MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH MIFTAHUL FALLAH Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012 (1432 /1433

H )
Mata pelajaran : Tarikh Islam Nama santri : Kelas : III ( tiga )

A. Jawblah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan berilah tanda silang (X)!!! 1. Apakah yang dimaksud dengan kaum muhajirin dan kaum anshor ? a. Penduduk Mekkah dan orang yang berhijrah b. Penolong dan kaum Madinah c. Orang yang berhijrah dan penolong d. Kaum Quraisy dan kaum muslim 2. Apakah nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah ? a. Aqabah c. Mina b. Hijaz d. Yastrib 3. Apakah Arti dari Al-Madinah Al-Munawarah ? a. Kota yang gelap c. Kota yang subur b. Kota yang bercahaya d. Kota yang ramai 4. Perang apakah yang pertama kali dilakukan oleh Pasukan Rassulullah ? a. Perang Uhud c. Perang Salib b. Perang Badar d. Perang- perangan 5. Untuk memberikan fasilitas pendidikan, dakwah, dan pemyelesaian masalah sosial di Madinah, Rassulullah…. a. Mendirikan Masjid c. Membuat perjanjian b. Membangun rumah d. Menyiapkan pasukan perang 6. Apakah yang dimaksud dengan Futhu Makkah ? a. Pembukaan kota Makkah b. Penelusuran kota Makkah c. Penaklukan kota Makkah d. Peperangan di kota Makkah 7. Pada bulan dan tahun berapa Futhu Makkah terjadi ? a. Rabbiul Awal tahun 6 Hijriyah b. Rabbiul Akhir tahun 7 Hijriyah c. Ramadhan tahun 8 Hijriyah d. Ramadahn tahun 9 Hijriyah

Abu Sofyan d.8. Pembawa kabar tentang surga dan neraka d.W.terangan c. Apakah arti dari Assabiqunal Awwalun ? a. Orang yang pertama memikirkan islam c. Orang yang pertama keluar islam 13. Bilil bin Rabbah b. Tabligh Akbar d. a. Abu Bakkar As-Siddiq 9. 300 Orang c. Masjid apakah yang pertam kali di bangun di kota Madinah ? a. Pembawa kabar buruk dan perintah Allah c. Siapakah pemimpin kafir Quraisy yang masuk islam ketika akan terjadi Futhu Makkah ? a. Masjidil Harram b. Kaum Muslim d. Rassulullah adalah Rahmatan lil ‘alamin. Sembunyi . Abu Bakkar As-Siddiq 12. 700 Orang b. Pembawa kabar baik dan gembira 14. Rassululllah dalm mengemban amanah Allah S. pada awal mula berdakwah dengan cara…. Penduduk Madinah b.T . Berkelompok . a. Masjid Nabawi d. Pembawa kabar gembira dan peringatan b. 500 Orang d. Kaum Quraisy Makkah c. Orang yang pertama masuk islam d. artinya rahmat bagi….sembunyi b. Orang yang pertama masuk islam b. Ali bin Abi Thalib c. Terang. 1000 Orang 11. Manusia diseluruh dunia 15. Abu Sofyan d. a. Masjid An-Nur 10. Berapa banyak pasukan umat muslim pada saat perang Uhud ? a. Ali bin Abi Thalib c. Arti dari Basyira wa Nadzira bagi Rassul adalah…. Masjid Quba c. Siapakah yang Adzan di Ka’bah untuk pertama kalinya ? a. Bilil bin Rabbah b.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.