P. 1
Pelan Integriti Nasional

Pelan Integriti Nasional

|Views: 119|Likes:
Dipublikasikan oleh Satya Shini Vijayan

More info:

Published by: Satya Shini Vijayan on Mar 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

Pelan Integriti Nasional adalah satu pelan atau rancangan yang dirancangkan serta dilancarkan oleh kerajaan Malaysia

dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budayaetika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Pelan ini membolehkan Kerajaan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha membudayakan etika dan integriti masyarakat. Sebelum ini telah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan, tetapi didapati usaha-usaha ini tidak tekal dan tidak menyeluruh dan hasilnya sebilangan besar usaha-usaha ini menemui kegagalan terutamanya dalam usaha mewujudkan sinergi semua sektor. Ini mungkin disebabkan terdapat halangan-halangan seperti sikap individu, kepimpinan sesebuah organisasi, sistem penyampaian atau karenah birokrasi, serta disiplin dan budaya masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan satu-satu program. Skop dan konsep yang dibawa oleh PIN kelihatannya lebih menyeluruh dan holistik dalam memberi panduan kepada setiap komponen masyarakat untuk membudayakan integriti. Pelan Integriti Nasional ini telah dilancarkan pada 23 April 2004, oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) • • • 2. Pada tahun 1986. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini. Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan • . semangat kebangsaan. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. iaitu di peringkat negeri.A. KENAPA R I M U P ? PENGENALAN Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional. perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Pada peringkat awalnya.B Perdana Menteri . maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolahsekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y. daerah dan sekolah. pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. • 5. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP.Dasar Pelaksanaan Rimup 2008 — Presentation Transcript 1. PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia KENAPA R I M U P ? 4. Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Aktivitinya menjurus kepada RIMUP.

PPG dan Sekolah. Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Pada tahun 2004. JPN. Sehubungan itu. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus. • . aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. PPD. Seterusnya. iaitu Membina Negara Bangsa. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan. pemupukan kecintaan terhadap seni. Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. • 7. • 8. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan .tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. 6.

c. Merupakan satu usaha perluasan. RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG . DASAR KPM • 14. Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. Lama : Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja. Baru : Melibatkan semua negeri. Lama : Tidak semua negeri terlibat. • 11. BAB 1 PENGENALAN R I M U P Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 1 • 12. Wujud persefahaman dan perpaduan. 9. pemantapan. Hubungan rapat terjalin antara murid. Baru : Merentas semua kokurikulum dan kurikulum. KONSEP RIMUP Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. ‘secara berkelompok’ dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah dan menengah. iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi • . KAEDAH • 15. Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan. Lama : Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum. dan penambahbaikan program sedia ada . Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat.Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat. • 10. b. LATAR BELAKANG • 13. a. Baru : Melibatkan semua sekolah.

sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. OBJEKTIF RANCANGAN • 19. Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA • 17. SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN. MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG. KONSEP RIMUP 16. KONSEP RIMUP PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIBATKAN: MASYARAKAT SETEMPAT. KONSEP RIMUP PERINGKAT KEBANGSAAN SEKRETARIAT TETAP PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH JAWATANKUASA RIMUP • 21. KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI. KONSEP RIMUP AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN AKTIVITI KOKURIKULUM AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI KEGIATAN KHAS (6 Kumpulan Pendekatan) • 20. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH RENDAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat. Kesenian dan Warisan.Nasional Kementerian Kebudayaan. PARA GURU. KONSEP RIMUP MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA: BERILMU PENGETAHUAN BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL SEMANGAT MUHIBAH MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU MATLAMAT • 18. • .

MUHIBAH. murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK. BAHASA BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN • 26. SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi. • 24. BATASAN DAN KUASA AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN SEMANGAT KERJASAMA.PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH A : SK. Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut. Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan eIntegrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. SJK(C) & SJK(T) B : SK & SJK(C) C : SK & SJK(T) D : SJK(C) & SJK(T) 22. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH A : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK B : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP • 23. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM Kementerian Pelajaran Malaysia • 25. PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN eINTEGRASI Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum. NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN Peruntukan bagi melaksanakan • .

keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan. B. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK Penasihat : Pegawai • .program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah. C. PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 2 • 29. 27. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan.` • 28. Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. Pendahuluan S atu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah . Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah. Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok.500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B. sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti. Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada: Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang 2 o rang Pemeriksa Kira-Kira • 30. RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. RM 1. C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri.000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah. iaitu: A. RM 2.

JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH ( KELOMPOK SENDIRI ) Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum Pen.Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid* Pen. Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 31. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru • 33.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah • 32. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 34. PERBEZAAN ANTARA SEKOLAH KELOMPOK DAN SEKOLAH SENDIRI • .

Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain. Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 35. PENGERUSI ( KELOMPOK ) Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat. • . Ahli Jawatankuasa KELOMPOK Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru JAWATANKUASA KELOMPOK Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid* Pen.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah SEKOLAH SENDIRI Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 36.JAWATANKUASA SEKOLAH SENDIRI Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : GPK Hal Ehwal Murid Setiausaha : GPK Kokurikulum Pen.

H endaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa kelompok . Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan. PEMERIKSA KIRA-KIRA ( KELOMPOK ) • 42. ( ”Adakan Pre-Council dahulu ) Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bila-bila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat.37. D ipilih da lam kalangan guru yang menjadi A hli Jawatankuasa kelompok . mengatur. D ipilih daripada Ahli Jawatankuasa kelompok . BENDAHARI ( KELOMPOK ) • 41. PENOLONG SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) • 40. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP ( kelompok dan sekolah sendiri ) tidak kurang daripada dua kali setahun. NAIB PENGERUSI I & II ( KELOMPOK ) D ipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut. Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP M erancang. • 38. melaksana. • 39. dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa. Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan . Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat. • . SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) D ilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetua nya menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kelompok .

Setiausaha Mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat. • . Bendahari Bertanggungjawab dalam semua hal kewangan RIMUP Menyimpan rekod-rekod kewangan Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit • 45. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat. Penolong Setiausaha Membantu setiausaha dalam semua urusan RIMUP Menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha. Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan Pengerusi Mempengerusikan semua mesyuarat. jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa.43. (Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir. Tempat Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa kelompok RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui Korum Mesyuarat Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa. Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB. K orum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan. Naib Pengerusi I Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi. menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan.) • 44. Naib Pengerusi II Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan Naib Pengerusi I.

Bantuan Bencana Alam 4. • 48. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. Seminar Menghadapi Peperiksaan 2. PANDUAN AM Mencapai matlamat perpaduan antara kaum . Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3. Jejak Sejarah 5. Karnival Sains dan Matematik 3. Mesti melibatkan semua kaum. SUKAN DAN PERMAINAN Permainan Tradisional Sukaneka / Sukan Rakyat Mencari Harta Karun • 50. Kuiz Bina Bangsa 7. KHIDMAT MASYARAKAT 1. Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan 9. Aktiviti dipersetujui bersamasama. Sayembara Perpaduan 8. Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) • . Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 4.46. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP . AKTIVITI KOKURIKULUM Kebudayaan Sambutan dan Perayaan Perkhemahan dan Lawatan • 51. Gotongroyong 2. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan . PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI RIMUP Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 3 • 47. semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. Program ala “Bersamamu” 5. Pertandingan Fotografi Perpaduan • 49. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. Debat Perpaduan 6. KEGIATAN KHAS .

1 Proses Kerja dan Tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia BIL PROSES KERJA TINDAKAN 1 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Sektor Hal Ehwal Murid. e-INTEGRASI 1. Kempen Kibar Jalur Gemilang • 53. Perancangan dan pelaksanaan 4. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. 2. Kelab Rukun Negara 4. Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Memberi penerangan kepada PIBG. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2. ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3. Jadual 3. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1. Konsep dan matlamat RIMUP . Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat • . Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 5 Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Konsep dan Matlamat 2. Penyeliaan rancangan 5. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3.52. Bahagian Sekolah 2 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawaipegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Jabatan Pelajaran Negeri 3 Menerima Garis Panduan RIMUP Semua Guru Besar dan Pengetua 4 Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi di Semenanjung sahaja. Perancangan dan pelaksanaan 4. Pejabat Pelajaran Daerah. • 54. satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. 2.

Jenisjenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. Guru-Guru Besar. Pemantauan Pihak yang bertanggungjawab Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM Unit Hal Ehwal Murid JPN PPD/PPB/PPG Jemaah Nazir KPM / Negeri * Rujuk lampiran • . Laporan Kewangan Setiausaha 12 Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Pengerusi . 5. BAB 4 Kementerian Pelajaran Malaysia • 57. PPD. Pemantauan dan Pelaporan RIMUP Aspek penting menentukan keberkesanan. PPB. BIL PROSES KERJA TINDAKAN 7 1. PPD. Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-Guru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua 9 Pemantauan aktiviti JPN. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. Cara melaksanakan aktiviti. Guru Besar dan Pengetua 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1.tentang RIMUP 1. Penting untuk memastikan perancangan dan matlamat tercapai. 2. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Penyeliaan rancangan 5. PPB 10 Post-mortem JPN.Konsep dan Matlamat 2. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 55. PIBG. Pengetua. • 58. 3. Tahunan 3. Setiausaha dan Bendahari • 56. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. Lembaga Pengurus Sekolah. Penggal 2. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP.

Penilaian Penilaian berdasarkan 1.Inovasi • 61.Keberkesanan 4.Pelaksanaan 3.Pengurusan 2. Instrumen Pemantauan Baru Kementerian Pelajaran Malaysia • 60.59.Penilaian khas 5. Pelaporan Sekali setahun Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan Sekolah: bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program • .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->