Anda di halaman 1dari 15

FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES (FASS)

ABPS1103 SOCIAL PSYCHOLOGY

TUGASAN

SEMESTER:

MAY 2011

NAMA & (MATRIC NUMBER) IC NUMBER CONTACT/PHONE NUMBER E-MAIL TUTORS NAME LEARNING CENTRE DATE OF SUBMISSION

: ZAITON JAMINGAN (800609016228002) : 800609016228 : 019-7628221 :ANNISA2SOLEHAH@OUM.EDU.MY : MICHELLE LEE CHIN CHIN : BANGI :

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

ISI KANDUNGAN

Abstrak Pengenalan Kepekaan Budaya (Cultural sensitivity) Bahasa Penghubung Budaya Agama Pembentuk Masyarakat Amalan Permakanan Menjamin Kualiti Hidup Intelektual Pemangkin Pembangunan Kesimpulan Rujukan

2 3 4 6 7 9 10 12 14

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

ABSTRAK Budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. Ianya juga merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang dan ini termasuklah cara pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir seseorang dan ianya juga merupakan warisan sosial yang boleh diwarisi. Menurut Kamus Dewan (2005), Budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran, akal budi (cara fikiran), berkelakuan dan sebagainya. Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sisem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai1. Budaya adalah lambang dan insitusi kebangsaan dan hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkat laku sesebuah masyarakat yang dikatakan melibatkan keseluruhan aspek yang mengandungi budaya asal. Selain itu juga, budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsikan semua masyarakat yang menjadi sumber identitikasi kekitaan dalam kepelbagaian kelompok agar terus diamalkan bagi mengangkat martabat sesebuah negara.

KAMUS DEWAN 2005

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

PENGENALAN
Globalisasi telah meningkatkan tahap persaingan dan taraf kehidupan masyarakat dunia masa kini. Namun daya saing ini bukanlah bergantung pada kos dan faedah yang diterima setiap orang. Ramai beranggapan bahawa teknologi adalah merupakan kompentesi utama yang perlu dimiliki sesebuah negara untuk meningkat daya saing dengan negara lain. Sedar atau tidak, elemen budaya telah memberikan corak kejayaan yang dikecapi pada masa kini.

Budaya adalah tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa mengerakkan jiwa Prof Emeritus Datuk Nik Safiah Karim Budaya adalah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling Dr Mohd Taib Osman (1998) Budaya merupakan satu alat penghasilan karya seni, rasa dan penciptaan dalam sesebuah masyarakat Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (1982) Memetik kata-kata dari tiga tokoh tersebut, jelaslah pada kita bahawa budaya memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat dari dulu hingga kini. Ini kerana sifat yang ada pada budaya itu sendiri yang boleh diwarisi telah mencorakkan kehidupan kita sehinggalah mencapai kelangsungan pembangunan apa yang kita sedang nikmati sekarang. Kebudayaan merupakan pola tingkahlaku yang dipelajari dan disampaikan dari satu generasi ke satu generasi seterusnya yang melibatkan keseluruhan cara hidup masyarakat yang merangkumi pelbagai aspek seperti ilmu, perubahan berfikir, kepercayaan dan amalan budaya tradisional, moral dan kemahiran lain yang biasa dipelajari oleh manusia sebagai seorang anggota di dalam masyarakatnya2.

Tylor. 1981 : Asas-asas antropologi diterjemahkan oleh Abdullah Taib, 1985 : DBP Kuala Lumpur

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

Kepekaan budaya (cultural sensitivity) Orang yang tidak pernah keluar dari masyarakat setempatnya akan beranggapan bahawa semua manusia di dunia ini berfikiran sama seperti mereka. Mereka fikir manusia di tempat lain makan dengan apa yang mereka makan, bermain dengan apa yang mereka main dan berasa kecil hati dengan apa yang mengecilkan hati mereka. Namun, dalam masa yang sama, kemajuan teknologi moden telah menjadikan dunia ini semakin dekat. Perjalanan yang memakan masa berbulan-bulan sudah dapat disingkatkan kepada beberapa jam. Jarak yang jauh juga tidak menghalang dua manusia untuk saling bertukar maklumat dengan adanya teknologi telefon dan Internet. Oleh kerana itu, kita perlu lebih terbuka untuk menerima dan memahami perbezaan-perbezaan budaya yang wujud di setiap tempat. Hal ini juga jelas dinyatakan dalam Al-Quran yang bermaksud Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain).3 Kunci kepada kepekaan budaya adalah sikap memahami bahawa persamaan dan perbezaan budaya itu sememangnya wujud tanpa mengkategorikan budaya masyarakat mana yang lebih baik berbanding budaya masyarakat yang lain. Dengan memahami titik persamaan dan perbezaan antara budaya ini, ruang dan peluang untuk kita mengambil dan memberi manfaat kepada orang lain akan terbuka dengan lebih luas. Bahasa yang dipertuturkan seharian adalah merupakan ciri penting budaya yang sememangnya ada pada setiap kelompok masyarakat. Ini kerana melalui bahasa, sesuatu maklumat dapat disampaikan. Di negara kita umpamanya Bahasa Malaysia menjadi bahasa rasmi yang digunakan dalam pertuturan seharian. Walaubagaimanapun, penggunaan bahasa ibunda tidaklah menjadi masalah. Ini kerana penggunaan bahasa Malaysia diguna bagi memudahkan interaksi dengan semua orang dalam pelbagai peringkat. Amalan keagamaan pula adalah antara ciri budaya yang mengajar sesuatu tentang moral dan adab dalam kehidupan seharian. Bagi kita di Malaysia, agama Islam menjadi agama rasmi,
3

Al-Quran : Surah Al- Hujrat Ayat 13.

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

namun demikian, rakyat tidak di halang untuk menganuti agama masing-masing. Setiap agama mengajar penganutya agar sentiasa berbuat baik tidak kira kepada sesiapa pun. Sikap saling menyayangi dan menghormati adalah di tuntut dalam setiap agama. Melalui agama juga, masyarakat dapat menghindarkan diri dari melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Satu lagi ciri budaya yang penting adalah amalan permakanan. Malaysia sebagai sebuah negara yang didiami lebih 80 etnik, pastinya mempunyai pelbagai sajian juadah untuk dinikmati. Lihat sahaja bila ada pasar malam, kita akan mendapati banyak makanan yang jual. Kalau diamati dari jenis makanan yang dijual, kita dapat mengagak bahawa makanan tersebut berasal dari mana. Namun yang demikian, apa yang uniknya, tidak ada halangan untuk sesiapa menikmati juadah tersebut. Faktor kesihatan pastinya menjadi agenda utama selain selera dalam memilih juadah. Islam umpamanya mewajibkan umatnya mendapatkan makanan yang halal lagi bersih4 kerana amalan permakanan sedemikian akan memberikan kebaikan pada sesiapa yang mengamalkannya. Intelektual atau gaya pemikiran juga adalah antara ciri budaya yang penting dan selalu diberikan perhatian. Ini kerana gaya pemikiran yang baik akan mendorong kepada kemajuan kelompok tersebut. Kemajuan Jepun sebenarnya dimulakan dengan menanam nilai-nilai yang tinggi dalam jiwa rakyatnya sehingga budaya tersebut mampu menjadikan mereka berjaya dalam apa juga bidang yang diterokai. Maka tidak hairanlah walau selepas jatuh dari perang dunia kedua, Jepun bangkit menjadi kuasa ekonomi dan teknologi unggul di dunia.

Al-Quran : Surah Al- Baqarah ayat 17

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

Bahasa Penghubung Budaya Malaysia merupakan sebuah negara majmuk berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Selain 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India, terdapat lebih 80 etnik yang lain yang mempunyai bahasa dan budaya yang berlainan5. Kepekaan budaya membantu kita berinteraksi dengan masyarakat dengan lebih baik. Masyarakat setempat akan berasa senang dengan kehadiran kita dan kita juga boleh menyumbang sesuatu kepada mereka. Di sinilah letaknya kepentingan bahasa sebagai jambatan penghubung antara budaya. Bahasa Melayu memainkan peranan yang penting untuk kita memahami perbezaan budaya antara negeri di Malaysia dan perbezaan budaya antara negara di Nusantara. Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris pula menjadi jambatan yang lebih besar yang menghubungkan kita kepada masyarakat antarabangsa yang tentunya lebih pelbagai. Dengan mendalami dan menguasai bahasa, kita dapat mengenalpasti bentuk-bentuk perbualan sopan, santai, rasmi dan juga tahap intelektual seseorang. Syair, pantun seloka, peribahasa dan perumpamaan sebenarnya meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang penuh dengan budibahasa yang cantik. Program Gerakan Cintailah Bahasa Kita yang dilancarkan pada 11 Disember 1987 oleh Perdana Menteri ketika itu sebenarnya telah membuka ruang untuk membina kesedaran dan mewujudkan budaya berbahasa kebangsaan dikalangan masyarakat kita6. Natijah program ini membawa kepada penggunaan bahasa mengikut standad yang betul dalam pertuturan harian selain berjaya merapatkan jurang pengetahuan dan meletakkan bahasa Melayu sebaris dengan bahasa utama dunia.

http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/185-masyarakat-majmuk/3242-kaum-kaum-dimalaysia.html
6

http://www.dbp.gov.my/klikdbp/klik10jul5.pdf

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

Agama Pembentuk Masyarakat Di Malaysia, kebebasan beragama telah sedia terjamin di dalam perlembagaan Negara. Kebebasan ini telah mewujudkan keharmonian dalam masyarakat Malaysia sejak kita memperolehi kemerdekaan. Kesefahaman kepada pengaruh dan peranan nilai agama yang ditunjukkan telah mewujudkan masyarakat yang mampu bekerjasama, berinteraksi dan harmoni dalam menangani masalah yang dihadapi. Sebagai rakyat masyarakat Malaysia kita seharusnya percaya bahawa kita tidak mampu hidup dalam sebuah negara yang berpegang kepada nilai yang jauh berbeza daripada pegangan majoriti rakyatnya lantas menerima nilai-nilai yang diperkenalkan. Begitu juga dengan agama-agama bukan Islam yang lain. Nilai-nilai agama mereka juga turut sama memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat Malaysia hari ini. Agama Buddha, Hindu, Kristian dan agama-agama bagi kaum minoriti lain bebas diamalkan di negara ini sehingga membolehkan setiap masyarakat di bawah ajaran agama itu mengamalkannya. Agama sangat penting bagi setiap manusia. Ini kerana kehidupan akan lebih teratur. Tidak ada satu pun agama dalam dunia ini yang membenarkan penganutnya melakukan kerosakan dan penindasan. Satu contoh yang jelas, tiap agama mengajar agar anak-anak patuh dan hormat kepada kedua ibu dan bapanya. Dan melalui agama lah juga kita kenal akan kedua ibu-bapa yang telah membesarkan kita dan dengan itu kita hendaklah pula berbakti kepada keduanya. Agama Islam umpamanya menganjurkan anak berbuat baik kepada kedua ibubapa walaupun mereka telah tiada. Islam mendidik umatnya supaya menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa. Segala jasa dan pengorbanan yang mereka curahkan sejak kita dilahirkan begitu besar dan tidak ternilai. Pengorbanan ibu bapa dalam melayari bahtera rumah tangga amatlah besar. Merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak sejak kecil sehingga dewasa. Mereka juga sanggup mengorbankan kepentingan diri dan mengharungi pelbagai cabaran demi masa depan anak. Sehubungan itu, anak wajib menghormati, mentaati dan berbuat baik terhadap ibu bapa. Ini sebagai suatu penghormatan tertinggi daripada anak dan membalas jasa ibu bapa mereka.

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

Sebenarnya kewajipan menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa ini tidak terhenti selepas mereka meninggal dunia saja. Bahkan walaupun ibu bapa sudah tiada, anak dikehendaki berdoa supaya mereka mendapat keampunan Allah SWT. Selain itu, anak juga dikehendaki melaksanakan wasiat mereka; membayar hutang mereka (jika ada) dan berbuat baik kepada sahabat mereka. Jelaslah menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa adalah suatu amalan utama dan berterusan sepanjang masa. Dalam masyarakat majmuk di Malaysia contohnya, amalan ini masih lagi diamalkan tidak kira agama dan kaum. Ini kerana dapat kita melihat golongan muda masih lagi menghormati golongan lebih tua walaupun berlainan kaum dan latar agama yang dianuti. Ini adalah merupakan kesan daripada ajaran agama yang mereka belajar.

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

Amalan permakanan menjamin kualiti hidup Makanan ialah suatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair. Makanan mempunyai ciri-ciri seperti bentuk, rupa, warna, bau, rasa dan tekstur yang berbeza. Peranan makanan adalah untuk memenuhi keperluan fisiologi, psikologi dan sosial. Nutriennutrien dan bahan makanan memenuhi fungsi fisiologi seperti pembinaan sel tubuh, tumbesaran dan pemulihan, membekalkan tenaga dan haba, memelihara dan mengawal proses tubuh7. Jika diamati dengan lebih terperinci, amalan permakanan ini sebenarnya telah diamalkan sejak berkurun lama dahulu. Bezanya pada masa tersebut tidak ada kajian yang dijalankan selain pasa masa tersebut tidak ada istilah saintifik mengenai perihal permakanan. Pegaga misalnya, telah digunakan sejak zaman Yunani dan Maharaja China lagi sebagai bahan perubatan alternatif yang berkesan. Ia digunakan untuk meningkatkan daya ingatan dan selera makan serta mengubati demam, lelah, bengkak-bengkak dan masalah kekurangan darah. Hal ini juga telah menjadi amalan di negara lain di India misalnya, telah menjadi adat mereka mengambil pegaga yang dikeringkan dan dijadikan serbuk dan dicampurkan dengan susu bagi meningkatkan daya ingatan dan sebagai tonik. Dalam sistem perubatan Ayurveda, pegaga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengurangkan dan mengubati tekanan diri, haus, pembesaran limpa dan hilang akal8. Kini memakan pegaga bukan sahaja menjadi amalan sesuatu kaum. Dengan adanya kajian dan pendedahan mengenai kebaikan mengamalkannya, pegaga kini menjadi antara herba penting dalam dunia perubatan. Dewasa ini, ramai masyarakat dunia sangat mengambil berat perihal permakanan. Bukan sahaja dari sumber mana, malah cara penyediaannya juga diperhalusi. Ini kerana ramai yakin pengambilan makan yang baik dan berkhasiat akan memberikan kesan yang baik pada kesihatan tubuh badan mereka.
Amalan Pemakanan Di Kalangan Remaja Di Kawasan Felda Bukit Ramun, Kulai, Johor Abdul Wahid B. Mukhari & Ida Astrie Binti Mohd Yasin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
8 7

Agromedia : Petua 1999 Kuala Lumpur

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

Intelektual Pemangkin Pembangunan Kita sering mendengar bahawa setiap masyarakat memerlukan intelektual untuk memimpin mereka. Golongan intelektual adalah kelompok yang penting dalam setiap masyarakat kerana mereka menjadi obor pencerahan, pengaju keadilan dan penyeru kepada perubahan dan kemajuan. Masyarakat terdahulu mungkin dapat memecahkan belenggu masalah sekiranya ia memiliki kelompok intelektual berfungsi dan tentulah fungsi yang dimaksudkan ini bergantung sejauh mana mereka mempunyai sikap ambil peduli kepada masyarakat yang mereka adalah sebahagian daripadanya9. Di negara kita Malaysia umpamanya Program Pembangunan Modal Insan mempunyai agenda yang sangat baik. Ini kerana untuk membangunkan modal insan memerlukan ilmu pengetahuan yang secukupnya bagi melahirkan bangsa yang berpekerti mulia, berhemah tinggi, berjiwa besar, cintakan Negara dan mempunyai kekuatan jasmani dan kekuatan rohani10. Islam amat menitikberatkan peranan ilmu seperti yang disebut oleh Imam syafie Barang siapa inginkan kebahagiaan dunia hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa inginkan akhirat hendaklah dengan ilmu dan barang siapa inginkan keduanya maka hendaklah dengan ilmu. Ilmu memainkan peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat ini kerana dengan ilmu yang ada masyarakat dapat manfaat daripadanya sama ada secara langsung atau pun tidak. Ilmu yang dipelajari dapat disampaikan agar dapat digunakan untuk kebaikan bersama tanpa mengira status dan latar pendidikan seseorang.

Intelektual Masyarakat Membangun, Syed Hussein Alatas, Dewan Bahasa dan Pustaka Petikan Perutusan hari Kemerdekaan ke-48 (2005) YAB Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi

10

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

Ilmu yang ada juga dapat digunakan untuk faedah bersama dalam membangunkan negara. Ini kerana jika kita melihat kemusnahan negara Jepun selepas perang dunia kedua dulu rasanya sudah tidak ada apa yang tinggal lagi. Namun disebalik kejatuhan semasa perang seakan ada kuasa kebangkitan yang menyerap dalam rakyatnya sehinggakan dapat bangkit kembali dengan pesat dan laju berbanding Negara-negara lain dan hari ini Jepun menjadi contoh dan di iktiraf sebagai negara berteknologi tinggi dan menjadi salah satu kuasa ekonomi dunia.

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

KESIMPULAN Budaya boleh dilihat daripada pelbagai perspektif. Salah satunya ialah peranannya dalam mempromosikan keamanan dan keharmonian antara pelbagai bangsa dan masyarakat. Dalam usaha untuk memahaminya, kita hendaklah jelas mengenai makna budaya itu sendiri. Ini adalah kerana budaya boleh ditakrifkan dalam pelbagai cara. Definisi itu bergantung pada apa yang kita faham. Raymond Williams, misalnya, mendapati budaya adalah salah satu daripada dua atau tiga perkataan yang paling rumit dalam Bahasa Inggeris. Menurut Mary Sabina Zurbuchen dan Alan Feinstein, asalnya merujuk kepada proses pertumbuhan semula jadi, budaya bererti apa yang sedang dinilai atau penting dalam masyarakat [dan] dikandungi [dalam pemikiran Eropah] sebagai berdiri kontras dengan apa yang vulgar atau common. Hanya pada abad ke-20, budaya - dengan berhuruf kecil b atau c dalam bahasa Inggeris diiktiraf maknanya sebagai keseluruhan cara hidup (hal. 126). Oleh sebab itu, budaya adalah set khas kerohanian, kebendaan, intelektual dan ciri emosi masyarakat atau kelompok sosial. Budaya juga menggalakkan, selain seni dan sastera, gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi dan kepercayaan (UNESCO). Budaya boleh jadi dalam bentuk nyata atau tidak nyata. Bercakap tentang budaya dalam bentuk nyata, ia merujuk kepada pelbagai bentuk budaya kebendaan, seperti pakaian, rumah, hiasan, benteng, istana, peralatan memasak, senjata dan banyak lagi; manakala budaya dalam bentuk tidak nyata terdiri daripada bahasa, sistem kepercayaan, sistem makanan, system tarian, sistem muzik dan lain-lain. Sisa-sisa budaya masa lalu adalah dalam bentuk warisan yang boleh menjadi nyata atau tidak nyata. Untuk mewujudkan keharmonian antara satu bangsa dengan yang lain, ia harus bermula daripada bangsa itu sendiri. Banyak negara telah menyedari budaya adalah kekuatan yang amat penting dalam integrasi nasional. Budaya memainkan peranan penting dalam kehidupan kita seharian. Dan tidak dinafikan kehidupan kita pada hari ini telah sedikit sebanyak dicorak yang datangnya dari budaya yang kita warisi dari nenek moyang kita sendiri atau dari persekitaran. Kesan penggunaan bahasa yang dapat diterima semua pihak di dalam sesebuah kelompok masyarakat menjadikan kelompok

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

tersebut saling memahami dan hormat menghormati sesama mereka. Ini kerana jurang bahasa dan kefahaman dapat dikurangkan. Penggunaan perkataan tertentu juga tidak menjadi masalah kerana mempunyai maksud dan pemahaman yang sama. Amalan agama yang menitikberatkan setiap penganutnya berkelakuan baik juga akan menyumbang kepada keharmonian dalam sesuatu kelompok masyarakat. Sikap toleransi dalam apa jua perkara akan membentuk kesejagatan masyarakat itu sendiri. Kelangsungan daripada sifat menghormati golongan yang lebih tua ini akan memberikan beberapa kebaikan antara sesama penganut agama itu sendiri ini kerana sikap tersebut akan terus di semai pada generasi muda tanpa mengira latar agama yang dianuti. Jika dilihat situasi dinegara kita, masyarakat bebas untuk memilih makanan yang mereka gemar sebagai contoh orang bukan Melayu menyukai nasi lemak begitu juga sebaliknya masyarakat Melayu juga menggemari makanan masyarakat lain. Namun demikian beberapa faktor masih lagi diambil kira seperti sumber dan cara penyediaan makanan tersebut selain faktor kesihatan. Walaupun kes ini dianggap sensitif namun hasil daripada toleransi maka masyarakat bukan Melayu-Islam menyediakan sumber yang diyakini seperti tukang masak muslim, penyembelihan yang mengikut syarak serta baha yang digunakan juga tidak diragui. Dalam era globalisasi kini, kita juga dapat melihat ilmu sebagai teras dalam pembentukan sahsiah. Semua golongan tanpa mengira keturunan menerima pendidikan yang sama dan golongan penyampai ilmu pula tanpa mengira status dan keturunan juga berusaha untuk menyampaikan dan berkongsi ilmu yang mereka ada tanpa ada diskriminasi. Adalah penting untuk negara membangun seperti di Malaysia mengekalkan dan mengembangkan tradisi budaya aslinya yang sudah berakar umbi turun temurun. Tradisi budaya asli itu adalah sumber tenaga dan ilham. Oleh itu, harus dicari jalan untuk menghadapi pemodenan tanpa merosakkan budaya etnik. Antara cara untuk mengekalkan dan mengembangkan warisan budaya itu adalah mencari jalan untuk menggunakan warisan budaya dalam dunia moden Budaya adalah kekuatan yang paling penting bagi integrasi bangsa dan antarabangsa, selain dapat mewujudkan kedamaian dan keharmonian jika ditangani dengan hati-hati. Tetapi, budaya juga boleh menjadi sumber perpecahan serta konflik. Oleh itu, dasar kebudayaan harus berdasarkan demokrasi budaya. Sekiranya tidak ada sekatan dikenakan dalam demokrasi budaya, pihak majoriti tidak akan berpuas hati; maka boleh mencetuskan ketidak-harmonisan. Oleh itu, pembuat polisi harus mempertimbangkan isu ini dengan bijak agar dapat melahirkan dasar yang terbaik.

Zaiton Jamingan 800609016228002 OpenUniversity Malaysia ABPS1103May2011

RUJUKAN Dr Roziah Omar, Utusan Malaysia (2007, 21 Ogos), Agenda Kesihatan Negara, Ogos 21, 2007, Dari http://www.utusan.com.my Hassan Hj. Mohd Ali (2005). Ensiklopedia Pendidikan Sains Dalam Al-Quran (Jilid 4 dan 9) Kamus Dewan . (1994 ). Edisi Ketiga .Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Toh Hon Leong (2000). Rahsia Pelajar Cemerlang. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd Hassan Muarif Ambary. 1991. Sumberdaya Cultural Banten Lama: Potensi Serta Pemanfaatannya. Jurnal Arkeologi Malaysia: 30-44. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Mohamad Zain Musa Jurnal Peranan Budaya dalam Mempromosikan Keharmonian di Asia Tenggara Southeast Asian Cultural Values: Preservation and Promotion. Phnom Penh: The Royal Akademic Kemboja Asia Research Center & Korea Foundation for Advanced Studies (KFAS) 2005: 130-138 Zuliana Zookefli & Khalil Md Nor Hubungan budaya organisasi dengan perkongsian pengetahuan, Jurnal Kemanusiaan bil. 11 Jun 2008 Kamus Dewan (1999). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Kuala Lumpur. Syed Ismail & Ahmad SUbki (2008). Budaya dan Pembelajaran (2008) . Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd ISBN 978-967-5451-04-1 Ting Chew Peh (1985) Konsep Asas Sosiologi. Dewan Bahasa Pustaka dan kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur.