya MI. S. Wungu Kab. Sobrah. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Endy Widayati 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 6 19611020 199103 2 001 1352739612300023 01/03/1991 Guru Kelas MI PSM Kebonagung Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Siti Jariyah 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 1 196701022005012002 6533745649300022 01/08/1988 Guru Kelas MI Al Hikmah Bangunsari Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 4 Jaini Mustopa 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 6 5 19690121 200501 1 003 5453747650200032 01/01/1990 Guru Kelas MI Sunan Giri Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 Mohamad Rofiqul Huda 1 1 0 5 1 3 0 2 8 2 0 1 8 4 197408302005011003 5162752653200013 15/07/1998 Guru Kelas MI Miftahul Ulum Kab. Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 Misbakhul Arif 1 1 0 5 1 3 2 3 6 2 0 1 8 2 19790704 200912 1 003 3036757658200013 07/10/1998 Qur'an Hadits MAN Puwoasri Kab.S. Lamongan IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 SUMANI.I 1 1 0 5 0 7 0 2 8 2 0 2 9 0 19711010 200901 2 000 1342749653300003 01/07/1991 Guru Kelas MI Ma'arif NU Madulegi Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Masrukin a 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 5 7 197110212005011001 7353743645200003 01/07/1996 Guru Kelas MI Roudlatul Huda Kab. Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Erna Kusumawardhani 1 1 0 5 0 8 0 2 8 2 0 0 6 4 197112161999032007 9548749651300063 03/01/1999 Guru Kelas MI Fathul Ulum Sidoreja Kab.

Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 MUHAMMAD MUKHLIS 1 1 0 5 1 4 2 3 8 2 0 0 6 2 196805171998031003 9849746648200052 01/01/1993 SKI MTsN JUWET Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 6 Siti Qomariyah 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 4 5 19710812 200701 2 039 8144749651300023 01/07/1990 Guru Kelas MIN Kepuhrejo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 30 Siti Mutabiah 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 6 9 19720624 2005 01 2006 4956750652300012 05/08/1998 Guru Kelas MI Banjarejo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 33 Gaguk Setya Budi 1 1 0 5 1 0 2 3 7 2 0 0 7 2 19720618 199903 1 001 0950750652110052 01/03/1999 Fiqh MTsN Bendo Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Ahmad 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 8 9 196502232005011001 0557743644200012 13/07/1985 Guru Kelas MI Sunan Bonang Kab. AMIN 1 1 0 5 1 4 2 3 5 2 0 0 5 9 195508081993031001 3140733634200003 01-07-1982 Akidah Akhlak MIN CENGKOK Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 40 Tukimin 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 7 9 19771001 200701 1 012 1333755659200003 01/04/1999 Guru Kelas MIN Semen Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Sringati 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 4 6 19580502 199103 2 002 5834736638300012 01/03/1991 Qur'an Hadits MTsN Takeran Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 34 Suwignyo 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 7 3 19740301 199903 1 003 0633752654200022 01/03/1999 Guru Kelas MI Ilyasa Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 MUNTI KUNMIATI 1 1 0 5 1 4 2 3 6 2 0 0 6 3 196512111965032002 2543743644300013 01/03/1993 Qur'an Hadits MAN Nglawak Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 28 Sri Wahyuni 1 1 0 5 1 0 2 3 7 2 0 0 6 7 19660210 200604 2 002 1542744646300022 01/08/1998 Fiqh MIN Madigondo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 36 Eni Muslikhah Muawanah 1 1 0 5 1 0 0 2 1 2 0 0 7 5 19760817 199903 2 002 2149754655300033 01/03/1999 Guru Kelas RA Ash-Sholihin Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Nurul Hidayati 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 5 5 19770419 200701 2 015 0751755656300012 01/04/1997 Guru Kelas Kab. 1 1 0 5 1 8 2 3 9 2 0 1 8 5 150392812 6544749652300013 1/7/1997 Bahasa Arab MTS NEGERI TUREN Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 26 Sukur Budianto 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 6 5 19690311 199803 1 002 5643747649200012 01/07/1998 Guru Kelas MI Nurul Iman Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Nurul Badriyah 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 5 2 19690412200501 2 002 5744747649600032 12/07/1996 Qur'an Hadits MI Bayemtaman Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Siti Aminah 1 1 0 5 1 0 2 3 5 2 0 0 5 3 19680501 199703 2 002 0833746649300022 01/03/1997 Akidah Akhlak MIN Madigondo Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 RUWAIDAH 1 1 0 5 1 8 2 3 9 2 0 1 8 4 150392111 9759748651300002 1/7/1997 Bahasa Arab MTS NEGERI TUREN Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Mahmud Amin 1 1 0 5 1 0 2 3 7 2 0 0 6 1 19690710 199802 1 002 7042747649200073 01/02/1998 Fiqh MTsN Goranggareng Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Khususiyah 1 1 0 5 0 3 2 3 6 2 0 0 8 8 196108021993102001 6134739642300003 08/02/1983 Qur'an Hadits MI Miftahul Ulum Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 37 Wandari 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 7 6 19760702 199903 2 003 0034754656300013 01/03/1999 Guru Kelas MIN Baluk Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 MOH. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 NURUL HIDAJAH 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 0 197205032007102002 4835750652300102 01 JULI 1992 Guru Kelas MIN TANJUNGANOM Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Sudiyono. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 AHMAD ROMDLON 1 1 0 5 1 8 2 3 5 2 0 1 9 0 196602042000031001 6536744647300022 03/01/2000 Akidah Akhlak MIS ISLAMIYAH PAKIS Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Siti Murtingatin 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 5 0 19711014 200312 2 002 8346749652300003 17/07/1995 Guru Kelas MIN Takeran Kab.PD. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Siti Fitriyah 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 4 9 19721106 200701 2 017 9438750653300003 01/07/1995 Guru Kelas MIN Kepuhrejo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 38 Wida Kurniyawati 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 7 7 19770225 199903 2 003 1557755656300082 01/03/1999 Guru Kelas MIN Sidorejo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 27 Nuryani 1 1 0 5 1 0 2 3 9 2 0 0 6 6 19730417 200604 2 018 5749751852300042 01/07/1998 Bahasa Arab MAN Takeran Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Bashori 1 1 0 5 1 0 2 3 9 2 0 0 4 8 19600828 199303 1 003 3160738639200013 01/03/1993 Bahasa Arab MIN Baluk Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 Suciati 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 6 2 19680926 200701 2 018 1258746649300013 01/04/1998 Guru Kelas MIN Krowe Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Farid Ansori 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 5 8 19750216 200710 1 002 4548753654200002 15/07/1997 Qur'an Hadits MAN Panekan Kab. 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 9 0 196508122005011005 3144743648200003 14/01/1987 Guru Kelas MI Brawijaya I Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 IRJI'I S. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 Ibnu Malik 1 1 0 5 0 3 2 3 7 2 0 0 9 9 196906202005011004 1952747649200022 13/07/1989 Fiqh Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 32 Miftahuddin Syafi’i 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 7 1 19781213 200501 1 005 5545756658200013 01/09/1998 Qur'an Hadits MI Al Muna Kab.I/ 543 /2011 MI Hidayatul Mubtadiin MI Roudlotul Huda UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 . Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 1 196911292005011003 7461747649200003 01-07-1992 Guru Kelas MIN Nanggungan Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Ihwan 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 9 1 196610092006041007 6341744648200003 16/07/1987 Guru Kelas MI Manbaul Ulum Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 Muawanah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 5 197312142005012001 3546751653300013 16/07/1993 Guru Kelas MIN KEDUNGOMBO Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 AHMAD FAJAR BAHTIAR 1 1 0 5 1 8 0 2 8 2 0 1 8 1 1966081920050111001 4151744646200013 03/11/1989 Guru Kelas MI KH. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 42 Asri Purnawan 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 8 1 19721905 200501 1 002 4851750653200002 01/07/1999 Guru Kelas MIN Tawanganom Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Sudar 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 9 3 196602182006041002 7550744648200002 01/07/1988 Guru Kelas MI Miftahul Ulum Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 35 Siti Sarofah 1 1 0 5 1 0 2 3 8 2 0 0 7 4 19751005 199903 2 002 3337753654300013 01/03/1999 SKI MTsN Karangmojo 2 Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Masfufah . Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 25 Aini Nur Aliyah 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 6 4 19780625 200701 2 020 1957756658300072 01/04/1998 Guru Kelas MIN Tawanganom Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Sumaifah 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 9 5 196808122006042001 9144746649300023 01-07-1988 Guru Kelas MI Irsyadul Ummah Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 SLAMET 1 1 0 5 1 4 2 3 6 2 0 0 6 4 196603182006041001 2650744647200012 01-07-1993 Qur'an Hadits MI MIFTAHUL MUNA Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Husnul Khotimah 1 1 0 5 0 3 2 3 5 2 0 0 9 6 197201052005012003 1437750649300002 17/07/1988 Akidah Akhlak MI Darul Ulum Kab. Nganjuk Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 1 1 0 5 1 8 2 3 5 2 0 1 8 7 197203131999032003 Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 Mursid Usman 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 6 0 19720820 200501 1 001 2152750652200013 01/01/1998 Guru Kelas MI Nurul Dholam Kab. 1 1 0 5 0 3 0 2 1 2 0 0 9 4 196805162005012002 9848746644300012 01/07/1988 Guru Kelas RA Roudlotun Nasyi'in Kab. BAHRUL ULUM Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Ibnu Yazid 1 1 0 5 1 0 2 3 7 2 0 0 5 1 19720707 200501 1 003 3039750651200013 29/10/1995 Fiqh MAN Panekan Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Binti Nur Alim 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 5 9 19701003 200701 2 023 5335748651300013 01/01/1998 Guru Kelas MIN Kedungguwo Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Siti Patonah 1 1 0 5 1 0 2 3 5 2 0 0 5 6 19661115 200501 2 001 0447744646300013 28/06/1997 Akidah Akhlak MI Gunungan Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 IFA INDRIANA 1 1 0 5 1 8 0 2 8 2 0 1 8 9 197602231999032000 6555754655300042 01/03/1999 Guru Kelas MI AL-ISHLAH Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 18 BINTI KHOLIFAH 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 6 150405584 3836747648300032 31-12-1993 Guru Kelas MIN CANGKRINGAN Kab.I. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 41 1 1 0 5 1 0 2 3 8 2 0 0 8 0 19770625 200501 2 002 2957755657300012 15/06/1999 SKI MIN Baluk Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 39 Bibit 1 1 0 5 1 0 2 3 7 2 0 0 7 8 19681231 200701 1 559 9563746648200423 01/04/1999 Fiqh MIN Semen Kab.I/DT. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 Sutrisno 1 1 0 5 1 0 2 3 8 2 0 0 6 3 19770307 200701 1 008 5639755657200002 01/04/1998 SKI MTsN Takeran Kab. Malang 36537546553000352 03/01/2000 Guru Kelas MIS AL FATAH Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 SUHARIANIK 1 1 0 5 1 8 2 3 9 2 0 1 8 2 1960200619870320005 8952738639300050 17/07/1993 Bahasa Arab MTS. HASYIM ASYI'ARI Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Siti Juwariyah 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 5 7 19691205 200501 2 003 2537747649300043 01/07/1997 Qur'an Hadits MI Al-Abror Kab. Malang 13 S. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Harwiyati 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 4 7 19541220198005 2 002 5552732634300003 01/04/1992 Guru Kelas MI Bayemtaman Kab. QOMARIYAH 1 1 0 5 1 8 2 3 5 2 0 1 9 3 196605172000320001 98497446463OOO32 01/03/2000 Akidah Akhlak MIS AL FATTAH Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Asrifah 1 1 0 5 0 3 2 3 5 2 0 0 9 2 196807262007012020 8058746648300013 07/12/1987 Akidah Akhlak MTsN Dawar Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Miftahul Huda 1 1 0 5 1 0 2 3 6 2 0 0 5 4 19681212 200501 1 004 9544746648200013 01/04/1997 Qur'an Hadits MI PSM Banaran Kab. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 29 Harwati 1 1 0 5 1 0 2 3 5 2 0 0 6 8 19680330 20050 1 2002 8662746649300002 05/08/1998 Akidah Akhlak Mi Miftahul Ulum I Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya TRI CAHYONO AGUS SUJARWO LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 43 Wasilatul Khoiriyah 1 1 0 5 1 0 0 2 8 2 0 0 8 2 19740319 200501 2 003 4651752654300002 20/08/1999 Guru Kelas MI Madigondo Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 SUCI HARINI 1 1 0 5 1 8 0 2 8 2 0 1 8 3 19720303 200501 2 003 8635750652300013 19/07/1996 Guru Kelas MI DARUSSALAMAH Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 Khomsinah 1 1 0 5 0 3 2 3 5 2 0 0 9 8 196801252005012001 8457745649300012 01/07/1989 Akidah Akhlak MI Taufiqul Hidayah Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 LILIK MASLICHAH. Magetan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 31 Rohmat 1 1 0 5 1 0 2 3 9 2 0 0 7 0 19760318 200501 1 002 8650754656200002 05/08/1998 Bahasa Arab MI Fathul Ulum Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 NASRULLOH 1 1 0 5 1 8 2 3 6 2 0 1 8 6 19680618 199803 1 004 5950746647200002 01/04/1998 Qur'an Hadits MTS N DONOMULYO Kab. Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Siti Aniyah 1 1 0 5 0 3 0 2 8 2 0 0 9 7 196910102005012003 7342747649300043 26/07/1988 Guru Kelas Kab. Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yayuk Pujiastutik Ning Setyowati HIDAYATUL MUTHOYIBAH MIN Krowe 3645750653300002 01/03/1999 Akidah Akhlak MTS MIFTAHUL HUDA 8 NAILUS SA'ADAH 1 1 0 5 1 8 0 2 8 2 0 1 8 8 19751119199903 2001 745175365430003 01/03/1999 Guru Kelas MIS NURUL HUDA Kab.I 1 1 0 5 1 8 2 3 6 2 0 1 9 1 196811042000031001 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 YENI NUCHOMSAH 1 1 0 5 1 8 0 2 8 2 0 1 9 2 197603212000032001 0436746649200013 03/01/2000 Qur'an Hadits MI TARBIYATUL ATHFALIYAH Kab.

Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 37 Siti Mahmudah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 8 3 19710704 199703 2 001 0739749651300022 01-03-1997 Qur'an Hadits MIN Termas Baron Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 24 IFAN MUZAKI 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 7 3 197205232005011001 1855750652200022 05/07/1995 Guru Kelas MI MIFTAHUL HUDA Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 8 196404042006042008 5736742644300092 01/07/1985 Guru Kelas MIN Ngronggi Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 48 ANIEK NURJANNAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 9 197304192007012016 3751751653300012 01/04/1998 Guru Kelas MIN Babadan Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 32 PANINGSIH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 3 19750922007102000 9755753655300002 01/01/1997 Guru Kelas MIN MLARIK Kab. Nganjuk Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang YAYUK WASIATUN UMI SOFIAH TAKMILATUL KHASANAH 8 SITI MUTMAINAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 9 19661208 2006042001 4540744647300023 01/08/1986 Guru Kelas MI AL Fatah Gerit Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 28 SITI MUNAFIAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 9 197605122005012004 1844754665300002 01/07/1996 Guru Kelas MI Islamiyah Gerih Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 33 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 4 197104111997032002 3743749650300032 03/01/1997 Guru Kelas MIN Ngronggi Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 35 Umi Mahmudah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 8 1 197006071997032003 0939748651300012 03/01/1997 Guru Kelas MIN KEDUNGOMBO Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 27 MUSTAFID 1 1 0 5 0 9 2 3 6 2 0 0 6 8 196811221996031000 8454746648200000 01/03/1996 Qur'an Hadits MTsN BABADAN Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 KARMAN 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 2 196808152005011000 3147746649200023 30/10/1989 Guru Kelas MI Al-Falah Beran Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang NINIK ROHMATIN KUSDARINI INDAH EKASARI NURUL HIDAYATI KUSWATUN MUZAYANAH SHOKIF MA'UD WAHYUDI YETY PURNAWIRAWANTI 1 1 0 5 0 9 2 3 9 2 0 0 8 2 197510302005011003 LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 BUDI HARTONO 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 8 197207162005011001 7048750663200013 01/07/1992 Guru Kelas MI PSM Jerukgulung Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya MI Miftahul Huda Pandantoyo Kertosono Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 40 LUQMAN AL HAKIM 1 1 0 5 0 9 2 3 8 2 0 0 8 1 197109142007011000 8246749651200013 08/08/1997 SKI MTsN PARON Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 23 ABDUL KHOLIQ 1 1 0 5 1 4 2 3 6 2 0 0 7 2 197110102009110114 5342749651200033 01-06-1995 Qur'an Hadits MIN Nanggungan Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 34 MURNI ISNANING 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 5 197110041997032002 4336749653300003 01/03/1997 Guru Kelas MIN Gelung Kab.I/DT. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 42 MUSIBATUR ROHMAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 3 197805062005012004 5838756656300002 01/01/1998 Guru Kelas MIN Bendo Kab. FUAD 1 1 0 5 0 9 2 3 5 2 0 0 5 6 195612121992031002 9544734637200013 01/03/1992 Akidah Akhlak MA Al Karomah Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 MUTHMAINNAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 1 196807102006042004 7042746649300023 01/06/1993 Guru Kelas MIN Bendo Kab.I/ 543 /2011 5 . Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 52 LILIK DARONI 1 1 0 5 0 9 0 2 1 2 0 0 9 3 197310232005012002 8355751653300013 20/07/1998 Guru Kelas RA. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 IMMAWAN ANSHORI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 7 196906231999031001 7955747649200012 01/07/1992 Guru Kelas MIN Bendo Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 29 Sayidati Mahmudah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 7 5 1976 0613 2005 0120 02 0945754658200012 MI Matlabul Ulum Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 54 MOHAMMAD YUNUS 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 5 197901042005011005 0436757659200012 01/01/1999 Guru Kelas MI AL FAJAR Kedunggalar Kab. Tunas Melati Pakah Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 SITI MARYAM 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 4 197107162007012021 0048749651300053 01/07/1994 Guru Kelas MIN Gelung Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 KUSNUL FATIMAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 2 196009041994022001 1236738643300000 01/02/1994 Guru Kelas MI As Salam Sidorejo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 50 SUTOPO 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 1 150420486 9534750652200013 01/07/1998 Guru Kelas MIN Begal Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 30 01 Januari 1996 Guru Kelas 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 7 6 197203282005012001 3660750651300032 10/01/1996 Guru Kelas 31 TATIK FARIKAH 1 1 0 5 1 4 2 3 6 2 0 0 7 7 197302242007102003 0560751652300012 01/07/1996 Qur'an Hadits MAN Nglawak 32 AJAR AKHIDAH 1 1 0 5 1 4 0 2 1 2 0 0 7 8 19750714 200501 2 001 9046753655300043 15/07/1996 Guru Kelas RA PERWANIDA REJOSO Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 25 SITI KHODIDJAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 6 197307122007012024 6044751652300023 01/07/1995 Guru Kelas MIN Babadan Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 22 Wanti Rahayu 1 1 0 5 1 4 0 2 1 2 0 0 7 1 197312032005012004 4535751654300003 15-04-1995 Guru Kelas RA Perwanida Jatisari Wilangan Nganjuk Kab.No Nama Nomor Peserta NIP 19 Masruroh Binti Iskandar 1 1 0 5 1 4 2 3 7 2 0 0 6 7 196903232007012034 NUPTK TMT Mata Pelajaran 1655747649300022 01/04/1994 Fiqh 20 Nur Isadah Khoiriyah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 8 1900302 2005 01 2001 0634748649300032 01/07/1994 Guru Kelas Guru Kelas Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI MTsN Tanjunganom Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 44 AGUNG DWI WAHYUDI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 5 197407052005011000 9037752654200013 01/03/1998 Guru Kelas MIN Tirak Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 25 FARIDATUL HASNA 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 7 4 19721201 200501 2 003 1533750652300023 17/07/1995 Guru Kelas MI Nurussalam Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 SITI JUWARIYAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 0 196902071997032001 4539747648300002 02/01/1993 Guru Kelas MI Hidayatul Mubtadiin Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 M. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 HASYIM 1 1 0 5 0 9 2 3 8 2 0 0 5 4 1956101019910310003 5342734637200013 01/03/1991 SKI MTsN BABADAN Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 45 LILIK ROBIATI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 6 197604061998032000 6738754655300040 01/03/1998 Guru Kelas MIN Sambirejo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 AGUS SALIM 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 3 196711172007011017 4449745648200033 12/06/1994 Guru Kelas MIN Bandem Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 51 ALI KUSNANTO 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 2 197712252007101001 4557755658200003 15/07/1998 Guru Kelas MIN Begal Kab. YASIN FATHONI 8362753654200003 18/08/1997 Bahasa Arab MAN Ngrambe Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 SURYATI 1 1 0 5 0 9 2 3 9 2 0 0 4 3 195604271983032003 3759734636300002 01/03/1983 Bahasa Arab MTsN NGAWI Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 47 SITI RODLIYAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 8 197309032007012013 2235751652300010 01/04/1998 Guru Kelas MIN Ngronggi Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 46 SITI LATIFAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 7 19700321200702000 9653748650300012 01/04/1998 Guru Kelas MIN MLARIK Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 33 ISMIATININGSIH 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 7 9 197212052007102001 5537750653300003 26-07-1996 Guru Kelas MIN CANGKRINGAN Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 53 QOMAR 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 4 197206292005011003 1961750654200002 01/01/1999 Guru Kelas MIN Babadan Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 43 NURWAKHID 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 4 196610072005011001 1339744658200003 01/03/1998 Guru Kelas MI PSM Salak Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 31 PUJIANTO 1 1 0 5 0 9 2 3 8 2 0 0 7 2 197705022003121004 8834755656200012 17/07/1996 SKI MTs Sunan Kalijogo Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya MIN Ngronggot Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Mutamimah 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 6 9 150405576 2842749652300012 1994 21 ZIDNI KAFFA 1 1 0 5 1 4 2 3 7 2 0 0 7 0 197112162001121001 8548749651200003 01/02/1995 Fiqh MAN Nglawak Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 49 SITI MARIYAM 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 0 197911172007012018 2449757659300023 01/04/1998 Guru Kelas MIN Begal Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 ASHARI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 0 196712172005011000 6549745647200033 15/07/1987 Guru Kelas MIN Tirak Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 26 HERLINAWATI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 7 197306062007102002 8938751653300032 16/07/1995 Guru Kelas MIN Begal Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 ENDAH SETYANI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 7 196308262006042004 8158741642300040 01/04/1985 Guru Kelas MIN Pakah Kab. Darussalam Kedunggalar Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 MUHADI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 2 195707291979121001 7061735637200013 30/12/1979 Guru Kelas MI FSM Tempurejo Kab.I. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 38 ISMUNGIN 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 9 196608182005011002 0150744648200013 05/07/1997 Guru Kelas MI Al Falah Sekarputih Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 39 SUROSO 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 8 0 196909272005011002 1259747651200013 20/07/1997 Guru Kelas MI Islamiyah 2 Majasem Kab. Perwanida Kedunggalar Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya MIN SUMBERKEPUH Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 1 1 0 5 0 9 0 2 1 2 0 0 5 9 197006171992032002 7949748651300022 31/07/1992 Guru Kelas RA. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 1 1 0 5 0 9 0 2 1 2 0 0 5 1 195806061989032001 2938736637300042 01/03/1989 Guru Kelas RA. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 37 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 8 198005102005012005 1842758658300012 01/07/1997 Guru Kelas MI Awaliyah Kedungharjo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 ISROWI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 6 195803041985041006 5636736639200010 30/03/1985 Guru Kelas MI Darussalam Kedunggalar Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 35 1 1 0 5 0 9 2 3 7 2 0 0 7 6 197108101997031002 1142749651200053 01/03/1997 Fiqh MTs Al Karomah Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 36 Sobari 1 1 0 5 1 4 0 2 8 2 0 0 8 2 197101032005011003 0435749651200022 07/01/1997 Guru Kelas MIN Tanjungtani Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 RUMTIRIH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 3 196904072005012003 8739747650300012 02/11/1989 Guru Kelas MIN Bendo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 WALUYO 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 5 196104081983081004 2740739640200010 01/08/1983 Guru Kelas MIN Ngrayudan Jogorogo Kab. Nganjuk IAIN Sunan Ampel Surabaya 34 Marwan 1 1 0 5 1 4 0 2 1 2 0 0 8 0 197603102005011005 5642754657200012 01/01/1997 Guru Kelas MI Miftahul Huda Jatisari Wilangan Nganjuk Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 36 MUNAFIAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 7 196306191997032001 0951741643300012 26/03/1997 Guru Kelas MI PSM Paron Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 SARMIN 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 4 4 195712171983031000 2549735636200003 01/03/1983 Guru Kelas MIN Babadan Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 30 MURBIATUN 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 1 197309292007102001 7261751653300013 17/07/1996 Guru Kelas MIN Begal Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 41 M. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 UNTUNG SHOBIRIN 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 6 5 197403192007101003 4651752654200012 01/10/1994 Guru Kelas MIN Ngamban Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 MARFU'AH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 5 5 197112272007012000 3559749652300010 18/07/1991 Guru Kelas MIN Sambirejo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 29 NURUL MUSYAROFAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 7 0 197805262007012000 1858756657300042 01/07/1996 Guru Kelas MI Al-Falah Beran Kab.

Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 29 SYAFIUDDIN 1 1 0 5 2 6 2 3 7 2 0 1 7 9 196012241993031001 9556738640200033 21/08/1993 Fiqh MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 NURSADIN 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 6 4 196907122005011002 2044747650200083 30/06/1990 Guru Kelas MI. Pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Anwar Sanusi 1 1 0 5 1 1 2 3 6 2 0 0 8 4 1958. Miftahul Ulum Kebun Baru Kab. DM 1 1 0 5 1 2 2 3 8 2 0 0 3 3 195803111993031002 2435736639200023 01/07/1983 SKI MTs Muh.I. Pademawu Pmk 1 Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 HUZAIMAH 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 5 3 195506141983032002 2946733635300032 01/03/1983 Akidah Akhlak MTsN. Al Mujtama' Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Mami Wartini 1 1 0 5 1 2 2 3 5 2 0 0 3 6 196606212006042001 0953744646300022 01/07/1991 Akidah Akhlak MTsN Pacitan Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Jais 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 8 7 19690604 200501 1 003 0936747649200012 15/09/1991 Guru Kelas MI Tarbiyatul Athfal Bulu Lor Kab. Miftahul Ulum I Kab. Mathaliul Ulum Kab.0301. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 SUBARI MI Ma'arif Nabatul Huda Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 M. Nawang Kab. Nurul Ulum 1 Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Wiwik Sri Barokah 1 1 0 5 1 2 2 3 7 2 0 0 3 7 195904171993032001 9749737640300012 01/03/1993 Fiqh MTs Pembangunan Kab. Al-Jamiyatul Washliyah Kab. Tarniyatul Islamiyah Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Umi Hamidah 1 1 0 5 1 2 0 2 1 2 0 0 4 8 197610272008012005 5359754655300013 18/07/1999 Guru Kelas BA Aisiyah Wonoanti Kab.001 1741736639200022 14/07/1983 Qur'an Hadits MTs Ma'arif Klego Kab.Abror Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 27 NURUS SYAMSIYAH 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 7 197208202005012005 5152750652300113 16/07/1992 Guru Kelas MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 BAHRUDDIN 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 5 5 195512311986031005 7563133635200603 01/03/1986 Akidah Akhlak MTs. Taufiqus Shibyan Kab. KUNCARANINGSIH 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 9 1 196703092005012004 7644754655300072 01/07/1995 Qur'an Hadits MTsN Ngunut 4041745646300022 15/07/1995 Guru Kelas MI Muhammadiyah 12 Ngampel Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Kab. Al. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Nuruddin 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 2 196510052005011004 2337743646200113 01/04/1997 Guru Kelas MIN Tullakan Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang UCIK SAIDATUR ROHMAH LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 DIAN HIKMAYANA 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 9 2 197409192009012002 9251752654300063 17/07/1995 Guru Kelas MIN WINONG Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 21 RAHMAT FIRDAUSI 1 1 0 5 2 6 2 3 7 2 0 1 7 1 196507061991031003 2038743644200053 06/08/1991 Fiqh MTs. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 59 SUMIRAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 1 0 0 197208142005012003 5146750652300023 01/07/1999 Guru Kelas MI Al Hidayah Sidokerto Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 28 YASIN 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 7 8 196212311993031018 3563740641200903 01/03/1993 Akidah Akhlak MI. Sayuti. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 60 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 1 0 1 197410212007012000 9353752654300020 01/07/1999 Guru Kelas MIN Sambirejo Kab. Ma'arif Patihan Kidul Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 57 SRI NURWAINI 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 8 197501082007102002 5440753655300022 01/04/1999 Guru Kelas MIN Bandem Kab.Tuhfatut Thullab 4244745648200040 06/06/1990 Akidah Akhlak AT-TAQWA Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Tukiman 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 3 8 196510151993031004 7347743644200053 01/05/1993 Guru Kelas MIM Nawangan Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 23 ACHMAD ZAINI 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 3 197109117002011038 5243749651200043 20/05/1992 Guru Kelas MI.Falah Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Marjuki 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 5 197505101999031004 9337753657110003 01/01/1998 Guru Kelas MIM Sidomulyo Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 8 9 195804241994031003 0756736638200052 01/04/1994 Guru Kelas 7 Nur Hamidah Wahid 1 1 0 5 1 1 2 3 6 2 0 0 9 0 197603122007102003 8 L. Al Munawwarah Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 MOH. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Musiran 1 1 0 5 1 2 2 3 6 2 0 0 3 9 196502141994021000 0546743646200042 01/02/1994 Qur'an Hadits MTs Al-Muhajirin Kalak Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 SU'UDIYAH SY 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 5 1 195601301986032001 7462734636300012 01/06/1980 Akidah Akhlak MTsN Pademawu Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Imam Robawianto 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 7 197909202005011006 6252757659200003 01/04/1999 Guru Kelas MIN Tulakan Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 NURHAYATI 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 6 2 196312311989102002 1563741644300323 01/02/1990 Akidah Akhlak MIN. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 DZULKARNAIN 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 5 7 196705172005011002 5849745648200032 30/09/1987 Guru Kelas Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 MUSTA'IN 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 6 0 19690418200312001 4750747649200032 10/07/1989 Akidah Akhlak MIN.0904. MADANI 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 2 196412311992031034 5563742644201143 01/03/1992 Guru Kelas MI. Nurul Faizin Kab. Tarbiyatul Islamiyah Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 DJAIN 1 1 0 5 1 1 2 3 5 2 0 0 8 5 195906271983081002 2959737639200022 01/08/1983 Akidah Akhlak MA. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 20 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 0 1969111020551105 9442747649200063 17/07/1991 Guru Kelas MI. Konang Galis Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Surini 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 3 5 196204161987032005 6748740643300002 01/03/1987 Guru Kelas Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 18 SUKARDI 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 6 8 196505112005011003 6843743646200062 15/07/1991 Guru Kelas MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 MOHAMMAD SYARIF 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 6 1 197004112005011003 8743748650200042 20/07/1989 Guru Kelas Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 55 ISTIROKAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 6 197501271999032003 4359753656300003 01/03/1999 Guru Kelas MIN Pakah Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 NI'MATULLAH 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 6 7 1957738649300002 1957738649300002 30/03/1991 Guru Kelas MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 24 FADIL 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 4 197012032006041008 5535748652200003 01/07/1992 Guru Kelas MIN. Al Falah III Kab. Al Djufri Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 M. Pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya LILIS HIDAYATUL FITRIYAH MOHAMMAD CHOLIL MINHAJI 2 Mukhammad Akhyar 1 1 0 5 1 9 2 3 5 2 0 0 8 3 992084013 MIG Sudimoro III MI. Al-Falah 1 Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Sayid Anwar 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 3 196703092005011001 4235745648200063 01/04/1997 Guru Kelas MIG Ponggok Kab. Yasin Ashari 1 1 0 5 1 1 2 3 9 2 0 0 9 7 19720729 200501 1 004 0061750651200013 01/07/1997 Bahasa Arab MI Hidayatul Mubtadiin Pakis Kab. Al . Darul Ulum Kab. Miftahul Ulum Kab. Nurul Yaqin MI. Parteker Pmk 2 Kab. Nasyiatul Ulum I Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 RAHMAD HARIRI 1 1 0 5 2 6 2 3 6 2 0 1 5 8 196709252005011002 9257745648200043 17/07/1988 Qur'an Hadits MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 26 HOSNAN 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 7 6 196801252005011001 1457746649200032 14/07/1992 Guru Kelas MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 ELLY SUSTIARI 1 1 0 5 2 6 0 2 1 2 0 1 5 9 150239989 0233740641300033 03/01/1989 Guru Kelas RA. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Tamin 1 1 0 5 1 2 2 3 6 2 0 0 3 4 196211012000031003 3433740641200013 01/03/1986 Qur'an Hadits MTs Muh. Sana Daja Kab. Al-Ula II Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 PURWANINGSIH 1 1 0 5 1 9 0 2 8 2 0 0 8 2 19591224 198303 2 001 0556737639300023 01-10-1984 Guru Kelas MI. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 56 SITI BAROKAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 7 197701221999032002 2454755656300012 01/03/1999 Guru Kelas MI FSM Tempurejo Kab. Kadur IV Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Elya Jumiati 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 0 196310102007012016 6347741643300163 01/01/1995 Guru Kelas MIN Tulakan Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 SIRAJUDDIN 1 1 0 5 2 6 2 3 9 2 0 1 6 6 19580616199031001 8948736637200022 07/09/1990 Bahasa Arab MTsN. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 19 NANIK WARDANI 1 1 0 5 2 6 0 2 1 2 0 1 6 9 196904012005012002 0733747649300132 17/07/1991 Guru Kelas RA.I/DT. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 FATHORRAHMAN 1 1 0 5 2 6 2 3 6 2 0 1 5 4 195812311986031048 0563732637200073 03/01/1986 Qur'an Hadits MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 30 WAKIAH 1 1 0 5 2 6 2 3 8 2 0 1 8 0 1964040719932001 8799742643300022 17/09/1993 SKI MTs. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Tumarno 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 6 197204282005011002 7760750651200012 01/04/1999 Guru Kelas MIG Kedungbendo Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Boniatin 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 3 2 195501031980102002 5435733635300002 01/10/1980 Guru Kelas MI Ma'arif Sumberejo Kab. AL-Hidayah Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 M. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 NUR HENIK MARIA ULFA 1 1 0 5 1 1 0 2 1 2 0 0 8 8 19710601 200501 2 003 3933749651300112 01/02/1993 Guru Kelas BA 'AISYIYAH KERTOSARI Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 SITI AMINAH 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 9 8 196903082005012000 2640747649300072 17/07/1997 Guru Kelas MI PSM Sidorejo Sukorejo Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Fatchurrahman 1 1 0 5 1 1 2 3 7 2 0 0 9 4 197507272005011002 6059753654200003 19/07/1996 Fiqh MTsN Sampung Kab. Nurul Ulum Kab.1992. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Moh. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 INDAH PUJI UTAMI 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 9 6 196211111997032001 5443740642300073 01/03/1997 Guru Kelas Kab. Perwanida Kab. SUKI 1 1 0 5 2 6 0 2 8 2 0 1 6 5 196802122005011002 3553746648200032 18/07/1990 Guru Kelas MI.I/ 543 /2011 MIN Janti 6 . Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 MASHUDI 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 6 3 196305271990031001 2849745644200002 01/03/1990 Akidah Akhlak MI. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Syamsuri 1 1 0 5 1 2 0 2 8 2 0 0 4 1 196901032005011007 5633747650200052 18/07/1996 Guru Kelas MIG Punjung Kab. Pacitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Suyari 1 1 0 5 1 2 2 3 6 2 0 0 4 4 196804122007011089 4744746649200102 01/07/1997 Qur'an Hadits MTs Muh 5 Kalikuning Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 1 1 0 5 1 1 0 2 1 2 0 0 9 9 197802282005012005 0160756658300093 21/07/1997 Guru Kelas TA BAKTI 3 SUKOSEWU Kab.5 Kalikuning Kab. Ngawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 58 UMUL HIDAYAH 1 1 0 5 0 9 0 2 8 2 0 0 9 9 19720110 2005012004 1442750651300012 01/07/1999 Guru Kelas MI AL Fatah Gerit Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 25 RAHMAH 1 1 0 5 2 6 2 3 6 2 0 1 7 5 197405082005012003 9840752653300042 01/07/1992 Qur'an Hadits MI. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 FATHORRAHMAN AK 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 5 2 195510101981031012 2342733635110083 15/05/1981 Akidah Akhlak MA. Jibroni 1 1 0 5 1 1 2 3 6 2 0 0 9 5 197703132007101004 8645755657200032 07/01/1997 Qur'an Hadits MTsN Jetis Kab. Konang Galis Pmk 1 Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 22 ACH. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Markaban 1 1 0 5 1 1 2 3 5 2 0 0 8 6 195802041985041004 3536736638200012 04/01/1985 Akidah Akhlak MTs Muh 5 Sidoharjo Kab. Pamekasan IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 YAHYA 1 1 0 5 2 6 2 3 5 2 0 1 5 6 196104041993013003 5736739639200002 01/07/1987 Akidah Akhlak MTs. Anwar 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 0 9 3 197603032005011000 6635754655200032 07/01/1996 Guru Kelas MI.

Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 Rini Yupinta 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 4 197412312005012001 8563752654300123 01/07/1998 Guru Kelas MI Darun Najah Kab. Tanwirul Islam Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Amir Hamzah 1 1 0 5 2 0 2 3 5 2 0 2 2 9 197503202007101004 2652 7536 5430 0012 16/07/1993 Akidah Akhlak MTs. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 SITI NAILIL WAROH 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 1 6 197512242007012023 7556753655300033 18/07/1996 Guru Kelas MI Negeri Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Ali Sadikin 1 1 0 5 2 7 2 3 5 2 0 0 4 6 196412251985041001 9557742644200053 04/01/1985 Akidah Akhlak MTs. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Sugiati Ningsih 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 7 197706022007102006 6934755657300032 07/01/1997 Guru Kelas MIN Brani Kulon Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Suhairiyah 1 1 0 5 2 0 0 2 1 2 0 2 3 5 196912052005012001 6537747651300013 01/07/1996 Guru Kelas RA. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 1 3 19690929200511000 0261747650200033 11/06/1995 Guru Kelas MI Ma'arif Kab.I. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 16 MUHLIS 1 1 0 5 2 7 2 3 9 2 0 0 6 1 197006162010011008 0948748651200042 07/07/1996 Bahasa Arab MA Almas'udiyah Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Fauziyah Hasan. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 31 Erma Yuli Astutik. Sudarman 1 1 0 5 2 7 2 3 8 2 0 0 5 4 197208062005011005 1940750651200022 24/12/1993 SKI MTs.Raden Fatah Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 15 Zumrotul Laila 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 6 0 196805012005012011 8833746650300022 05/07/1996 Guru Kelas MI. Bustanul Ulum Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 Abdul Hamid 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 1 19730307 200501 1 004 6639751652200022 21-07-1997 Guru Kelas MI Kholafiyah Hasaniyah Kab. Miftahul Huda Kab. Miftahul Ulum 1 Kab. S. Negeri Paiton Kab. Negeri Paiton Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Ahmad Rahem 1 1 0 5 2 7 2 3 8 2 0 0 5 2 197612062008011013 3944754656200052 05/11/1992 SKI MTs. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 SHOFIYAH 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 1 0 150322860 4134750653300013 01-07-1993 Guru Kelas MI Negeri Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 YAYUK INDARYANTI 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 1 4 197609162005012003 3248754656300063 01/07/1995 Guru Kelas MI DARUSSALAM Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 32 Subihastutik 1 1 0 5 2 0 2 3 5 2 0 2 5 2 197003102000032002 2642748650300022 01/03/2000 Akidah Akhlak MI. YPM 1 Wonoayu Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Hasan 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 2 197609272005011002 1259754658200003 01/01/1998 Guru Kelas MI Kholafiyah Syafi'iyah Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 Muhammad As'adi 1 1 0 5 2 0 2 3 9 2 0 2 4 3 197903212005011004 5653757658200002 01/01/1998 Bahasa Arab MTs. TAUFIQ HIDAYATULLAH 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 1 1 197401232005011003 6455752653200002 01/07/1993 Guru Kelas MI. Nahdlatun Nasyiin Kab. Negeri Paiton Kab.Pd 1 1 0 5 2 0 2 3 7 2 0 2 5 1 197803172007102002 9649756656300002 04/01/2000 Fiqh MTsN Pajarakan Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 26 Luqman Hakim AL. Mahsun 1 1 0 5 2 7 2 3 5 2 0 0 4 8 195910031986031001 1335737638200023 01/06/1987 Akidah Akhlak MI. Munif 1 1 0 5 2 7 2 3 7 2 0 0 4 7 196012031991031002 2535738641200013 16/07/1986 Fiqh Kab. 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 6 197304022000031003 9734751653200002 25/07/1998 Guru Kelas MI. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Huzaimi AF 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 0 197206162005011002 5948750652200012 25/07/1993 Guru Kelas MI. Nurus Salafiyah Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Abdurrahim 1 1 0 5 2 0 2 3 8 2 0 2 2 1 196506082005011004 7940743648200002 01/07/1987 SKI MI. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 20 Moh Natsir 1 1 0 5 2 7 2 3 9 2 0 0 6 5 197501272005011002 5459753653200002 17/07/1997 Bahasa Arab MTs. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 Misbahol 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 5 7 197208122005011010 2144750651200023 12/08/1995 Guru Kelas MI. Nurul Islam Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Murniati Halimah 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 0 8 196204011989032002 8733740641300052 01/07/1990 Guru Kelas Mi Al-Islah Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Salehodin 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 0 19751010 200501 1 006 9342753655200013 17/07/1997 Guru Kelas MI Nurul Qur'an Kab. Perwanida Kab. Negeri Paiton Kab. Negeri Paiton Kab. Al Aflah Al Islami Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Ernawiyadi 1 1 0 5 2 0 2 3 7 2 0 2 2 7 197303732007101000 3335 7516 5220 0013 01-07-1992 Fiqih MAN Karanganyar Paiton Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 27 Musliha 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 7 197103052007102003 5637749651300012 17/07/1999 Guru Kelas MIN Brani Kulon Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Nanik Suwarsi 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 2 3 19691020 200003 2 001 6352747650300013 17/07/1989 Guru Kelas MI Nahdlatul Ulama' Kab.I/DT. An Nur Kab. Bustanul Ulum Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Yasjudan 1 1 0 5 0 2 2 3 9 2 0 1 0 5 195408211983031000 5153732636200003 03/01/1983 Bahasa Arab MI. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Musthofa 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 2 6 197101012005011010 8433749652200092 15/07/1991 Guru Kelas MI. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Solehuddin 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 2 5 197003232003121003 9655748450200002 01/12/1990 Guru Kelas MIN Brani Kulon Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 28 Eny Yuniasih 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 8 198306132005012002 9945761663300002 20/07/1999 Guru Kelas MI Irsyadul Ulum Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Atmari 1 1 0 5 2 7 2 3 5 2 0 0 4 9 195912311959031031 0563737638200723 17/11/1988 Akidah Akhlak Mi. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 IFTAHUL FARIHAH 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 0 7 196711011990032000 0442745647200053 01/03/1990 Guru Kelas MI. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 Muhammad Hasin 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 5 8 196901012005011003 9433747649200282 07/06/1996 Guru Kelas MI. Tahdzibun Nasyiin Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Hasan.AL QODIR Kab. Al-Jawahir Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 22 Mulkin 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 6 7 196906052007011082 3937747648110042 17/07/1998 Guru Kelas MI. Tanwirul Islam III Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Balzan Suro Zainul Halif 1 1 0 5 2 0 2 3 5 2 0 2 3 8 197302072007011015 4539751653200012 06/07/1997 Akidah Akhlak MTs. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 13 Siti Yuli Khoiyumilah 1 1 0 5 0 2 2 3 9 2 0 1 1 7 197106221997032000 1954749651300042 03/01/1997 Bahasa Arab MTs. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 25 Pipin Fajar Yunianto 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 5 197606162005011000 6948754656200022 17/07/1998 Guru Kelas MI Bahrul Ulum Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Badriyah 1 1 0 5 2 0 2 3 5 2 0 2 2 4 197107202007102002 3052 7496 5030 0003 17/07/1989 Akidah Akhlak MTs. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 SAIDAH 4343751653300053 13/07/1995 Fiqh MAN Sidoarjo Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Umi Hanik 1 1 0 5 2 0 2 3 7 2 0 2 2 8 1967112420070012020 7456745648300013 01/04/1993 Fiqh MTs. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Elmi Hidayana 1 1 0 5 1 1 2 3 9 2 0 1 0 1 197509022007102001 8234753654300033 01/07/1998 Bahasa Arab MTsN Ngunut Kab. Asy Syahidien Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Moh. S. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 M. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 MASRUROH 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 1 197204122007012032 8744750615300042 07/01/1995 Guru Kelas MIN Karanganyar Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Ach. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 Ririn Kartini 1 1 0 5 2 7 2 3 5 2 0 0 5 6 197406122005012006 0944752655300032 18-07-1995 Akidah Akhlak MTs.I/ 543 /2011 MTs. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 19 Akhmad Marsuki 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 6 4 196705312005011001 0863745648200022 06/01/1997 Guru Kelas MI. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Badrut Tamam Ali 1 1 0 5 2 7 2 3 9 2 0 0 5 1 197008082007011056 3140748650200063 01/04/1992 Bahasa Arab MTs. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Siti Zainab 1 1 0 5 2 0 0 2 1 2 0 2 2 2 19670718 200501 2 001 7050 7456 4830 0003 14/08/1987 Guru Kelas RA. Miftahul Ulum Kab. Al-Khairiyah Kab. Nurul Ulum Kab. Miftahul Ulum Kab. Negeri Sreseh 7 . Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 17 Mahrus Ali 1 1 0 5 2 7 2 3 5 2 0 0 6 2 197112102005011002 1592749652200043 16/07/1996 Akidah Akhlak MI. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 21 Hanafiah 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 6 6 196911232005012003 2455747649300073 07/01/1998 Guru Kelas MI.Al-Azhar Kab. Miftahul Huda Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Suprapto 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 5 5 196906222005011004 1954747649200042 01/10/1994 Guru Kelas MI.Ag 1 1 0 5 2 0 2 3 5 2 0 2 3 2 197107122007101002 1044749650200013 17/07/1995 Akidah Akhlak MTsN Pajarakan Kab. Nurul Hasan Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Faizah 1 1 0 5 0 2 0 2 8 2 0 1 0 9 197005152005012002 2847748651200062 14/07/1991 Guru Kelas MI Ma'arif Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Amiluddin 1 1 0 5 2 0 2 3 7 2 0 2 3 9 510222485 2858747651200002 17/07/1997 Fiqh MI. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 NUR HAMID 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 1 0 3 197605282005011004 8861754655200002 04/01/1999 Guru Kelas MIN Bangunrejo Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Supriadi 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 6 197710142005011003 6346755656200003 16/07/1996 Guru Kelas MI Hasanuddin Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Ahm. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 ACHMAD FARUQ 1 1 0 5 0 2 2 3 7 2 0 1 1 5 97311102003122000 LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 18 Jannatin Aliyah 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 6 3 196911222006042001 3454747648300013 01/10/1996 Guru Kelas MI. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 14 fathorrahman 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 5 9 196909132005011002 3245747651200023 01/07/1996 Guru Kelas MI MAMBAUL ULUM Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Nurul Fitriyah 1 1 0 5 2 7 0 2 1 2 0 0 5 0 196712201991032001 3552745647300023 01/11/1991 Guru Kelas RA. Tanwirul Islam III Kab. Tanwirul Islam I Kab. Hidayatul Muhtadin Kab. Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 SRI WINARSIH MUNAWAROH 1 1 0 5 0 2 2 3 9 2 0 1 1 2 197212271998032001 5559750652300043 01/01/1995 Bahasa Arab MTs NEGERI TLASIH Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 30 IMRON MASUDI 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 5 0 198105102005011007 1842762660200002 01/10/1999 Guru Kelas MI SUAN DRAJAT Kab. Sampang IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Riski 1 1 0 5 2 7 0 2 8 2 0 0 5 3 196308071993031004 0139741643200103 03/01/1993 Guru Kelas MI. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Sueb Rizal 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 4 196810052005011000 2337746649200053 01/07/1996 Guru Kelas MI Darun Najah Kab. Nurul Ulum Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 17 Mahmud 1 1 0 5 1 1 2 3 6 2 0 1 0 0 197405302007011013 2862752656200002 23/07/1997 Qur'an Hadits MTsN Sampung Kab.Ihyaul Islam Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Su'aib 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 3 3 197609242007101005 9256754656200013 07/01/1996 Guru Kelas MIN Brani Kulon Kab. Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 29 VERY HIMAWAN 1 1 0 5 2 0 0 2 8 2 0 2 4 9 198111122005011003 5444759660200003 01/08/1999 Guru Kelas MI ISLAMIYAH NU Kab. 1 1 0 5 0 2 2 3 8 2 0 1 0 6 1957 0809 19930 32001 8740735660200043 01/01/1985 SKI MTs Al-Hikmah Kab.Muhammadiyah 2 Kab. Ponorogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Hanik Zakiyah 1 1 0 5 1 1 2 3 9 2 0 1 0 2 197303312006042012 9663751653300042 04/01/1999 Bahasa Arab MTsN Jetis Kab.

Miftahul Ulum Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 YAYUK ZULAIKAH 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 0 9 9 150375627 2647750649300002 15/07/1995 Guru Kelas Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 HABIB 1 1 0 5 1 6 2 3 9 2 0 0 9 7 150259787 1753737639200062 01/03/1993 Bahasa Arab MTsN Aryojeding Kab. MIFTAHUN NAJAH Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 Damam Purwanto 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 9 1 196611121993031002 6444744646200013 01/03/1993 Guru Kelas MIM IV Ulum Islamiyah Tuban Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Imam Buchari Alwi 1 1 0 5 1 6 2 3 6 2 0 1 0 5 19770810 200710 1 002 0142755657200043 01/01/1998 Qur'an Hadits MTsN Pulosari Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Jarnawi 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 5 19711117 200501 1003 0449749651200023 18/07/1990 Guru Kelas MI Azhariyah Tegalrejo Widang Kab. 3546744646300043 07/01/1991 Guru Kelas RA Nurul Ummah Kab.Darul Falah Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Minfari 1 1 0 5 2 3 2 3 5 2 0 0 4 5 195909291982031003 7261737637200003 25-04-1987 Akidah Akhlak MTs. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 SITI MAHMUDAH 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 1 150402651 7036751653300033 04/01/1996 Guru Kelas MIN Jeli Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Suparti 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 3 196902231991122001 6555747648300002 01/12/1991 Guru Kelas MI Thoriqul Huda Kerjo Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Muhdafar 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 6 196005101998031002 5842738643200012 01/03/1998 Guru Kelas MIN Pucung Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Ahmad Badrul Umam. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Winarsih 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 9 150402960 3433749650300112 01/05/1998 Guru Kelas MIN Mergayu Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 12 Mufidz 1 1 0 5 1 7 2 3 6 2 0 0 7 6 196812311993031023 0563746649110003 01/03/1993 Qur'an Hadits MTs GUPPI Bendungan Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Istianah 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 6 197202252005012001 6557750652300012 01/07/1991 Guru Kelas MI Miftahul Ulum Pekuwon Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Siti Mutmainah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 8 19710417200501200 4749749651300032 02/01/1994 Guru Kelas MI Nurul Huda Cakul Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Sujito 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 7 196507142005011002 0046743647200013 17/07/1993 Guru Kelas MI Muhammadiyah Pucanganak Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 NURUL HASANAH 1 1 0 5 1 6 2 3 7 2 0 0 9 6 196206091992032001 1941740641300052 29/08/1992 Fiqh MTsN Karangrejo Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 12 Zaenuri 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 9 2 197203042007101002 1636750649200002 18/07/1993 Guru Kelas MIN Rengel Kab. Sumenep IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Rasiyah 1 1 0 5 2 8 0 2 1 2 0 0 8 4 196611061990092001 8438744647300063 07/01/1992 Guru Kelas 4 RB. TAUFIK RAHMAN 1 1 0 5 2 8 0 2 8 2 0 0 8 5 19690515 199103 1 003 8847747649200082 01/06/1992 Guru Kelas RA. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 NUR ROHMAT 1 1 0 5 1 6 2 3 8 2 0 1 1 0 197205062007011043 6857740642200052 01/01/1999 SKI MTsN Aryojeding Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14 Umi Rosana 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 8 150402472 2640754655300042 01/04/1998 Guru Kelas MIN Tunggangri Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Maklan 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 6 9 196810092006041001 5341746648110053 01/07/1989 Guru Kelas MI Besuki Kab. Fatah 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 2 196503212005011002 4653743643200002 01/07/1988 Guru Kelas MI Darul Falah Menilo Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 ANIK ANDONOWATI 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 1 19730422199903 2 001 2754751653300012 01/03/1999 Guru Kelas MI Bustanul Ulum Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Suryadi 1 1 0 5 0 6 2 3 8 2 0 0 8 3 196306212000031001 8957416432000042 16/07/1989 SKI MTs Sunun Bonang Parengan Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 Nurul Maslihah 1 1 0 5 1 7 2 3 8 2 0 0 8 8 197204261998032002 1758750651210032 01/03/1998 SKI MI Jayan Kab. Jauharul Ulum Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 Agus Rahman 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 4 9 196908032005011005 35747649200013 MIN Curah Jeru Kab.I. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Mustajar 1 1 0 5 2 3 2 3 7 2 0 0 5 0 196806162005011004 9948746650200022 01-07-1989 Fiqh MTs Al Hidayah Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Imam Khoiri 1 1 0 5 1 7 2 3 6 2 0 0 8 4 197204192005011002 5751750652280002 01/07/1997 Qur'an Hadits MTs GUPPI Dongko Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Subandi 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 0 196001041991121001 2436738638200002 01/12/1991 Guru Kelas MI Ngingas Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Siti Roisah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 2 197710232005012001 9355755656210033 01/01/1997 Guru Kelas MI Sukorame Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 Siti Umayah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 4 197407052005012004 8839752653300032 01/07/1992 Guru Kelas MI Hidayatut Tholab Pandean Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Siti Sholihah 1 1 0 5 0 6 0 2 1 2 0 0 9 0 197305262005012002 0858751652300012 18/07/1992 Guru Kelas RA Nurul Falah Sugiharjo Tuban Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 16 Yudi Sunarto 1 1 0 5 1 7 2 3 7 2 0 0 8 0 197009172007011021 3149748651200033 01/07/1996 Fiqh MTsN Panggul Kab. Sumenep IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Siti Aqidah 1 1 0 5 2 8 0 2 1 2 0 0 8 3 196612142005012001. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Supatmi 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 1 196304061991122001 2738741643300062 01/12/1991 Guru Kelas MI Al Huda Karanganyar Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Siti Uminah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 2 196504021991122002 9734743644300012 01/12/1991 Guru Kelas MI Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Endah Sri Rahayu 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 6 197509252005012003 5257753655210073 17/07/1997 Guru Kelas MI Ngingas Kab. Sumenep IAIN Sunan Ampel Surabaya MI. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 18 Im. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 10 Gezeli 1 1 0 5 2 3 2 3 5 2 0 0 5 3 197110062005011003 4338749650200003 01-07-1991 Akidah Akhlak MA Badrul Arifin Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Parsiadi 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 4 196911022005011003 6434747651200003 26/01/1990 Guru Kelas MI Nurussalam Lerankulon Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Supri 1 1 0 5 1 6 2 3 5 2 0 0 9 8 196406051994011001 8937742644200052 01/01/1994 Akidah Akhlak MTs.I/DT. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ. Darunnajah Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Surinan 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 4 7 196601162006041002 8448744647200022 15-07-1988 Guru Kelas MI Nurus Salam Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 17 Siti Mujayanah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 1 000000000150338065 6133746648300063 17/07/1996 Guru Kelas MI Muhammadiyah Panggul Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Abd. Sumenep IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Muslikah 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 6 5 195902101981122003 3542737637300002 01/12/1981 Guru Kelas MI Al Huda Rejowinangun Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 Sanusi 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 5 19770503 2005011003 5835755657200042 01/07/1997 Guru Kelas MI GUPPI Al Muslimun Gemaharjo Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Muhammad Tri Basuki 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 3 196407221992031001 2054742646110023 01/04/1997 Guru Kelas MIN Kayen Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Kolifah 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 0 9 5 197101312005012003 7463749651300012 01/07/1991 Guru Kelas MI. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Anshari 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 5 1 196709122005011002 7244745647200043 01-07-1990 Guru Kelas MI Al Kautsar Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 11 Siti Aisyah 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 5 4 196707261992032015 3058745647300033 01-03-1992 Guru Kelas MI Nurul Huda Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 Yan Pancasura 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 8 7 197801052005011006 4437756657110042 21/07/1997 Guru Kelas MI Munjungan II Kab. 1 1 0 5 0 6 2 3 5 2 0 0 8 1 196901032006041003 3435747468200012 01/04/1988 Akidah Akhlak MTs Islamiyah Kedungjambe Singgahan Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 01-06-1989 Guru Kelas MI Hidayatul Mubtadiin 6 Muhammad Mahsun 1 1 0 5 1 6 2 3 5 2 0 1 0 0 197008152005011005 1147748656200003 01/01/1996 Akidah Akhlak MTs. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Suparmiati 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 6 7 195712121983032011 3544735635300003 01/03/1983 Guru Kelas MI Mabdaul Ulum Ngadirenggo Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 15 Nur Khoiri 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 9 197411091999121001 8441752653200013 18/07/1995 Guru Kelas MI WB Ngares Kab.I/ 543 /2011 8 . Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Harijo 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 4 6 1967090219931001 8234745648200013 01-07-1987 Guru Kelas MI Misbahul Huda Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 8 Shobirin 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 8 197310302005011003 8362751653200003 07/01/1992 Guru Kelas MI Nurul Huda Sembung Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 Siti Aisyah 1 1 0 5 2 3 0 2 1 2 0 0 4 8 197004022005012003 4734748649300002 01-09-1988 Guru Kelas RA Perwanida Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19 Sulistyowati 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 3 197510281999032001 2360753655300043 01/03/1999 Guru Kelas MIN Tunggangri Kab. Miftahul Ulum Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 11 Umi Kaltum 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 7 5 196610262005012001 3358744647300053 20/07/1992 Guru Kelas MI WB Ngares Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Supardi 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 6 6 196205121982011014 4844740641200082 01/01/1982 Guru Kelas MI Nuruzh Zholam Krandegan Kab. At-taqwa Kab. Trenggalek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Asrini 1 1 0 5 1 7 0 2 8 2 0 0 6 8 196812142005012001 4546746649300043 13/02/1989 Guru Kelas MI Miftahul Huda Pandean Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 13 Nurul 'Aini 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 7 197408171998032002 6149752654300053 01/03/1998 Guru Kelas MIN Mergayu Kab. Nawawi 1 1 0 5 1 6 2 3 9 2 0 1 1 2 197311151999031002 7447751652200013 01/03/1999 Bahasa Arab MAN Rejotangan Kab.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 1 Kundono 1 1 0 5 2 3 2 3 6 2 0 0 4 4 195712161987031005 4548735637200013 01-07-1979 Qur'an Hadits MTs Fathus Salafi Kab. Al Ishlah Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 RIDUWAN 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 0 3 19691214200501 1 004 0546747651200013 01/04/1996 Guru Kelas MIS Baiturrohman Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Syamsul Aripin 1 1 0 5 2 3 0 2 8 2 0 0 5 2 196912042005011004 3744747650200072 17-06-1991 Guru Kelas MI Miftahul Ulum Kab. Sumenep IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 SUDARSO 1 1 0 5 2 8 2 3 8 2 0 0 8 6 19741027 200710 1 002 1359752655200013 01/07/1994 SKI MI. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 MULYATI 1 1 0 5 1 6 0 2 1 2 0 1 0 4 19730607200501 2'003 5939751653300012 02/06/1997 Guru Kelas RA Cut Nyak Din Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 7 Rufi'at 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 7 197101112005012001 4450749651300012 18/07/1991 Guru Kelas MI Mambaul Ulum Klotok Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Kartini 1 1 0 5 1 6 2 3 7 2 0 1 0 2 19670601 200701 2 031 9933745648300042 01/04/1996 Fiqh MTsN Pulosari Kab. Tuban IAIN Sunan Ampel Surabaya 9 Agus Sa'diyin 1 1 0 5 0 6 0 2 8 2 0 0 8 9 197307062005011004 2038751653200023 01/07/1992 Guru Kelas MI Nurul Khoiriyah Glodok Kab. Situbondo IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 ZAKARIYAH 1 1 0 5 2 8 0 2 8 2 0 0 8 2 19581231 198801 1 001 8563736639200623 01/09/1989 Guru Kelas MI.

1 1 0 5 6 4 0 2 8 2 0 0 0 6 19700613200501 1 002 0945748650200 052 19/07/1990 Guru Kelas MI Al-Karimah Kota Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Lilik Sakdiyah.PdI.Bukhori Kota Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 Eny Zulfiyah 1 1 0 5 6 0 0 2 8 2 0 0 3 8 196901042005012004 2436747645300002 07/10/1993 Guru Kelas Kota Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya MOH. 14 Juli 2011 A.195507151984031001 LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.A. Luhur Nurani 1 1 0 5 6 2 2 3 7 2 0 0 0 7 150393613 0034751653300043 29/08/1994 Fiqh MAN 1 Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 Dina 1 1 0 5 6 2 0 2 8 2 0 0 0 8 197608102007012042 4142754655300013 23/04/1996 Guru Kelas MIN Manisrejo Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Komaruddin 1 1 0 5 6 2 0 2 8 2 0 0 0 9 197808282005011007 6160756657200003 05/07/1996 Guru Kelas MI Siti Hajar Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 Siti Nurul Fitrotil Hidayati 1 1 0 5 6 2 2 3 7 2 0 0 1 0 150395464 7439752653300003 01/04/1997 Fiqh MTs Negeri Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Hanik Masrikah 1 1 0 5 6 2 2 3 8 2 0 0 1 1 150314487 1944751652300012 01/04/1998 SKI MTs Al Mujaddadiyyah Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 Nurul Aliyah 1 1 0 5 6 2 0 2 8 2 0 0 1 2 150402950 4434752654300013 02/08/1998 Guru Kelas MIN Demangan Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 3 19670816 199403 2 005 7148745648300033 01/03/1994 Guru Kelas MI Sunan Gunung Jati Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Siti Aisah 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 4 197410161997032002 3348752653300003 01-03-1997 Guru Kelas MIN Malang 2 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 SITI ALIYAH 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 5 197501122005012003 5444753654300022 1998 Guru Kelas MIN Malang 1 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 M. 1 1 0 5 6 4 2 3 5 2 0 0 0 7 19600629 199103 2 001 5961738640300 032 01/03/1991 Akidah Akhlak MI Nurul Huda 2 Kota Mojokerto IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 M. GHOZALI. ROZIANTO 1 1 0 5 6 6 2 3 7 2 0 0 0 9 196903251993031001 6657747649200022 01/03/1990 Fiqh MTs Negeri Kota pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya 1 Siti Rohaya 1 1 0 5 6 7 0 2 8 2 0 0 2 2 19670614 200003 2 002 8946745648300022 06/04/1987 Guru Kelas MI Alqu'anul Hakim Kota Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Budi Lasmani 1 1 0 5 6 7 0 2 8 2 0 0 2 3 19670215 199103 2 004 1547745653300002 08/05/1991 Guru Kelas MI. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 23 Endang Rochmawati 1 1 0 5 1 6 2 3 7 2 0 1 1 7 19760408 200604 2 020 2740754656300032 01/07/2000 Fiqh MTs.Ibnu Husain Jakarta. S. Gharib 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 6 197204171999031004 3749750653200002 01-03-1999 Guru Kelas MIN Malang 2 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Nanik Luthfiyah SRN 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 7 197504291999032002 8761753654300002 01-03-1999 Guru Kelas MIN Malang 2 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 NOFI HARI SUBAGIO 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 8 197511072006041002 9439753656200003 11/03/1999 Guru Kelas MI Islamiyah Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 Munir 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 4 9 197101182005011002 0450749652200012 15/11/1999 Guru Kelas MI NURUL HUDA 1 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 8 ULFAH WIDYANTI 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 5 0 197305102007102002 0842751652300012 1999 Guru Kelas MIN Malang 1 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 9 Nor Islamiah 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 5 1 196613072000032003 9045744647300003 01-03-2000 Guru Kelas MIN Malang 2 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 10 1 1 0 5 6 1 2 3 6 2 0 0 5 2 150312453 7950749651200032 01/03/2000 Qur'an Hadits MAN 3 Kota Malang Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 1 0 5 6 1 0 2 8 2 0 0 5 3 197302072007011026 2539751653200012 01-03-2000 Guru Kelas MIN Malang 2 Kota Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Abdul Haris. AL MUTTAQIN Kota pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 MOKH. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 24 M.S.PdI. IRHAM SUHAIRI 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 8 19770711200501 1 004 9043755657200023 01/01/2002 Guru Kelas MI Baiturrohman Kab. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 22 Qolik Nawawi 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 6 198008062005011005 0138758659200013 01/07/1999 Guru Kelas MI Tarbiyatul Islamiyah Kab.I 1 1 0 5 6 6 2 3 7 2 0 0 0 6 195 712 209 199 003 1001 5541735637200003 06/06/1983 Fiqh MTs. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Ani Nur Aisyah 1 1 0 5 6 8 2 3 7 2 0 0 0 8 197410312009012002 MAN Malang II Kota Batu Kota Batu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 WIWIN AGUSTINA 1 1 0 5 6 8 0 2 1 2 0 0 0 9 19730816 200701 2 007 6148751652300040 17/07/1995 Guru Kelas RA.I/DT. JAELANI 1 1 0 5 6 6 0 2 8 2 0 0 0 7 197009121992031002 4244748650200013 18/07/1989 Guru Kelas MI Miftahul Ulum Trajeng Kota pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 RINI SETYOWATI 1 1 0 5 6 6 0 2 8 2 0 0 0 8 131731336 4661744646300032 30/12/1989 Guru Kelas MIN Mandaranrejo Kota pasuruan IAIN Sunan Ampel Surabaya 4 M. Tulungagung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 21 SITI MASFUFAH 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 5 197803231999032001 5655756657300052 01/03/1999 Guru Kelas MIN Jeli Kab.Nurul Yaqin Kota Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 ABD.DH.I. H.No Nama Nomor Peserta NIP NUPTK TMT Mata Pelajaran Tempat Tugas Kab/Kota LPTK/PTAI 20 Badriyah 1 1 0 5 1 6 0 2 8 2 0 1 1 4 197501061999032001 9438753655300012 01/03/1999 Guru Kelas MIN Pucung Kab.Pd.SHULIKHUL MUHTAR AGUSTIN KUKUH HARDINI AHMAD TAUFIQ WAHYUDI ABDUS SALAM 11 Khusnul Imam 1 MI.I/ 543 /2011 9 . S. MA NIP.05 Syarif Hidayatullah Kota Batu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang MI DIPONEGORO Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1233751653300005 01/07/1992 Fiqih 1 MOHAMAD SATORI 1 1 0 5 6 5 0 2 8 2 0 0 1 6 197112012006041005 1533749651200033 01/07/1990 Guru Kelas 2 TETY ISNAINI 1 1 0 5 6 5 2 3 5 2 0 0 1 7 197302132005012002 7545751652300022 17/07/1992 Akidah Akhlak MTsN KEPANJENKIDUL Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 LULUK INDAYATI 1 1 0 5 6 5 2 3 7 2 0 0 1 8 197107152006042035 2047749651300033 01/07/1997 Fiqh MTsN KEPANJENKIDUL Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 YUSUF 1 1 0 5 6 5 0 2 8 2 0 0 1 9 196707102005011003 7042755649200023 15/09/1997 Guru Kelas MI DARUSSALAM Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 SRI WAHYUNI 1 1 0 5 6 5 0 2 8 2 0 0 2 0 197402252005012003 6557752653300022 01/01/1999 Guru Kelas MI DIPONEGORO Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6 UJROTUN NA'IMAH 1 1 0 5 6 5 2 3 9 2 0 0 2 1 197208191999032002 6151750653300003 01/03/1999 Bahasa Arab MTsN BLITAR Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 7 SHOLIKIN 0737753655200012 01/07/1999 Bahasa Arab MTsN KEPANJENKIDUL Kota Blitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 043975869300022 07/01/1998 Guru Kelas MI Negeri Bandar Kidul Kota Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 1 0 5 6 5 2 3 9 2 0 0 2 2 197504052006041006 1 NI'MATUSH SHOLIHAH 1 1 0 5 6 3 0 2 8 2 0 0 1 0 198001072007012012 2 MUHAMMAD 1 1 0 5 6 3 2 3 9 2 0 0 1 1 19680204 199803 1 001 6536746649200062 01-05-1999 Bahasa Arab MAN 3 Kediri Kota Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Endah Cahyawati 1 1 0 5 6 3 0 2 8 2 0 0 1 2 132247994 MI Raudlatul Mubtadiin Kota Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 4 1 1 0 5 6 3 0 2 8 2 0 0 1 3 198011182007011008 2350753654300013 01/11/1999 Guru Kelas 44507588660200003 04/01/2001 Guru Kelas MI Negeri Bandar Kidul Kota Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 5 Sri widayati 1 1 0 5 6 3 0 2 8 2 0 0 1 4 196506161987032003 6948743646300012 01/06/2001 Guru Kelas MIS Miftahul Ulum Kota Kediri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Suparno 1 1 0 5 6 2 0 2 8 2 0 0 0 5 195809101982011008 6242736637200003 01/01/1982 Guru Kelas MI Islamiyah Rejomulyo Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2 Eny Noer Rochmatin 1 1 0 5 6 2 0 2 1 2 0 0 0 6 196812021988032004 6534746648300033 01/03/1988 Guru Kelas RA Perwanida Demangan Kota Madiun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3 Rr.n Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Madrasah Ttd dan Cap Drs. Al. Manaf 1 1 0 5 6 7 2 3 6 2 0 0 2 4 19730912 200710 1 003 1244751651200003 06/06/1997 Qur'an Hadits MTs.Negeri Kota Probolinggo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 Sukarjani 1 1 0 5 6 0 2 3 5 2 0 0 3 5 196526051990022001 0858743644300022 01/02/1990 Akidah Akhlak MTsN Surabaya 1 Kota Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Sumarnik 1 1 0 5 6 0 2 3 6 2 0 0 3 6 196608121991032000 Kota Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya 3 Suparno 1 1 0 5 6 0 0 2 8 2 0 0 3 7 196307171987031002 1144744647300060 01/03/1991 Qur'an Hadits MI Nurul Hidayah 0049741644200023 11 Mei 1992 Guru Kelas MI. Saifuddin. Assyafi'iyah Kab.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.