P. 1
SKP 2203 NOTA TITAS

SKP 2203 NOTA TITAS

|Views: 903|Likes:
Dipublikasikan oleh Aimin Ain

More info:

Published by: Aimin Ain on Mar 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

Sections

 • KESIMPULAN
 • HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN AGAMA
 • HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN BUDAYA
 • CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
 • CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
 • KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN
 • KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN
 • TAMADUN ISLAM: KONSEP-KONSEP ASAS
 • KONSEP TAMADUN ISLAM
 • SUMBER TAMADUN ISLAM: (1) AL QURAN
 • Kehidupan Bertamadun Menurut Al Quran
 • SUMBER TAMADUN ISLAM: (2) AL SUNNAH/HADIS
 • SUMBER TAMADUN ISLAM: (3) IJTIHAD
 • ASAS TAMADUN ISLAM: (1) AQIDAH
 • ASAS TAMADUN ISLAM: (2) SYARIAH
 • ASAS TAMADUN ISLAM: (3) AKHLAK
 • CIRI TAMADUN ISLAM (1)
 • CIRI TAMADUN ISLAM (2)
 • SUMBANGAN TAMADUN ISLAM
 • PERKAITAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN MALAYSIA
 • TAMADUN MELAYU
 • ALAM MELAYU
 • ASAS TAMADUN MELAYU (1)
 • ASAS TAMADUN MELAYU (2)
 • ASAS TAMADUN MELAYU (3)
 • ASAS TAMADUN MELAYU (4)
 • ASAS TAMADUN MELAYU (5)
 • ASAS TAMADUN MELAYU (6)
 • ASAS TAMADUN MELAYU (7)
 • ASAS TAMADUN MELAYU (8)
 • ASAS TAMADUN MELAYU (9)
 • KERAJAAN KATAHA
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (1)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (2)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (3)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (4)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (5)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (6)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (7)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (8)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (9)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (10)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (11)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (12)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (13)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (14)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (15)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (16)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (17)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (18)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (19)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (20)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (21)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (22)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (23)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (24)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (25)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (26)
 • TAMADUN MELAYU ISLAM (27)
 • TAMADUN INDIA – LATAR BELAKANG (1)
 • TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA (3)
 • TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA (4)
 • UNSUR UTAMA DALAM TAMADUN INDIA (5)
 • MAZHAB-MAZHAB HINDU (7)
 • 10 PRINSIP HINDU YANG SEJAGAT (8)
 • AGAMA ZAMAN HETERODOKS - BUDDHA (11)
 • AGAMA ZAMAN HETERODOKS – BUDDHA (12)
 • AGAMA ZAMAN HETERODOKS – BUDDHA (13)
 • AGAMA ZAMAN HETERODOKS (14)
 • PERKEMBANGAN ILMU (16)
 • BAHASA DAN SASTERA (17)
 • BAHASA DAN SASTERA (18)
 • TAMADUN CHINA (1)
 • TAMADUN CHINA (2)
 • TAMADUN CHINA (3) - Masyarakat dan Budaya
 • TAMADUN CHINA (4) - Masyarakat dan Budaya
 • TAMADUN CHINA (5) - Kosmologi Dan Pandangan Alam
 • TAMADUN CHINA (6) - Kosmologi Dan Pandangan Alam
 • TAMADUN CHINA (7) - Falsafah dan Agama
 • TAMADUN CHINA (8) - Falsafah dan Agama
 • TAMADUN CHINA (9) - Falsafah dan Agama
 • TAMADUN CHINA (10) - Pencapaian Pelbagai Bidang
 • TAMADUN CHINA (11) - Pencapaian Pelbagai Bidang
 • ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (1)
 • ØPERKONGSIAN ATAU KONFLIK?
 • ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (2)
 • ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (3)

SKP 2203 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Dr. Hj. Mohd Sharifudin Yusop Jabatanto edit Master subtitle style Click Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia C022 – Sanggar Bahasa dan Komunikasi 89468939/89468938/0193885760 msharif@fbmk.upm.edu.my

RANGKA KURSUS
• • • •

Jam Kredit : 2 (2+0) Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar : 82 jam/semester Prasyarat : Tiada Hasil Pembelajaran : Pelajar dapat;
1.

2.

3.

Menjelaskan tentang sejarah, prinsip, nilai dan aspek utama pengajian ketamadunan di Malaysia secara komprehensif. (C2, LL) Menjelaskan tentang keperluan membina satu generasi muda Malaysia yang berpengetahuan dan peka mengenai isu ketamadunan dan peradaban. (C2) Membahaskan tentang aspek memperkukuhkan jati diri bangsa Malaysia sebagai sebuah negara pelbagai kaum yang mengamalkan kehidupan yang bertoleransi secara berkumpulan. (P2, A3, TS)

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini meliputi ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan pengajian ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina, dan India), dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia, isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia dalam proses pembangunan negara

teori kedatangan. falsafah (4 jam) Pendekatan holistik dalam menjana peradaban. definisi. tamadun Melayu dalam pembinaan tamadun Malaysia (4 jam) . 3. ciri. 4. kesan dan pengaruh. ciri-ciri asas. konsep. konsep holistik. sumbangan dan pencapaian (6 jam) Islam dalam peradaban Melayu serta peranannya dalam pembinaan tamadun Malaysia.perspektif perbandingan.KANDUNGAN KULIAH 1. 2. pendekatan lampau . sumber. pendekatan holistik (4 jam) Tamadun Islam. Islam dalam tamadun Melayu. Pengenalan ilmu ketamadunan. matlamat.

kesan perkembangan kontemporari terhadap pembangunan negara. politik. budaya dan sistem nilai. sumbangan dan pencapaian (2 jam) Tamadun India. ekonomi. 6. budaya dan sistem nilai. latar belakang sejarah.Samb…KANDUNGAN 5. hegemoni barat dan globalisasi. krisis alam sekitar. padangan dunia. pandangan dunia. latar belakang sejarah. sistem kepercayaan. Islam Hadhari (6 jam) . 7. Tamadun China. media. sosial. etika dalam sains. hak asasi manusia. sistem kepercayaan. persepsi jihad. sumbangan dan pencapaian (2 jam) Isu-isu kontemporari Tamadun Islam danTamadun Asia.

40% Peperiksaan akhir .40% • Tugasan .10% .20% – Kerja Kursus .10% • Ulasan artikel/ ringkasan artikel/ • lain-lain • .20% • Pembentangan .60% – Ujian 1 .PENILAIAN KURSUS Kerja Kursus .

masyarakat. peradaban. berkelakuan. sistem kepercayaan) sesuatu bangsa. tamadun. politik yang tinggi peradabannya Keadaan serta tingkat kemajuan pada keseluruhan jasmani (kebendaan. tamadun Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak. ekonomi. politik) dan rohani (etika. kemajuan akal budi • PERADABAN – • KEBUDAYAAN – . kerohanian sesuatu masyarakat.DEFINISI • TAMADUN – Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan oleh taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sosial. budaya. moral. berfikir serta hasil kegiatan penciptaan berupa kebendaan.

wilayah pertanian. sekumpulan manusia yang tinggal kekal di sesuatu tempat. kota. memodenkan sesuatu – Hadharah: peradaban.ISTILAH ANTAR-BAHASA • • Arab – Maddana: membangunkan. – Thaqafah: kebudayaan Inggeris – Civilization: perbandaran – Renaissance: kebangkitan – Culture: kebudayaan .

Deorand – • Redfield – • A.KONSEP TAMADUN • Ghazali Basri – – – Tamadun = maddana (membangunkan. Toynbee – . Civilization = satu cara hidup yang diberikan kriteria tertentu Civilization = sejenis kebudayaan yang berkembang di dalam kota • W. memodenkan) Hadharah = peradaban Thaqafah = kebudayaan Civilization = satu sistem sosial yang menolong manusia mempertinggikan kedudukan kebudayaan.

sains. . C. • Abu Bakar Hamzah Tamadun = suatu yang lahir dan berkembang bersama kehidupan manusia sama Click to edit Master subtitle styleada berupa skala mujarad. moral dan sebagainya. Hornby & E. politik.S. Parnwell – Civilization = meningkat pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu.KONSEP TAMADUN • A. mahupun skala kebendaan – • Mahmood Taib an-Najmi – Tamadun = peraturan masyarakat yang dapat membantu manusia menambahkan hasil pengeluaran sama ada dari segi pemikiran ataupun kebendaan. teknologi.

fikiran. adat dan setiap kesanggupan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat • Sidi Ghazalba – • E. pendapat. kepercayaan. perasaan Daya = tenaga. kesenian. Taylor – . faham. susila hukum. waktu dan cara hidup Kebudayaan = satu kesatuan jalinan yang meliputi ilmu pengetahuan.B. kesanggupan Kebudayaan = cara berfikir dan cara merasa dalam kehidupan manusia yang membentuk kesatuan sosial. pengertian. kekuatan. dalam suatu ruang. ikhtiar.KONSEP KEBUDAYAAN • Agus Salim – – – Kebudayaan = persatuan antara budi dan daya Budi = akal.

material dan spiritual Material – Penempatan – Kemudahan – Kemewahan Spiritual – Tatasusila – Moral – Keagamaan .KESIMPULAN • • • Kecemerlangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan.

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN AGAMA • • • Kebanyakan tamadun berteraskan pandangan semesta dan doktrin agama – Contoh: Tamadun Islam berasaskan keesaan Tuhan dan ketauhidan – Tamadun China dan India berteraskan ajaran Buddha berdasarkan doktrin Jalan Lapan Lapis (Eight Fold Path) Masyarakat bertamadun mesti memiliki nilai susila dan moral yang tinggi Monumen-monumen tamadun silam menggambarkan amalan kehidupan beragama .

amalan seharian Tamadun boleh bersifat khusus dengan merujuk pencapaian yang tinggi dalam semua atau mana-mana aspek budaya. Budaya berbeza mengikut kelompok Tamadun boleh bersifat universal .HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN BUDAYA • • • • • • Budaya masyarakat yang tinggi menunjukkan tamadun yang tinggi Budaya tinggi membabitkan kehalusan budi dan kesempurnaan moral Budaya bersifat umum.

• Cth: Tamadun Mesir – Sungai Nil • Tamadun Sumeria – Sungai Euphrates dan Tigris • Tamadun India – Sungai Ganges – Kewujudan kota atau bandar • satu tapak atau pusat komiditi – pusat acara keagamaan. politik . menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan – Lazimnya di lembah sungai. Penempatan – Tidak nomad. perniagaan.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 1.

alat pertanian.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 2. petani. pertukangan. Kualiti kehidupan – Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna – Hasil pertanian dan penternakan meningkat dan melampaui tahap sara diri – Penciptaan aktiviti ekonomi yang lebih pelbagai. bangunan pentadbiran. pentadbir . tembok keselamatan – Membawa masuk komoditi luar – Pewujudan golongan khusus mengikut aktiviti ekonomi masing-masing. peniaga. perdagangan – Pembinaan kemudahan ritual agama.

hamba – Penciptaan ciri status berasaskan prestij • Cara dan corak pakaian. perhiasan. bentuk binaan rumah – Perubahan stratifikasi berkembang berasaskan perkembangan ekonomi yang tercipta . Stratifikasi sosial – Wujud sistem pengelasan dalam masyarakat berdasarkan kelas dan status – Stratifikasi berdasarkan pemilikan tanah pertanian • Tuan tanah.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 3. buruh.

perakam. Bahasa dan sistem tulisan – Wujud satu atau beberapa bahasa yang serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri – Fungsi bahasa sebagai perantara komunikasi.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 4. penyampai. dan pewarisan khazanah ilmu – Komunikasi merentas ruang masa dan latar – Berlaku perkembangan ilmu – Muncul golongan terpelajar – Muncul seni persuratan dan sastera – Doktrin agama dibukukan .

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 5. pemerintahan oleh golongan agamawan . Sparta – Oligarki. Tamadun Mesir – Demokrasi. Organisasi politik dan pemerintahan – Wujud sistem rujukan norma (perundang-undangan) dan sistem nilai yang lebih teratur – Kesatuan politik yang menyatukan masyarakat – Monarki. tunggak kuasa berasaskan istana dan keturunan – Cth: Tamadun Melayu. masyarakat Greek di Athens – Autoritarian.

kesusasteraan. kesenian. seni estetika – Penghayatan falsafah.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 6. dan nilai estetika • . teknologi baru 7. Kreativiti. Teknologi dan reka cipta – Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi – Pengkhususan kerja – Perubahan struktur sosial – Pencapaian tahap kecekapan tinggi – Peningkatan daya reka cipta.

Kehidupan beragama – Bandar-bandar awal muncul di sekitar pusat upacara agama – Stratifikasi sosial berteraskan agama seperti sistem kasta – Bermula sebagai manifestasi terhadap kuasa luar biasa alam yang memberi kesan terhadap kehidupan manusia – Tanda apresiasi terhadap nenek moyang – Golongan agama mendapat kedudukan tertinggi – Memberi kesan langsung terhadap pembinaan tamadun .CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 8.

tamadun Mesopotamia (Lembah Tigris dan Euphrates). terlindung daripada ancaman bencana manusia. kawasan yang mempunyai sumber semula jadi untuk kelangsungan hidup manusia – Faktor keselamatan. – Cth: Tamadun China (Lembah Huang Ho dan Yang Tse). alam. tamadun Melayu (Selat Melaka) . haiwan.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor lokasi strategik – Faktor geografi. tamadun India (Lembah Ganges). tamadun Mesir (Lembah Nil).

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor rangsangan keagamaan dan kerohanian – Tuntutan agama. Ibnu Khaldun) . kerajinan. pembangunan negara bangsa Cth: tamadun Yunani (Plato. penghayatan nilai murni dan suci – masyarakat beragama akan berusaha menujuk kesempurnaan hidup. al-Ghazali. kreativiti. ketekunan. tamadun Islam (al-Farabi. Aristotle). al-Mawardi. Samkara). tamadun China (Lao Tze dan Kung Fu Tze). disiplin – – Penghayatan nilai membawa kepada keharmonian hidup bermasyarakat. ketinggian budaya – Masyarakat cintakan ilmu. tamadun India (Kautilya.

– – – – . Bentan sistem perundang-undangan – Hukum Kanun dan Undangundang Laut Melaka.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • • Faktor kestabilan politik Cth: Tamadun Melayu. Pahang. Sumeria. Code of Law Hammurabi – undangundang awam dan hukum agama • Cth: Tamadun Mesopotamia. – – – politik monarki yang teratur peluasan tanah jajahan hingga ke Perak. Selangor. Babylonia Kuasai autonomi ketua agama Undang-undang bertulis. Akkadia. Sistem pentadbiran tersusun 3 kerajaan utama.

Syam. subur dan produktif Lembah Sg Tigris dan Euphrates. Babylon Kedudukan strategik. pertanian dan perternakan Perdagangan tukar barang – antara Mesir.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor ekonomi – Awal perkembangan di lembah sungai. Greek. gandum. sekoi. pusat ilmu dan agama • Cth: Tamadun Mesopotamia – – • Cth: Tamadun Mesir Kuno – – • Cth: Tamadun Melayu – . dataran subur dan berlumpur – tanaman barli. bawang Perikanan dan perdagangan Lembangan Sg Nil.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN
• •

Faktor sosial 1. Kecintaan ilmu; – Tamadun Mesopotamia; kesusasteraan (Gilgamesh), lagenda (Etana dan Adapa), matematik/astronomi (ukuran jam, minit, saat), perubatan (550 jenis ubat herba, pembedahan mata) – Tamadun Islam; geometri (al-Khawarizmi), huraian tanjen (al-Batani), astronomi (al-Biruni), kimia (alZahrawi), perubatan (Ibnu Sina) – Tamadun Melayu; pusat penyebaran ilmu, sastera kitab (Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkel)

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

2. Kreativiti, ketekunan, kerajinan – Tamadun Mesopotamia; pakar seni bina dan pertukangan – Taman Tergantung Babylon, membuat batu bata menggunakan tanah liat, teknik melebur – Tamadun Mesir Kuno; penggunaan peralatan pertanian – bajak, tuas, roda sabit, ciptaan Basin System untuk pengairan, kemahiran membina sampan dan kapal, artifak sejarah – piramid dan sphinx.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

Faktor toleransi – Semangat mewujudkan interaksi merangsang pemupukan nilai kehidupan bertamadun – Gambaran sikap terbuka menerima tamadun yang baik – Sikap pemimpin memainkan peranan penting – Cth: Tamadun Islam menerima sumber tamadun Yunani, Parsi, India, China.

terdedah kepada serangan musuh Cth: Tamadun Melayu – Persaingan dan pertelingkahan kuasa Melayu dengan India Muslim – Serangan Portugis – Ketiadaan tokoh.KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN • • • Ketidakstabilan politik Cth: Tamadun Mesopotamia – Kelemahan sistem pertahanan. Tun Perak – Kelemahan sultan .

perhambaan. tidak inovatif • Malapetaka .KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN • • Keruntuhan moral dan nilai – Dalam kalangan pemimpin • Berfoya-foya. beku. tidak kreatif. zalim > penindasan > pemberontakan golongan bawahan Tidak menerima perubahan – Jumud. kerahan tenaga – Cth: Empayar Rom – Amal nilai baik > abai. tamak kuasa > politik tidak stabil > kerajaan lemah > runtuh diserang pihak luar – Golongan kaya menindas orang miskin.

jurang ekonomi • Kemuliaan insan – – • Pembangunan bersepadu – • Keadilan sosial – .CABARAN KEHIDUPAN BERTAMADUN • Kemurnian agama – – – Mengutamakan dunia Taksub ideologi Tiada penghayatan agama Sangat individualistik Sangat materialistik Pembangunan material lebih dipentingkan berbanding kerohanian Pengagihan kekayaan tidak seimbang.

Afrika. membebankan > gejala sosial Hubungan kekeluargaan berasaskan materialistik Hubungan songsang Generasi tidak sah taraf Pencemaran alam Timur Tengah. Eropah Timur Permusuhan etnik dan agama • Keseimbangan ekologi – • Peperangan – – . tidak dianggap mulia. Korea.CABARAN KEHIDUPAN BERTAMADUN • Kesucian dan keharmonian keluarga – – – – Institusi kekeluargaan lemah.

tunduk. seluruh kehidupan Agama. patuh kepada Allah secara rela dan sedar Perundangan lengkap semenjak Adam sehingga Muhammad Milik seluruh manusia • Konsep Islam – – – .TAMADUN ISLAM: KONSEP-KONSEP ASAS • Konsep agama – – – – – – Sistem kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran atau fahaman tertentu Manifestasi hubungan manusia dengan yang diyakini berkuasa terhadap kehidupannya Amalan ritual dan ibadat Standard ukuran nilai dan norma boleh dan tidak boleh Addin. ritual pengabdian kepada Tuhan Berserah.

politik. pemerintahan. ekonomi.KONSEP TAMADUN ISLAM • • • Pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang halus dan mempunyai nilai-nilai estetika Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial. dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah. serta bercirikan nilai-nilai akhlak Islam .

A. bersumberkan akal manusia asalkan tidak terkeluar dari batasan Allah Kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad S.SUMBER TAMADUN ISLAM: (1) AL QURAN • Dua sumber asas – – Naqli. dijamin tidak berubah Sumber utama tamadun Islam • Al-Quran – – – – – . aspek ketamadunan bersandar perintah Allah melalui wahyu “kami dengar dan kami taat” Aqli.W melalui perantaraan Jibrail Secara berperingkat-peringkat Dibukukan sebagai satu mashaf Kitab suci penganut Islam.

meyakini kekuasaan dan keesaan Allah Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Panduan untuk melaksanakan kehidupan Cara melaksanakan hubungan sesama manusia Menjamin kesejahteraan sejagat Berbuat baik sesama manusia Bersederhana dalam semua perkara Bertanggungjawab Berusaha membuat kebaikan dan kebajikan • Kehidupan berperaturan dan bersistem – – • Kehidupan berpandukan sistem nilai – – – – – .Kehidupan Bertamadun Menurut Al Quran • Kehidupan beragama – – Persoalan aqidah.

A. perbuatan dan pengakuan Berfungsi dalam memperincikan dan menjelaskan maksud Al-Quran – – – Pelaksanaan kehidupan beragama • “Rukun Iman 6 perkara….SUMBER TAMADUN ISLAM: (2) AL SUNNAH/HADIS • • Segala yang disandarkan kepada Muhammad S.” Pelaksanaan syariah Islam • “Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang” Pelaksanaan akhlak dan kehidupan bertatasusila • “Janganlah kamu berdusta…” .W dari sudut percakapan.

W – – – Muaz mewakili Muhammad ke Yaman Mencantumkan benih tamar untuk hasil yang lebih baik Penetapan hukum semasa • Bayi tabung uji • Derma organ .SUMBER TAMADUN ISLAM: (3) IJTIHAD • • • Usaha permuafakatan yang dilakukan dalam kalangan para pemikir dan ilmuan Islam untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terutamanya yang melibatkan bidang kemajuan sains dan teknologi. daya rekcipta.A. dan daya kreativiti Tidak boleh bercanggah dengan syarak Berlaku semenjak zaman Muhammad S.

Qiamat. kepercayaan kepada Tuhan. Al-Quran. keimanan kepada Allah dan Rasul Ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan Berasaskan Rukun Iman. tidak mungkin berbelah bahagi dengan apa cara sekalipun. Qada dan Qadar Fungsi – – – Asas ajaran Islam Pendorong melaksanakan perintah Allah Pendorong untuk berakhlak mulia . Rasul. Malaikat.ASAS TAMADUN ISLAM: (1) AQIDAH • • • • • Ikatan atau simpulan Kepercayaan yang teguh.

A. jalan yang lurus mengikut Al Quran Peraturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan disampaikan melalui Muhammad S.W Tujuan – Supaya manusia terdidik untuk mematuhi perintah tanpa berbelah bahagi – Supaya manusia hidup sejahtera – Supaya hak-hak manusia terpelihara Bersifat mencegah lebih lebih daripada mengubati Sistem dan peraturan kehidupan – Hubungan dengan pencipta > ibadah – Sistem ekonomi > muamalat – Sistem kekeluargaan > munakahat – Penjagaan hak asasi manusia > jinayat .ASAS TAMADUN ISLAM: (2) SYARIAH • • • • • Cara.

memfitnah – Larangan berzina .Hak Asasi Manusia Menurut Islam • • • Nyawa – Setiap manusia bertanggungjaga menjaga dirinya dan nyawa orang lain – Larangan membunuh. tak boleh minum arak – Hukuman penzina – rejam sampai mati Kehormatan/keturunan – Perlu dijaga – Larangan mengumpat. menuduh. membezakan manusia dengan haiwan – Dilarang memudaratkan akal. hukuman kesalahan membunuh ialah balas bunuh Akal – Anugerah paling istimewa dan wajib dijaga.

Hak Asasi Manusia Menurut Islam Harta benda – – – • Perlu dicari dan dijaga. pembahagian harta pusaka Bebas beragama Larangan berfikiran secara taklid buta. khurafat Murtad dihukum bunuh • Agama – – – . mati syahid mempertahankannya Pengharaman riba. rasuah Sistem faraid. judi. menipu.

guru. bukan Islam. haiwan. tingkah laku yang lahir secara spontan Ajaran berkaitan dengan sistem nilai dalam kehidupan – – Nilai kebaikan dan keburukan Nilai kebenaran dan kebatilan Akhlak terhadap Allah Akhlak terhadap sesama manusia. ibu bapa. musuh Islam Akhlak terhadap alanm. kawan. tumbuh-tumbuhan • Bersifat syumul/menyeluruh – – – .ASAS TAMADUN ISLAM: (3) AKHLAK • • Budi pekerti.

geografi dan bangsa Tidak dibatasi sempadan politik dan budaya Menerima tamadun lain Mengiktiraf sumbangan masyarakat bukan Islam Tiada sempadan masa dan zaman Menerima semua kemajuan berteraskan akidah • Sejagat – – • Terbuka – – • Sepanjang zaman – – .CIRI TAMADUN ISLAM (1) • Keagamaan – – Menjadi teras tamadun. bertunjangkan akidah. syariah. akhlak Akidah bertunjangkan tauhid Tidak terikat lokasi.

CIRI TAMADUN ISLAM (2) • Toleransi – – Menghormati sistem kepercayaan dan kebudayaan lain Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pemerintahan Islam diberi kebebasan mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing Semua pencapaian dan kemajuan Tamadun Islam adalah di bawah kesatuan akidah yang menjurus kepada keesaan Allah Semua pencapaian dan kemajuan tamadun lain adalah manifestasi pengabdian manusia kepada pencipta mereka Material. spiritual. intelektual • Kesatuan dan kepelbagaian – – • Keseimbangan – .

bahasa. geografi. mengembang dan menyebarkan ilmu pengetahuan.SUMBANGAN TAMADUN ISLAM • • • • • • Akidah tauhid. sastera. perintah menuntut ilmu. memperkenalkan prinsip sosial berteraskan keadilan. sistem ekonomi tanpa riba. anti kezaliman. mentaati pemerintah selagi mereka mentaati Allah. astronomi. kehormatan. keadilan. kemuliaan manusia Ekonomi. seni bina. bebaskan manusia daripada perhambaan dan penyembahan sesama manusia Sosial. tulisan. fiqah) Kesenian. kuasa adalah amanah. mengkaji alam dan cakerawala. perubatan) dan ilmu tradisi (spt: tafsir. seni ukir. perkongsian kekayaan (zakat) Politik. pembangunan tamadun berasaskan ilmu moden (spt: matematik. Ilmu pengetahuan. hadis. seni muzik .

emosi. Kehidupan beradab dan berakhlak. syariah dan akhlak. Membangun masyarakat yang mampan. rohani dan intelektual mesti berteraskan akidah. Berkomunikasi dan berinteraksi secara global .PERKAITAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN MALAYSIA • • • • • Kemajuan yang komprehensif dan bersepadu dari segi jasmani. Pendidikan yang holistik dan berwawasan.

dan dari selatan China hingga ke utara Australia Ditandai oleh kekerabatan bahasa. dan agama Islam. ciri genetik yang sama – sawo matang. Ras. berbahasa Melayu-Polinesia/Austronesia • KONSEP MELAYU – – – . tubuh sederhana Budaya.TAMADUN MELAYU • KONSEP – – Tamadun masyarakat yang mendiami seluruh Asia Tenggara. amalan kehidupan yang sama – agama Islam. Melayu Polinesia/Austronesia. dan adat resam Bahasa. mulai lautan Hindi hingga ke Lautan Pasifik.

ALAM MELAYU • INDUK – Nusantara. lazimnya berbahasa Melayu. . Mekah. kepulauan Melayu. Sri Lanka • PASIFIK – • DIASPORA – • MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN – – Perkara 160 Perlembagaan Malaysia Melayu itu. Melanesia Afrika Selatan. selatan Thai Hesperanesia. Liverpool. Perth. mengamalkan adat istiadat Melayu. selatan Filipina. dan beragama Islam.

gigi) lebih mirip mawas – Tiada bukti/penemuan artifak/fosil yang mewakili budaya zaman ini . tengkorak.ASAS TAMADUN MELAYU (1) • • • • • Kebudayaan Prasejarah Zaman Pleistosen (Zaman Air Batu) Zaman Holosen (Zaman Batu) • Paleolitik (Batu Lama) • Mesolitik (Batu Pertengahan) • Neolitik (Batu Baru) Zaman Logam • Gangsa • Besi Tiada bukti kewujudan manusia di Alam Melayu pada zaman Pleistosen – Fosil Java Man (tulang paha.

Fillipina Artifak di Kota Tampan.ASAS TAMADUN MELAYU (2) • • • • • • • • • • • Kebudayaan Zaman Holosen Berdasar artifak peralatan yang diperbuat daripada batu spt kapak genggam. memburu dan memungut hasil hutan Nomad dan kanibalisme Tinggal di gua (Gua Niah. Kota Tongkat). pisau dan gelang tangan Tahap Paleolitik 40K hingga 35K tahun Semenanjung Malaysia bercantum dengan Borneo. batu repihan Ciri pembuatan yang kasar Ekonomi sara diri. Gua Niah dan Tingkayu (Sabah) Penggunaan batu sungai untuk membuat kapak genggam. Sumatera. Jawa. Indochina. menangkap ikan. dan tempat terbuka (tenggelam di Pentas Sunda) .

Lenggong Dari Zaman Paleolitik Berusia 40-50 tahun ketika mati Panjang 157cm Dikebumikan seperti janin Dikebumikan bersama peralatan batu. cengkerang dan tulang binatang Terdapat bengkel pertukangan peralatan batu di Kota Tampan. Bukit Kepala Gajah. berusia kira-kira 74K tahun Kesimpulan: ada kelompok manusia dengan budaya zaman batu tinggal menetap di Kota Tampan dan menggunakan Gua Gunung Runtuh sebagai tempat persinggahan ketika memburu binatang.ASAS TAMADUN MELAYU (3) Perak Man • • • • • • • • • • Rangka lengkap manusia tertua Berusia kira-kira 11K tahun Ditemui pada 1991 di Gua Gunung Runtuh. .

ASAS TAMADUN MELAYU (4) .

kera. penyakit branchymesophalangia – Cara pengkebumian agak rumit. dan diberi bekalan makanan – terdapat sisa tulang babi hutan. penghormatan pengkebumian dan bekalan yang dimuatkan dalam kubur . perlu banyak masa dan tenaga – Dikebumi bersama peralatan batu.ASAS TAMADUN MELAYU (5) • • • Nota ciri budaya Perak Man Sudah ada sistem sosial dalam masyarakatnya Mungkin orang penting – Tangan kiri lebih kecil. cengkerang. biawak dan rusa – Usia ketika kematian menunjukkan seorang yang sangat tua dan sangat dihormati.

Gua Madai. memburu menggunakan lembing. kulit siput • Mungkin telah tahu menggunakan perahu • Mula menggunakan api. menangkap ikan. Gua Niah • Ekonomi sara diri. aras laut meningkat menenggelamkan Pentas Sunda & Laut China Selatan • Masih menggunakan batu.Tahap Mesolitik • Kira-kira 11K tahun • Perubahan iklim. Gua Mantong. fosil sisa makanan spt cengkerang. tetapi sudah diperhalusi • Banyak persamaan dengan yang terdapat di Hoa Binh (Vietnam) – ‘kebudayaan Hoabinhian’ • Masih nomad dan mendiami gua. memungut hasil hutan • Sudah sampai ke laut. Gua Musang. Gua Cha. ada fosil manusia terbakar • Manusia mati ditanam secara melutut • Mulai hidup berkelompok ASAS TAMADUN MELAYU (6) .

bersama-sama dengan periuk belanga. sungai sebagai sistem pengangkutan. pisau tembeling.ASAS TAMADUN MELAYU (7) Tahap Neolitik • • • • • • • • • • • Kira-kira 5K tahun Penggunaan batu pada tahap lebih pelbagai dan halus. . cincin. Mati ditanam secara lurus. bercucuk tanam. batu pengasah. hiasan cengkerang. Gua Kelawar) Penciptaan alat membuat tembikar Peningkatan teknologi membuat perahu. bekas air dengan pelbagai ukiran Memotong bahan makanan sebelum dimasak Terdapat alat memukul kulit kayu (untuk dibuat pakaian) Penggunaan cengkerang sebagai hiasan leher Sistem komunikasi menggunakan lukisan (Gua Tambon. batu penumbuk. gelang. lesung – ‘kebudayaan kapak empat segi bujur’ Permulaan penggunaan tembikar seperti periuk. bertukang. belanga. gelang. mulai berinteraksi dengan kelompok pesisir Sudah mulai menetap. membuat tembikar. kapak batu.

budaya Hoabinhian Banyak persamaan dari segi budaya benda spt kapak empat segi bujur. belanga Mengamalkan corak hidup bermasyarakat. mangkuk. kepimpinan. menetap. dan sudah mula bercucuk tanam Gua masih menjadi kediaman utama. pinggan. periuk. pisau. sosial dan kepercayaan Mereka juga digelar sebagai bangsa Austronesia . cincin. suku Semang Mempunyai hubungan yang rapat dengan manusia di Asia Tengah khususnya dari Yunan. Indochina. gelang.ASAS TAMADUN MELAYU (8) Ulasan ahli antropologi • • • • • • • • Manusia neolitik mirip Melayu Proto. Kemboja. tetapi sudah berani meneroka kawasan pinggir sungai dan pesisir pantai Mula berinteraksi dengan masyarakat luar kelompok Sudah mempunyai sistem ekonomi.

menangkap ikan di sungai. Batu Buruk. Zaman Logam dianggap sebagai era akhir prasejarah . bercucuk tanam. dan berniaga Mulai meneroka hasil-hasil hutan untuk jualan. zaman gangsa dan zaman besi – Artifak gangsa dan besi dianggarkan seusia • • • • • • • • Gendang. sumber galian spt batu permata Sistem sosial yang lebih kukuh. darat dan lautan Menjelang 1K Masehi. tasik dan laut. dan sistem ekonomi progresif Mulai meneroka dan mengembara.dan sudah mulai menternak binatang. loceng dan mangkuk gangsa ditemui di Sg Lang. Menyerupai yang terdapat di Vietnam. memburu. budaya Dongson Turut ditemui beliung dan cangkul. manik dan hiasa dari cengkerang Masih mengamalkan ekonomi sara diri.Tembeling dan Pagoh.ASAS TAMADUN MELAYU (9) Zaman Logam • • 2 500 tahun dahulu Berlaku hampir serentak.

prasasti Kedukan Bukit. ilmu pelayaran – keadaan angin. dituntut supaya menyebarkan agama-agama itu – Manusia mulai menguasai laut. perubahan musim. Talang Tuwo. Karang Berahi. kemahiran membina kapal besar – Ditandai artifak Candi Bukit Pahat. memperoleh laba daripada perdagangan sumber alam yang terdapat di Alam Melayu – Melalui penyebar agama Buddha dan Hindu.TAMADUN PRAISLAM (1) • Latar belakang budaya dari India – Hubungan dengan Alam Melayu bermula 100-200 SM – Lebih aktif mulai abad 1 M & berpengaruh hingga abad ke-15 – Melalui para pedagang. Kota Kapur .

gelas dan barangan tempatan – Tembikar China dan Timur Tengah. Candi Pengkalan Bujang – Tidak kurang daripada 50 semuanya – Terdapat juga artifak arca. Candi Bukit Batu Pahat. pusat pertemuan pedagang pelbagai bangsa dan terletak di rangkaian perdagangan maritim timur-barat – bandar metropolitan – Evolusi budaya animisme tempatan kepada budaya pengaruh India-Hindu-Buddha .TAMADUN PRAISLAM (2) ANALISIS ARTIFAK LEMBAH BUJANG • Bandar purba dan pusat maritim sebelum abad ke-15 Masehi – 9 candi sudah diekskavasi. Candi Pendiat. Candi Bendang Dalam. manik dari India. tembikar. manik.

menghubungkan China dengan Teluk Siam. cermin gangsa. Semenanjung TM.TAMADUN PRAISLAM (3) • TAMADUN KERAJAAN MELAYU TUA Kerajaan Funan – – – – – – Muncul abad 1 Masehi Menganjur dari Sg Mekong hingga ke Lembah Menam dan Segenting Kra/Semenanjung TM Berpusat di Kemboja – Vydhapura Pelabuhan utama Oc Eo di muara Sg Mekong. perdagangan antarabangsa Raja pertama Kaundiya – asal India @ Semenanjung TM @ pulau-pulau selatan . India dan Parsi. wang emas Roman – ciri metropolitan. Artifak. Kepulauan Melayu.

biar dimakan burung Mandi menggunakan takungan yang sama untuk beberapa keluarga trapeang . berukir Sudah ada tradisi menulis. patung-patung gangsa. buku. bakar. tanam. bahasa Sanskrit Lelaki memakai kain di keliling pinggang – sampot Wanita memakai kain berleher dan bersanggul Bumbung istana bertingkat-tingkat. buang ke sungai.) Menguasai lautan sekeliling Bandar dikelilingi tembok Rakyat bercucuk tanam secara primitif Perkakasan daripada perak. arkib – tulisan India (Pallava?). empat tangan – dipahat spt Angkor Watt Cara urus mayat. dikelilingi pagar kayu runcing Permainan – sabung ayam & babi Kenderaan utama – gajah Agama – Buddha.TAMADUN PRAISLAM (4) • • • • • • • • • • • • • KERAJAAN FUNAN (samb. dua muka.

Kurun saribu thun davam di naraka.TAMADUN PRAISLAM (5) KERAJAAN CAMPA Nama asal Lin Yi. Kurun ko jemaylabuh nasi svarggah. 36 tidak terbaca Siddham! Ni yang Naga punya putauv. BM Cam) . dikenali sebagai Campa pd abad ke-7 • Berpusat di Vietnam Tengah dan Selatan • Tidak berhenti berperang dengan Vietnam hingga abad ke-20 • Ditemui 206 prasasti – 98 BM Cam. mulai abad ke-2. Ya urang paribhu di ko. 43 Sanskrit. 29 dwibahasa. Dengan tujuh kulo ko (Batu Bersurat abad ke-4. • Ya urang sepriy di ko.

orang tanah tinggi – Orang Gunung Bahasa Campa – Melayu Polinesia Bahasa Gunung – Austro-asiatik Tinggalan budaya . Sesiapa yang menghianatinya.sama • • • • . Orang itu akan sengsara untuk beberapa lama.TAMADUN PRAISLAM (6) KERAJAAN CAMPA (samb. Sesiapa yang menghormatinya. Orang itu akan beroleh anugerah dari syurga. Sehingga tujuh keturunannya. orang dataran – Orang Campa.) Dua kelompok Campa.) (Salam sejahtera! Inilah Nagadewa kepunyaan Raja.

Raktamrittika – Sekitar kurun ke-4-5M – Sekitar Terengganu. Ch`ih-t`u. Kelantan dan Selatan Thai Keterangan Chang Chun – duta Maharaja Sui Yang-Ti ke Ho-Lo-Tan pd 607M – Nama raja – Li-Fu-To-Se (Sri Bodhisattva) – Kota dengan 3 pintu gerbang – Terdapat dewa-dewi dan tokoh agama .TAMADUN PRAISLAM (7) KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN(KELANTAN?) • • Nama lain.

TAMADUN PRAISLAM (8)
KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN (samb.)

Gambaran raja – Raja duduk di singgahsana – Pakaian warna merah – Kalung bunga emas dan permata – Di kanan – 4 gadis – Di kiri – 100 pengawal Di balai penghadapan – 1Sadhukara – penolong – 2 Dhanada – pemberi berkat – 3 Karmika – ketua urusan politik – 1 Kulapati – pentadbir undang-undang jenayah – Beberapa Najaka – gabenor – 10 Bupati – ketua jajahan

TAMADUN PRAISLAM (9)
KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN (samb.)

Adat menyambut utusan
– – – –

Disambut brahmin, diiringi putera raja Dibawa ke penginapan; dimandikan dengan wangi-wangian Mengadap raja; menyerahkan surat Jamuan negara; duduk di hamparan, makan nasi semangat empat warna – kuning, putih, ungu, merah, daging lebih 100 jenis – lembu, biri-biri, ikan, labi-labi, landak, dihidangkan tuak dan gadis-gadis menari dan bermain muzik Berangkat pulang; dikirimkan hadiah

TAMADUN PRAISLAM (10)
• • •

• • • •

KERAJAAN LANGKASUKA Juga dikenali sebagai Lang-Ya-Hsiu Wujud sekitar 5 hingga 13M Meliputi utara Perak hingga Teluk Siam dan Teluk Benggala hingga Kedah Di bawah jajahan Srivijaya pd abad ke-13 Pernah disinggahi oleh Marco Polo pd 1292 Terkenal dengan hasil gaharu dan kapur (kamfor) Tidak banyak bukti prasasti dan artifak

TAMADUN PRAISLAM (11) KERAJAAN KATAHA • • • • • Juga disebut Katahanagara. Chieh-Cha Berpusat di Lembah Bujang mulai kurun ke-6 hingga 13M Sebahagian Srivijaya mulai abad ke-7 Berkembang sebagai pelabuhan entrepot antara abad ke-5 hingga 13 Terdapat artifak dari Asia Barat dan China bertarikh antara abad ke-7 – 8M selain artifak Buddha (5-10M) dan Hindu (10-14M) .

sudra (rakyat. kesyatria (pahlawan. brahmin (ilmuan. hamba) . vaisya (pedagang. raja.TAMADUN PRAISLAM (12) PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM • Sistem sosial – Susun lapis masyarakat berdasarkan kasta. wajib taat segala perintah – Ketiga-tiga stratifikasi dibezakan dari segi adat istiadat spt. budayawan. penakluk). kebal). pakaian. menjalankan titah – Rakyat – hamba. konsep daulat dan derhaka – Raja – bangsawan. jelmaan dewa – Pembesar – petuanan. penyebar agama). pertuturan .masing-masing dengan kuasa dan peranan tertentu. bahasa. berdasar putih.

menteri. semua urusan kehidupan masyarakat adalah untuk raja – raja memberi perintah. raja muda. 8. Orang Besar 4. maharaja. pembesar menyampaikan perintah dan memantau pelaksanaan perintah. mematuhi dan melaksanakan perintah . temenggung. seri paduka. rakyat menerima. bendahara.TAMADUN PRAISLAM (13) • PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM (samb. laksamana. bendahari. permaisuri – Gelaran dan jawatan pembesar. keturunan gahara – Gelaran dan agihan kuasa. 16.) Sistem politik – Pewarisan pemerintahan. 32 – Sistem feudal.

denda. cela. bunuh.) Adat Perpatih digantikan dengan Adat Temenggung • • • • Suami sebagai ketua keluarga Anak lelaki tertua menggantikan bapa Harta pusaka dibahagi sama rata Harta tanpa tuan – hak raja amaran. gantung.TAMADUN PRAISLAM (14) • Sistem undang-undang – PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM (samb. potong. taat setia sepenuhnya Memelihara kestabilan masyarakat – Undang-undang Jenayah (berasaskan Dharmasutra). rendam) Brahmin di atas undang-undang Tiada rasionalisme. siksa (rotan. 4 jenis hukuman • • • • . sula.

jampi serapah Didudukkan di singgahsana dan disembah . memijak kaki di tanah kuala sungai. kaki Upacara mencecah garam. leher.TAMADUN PRAISLAM (15) • SARI BEBERAPA ADAT ISTIADAT Pertabalan raja – – – – – – Rites de passage penetapan adat ke atas bakal raja ketika masih dalam perut – lenggang perut Raja berbisik kepada bakal raja Upacara bersih dosa dengan bersiram Dipakaikan perhiasan kerajaan di tangan. kepala. kenduri kendara. menindik telinga.

senjata . makan sirih. sastera. hiasan dan motif pakaian Kematian – Kenduri 3.TAMADUN PRAISLAM (16) • • • Perkahwinan – Persandingan. seni tampak – Diksi Hindu dari Sanskrit menjadi sebahagian BM – Banyak hikayat Melayu bersumberkan Ramayana dan Mahabharata – Ukiran dan motif pada peralatan. beras kunyit – Pelaminan. perarakan. 7. 100 hari Bahasa. pakaian. berinai. 40. hiasan dan motif – Persalinan.

Qaqullah. Pahang dan Tioman .TAMADUN MELAYU ISLAM (1) HUBUNGAN MELAYU-ARAB-PARSI-ISLAM • • • • Kepulauan Melayu sebagai laluan perdagangan Arab/Parsi-China semenjak kurun ke-7 Kedua-dua bangsa itu digolongkan sebagai Ta-shih – orang Islam Terdapat perkampungan Parsi di Pulau Hainan dan Arab di Kanton Catatan Arab. Lamri. Zabaj (Sumatera). Kalah (Kelang). Akhbar Al Sind wal Hind (851) dan Kitab Al-Masalik wal-Mamalik (846) ada menyebut namanama tempat spt.

terdapat juga penganut Hindu Sudah bermula gerakan perdagangan yang membawa budaya dan bahasa Melayu ke Madagaskar melalui hubungan dagang Zanj (Zanzibar) dan Zabaj (Sumatera) Agama Islam mulai tersebar secara agresif .TAMADUN MELAYU ISLAM (2) • • • • • • Akibat huru-hara di Kanton. pedagang Arab memilih Kalah sebagai entrepot selepas 878M Hubungan perdagangan antara China dgn Oman bertumpu di Kalah Timah dan buluh sebagai dagangan utama Ramai yang sudah memeluk Islam.

Pahang dan Campa. semenjak abad ke-7 Petempatan Islam terawal di Tashi (Aceh?) dan Kaling/Ho-ling (Kedah) pd abad ke-7 Kerajaan Islam Melayu terawal ialah Kerajaan Perlak (840M). penemuan banyak batu nesan di Tanjung Inggeris . Kalang. kemudian bersatu dengan Samudera-Pasai pd kurun ke-13 Perkampungan Islam telah wujud di Kedah semenjak kurun ke-9.TAMADUN MELAYU ISLAM (3) • • • • Petempatan sementara terawal pedagang Arab-Parsi tertumpu di pelabuhan spt Kedah.

bertarikh 419H @ 1028M – lebih tua dari BB Terengganu Dinar emas (al-julus Kelantan ovv – menduduki takhta Kelantan 577) ditemui di Kelantan menunjukkan tarikh 577H @ 1181M – sudah wujud kerajaan Islam di Kelantan BB Terengganu (702H@1303M) paling lengkap menggambarkan kewujudan masyarakat dan pemerintah beragama Islam – Tulisan Jawi – Bahasa Melayu campur Arab dan Sanskrit .TAMADUN MELAYU ISLAM (4) • • • Inskripsi tertua di Semenanjung TM ditemui di Permatang Pasir Pekan.

Aceh (17-18M) • • .TAMADUN MELAYU ISLAM (5) • BB Terengganu – “Maka titah Seri Paduka Tuhan (tuan) mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adi pertama ada Jumaat di bulan Rajab di tahun Sharatan di sasanakala Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua” Perkembangan penyebaran Islam agak lembab kerana dibayangi aktiviti perdagangan Mulai pesat setelah kemunculan Kerajaan Melayu Melaka (15M). Jawa (16M).

Champa -1039M Prasasti Brunei Darussalam.TAMADUN MELAYU ISLAM (6) Prasasti Pengaruh Islam di Alam Melayu • • • Prasasti Phan-rang. Nisan Puteri Sultan Abdul Majid – 1048M Prasasti Leran. 18M) Samudera-Pasai ( Abad ke -13M . 17M. Jawa Timur.14M) Terengganu (Abad ke – 14M) Melaka (Abad ke – 15M) Johor-Riau (Abad ke – 16M – 19M) . Nisan wanita Islam – Fatimah bt Maimun – 1082M Pusat Perdaban Pengaruh Islam di Alam Melayu • • • • • Aceh (Abad ke -12M.

Parsi. raja masuk Islam. Koromandel. seluruh rakyat turut diIslamkan . Brunei dan Sulu Matlamat politik. Malabar dan Gujerat Melalui kahwin campur – pedagang dan pendakwah.TAMADUN MELAYU ISLAM (7) • • • • TEORI PENYEBARAN ISLAM Pengkisahan dalam Sejarah Melayu – Melalui waliullah Syeikh Ismail ke Samudera-Pasai – Melalui ulama (realiti: Sayyid Abdul Aziz) dari Jeddah ke dalam mimpi Raja Kecil Besar (Sultan Muhammad Syah) Melaka Melalui perdagangan – Dibawa bersama barang dagangan dari Arab. Jawa.

mengahwini gadis tempatan • Perkahwinan puteri Islam dengan raja-raja sekitar yang negerinya di bawah jajahan takluk – Puteri S. Mansur Bercerita tentang keramat Masyarakat Melayu masih kuat dipengaruhi unsur supernatural Penghayatan Islam • Pengaruh sufi dan tarikat – – – .TAMADUN MELAYU ISLAM (8) • Persaingan Islam-Kristian – – Rentetan Perang Salib Pendakwah Islam mempergiatkan usaha penyebaran Islam di Nusantara – tinggal menetap. mengamalkan adat resam.Muzafar dan S. mempelajari BM.

bertukar barang dan budaya – mengembangkan ilmu berniaga dan ilmu kemanusiaan Pusat persinggahan santeri Melayu Islam dari seluruh pelusuk Alam Melayu mendalami ilmu agama sebelum kembali ke tanah air masing-masing atau melangsungkan perjalanan ke Mekah untuk ibadat haji di samping berguru – sistem pondok. pesantren . pertembungan pelbagai budaya dan agama Perhimpunan pedagang.TAMADUN MELAYU ISLAM (9) Peranan pelabuhan Melaka • • • Pusat pertemuan bangsa Timur dan Barat. membuka laluan perhubungan antarabangsa yang aktif.

TAMADUN MELAYU ISLAM (10) • • KELEBIHAN MELAKA Mitos pembukaan Melaka oleh Parameswara (1400) – Membawa tuah – Sokongan Orang Laut Kedudukan geografi – Di tengah-tengah Selat Melaka – Pelabuhannya selamat – Di tengah-tengah pelayaran timur dan barat – persinggahan utama pelayar – Di tengah-tengah Nusantara – tempat perhimpunan produk tempatan – Muara sungai dalam dan jauh dari hutan bakau .

ulama. ketua turus angkatan perang. ketua penjara. ketua protokol. angkatan laut . pengawal peribadi raja – Penghulu bendahari – pemungut hasil dan cukai. hakim – Laksamana – ketua angkatan laut. syahbandar. penasihat raja. penguasa bandar. pengawal peribadi raja – Menteri.TAMADUN MELAYU ISLAM (11) • • Kerajaan yang stabil – Budaya pentadbiran aristokrat Sistem pemerintahan yang sistematik – Bendahara – menteri utama. ketua segala bendahari. ketua urusetia istana – Hulubalang besar – ketua hulubalang. ketua hakim – Temenggung – ketua polis.

TAMADUN MELAYU ISLAM (12) • • Empayar yang bersifat maritim – Terdiri daripada tanah besar yang berhutan tebal dan pulaupulau yang mewujudkan laluan laut yang sempit serta kemudahan mendapatkan perlindungan daripada cuaca buruk atau serangan musuh – Angkatan laut yang kuat – Kewujudan jawatan Laksamana – Sokongan Orang Laut Bahasa Melayu sebagai lingua franca – Kemudahan dan keselesaan interaksi antara bangsabangsa – Perkembangan tradisi tulisan – penyebaran maklumat dan ilmu secara sistematik dan rasmi .

misalnya prinsip sama rata dalam masyarakat – tiada amalan kasta – Feudalisme Islam menyamai Hindu – tidak membawa perubahan drastik – Banyak perubahan label. rakyat menurut perintah – Doktrin Islam lebih sesuai berbanding Hindu. gelaran • .TAMADUN MELAYU ISLAM (13) MELAKA SEBAGAI PUSAT TAMADUN MELAYU ISLAM Agama Islam dan seluruh sistemnya diterima dengan mudah oleh segenap lapisan orang Melayu kerana. – Sultan dan pembesar terlebih dahulu memeluk agama Islam. spt.

TAMADUN MELAYU ISLAM (14) PERSURATAN ZAMAN MELAKA • • • • • Hukum Kanun Melaka Undang-undang Laut Melaka Hikayat Seri Rama Hikayat Amir Hamzah Hikayat Muhammad Ali Hanafiah .

TAMADUN MELAYU ISLAM (15) Era perkembangan keintelektualan Melayu berteraskan agama wahyu • • • • Corak kehidupan berteraskan rasional dan intelektual. kesenian . membebaskan rohani. ekonomi. membawa kebenaran. ada sistem perundang-undangan. bahasa. jenis hukuman Islam sebagai addin – merangkumi seluruh kehidupan manusia. politik. adil Memperkenalkan sistem muamalat dan jenayah yang bersifat mutlak. mudah diterima dan mencabar pemikiran orang Melayu Islam menolak kepercayaan karut. sosial.

ahli ekonomi dan ilmuan – Kemunculan tokoh-tokoh falsafah Islam – al-Ghazi. ahli fasafah. Ibn Rushd. al-Farabi – Kesinambungan ahli sufi Melayu abad ke-16 dan ke-17 spt. pesantren • • • .TAMADUN MELAYU ISLAM (16) Tradisi Ilmu dan Perkembangan BM Agama Islam dikembangkan sebagai addin. ahli politik. Ibn Sina. corak kehidupan yang menyeluruh berasaskan intelektual dan ilmu – Teras proses mencapai tamadun Ulama sebagai ahli fikir. Abdul Rauf Singkel. Hamzah Fansuri. al-Ghazali. Shamsuddin al-Sumaterani Pengasasan institusi pendidikan pondok – madrasah.

Kemas Fakharuddin. Syeikh Abdul Samad al-Falimbani Syeikh Abdul Samad belajar di Palembang.Salikin (terjemahan Ihya` Ulumuddin) • • • . Kemas Muhammad. Kedah dan Tanah Haramain – Hidayat al-Salikin (tasawuf) – Siyar al.TAMADUN MELAYU ISLAM (17) PEMIKIRAN ISLAM DAN PERSURATAN MELAYU Perkembangan persuratan Melayu berasaskan kesinambungan dan kesebaran kuasa kerajaankerajaan Melayu Kerajaan Palembang – Shihabuddin. Muhammad Muhyi al-Din.

Hik.TAMADUN MELAYU ISLAM (18) KARYA SASTERA KLASIK ~Sastera Rakyat~ Cerita Lipur Lara – Hik. Si Luncai • • • . Mat Jenin. Malim Dewa. Anggun Cik Tunggal Cerita Teladan – Si Tenggang. Batu Belah Batu Bertangkup. Pak Kaduk. Malim Deman. Hik. Bawang Putih Bawang Merah Cerita Jenaka – Lebai Malang. Pak Pandir.

kejadian alam Malim Kundang. syair. Hang Tuah Pantun. Cerita Gagak Hitam Asal-usul tempat. pepatah Jampi. nazam. serapah • Mitos – • Lagenda – • Puisi – • Peribahasa – • Mantera – . bidalan.TAMADUN MELAYU ISLAM (19) • Cerita Binatang – Cerita-cerita Sang Kancil. gurindam Perumpamaan.

Undang-undang Kedah Taj al-Muluk. Hasan dan Husin Sastera Kitab – Sirat al-Mustaqim.TAMADUN MELAYU ISLAM (20) ~Sastera Hikayat~ • • • • Sastera Panji – Hik. Mujarabat Melayu • Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan – • Kepustakaan Ilmu Tradisional – . Misa Melayu. Hik. Nur Muhammad. Cekel Waneng Pati Sastera Sejarah – Sulalatus Salatin. Hik. Sabil al-Muhtadin Bustan al-Salatin. Ken Tambuhan. Panji Semirang. Hik. Hik. Nabi Sulaiman. Taj al.Salatin. Silsilah Melayu Bugis Cerita-cerita Nabi – Hik.

TAMADUN MELAYU ISLAM (21) • PERKEMBANGAN BM Daftar kata dan kamus – 1403 – DK tertua China-Melayu. dalam misi pelayaran bersama Magellan – De Houtman (1598-1601) – 1707-08 .Van Der Vorm. 482 perkataan – 1522 . Maleische Woordboek Sameling – John Ogilby (1673) – Thomas Bowrey (1701) . susunan Antonio Pigafeta semasa di Ambon dan Brunai.DK Itali-Melayu.

Maluku kepada Raja Portugal – guna BM Surat Raja Ambon kepada Gabenor Inggeris 1658 Surat Gabenor Jeneral Reynier de Klerk (Belanda) kepada Sultan Muhhamad Bahauddin (Palembang) 7 May 1779 Surat Sultan Kaicil (Tidore) kepada Gabenor Inggeris 25 Mac 1785 Surat Stamford Raffles di Melaka kepada raja-raja Jawa untuk sokongan menentang Belanda 8 Januari 1811 Surat Datuk Suliwatang (Lingga) kepada Van Der Capellan. Gabenor Jeneral Belanda di Batavia .TAMADUN MELAYU ISLAM (22) MANUSKRIP MELAYU TERTUA • • • • • • Surat kiriman bertarikh 1521 dan 1522 oleh Sultan Ternate.1824 .

maka Raja Tidore dan Jailolo disuruh Ambon samuhanya berhimpah mau bunuh pada Francisco Serrao. raja (be)sar al-dunia alam samuhanya tuwan basar. Maka Raja Maluku samuhanya dengar Feringgi ada binasa dari Ambon. Kerana dahulu Raja Portugal manyuruh Francisco Serrao datang dari Muluku binasa dari Ambon. Maka Raja Tidore dengar disuruh saudara duwa membawah perauh tucuh buah diambil Francisco Serrao membawah ke Ternate. .TAMADUN MELAYU ISLAM (23) SURAT SULTAN TERNATE (1521) Al-Fattah Raja Sultan Abu Hayat surat datang kepada Mama Raja Portugal.

.TAMADUN MELAYU ISLAM (24) SURAT de KLERK (1779) Qawluh al-haqq wa kalamuh al-sidq Bahawa Gurnadur Jenderal Reynier de Klerk dan sekalian Raden van India berkirim ini surat ikhlas sahabat-bersahabat dan berkasih2an kepada sahabat handai taulannya Paduka Seri Sultan Ratu Muhammad Bahauddin. dipohonkan atasnya sihat dan afiat serta daulat dan segala berkat yang boleh membahagiakan pada sendirinya beserta rakyat2nya istimewa pula sahabat-bersahabat pada antara Tuan Sultan dengan kompeni Wolandawi. boleh tinggal tetap dan tegoh hingga zaman yang mutakhirin adanya. raja atas tahta kerajaan Palembang.

TAMADUN MELAYU ISLAM (25) MANUSKRIP MELAYU KLASIK • • • • Terdapat lebih 12 000 manuskrip tulisan tangan di 14 negara Yang tertua – 1590 – Aqaid al-Nasafi Tutinameh (1600) Hikayat Seri Rama (1633) TERJEMAHAN BIBLE • • • • Bible Leydekker – Elkitab. ija itu segala Surat Perdjandjian lama dan Baharuw – 1731-33 Kisan Perbuatan Rasul Rasul-rasul Kitab Indjil .

ibarat Menerima pengaruh sastera Islam. ‘nya’ dan ‘ca’ Menerima fonem Arab – ‘kh’ (Khamis). sastera sejarah. tamsil. sastera agama. falsafah. pemerintahan. syair.TAMADUN MELAYU ISLAM (26) CIRI BM KLASIK • • • • • Menggunakan tulisan Jawi. ruba`I. undang-undang. ‘nga’. sastera undang-undang . ‘z’ (zakat). perubatan. kesusasteraan. kata-kata umum Menyerap beberapa genre sastera Islam. pentadbiran. ‘sy’ (syarat) Menyerap pelbagai kosa kata Arab dan Parsi dalam bidang agama. dipinjam dari Arab dengan tambahan – ‘pa’. nazam. cerita-cerita nabi dan para sahabat. tasawuf.

TAMADUN MELAYU ISLAM (27) • • Pengubahsuaian sistem ejaan Jawi Arab ke Jawi Melayu – Menghilangkan tanda baris – Cth:• Maka. kuda – Kemudian diberi vokal pada sk pertama dan seterusnya diikuti vokal pada sk kedua Pengaruh frasa Arab – Cth:• “ketahuilah oleh mu” (I`lam) • “maka kemudian daripada itu” (amma ba`du) • “barang siapa” • “sunat berbuka atas tamar” . bagi. dia. daripada.

munakahat. kepercayaan – Islam. tarekat Bersandarkan hukum syariah dan adat – “hidup dikandung adat. budaya. jenayah. jangan mati adat” – “Melayu itu Islam” . syariat. muamalat. kesenian. bahasa.PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU (28) • • Penyesuaian faham pra-Islam dengan Islam – Pra-Islam. mati dikandung tanah” – “biar mati anak. adat istiadat. amalan kemasyarakatan.

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU (29) • Teras tamadun Melayu – Akidah Islam – Ketaatan kepada Sultan dan pemimpin – Adat resam – Memuliakan orang tua – Utamakan ikatan kekeluargaan – Saling menghormati Meraikan tetamu – Bertimbang rasa – Bersopan santun. berbudi bahasa – Bermesyuarah/bermuafakat – Bergotong royong .

penjajahan • 3 000 SM – – – • Tiga tahap tamadun – .TAMADUN INDIA – LATAR BELAKANG (1) • • • Prasejarah – sejak 100 000SM Di Lumeria – Selatan India 10 000 – 6 000 SM – penempatan manusia di Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India Penemuan kesan tamadun Lembah Indus Mohenjodaro (Montgomery) Tamadun yang tinggi berdasarkan penemuan arkeologi kuno. pertengahan.

Atharva – Aspek pemikiran. amalan. kehidupan bermasyarakat Dravida di bahagian selatan India – Berbahasa Tamil – Mazhab Saivisme. Yajur. pemikiran dan amalan bermasyarakat . dan Vaisanavisme – Aspek kepercayaan. Sama. kepercayaan. Rig.LATAR TAMADUN INDIA (2) • • • Dua bahagian utama Indo-Arya di bahagian utara India – Berbahasa Sanskrit – 4 kitab Veda.

• • Vedile Awal (1 500 SM – 1000 SM) Vedile Akhir (1 000 SM – 500 SM) – – Melahirkan generasi Indo-Aryan 321 SM kemunculan Dinasti Maurya • • • Diasaskan oleh Chandragupta Maurya Dibantu anaknya Asoka Perkembangan agama Buddhisme dan Jainisme Perkembangan kesusasteraan Hindu dan seni bina kuil Kemunculan kerajaan-kerajaan kecil.TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA (3) • Zaman kuno (1 500 SM – 1 200 M) – – – Kedatangan bangsa Aryan dari Asia Tengah Kuasai Lembah Ganges. Chera. dan Doab.520 M kemunculan Empayar Gupta • • . Dikenali zaman Vedile. Pandhya – 320 SM. Jamuna. Cola.

Bombay. Khilji dan Mughal • Zaman Penjajahan (mulai 1750) – – – – – Kuasa terawal – Portugis (Vasco da Gama) Perdagangan. . politik. Kuasa British. Surat. agama Kristian Kuasa Belanda. Ghori. agama Kristian. bahasa Inggeris. Madras. Pulikat. Masulipatar. Calcutta Membawa pengaruh moden dan budaya barat.TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA (4) • Zaman Pertengahan – – – Zaman Islam di India Tamadun yang lebih cemerlang Kerajaan-kerajaan • Sabaktaqin. Surat.

dibantu oleh menteri-menteri Raja dilantik turun temurun. Mannar Raja berkuasa mutlak. Chakravarti. Madras. Arasar.UNSUR UTAMA DALAM TAMADUN INDIA (5) • Sistem Pemerintahan – – – – – – – Sistem monarki sejak kerajaan awal hingga penjajahan British Raja/ketua negara. Bombay di zaman penjajahan . unit kuda Pentadbiran secara wilayah • • Negeri besar dibahagi kepada wilayah Wilayah dibahagi kepada kampung besar (kurram) dan kottam (kampung kecil) – Sistem Presidensi di Benggal. Maharaja. unit gajah. infantri. raja mahkota adalah bakal raja Raja rapat dengan golongan brahmin Pentingkan pasukan tentera yang kuat. Maharajathiraja. Rendan. Darmamaharaja.

bumi. • Objektif. langit. melihat dengan akal .TAHAP PERKEMBANGAN AGAMA DI INDIA (6) • Zaman Vedik (Orthodok) – Agama dipanggil Sanathara Dharma – Istilah Hindu diberikan oleh orang Parsi – Dharma – sistem kerohanian/etika – Veda – pengetahuan rohani dan bukan mata kasar – Melihat dari dua sudut. hujan • Subjektif.

MAZHAB-MAZHAB HINDU (7) • Mazhab dan nama Tuhan – – – – – – Saivisme – Shiva Vaisnavisme – Vishnu Sakhta – Sakhti Kaumaram – Muruga Ganapatiyam – Ganesha Sauram – Surya Kewujudan Tuhan tunggal Manusia itu suci Perpaduan melalui percintaan Harmoni agama Pengetahuan tentang sungai. dan mantera yang suci • Lima prinsip utama – – – – – . kitab.

10 PRINSIP HINDU YANG SEJAGAT (8) • • • • • • • • • • Kejujuran (satya) Kesederhanaan (ahimsa) Tidak berzina (brahmacharya) Tidak merompak (asteya) Kesucian (aparigraha) Kebersihan (shaucha) Kepuasan (santosh) Mengaji kitab (swadhyaya) Penjimatan (tapas) Doa (pooja) .

Atharva Veda Smirti – Ajaran dari orang alim dan boleh ubah .KITAB-KITAB SUCI VEDA (9) • • Samhita – Shukta/matra – kemakmuran dari Tuhan – Bharmana – cara penggunaan mantera – Aranyaka – ajaran batin dan upacara agama – Upanishad .kesimpulan bersifat falsafah – Riga Veda. Yajur Veda. Sama Veda.

PERKEMBANGAN AGAMA VEDA (10) • • • • Poletheisme. memuja sesuatu dewa sahaja sebagai manfestasi untuk semua dewa Monotheisme. percaya kepada banyak dewa Henotheisme. penyembahan kepada dewa yang satu Monisme. segala sesuatu berasal dari Tuhan – Ukta dalam Riga Veda – Agni dalam Yajur Veda – Mahavrata dalam Sama Veda .

AGAMA ZAMAN HETERODOKS BUDDHA (11) • Buddhisme – – – – Diasaskan oleh Siddharta Gautama Ajaran psikologi. etika berkaitan dengan penghidupan Tidak mengajar hal ketuhanan Mengutamakan dhamma/dharma • 4 kebenaran mulia – Penderitaan itu universal (dukkha) – Ada punca segala penderitaan (dukkha samudaya) – Penderitaan itu boleh diatasi (dukkha nirodha) – Ada cara untuk mengatasi penderitaan (dukkha nirodha marga) .

. bergantung pada pewujudan. hubungan antara deria dengan objek. kelahiran. nafsu. nama dan bentuk. usia tua dan kematian. kencenderungan. kesedaran tentang kuasa karma. bertekad untuk lahir. lima organ deria dan minda.AGAMA ZAMAN HETERODOKS – BUDDHA (12) • Punca penderitaan – – – – – – – – – – – – Kecuaian. sensasi.

pembebasan melalui perantara – . Korea. doktrin lama – • Mazhab Mahayana. Myanmar. China. Jepun • Mazhab Hinayana. Sri Lanka.AGAMA ZAMAN HETERODOKS – BUDDHA (13) • Lapan jalan mulia untuk capai nirvana – – – – – – – – Pandangan yang betul Aspirasi yang betul Pertuturan yang betul Kelakuan yang betul Kehidupan yang betul Usaha yang betul Minda yang betul Konsentrasi yang betul India Selatan. Asia Tenggara Tibet. Mongolia. Thai.

Kara (gelang).AGAMA ZAMAN HETERODOKS (14) • Sikh – – – – – Diasaskan oleh Guru Nanak Kitab Guru Granth Sahib – panduan hidup selama-lama Kod moral dan semangat kemanusiaan Tanpa mengira latar belakang. Kangha (sikat).waheguru • • • • • • Nirankar (tidak berbentuk) Abadi Amat berkuasa Tidak dapat difikir oleh manusia Wujud di mana-mana sempurna Kesh (rambut panjang). gender Kewujudan tuhan yang satu . bangsa. Kirpan (pedang kecil). agama. Kachera (seluar jerut) – 5 K. simbol utama • .

AGAMA PASCASEJARAH (15) • • Islam – Tiba di India pada 712 Masehi – Islam berkuasa di Sind. dan selatan Punjab – Berkembang melalui perkahwinan campur dan mewujudkan Indo-Muslim Kristian – Berkembang melalui peranan Vasco Da Gama pada 1498 .

api. buku perubatan terkenal – Cakara. tanah. karya terkenal – Bakshali. seni pernafasan (yoga). satu bulatan dibahagikan kepada 36 bahagian (yang bermaksud 360 hari setahun = 12 bulan) . geometri dalam upacara agama. pengenalan konsep jirim. sistem perpuluhan. Aryabhatiya Astronomi. alam ini terdiri daripada 5 unsur – air. Matematik. reproduksi manusia. pembedahan. angin. angkasa Perubatan. konsep tali (sulvasutra). Rig Veda – keterangan lintasan matahari dibahagi 12 bahagian. farmakologi. perkembangan bidang fisiologi. Susruta.PERKEMBANGAN ILMU (16) • • • • Fizik dan Kimia. perubatan binatang.

Sama. kebaikan akan mengatasi kejahatan • peperangan Rama dengan Ravana • Masyarakat Dravidia (Selatan) – • Epik-epik utama – . Rig. Malayalam (Kerala). Telugu (Andhra Pradesh). Kannada (Karnataka) Ramayana • Ditulis oleh Valmiki • Mengandungi unsur moral.BAHASA DAN SASTERA (17) • Masyarakat Indo-Aryan (Utara) – – Sanskrit. Yajur. Atharva Tamil (Tamil Nadu). asas bahasa Hindi Kitab-kitab Veda.

kesejahteraan negara dan ketatanegaraan. kawal nafsu marah. ekonomi. tamak. dengki Arthsastra • aspek politik. serah diri kepada Tuhan.BAHASA DAN SASTERA (18) – – – Mahabharata • Ditulis oleh Vyasa • Puisi terpanjang dunia • Menganjar manusia berpegang pada janji dan jauhi sifat negatif • Peperangan Kaurava dengan Pandara Bhagavatgita • Sebahagian Mahabharata • Ajaran agama berbentuk falsafah • Jalan tanggungjawab tanpa harap balasan. disiplinkan rohani dan jasmani. . pengurusan.

TAMADUN CHINA (1) • • • • Salah satu tamadun tertua dunia Bermula di Hwang Ho (Utara) dan Yang Tze (Selatan) Budaya yang lahir di dua kawasan ini dikenali sebagai “The Painted Culture” dan “The Black Pottery Culture” Zaman permulaan – – – – Kemunculan dinasti Hsia. dan Chou Sistem beraja feudal Peperangan adalah ciri utama Kemunculan falsafah Confucious. Taoisme. Shang. Legalisme dan The Hundred School of Thought .

bermula pengaruh Barat. • Zaman Peralihan – – – • Zaman Moden – – . Han. Most Favoured Nation Pemulihan negara. pentadbiran. Reformasi 100 Hari (1989) tetapi gagal. Gerakan Menguatkan Diri (1861-95). dan Tang Dikenali sebagai zaman keemasan kerana pencapaian dalam pelbagai bidang. agama Kedatangan/pencerobohan orang Gazar ke atas China Buat pertama kalinya diperintah oleh orang luar Abad ke-13 ditakluk oleh Monggol semasa pemerintahan Dinasti Song Zaman cabaran. Perang Candu (183942). sastera. sains.TAMADUN CHINA (2) • Zaman Pertengahan/Keagungan – – Bermula dengan Dinasti Chin.

golongan mulia dan golongan hina Sistem Sangkang – Hubungan raja dengan pembesar – Hubungan ayah dengan anak – Hubungan suami dengan isteri .Masyarakat dan Budaya • • • • • • Berasaskan sistem kekeluargaan Menekankan kuasa bapa Menitikberatkan nilai dan etika Raja berkuasa secara mutlak Hirarki masyarakat.TAMADUN CHINA (3) .

TAMADUN CHINA (4) . 5 nilai utama – – – – – Ren – kemanusiaan Yi – kesaksamaan/keadilan Li – tatasusila/kesopanan Zhi – kebijaksanaan/hikmah Xin – amanah/kepercayaan Asas sistem kekeluargaan Asas sistem kenegaraan Zhong Fa – menitikberatkan susu galur warisan nenek moyang dalam perhubungan sesama manusia • Konsep Xiao – berbakti – • Konsep Zhong – – – .Masyarakat dan Budaya • Wu Chang.

Kosmologi Dan Pandangan Alam • Tian – – – – Merujuk kepada langit dan huraian tentang syurga Dewa Tian merupakan yang terpenting dan berkuasa menetukan perjalanan hidup seseorang Sumber kewujudan makhluk Menentukan kebahagian dan kesengsaraan manusia Merujuk jalan/lorong yang memandu manusia ke jalan kebaikan Berkaitan dengan tabiat baik dan buruk seseorang Prinsip agung yang mutlak.TAMADUN CHINA (5) . semua manusia akan kembali ke asal mereka • Dao/Tao – – – – . asal-usul manusia Bersifat azali.

Yang – aktif.Kosmologi Dan Pandangan Alam • Di/Ti – – – Merujuk kepada bumi Pelengkap konsep Tian Bertindak sebagai penjaga Kuasa yang berlawanan. cerah. • Yin dan Yang – – – • Chung (The Golden Mean) – . panas. lembut. basah. Yin = bumi Yang = langit Merujuk sesuatu yang paling tepat dan sesuai dalam sesuatu keadaan. pasif. Yin – perempuan. gelap. kering. sejuk.TAMADUN CHINA (6) . keras.

TAMADUN CHINA (7) - Falsafah dan Agama

Confusious
– – – – –

Diasaskan oleh Kong Fu Tze (551SM-479SM) Kitab Lun Yu (Analects) Menekankan aspek falsafah, pendidikan dan sosiopolitik Mempertingkatkan moral dan etika manusia Ajaran mengenai tingkah laku, kekeluargaan dan penghormatan nenek moyang Diasaskan oleh Lao Tze dan Zhuangzi Buku “The Way and Virtue” (Daode Jing) Dunia manusia adalah buruk dan manusia perlu membaikinya Pemikiran falsafah daojia dan aliran agama daojiao

Taoisme/Daoisme
– – – –

TAMADUN CHINA (8) - Falsafah dan Agama

Legalisme (Aliran Fa)
– – – – –

Diasaskan oleh Hsun Tzu Dikembangkan oleh Han Fei Zi Pendekatan pentadbiran yang pragmatik Tidak menekankan moral Pembinaan sesebuah pemerintahan perlu berasaskan undang-undang yang ketat Merangkumi tiga cabang; Fa (undang-undang), Shi (kuasa), Shu (kaedah) Mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pemerintah ke atas rakyat

TAMADUN CHINA (9) - Falsafah dan Agama

Mo Tzu (Moisme)
– – – –

– –

Diasaskan oleh Mo Tzu pada akhir Dinasti Chou Menekankan kasih sayang sejagat dan persamaan taraf Sebuah kerajaan mesti dipimpin oleh orang yang berkebolehan Menekankan sikap jimat cermat, menentang kemewahan, muzik dan perayaan tradisi Tidak menggalakkan peperangan Tidak menyerah kepada nasib Asas falsafah yang mementingkan soal kemanusiaan Menakan sifat kasih sayang dan hormat menghormati

Humanisme
– –

Pencapaian Pelbagai Bidang • Perubatan – – – – Nei Ching (Inner Cannon) – rekod teori-teori perubatan China Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine – teori dan falsafah perubatan China klasik – kelebihan akupuntur. dan senaman Treaties on Diseases Caused by Cold Factors – ditulis oleh Chung Ching Material Medica – ditulis oleh Li Shih Chen. dan teori matematik • Matematik – – . diet. herba. ukuran.TAMADUN CHINA (10) . ensiklopedia mengandungi 2 000 jenis perubatan Chou Pei Suan King – tentang kalendar dan cara menentu masa menggunakan bayang-bayang Chiu Chan Suan Shu – 9 bab ilmu hisab.

Pencapaian Pelbagai Bidang • Sumbangan lain bidang sains dan teknologi – – – – – – – – Kimia Kompas Serbuk letupan Kertas Percetakan Seismoskop Pembinaan kapal Ilmu pelayaran .TAMADUN CHINA (11) .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (1) • Pertembungan antara tamadun – – – – – Tamadun barat Tamadun Islam Tamadun China Tamadun India Tamadun Melayu Ø Ø Ø Ø PERKONGSIAN ATAU KONFLIK? Berkongsi perbezaan? Mencari titik persamaan? Pembinaan tamadun baru? .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (2) • Cabaran globalisasi – – Dunia tanpa sempadan Penguasaan tamadun Barat > hegemoni? • Dominasi politik – – Amerika dan Eropah PBB? Yahudi? Yahudi? Anti tamadun? • • • Dominasi ekonomi – Dominasi media – Dominasi budaya – .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (3) • Dialog Peradaban – – – – Isu keganasan dan ketidakadilan Perebutan kuasa politik dan ekonomi Kejahilan tentang tamadun Layanan buruk Hak asasi manusia Agama sebagai cara hidup Toleransi Kebijaksanaan • Perkongsian nilai sepunya – – – – .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->