P. 1
Pelan Integriti Nasional

Pelan Integriti Nasional

|Views: 119|Likes:
Dipublikasikan oleh Satya Shini Vijayan

More info:

Published by: Satya Shini Vijayan on Mar 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

Pelan Integriti Nasional adalah satu pelan atau rancangan yang dirancangkan serta dilancarkan oleh kerajaan Malaysia

dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budayaetika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Pelan ini membolehkan Kerajaan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha membudayakan etika dan integriti masyarakat. Sebelum ini telah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan, tetapi didapati usaha-usaha ini tidak tekal dan tidak menyeluruh dan hasilnya sebilangan besar usaha-usaha ini menemui kegagalan terutamanya dalam usaha mewujudkan sinergi semua sektor. Ini mungkin disebabkan terdapat halangan-halangan seperti sikap individu, kepimpinan sesebuah organisasi, sistem penyampaian atau karenah birokrasi, serta disiplin dan budaya masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan satu-satu program. Skop dan konsep yang dibawa oleh PIN kelihatannya lebih menyeluruh dan holistik dalam memberi panduan kepada setiap komponen masyarakat untuk membudayakan integriti. Pelan Integriti Nasional ini telah dilancarkan pada 23 April 2004, oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia KENAPA R I M U P ? 4.Dasar Pelaksanaan Rimup 2008 — Presentation Transcript 1. semangat kebangsaan. Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan • .B Perdana Menteri . Aktivitinya menjurus kepada RIMUP. perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini.A. maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolahsekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y. Pada peringkat awalnya. KENAPA R I M U P ? PENGENALAN Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini. pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. Pada tahun 1986. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. Kementerian Pelajaran Malaysia 3. iaitu di peringkat negeri. RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) • • • 2. daerah dan sekolah. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. • 5.

Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. • 7. Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Sehubungan itu. Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus. pemupukan kecintaan terhadap seni. Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM. iaitu Membina Negara Bangsa. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. Seterusnya. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. JPN. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan. Pada tahun 2004. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. PPD. 6. PPG dan Sekolah.tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). • . • 8. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan .

iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi • . 9. BAB 1 PENGENALAN R I M U P Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 1 • 12. Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat. pemantapan. KAEDAH • 15. Lama : Tidak semua negeri terlibat. Baru : Melibatkan semua negeri. a. b. Hubungan rapat terjalin antara murid.Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat. Wujud persefahaman dan perpaduan. Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan. LATAR BELAKANG • 13. KONSEP RIMUP Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. c. • 10. Lama : Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja. Lama : Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum. dan penambahbaikan program sedia ada . Merupakan satu usaha perluasan. Baru : Melibatkan semua sekolah. ‘secara berkelompok’ dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah dan menengah. Baru : Merentas semua kokurikulum dan kurikulum. Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG . Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. DASAR KPM • 14. • 11.

SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN. KONSEP RIMUP PERINGKAT KEBANGSAAN SEKRETARIAT TETAP PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH JAWATANKUASA RIMUP • 21. KONSEP RIMUP 16. Kesenian dan Warisan. KONSEP RIMUP MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA: BERILMU PENGETAHUAN BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL SEMANGAT MUHIBAH MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU MATLAMAT • 18. • . PARA GURU. KONSEP RIMUP PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIBATKAN: MASYARAKAT SETEMPAT. KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH RENDAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat.Nasional Kementerian Kebudayaan. Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA • 17. KONSEP RIMUP AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN AKTIVITI KOKURIKULUM AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI KEGIATAN KHAS (6 Kumpulan Pendekatan) • 20. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG. OBJEKTIF RANCANGAN • 19.

BATASAN DAN KUASA AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN SEMANGAT KERJASAMA. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. MUHIBAH. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. SJK(C) & SJK(T) B : SK & SJK(C) C : SK & SJK(T) D : SJK(C) & SJK(T) 22. Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan eIntegrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM Kementerian Pelajaran Malaysia • 25. BAHASA BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN • 26. PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH A : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK B : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP • 23. • 24. Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut. NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN Peruntukan bagi melaksanakan • . SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi. murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK. PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN eINTEGRASI Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum.PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH A : SK.

keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan. RM 2. Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah. iaitu: A. Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada: Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang 2 o rang Pemeriksa Kira-Kira • 30.program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah. Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. Pendahuluan S atu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah . Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok. PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 2 • 29. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK Penasihat : Pegawai • . sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti. C. C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri.` • 28. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan. RM 1. 27.000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah. B.500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B. RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.

Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 34.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah • 32. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru • 33.Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid* Pen. Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 31. PERBEZAAN ANTARA SEKOLAH KELOMPOK DAN SEKOLAH SENDIRI • . Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH ( KELOMPOK SENDIRI ) Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum Pen.

• . Ahli Jawatankuasa KELOMPOK Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah SEKOLAH SENDIRI Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 36. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru JAWATANKUASA KELOMPOK Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid* Pen.JAWATANKUASA SEKOLAH SENDIRI Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : GPK Hal Ehwal Murid Setiausaha : GPK Kokurikulum Pen. PENGERUSI ( KELOMPOK ) Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat. Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 35. Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain.

D ipilih da lam kalangan guru yang menjadi A hli Jawatankuasa kelompok . Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP ( kelompok dan sekolah sendiri ) tidak kurang daripada dua kali setahun. • 39. SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) D ilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetua nya menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kelompok . melaksana. mengatur. • . H endaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa kelompok .37. PEMERIKSA KIRA-KIRA ( KELOMPOK ) • 42. • 38. Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan. Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat. Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan . Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP M erancang. dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa. PENOLONG SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) • 40. NAIB PENGERUSI I & II ( KELOMPOK ) D ipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut. D ipilih daripada Ahli Jawatankuasa kelompok . BENDAHARI ( KELOMPOK ) • 41. ( ”Adakan Pre-Council dahulu ) Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bila-bila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat.

Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan Pengerusi Mempengerusikan semua mesyuarat. Naib Pengerusi II Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan Naib Pengerusi I.43. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat. (Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir. Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB. menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan. • .) • 44. Bendahari Bertanggungjawab dalam semua hal kewangan RIMUP Menyimpan rekod-rekod kewangan Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit • 45. Naib Pengerusi I Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi. jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa. Tempat Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa kelompok RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui Korum Mesyuarat Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa. Setiausaha Mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat. Penolong Setiausaha Membantu setiausaha dalam semua urusan RIMUP Menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha. K orum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan.

SUKAN DAN PERMAINAN Permainan Tradisional Sukaneka / Sukan Rakyat Mencari Harta Karun • 50. semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP . Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 4. AKTIVITI KOKURIKULUM Kebudayaan Sambutan dan Perayaan Perkhemahan dan Lawatan • 51. Aktiviti dipersetujui bersamasama. Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3. KEGIATAN KHAS . PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI RIMUP Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 3 • 47. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. Kuiz Bina Bangsa 7. Program ala “Bersamamu” 5. Bantuan Bencana Alam 4. • 48.46. Karnival Sains dan Matematik 3. Sayembara Perpaduan 8. Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan 9. Gotongroyong 2. Debat Perpaduan 6. PANDUAN AM Mencapai matlamat perpaduan antara kaum . Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) • . Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan . Seminar Menghadapi Peperiksaan 2. Jejak Sejarah 5. KHIDMAT MASYARAKAT 1. Pertandingan Fotografi Perpaduan • 49. Mesti melibatkan semua kaum. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP.

Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Memberi penerangan kepada PIBG. • 54. Bahagian Sekolah 2 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawaipegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Perancangan dan pelaksanaan 4.52. Kelab Rukun Negara 4. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. e-INTEGRASI 1. Konsep dan Matlamat 2. 2. Jadual 3. Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Jabatan Pelajaran Negeri 3 Menerima Garis Panduan RIMUP Semua Guru Besar dan Pengetua 4 Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Konsep dan matlamat RIMUP . Pejabat Pelajaran Daerah. 2. mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi di Semenanjung sahaja. satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat • . Kempen Kibar Jalur Gemilang • 53. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3. Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 5 Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Penyeliaan rancangan 5. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1. Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3. Perancangan dan pelaksanaan 4.1 Proses Kerja dan Tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia BIL PROSES KERJA TINDAKAN 1 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Sektor Hal Ehwal Murid. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2.

2. BAB 4 Kementerian Pelajaran Malaysia • 57. Tahunan 3. Laporan Kewangan Setiausaha 12 Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Pengerusi . 3. Penting untuk memastikan perancangan dan matlamat tercapai. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. Pemantauan Pihak yang bertanggungjawab Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM Unit Hal Ehwal Murid JPN PPD/PPB/PPG Jemaah Nazir KPM / Negeri * Rujuk lampiran • . Penyeliaan rancangan 5. Penggal 2. PPD. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat.Konsep dan Matlamat 2. 5. Pengetua. BIL PROSES KERJA TINDAKAN 7 1. Pemantauan dan Pelaporan RIMUP Aspek penting menentukan keberkesanan. Guru-Guru Besar. • 58. PPB 10 Post-mortem JPN. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 55. Setiausaha dan Bendahari • 56. Guru Besar dan Pengetua 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. Jenisjenis kegiatan khas yang dicadangkan 3.tentang RIMUP 1. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Cara melaksanakan aktiviti. Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-Guru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua 9 Pemantauan aktiviti JPN. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Lembaga Pengurus Sekolah. PPD. PPB. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. PIBG.

Instrumen Pemantauan Baru Kementerian Pelajaran Malaysia • 60.Keberkesanan 4. Penilaian Penilaian berdasarkan 1.Penilaian khas 5.Pelaksanaan 3.Pengurusan 2.59.Inovasi • 61. Pelaporan Sekali setahun Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan Sekolah: bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program • .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->