MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH MIFTAHUL FALLAH Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012 (1432 /1433

H )
Mata pelajaran : Tarikh Islam Nama santri : Kelas : III ( tiga )

A. Jawblah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan berilah tanda silang (X)!!! 1. Apakah yang dimaksud dengan kaum muhajirin dan kaum anshor ? a. Penduduk Mekkah dan orang yang berhijrah b. Penolong dan kaum Madinah c. Orang yang berhijrah dan penolong d. Kaum Quraisy dan kaum muslim 2. Apakah nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah ? a. Aqabah c. Mina b. Hijaz d. Yastrib 3. Apakah Arti dari Al-Madinah Al-Munawarah ? a. Kota yang gelap c. Kota yang subur b. Kota yang bercahaya d. Kota yang ramai 4. Perang apakah yang pertama kali dilakukan oleh Pasukan Rassulullah ? a. Perang Uhud c. Perang Salib b. Perang Badar d. Perang- perangan 5. Untuk memberikan fasilitas pendidikan, dakwah, dan pemyelesaian masalah sosial di Madinah, Rassulullah…. a. Mendirikan Masjid c. Membuat perjanjian b. Membangun rumah d. Menyiapkan pasukan perang 6. Apakah yang dimaksud dengan Futhu Makkah ? a. Pembukaan kota Makkah b. Penelusuran kota Makkah c. Penaklukan kota Makkah d. Peperangan di kota Makkah 7. Pada bulan dan tahun berapa Futhu Makkah terjadi ? a. Rabbiul Awal tahun 6 Hijriyah b. Rabbiul Akhir tahun 7 Hijriyah c. Ramadhan tahun 8 Hijriyah d. Ramadahn tahun 9 Hijriyah

Masjid Quba c.terangan c. Sembunyi . a. 300 Orang c. Siapakah pemimpin kafir Quraisy yang masuk islam ketika akan terjadi Futhu Makkah ? a. Abu Bakkar As-Siddiq 12. Manusia diseluruh dunia 15. Masjid An-Nur 10. 1000 Orang 11. Tabligh Akbar d. Abu Sofyan d. Berapa banyak pasukan umat muslim pada saat perang Uhud ? a.W. Siapakah yang Adzan di Ka’bah untuk pertama kalinya ? a. Abu Sofyan d. Orang yang pertama keluar islam 13. Arti dari Basyira wa Nadzira bagi Rassul adalah…. Ali bin Abi Thalib c. Kaum Muslim d. Masjidil Harram b.sembunyi b. Rassulullah adalah Rahmatan lil ‘alamin. Pembawa kabar baik dan gembira 14. Orang yang pertama memikirkan islam c. Terang. Apakah arti dari Assabiqunal Awwalun ? a. Pembawa kabar gembira dan peringatan b.T . Bilil bin Rabbah b. Abu Bakkar As-Siddiq 9. Berkelompok . Orang yang pertama masuk islam d. Orang yang pertama masuk islam b. 700 Orang b. 500 Orang d.8. Kaum Quraisy Makkah c. Pembawa kabar tentang surga dan neraka d. Bilil bin Rabbah b. Penduduk Madinah b. a. a. Ali bin Abi Thalib c. Pembawa kabar buruk dan perintah Allah c. Masjid Nabawi d. pada awal mula berdakwah dengan cara…. Masjid apakah yang pertam kali di bangun di kota Madinah ? a. Rassululllah dalm mengemban amanah Allah S. artinya rahmat bagi….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful