Anda di halaman 1dari 11

MEMO PERNIAGAAN MIERA No.

25 Jalan Sri Indah 91000 Tawau, Sabah Kepada : Kerani akaun Tarikh : 1Januari 2011

Pemilik (Miera) memasukkan wang simpanan peribadi RM 80 000 ke dalam bank

Pengurus

Dokumen 1

MEMO PERNIAGAAN MIERA No. 25 Jalan Sri Indah 91000 Tawau, Sabah Kepada : Kerani Akaun Pemilik (Miera) membawa masuk kenderaan RM 55 000 untuk kegunaan Tarikh : 1 Januari 2011

Dokumen 2

CIMB BANK Tarikh : 2 Januari 2011 Bayar kepada : Perniagaan Miera Untuk : Kegunaan perniagaan Ringgit 80 000 10 000 70 000 Sen 00 00 00

Baki Terakhir Masuk Keluar Baki

No. Cek MB 902988

Dokumen 3

SYARIKAT GEMILANG No. 1 Menara G Jalan Estern 91000 Tawau, Sabah

No. BT 999

PERNIAGAAN MIERA No. 25 Jalan Sri Indah 91000 Tawau, Sabah

Tarikh : 3 Januari 2011

kuantiti 3 2 2 1 Jumlah

Butir Kerusi meja lampu rak

Harga seunit (RM) 40.00 70.00 50.00 30.00

Jumlah (RM) 120.00 140.00 100.00 30.00 RM 390.00

( Ringgit : Tiga ratus Sembilan puluh ) Tunai / No. Cek

.. Pengurus

Dokumen 4

INVOIS ALI SPORT TRADING, 44 Jalan Fajar, 91000 Tawau, Sabah Kepada PERNIAGAAN MIERA No. 25 Jalan Sri Indah 91000 Tawau, Sabah

No. INV 1000

Tarikh : 4 Januari 2011

kuantiti 10 10

Butir Kasut Buts Baju Uniform KRS Tolak diskaun niaga 10 % Jumlah

Harga seunit (RM) 120.00 100.00

Jumlah (RM) 1 200.00 1 000.00 2 200.00 220.00 1 980.00

( Ringgit : Satu ribu Sembilan ratus lapan puluh sahaja )

Syarat : 10 % 5 hari, 5 % 10 hari K & K di K

Penerima

.. Pengurus

Dokumen 5

INVOIS SPORT CENTRE TRADING 14, Jalan Mawar 91000 Tawau, Sabah Kepada, PERNIAGAAN MIERA No. 25 Jalan Sri Indah 91000 Tawau, Sabah

No. INV 1001

Tarikh : 5 Januari 2011

Kuantiti 100 100

Butir Lencana KRS Collar dots Tolak diskaun niaga 10 % Jumlah

Harga seunit (RM) 3.00 2.00

Jumlah (RM) 300.00 240.00 540.00 54.00 486.00

( Ringgit : Empat ratus lapan puluh enam sahaja )

Serahan : Angkutan dibayar Syarat : 10 % 5 hari, 5 % 10 hari K % K di K

Penerima

Pengurus

Dokumen 6

NOTA KREDIT SPORT CENTE TRADING, 14 Jalan Mawar, 91000 Tawau, Sabah

No. NK 2000

Kepada PERNIAGAAN MIERA No. 25 Jalan Sri Indah 91000 Tawau, Sabah Akaun tuan telah dikreditkan seperti yang berikut ; kuantiti 20 Butir Lencana KRS(dikembalikan kerana rosak) Tolak diskaun niaga 10 % Jumlah ( Ringgit : Tujuh puluh dua sahaja ) Harga seunit (RM) 4.00

Tarikh : 6 Januari 2011

Jumlah (RM) 80.00

5.00 72.00

. Pengurus

Dokumen 7

ALI SPORT TRADING 44 Jalan Fajar 91000 Tawau, Sabah

No. R 4000 Tarikh : 7 Januari 2011

Diterima daripada : PERNIAGAAN MIERA Ringgit Malaysia Untuk Bayaran : Sembilan ratus tujuh puluh dua sahaja : menjelaskan hutang bagi invois No. 1000 ( Diskaun tunai RM 108 )

......................... Tunai / cek No. MB 902989

Pengurus

Dokumen 8

ALI SPORT TRADING 44 Jalan Fajar 91000 Tawau, Sabah

No. R 4001 Tarikh : 8 Januari 2011

Diterima daripada : PERNIAGAAN MIERA Ringgit Malaysia : Lapan ratus sepuluh sahaja Untuk bayaran : menjelaskan hutang bagi invois No. 1000 ( Diskaun Tunai RM 90 )

Tunai / Cek No. MB 902990

Pengurus

Dokumen 9

BIL TUNAI SYARIKAT MESRA, No. 2 Jalan PJH, 91000 Tawau, Sabah

No. BT 1000

Kepada PERNIAGAAN MIERA No. 25 Jalan Sri Indah 91000 Tawau, Sabah

Tarikh : 9 Januari 2011

Kuantiti 15 15

Butir Uniform KRS Lencana KRS Jumlah

Harga seunit (RM) 100.00 4.00

Jumlah (RM) 1 500.00 60.00 1 560.00

( Ringgit : Satu ribu lima ratus enam puluh sahaja ) Tunai / No. cek

Pengurus

Dokumen 10

BAUCAR PEMBAYARAN PERNIAGAAN MIERA NO. 25 Jalan sri indah 91000 Tawau, Sabah

No. 500

Kepada : Raihan bin Diris

Tarikh : 10 Januari 2011

Butir Mengupah mengangkat dan menyusun baju uniform KRS ke dalam stor

Jumlah (RM) 30.00

Tandatangan

( Ringgit : Tiga puluh sahaja ) Tunai / No. Cek

Diluluskan oleh,

. Pengurus

Dokumen 11

NOTA DEBIT ALI SPORT TRADING, 44 Jalan Fajar, 91000 Tawau, Sabah Kepada PERNIAGAAN MIERA, No. 25 Jalan sri Indah, 91000 Tawau, Sabah Akaun tuan telah didebitkan seperti berikut ; Butir Baju uniform KRS dalam invois No. Dengan harga Rm 120 sehelai dan dikenakan caj angkutan RM 3.00 sehelai Jumlah (RM) 50

No. 3000

Tarikh : 11 Januari 2011

50 ( Ringgit : Lima puluh sahaja )

Pengurus

Dokumen 12