Anda di halaman 1dari 7

Tugasan ISL 2: 13 Julai 2009

1.Pelajar mengakses internet dan bacaan ilmiah untuk mencari definasi geografi 2.Kepentingan geografi dalam kehidupan manusia

Definisi Geografi
Geografi = apa yg dilalui setiap hari Berasal daripada Bahasa Latin

GEO = Bumi

GEOGRAFI
= Penerangan Tentang Bumi

GRAFIS = Penerangan

Definisi 1: Preston e James berpendapat bahawa, Geografi dapat diungkapkan sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan kerana banyak bidang ilmu pengetahuan selalu mulai dari keadaan muka bumi untuk beralih pada studinya masing-masing. Definisi 2: Geografi adalah interaksi antara ruang. Definisi ini dikemukakan oleh Ullman (1954), dalam bukunya yang berjudul Geography a Spatial Interaction. Definisi 3: Objekif belajar geografi adalah kelompok manusia dan organisasinya di muka bumi. Definisi ini dikemukakan oleh Maurice Le Lannou (1959) dalam buku yang berjudul La Geographie Humaine. Definisi 4: Paul Claval (1976) berpendapat bahawa Geografi selalu ingin menjelaskan gejala-gejala dari segi hubungan keruangan. Definisi 5: Suatu definisi yang lain adalah hasil semlok (seminar dan lokakarya) di Semarang tahun 1988. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan.

Depdikbud (1989): Geografi merupakan suatu ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. wikipedia: Geografi adalah ilmu tentang lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fizik dan manusia di atas permukaan bumi. Perkataan Geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu g ("Bumi") dan graphein ("menulis", atau "menjelaskan"). Lobeck 1939: Gegografi adalah suatu studi tentang hubunganhubungan yang ada antara kehidupan dengan ruang lingkup fiziknya. UNESCO (1956): satu agen sintesis, satu kajian perhubungan ruang dan sains dalam penggunaan tanah John Mackinder (1861-1947) seorang pakar geografi memberi definisi geografi sebagai satu kajian mengenai kaitan antara manusia dengan alam sekitarnya.

mata pelajaran yang kompleks yang mempunyai ciri-ciri sosial dan sains semula jadi.

menilai manusia dgn aspek semula jadinya sbg penaburan ruang yg saling berkaitan atas permukaan bumi spt penaburan penduduk, bandar, bahasa, negeri, politik, sistem pertanian, perindustrian, iklim serta penduduk.

pengajian geografi ialah mengenai perhubungan atau saling hubungan antara kawasankawasan seperti trafik penumpang pesawat udara, perkapalan lautan atau perdagangan antarabangsa

geografi menggunakan data-data daripada dunia biologi, fizikal dan sosial seperti unsurunsur yang menunjukkan variasi yang jelas dalam ruang yang mempunyai saling hubungan yang bermakna dengan fenomena yang lain.

Geografi disifatkan sebagai satu bidang pengetahuan atau 'field of knowledge' .

geografi bukanlah satu bentuk pengetahuan tetapi ia adlah satu bidang, di mana kebanyakan butir pengetahuannya didapati subjek-subjek sains sosial dan sains semulajadi

Kepentingan Geografi dalam kehidupan manusia


Menguruskan sumber semulajadi secara berkesan Mengurus ruangan tempat tinggal Membantu manusia Berinteraksi dengan alam serta komuniti lain secara harmoni