Anda di halaman 1dari 5

Sekolah Kelas Mata Pelajaran Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Pelajaran Sub-Tajuk

: : : : : : : :

Sekolah Kebangsaan Kota Perdana PPKIBP Aktif Bahasa Melayu 25 Mac 2011 8.30 pagi hingga 9.30 pagi (60 minit) 6 orang (5 orang slow learner , seorang disleksia) Kemahiran Mendengar a) Mengenalpasti tiga jenis bunyi siren (polis, bomba dan ambulan) b) Mengenalpasti arah bunyi siren yang diperdengarkan

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat

Kumpulan 1 (Lemah) i. Menyebut tiga jenis bunyi siren yang diperdengarkan dengan betul.

Kumpulan 2 (Sederhana) i. ii. Menyebut tiga jenis bunyi siren yang diperdengarkan dengan betul. Menunjukkan arah bunyi siren yang diperdengarkan dengan betul.

Pengetahuan sedia ada murid: i. ii. Murid kenal bunyi siren (polis, bomba dan ambulan). Murid tahu setiap jenis arah (depan, belakang, kiri dan kanan).

Perentasan Kurikulum

Muzik, moral dan matematik.

Penyerapan Nilai

Mendengar arahan, berusaha, bekerjasama, berani dan yakin.

Unsur Terapi

Pertuturan, pendengaran, pengamatan dan motor kasar.

Bahan Bantu mengajar i. ii. iii.

Komputer riba. Gambar kenderaan (polis, bomba dan ambulan). Lembaran kerja

PPKIBP SK Kota Perdana 2011 1

Penyampaian

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Guru bertanya kepada murid-murid kenderaan anggota keselamatan yang mereka tahu.

Murid menyebut jenis-jenis kenderaan.

Teknik : - Mendengar

Murid membunyikan siren kenderaan yang telah

Terapi : - Pertuturan

Guru menyuruh muridmurid mengajuk bunyi siren kenderaan yang telah disebut.

disebut. Nilai : Murid yang menjawab dengan tepat akan diberi pujian. - Mendengar arahan - Keyakinan

Contoh : Ambulan = neon..neno..

Langkah 1 (15 minit)

Jenis-jenis bunyi

Teknik : - Melihat

Guru menunjukkan tiga jenis gambar kenderaan.

Murid melihat gambar kenderaan yang telah ditunjukkan.

- Mendengar

Terapi : - Pendengaran

Murid mendengar bunyi siren yang dipasang dan mencari perbezaan setiap bunyi tersebut. Kereta polis

- Penglihatan - Pengamatan

Nilai : - Mendengar arahan - Keyakinan

BBM : - Komputer riba - Gambar kenderaan Jentera bomba


PPKIBP SK Kota Perdana 2011 2

Ambulan

Guru meminta murid mendengar dengan teliti bunyi yang perdengarkan dan membuat perbezaan bunyi tersebut.

Langkah 2 (10 minit)

Aktiviti permainan Murid bergerak duduk mengikut kumpulan yang telah guru tetapkan.

Teknik : - Melihat

Guru memberi arahan supaya murid-murid duduk dalam 2 kumpulan yang telah ditentukan.

- Mendengar

Terapi : - Pendengaran

Guru memberi setiap Guru memberi setiap kumpulan satu set gambar kenderaan. Guru meminta murid Guru meminta murid memadankan siren yang diperdengarkan dengan gambar kenderaan yang betul. Kumpulan yang cepat dan betul akan diberi markah. memadankan siren yang diperdengarkan dengan gambar kenderaan yang betul. kumpulan satu set gambar kenderaan.

- Penglihatan - Pengamatan

Nilai : - Mendengar arahan - Keyakinan - Bekerjasama

BBM : - Komputer riba - Gambar

Kumpulan yang menang akan diberi hadiah dan pujian.

kenderaan

PPKIBP SK Kota Perdana 2011 3

Langkah 3 (10 minit)

Arah bunyi

Teknik : - Mendengar

Guru menerangkan arah bunyi iaitu dari arah depan, belakang, kiri dan kanan.

Murid mendengar bunyi dari pelbagai arah. Terapi : - Pendengaran Murid mendengar dengan teliti bunyi yang dipasang dan membuat pergerakan ke arah bunyi yang diperdengarkan. Nilai : - Keyakinan - Berusaha - Motor kasar

BBM : - Komputer riba

Langkah 4 (15 minit)

Aktiviti permainan

Teknik : - Mendengar

Guru memberi arahan supaya murid-murid berdiri dalam 2 kumpulan yang telah ditentukan.

Murid bergerak dan berdiri mengikut kumpulan yang telah guru tetapkan. Terapi : - Pendengaran - Pengamatan Mata murid akan ditutup

Guru meminta murid bergerak ke arah bunyi yang diperdengarkan.

dengan kain hitam.

Nilai : - Mendengar

Secara berkumpulan murid akan bergerak ke arah bunyi yang diperdengarkan.

arahan - Keyakinan - Bekerjasama

BBM : Kumpulan yang cepat dan betul akan diberi markah. - Komputer riba

Kumpulan yang menang akan diberi hadiah dan pujian.

PPKIBP SK Kota Perdana 2011 4

Penutup (5 minit)

Penilaian dan pengukuhan

Teknik : - Mengingat semula

Guru menyuruh murid menceritakan semula aktiviti pembelajaran yang telah berlaku.

Murid menceritakan semula apa yang telah dipelajari.

- Bersoaljawab

Terapi : Murid menyebut tiga jenis bunyi yang telah dipelajari. Nilai : Murid menyebut arah bunyi yang dipelajari. - Keberanian - Keyakinan - Pertuturan

Murid dapat menilai keupayaan dan pendapat diri sendiri.

Catatan refleksi :

PPKIBP SK Kota Perdana 2011 5

Anda mungkin juga menyukai