P. 1
HIKMAH SHOLAT

HIKMAH SHOLAT

|Views: 13|Likes:
Dipublikasikan oleh Dwi Martina Noer

More info:

Published by: Dwi Martina Noer on Mar 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2013

pdf

text

original

HIKMAH SHOLAT

Para hadirin sadaya, Sakumaha anu parantos pada uninga yen uninga Allah SWT. Parantos ngawajibkeun ka sakur kaom muslimin ngalakonan sholat lima waktu sapoe sapeuting. Sholat teh ngarupikeun ibadah anu pangafdolna, margi sholat teh ngarupikeun ibadah anu ngeunaan sadaya anggota urang lahir-batin: hate, lisan katut sadaya anggota kedah ngiring gerak, ngadeg, ruku, jeung sujudna. Sajabi ti eta, sholat teh ngandung hikmat anu pohara seuerna, boh anu tumali sareng kasehatan badan urang, anu tumali sareng katenangan batin urang, boh anu patali sareng kabutuhan masarakat umum, margi prakna sholat teh merlukeun tempat, pakean anu henteu tiasa dijieun ku sambarangan jalmi, kedah aya pabrikna atanapi tempat paninunan, nya kitu deui dina ngeunaan arah kiblat, merlukeun elmu bumi nanaon. Kumargi kitu, mangga urang sasarengan merhatoskeun ieu dalil-dalil supados solat urang leres-leres dilakonan ku urang kalawan nyumponan kana saratrukunna katut sunat-sunatna. Dawuhan Allah SWT.

“Hartosna: “Saestuna sholat the difardhukeun ka satiap jalma mu‟min kalawan ditangtukeun waktuna.”

Ku ayana kitu, urang sadaya diparentah ku Gusti Allah ngarti kana elmu falak mma atawa ngagaduhan jam, arloji pikeun nitenan waktu sholat. Jadi ngagaduhan jam atawa arloji the pikeun kaom muslimin mah tiasa kaasup kana fardhu kifayah, komo pikeun anu nyanyabaan nyorangan mah tiasa kalebet fardhu „ain. Tegesna ngagaduhan jam atawa arlojina oge matak kenging ganjaran, asal diniatan. Dawuhana-Na:

yen ngalakonan solat anu nyumponan kana sarat-sarat. aya mangpirang-pirang sholat sunat nya eta: 1. . Sholat sunat anu ngagaduhan waktu husus.” Perlu diemutkeun. sapertos: sholat Hajat. kawajiban urang sadaya supados ngamumule anu saleresna kana ngalakonan sholat. Ieu ayat negaskeun.Hartosna: ”Ari naraka Wel (anu pohara matak nyerina) eta disadiakeun pikeun jalma anus ok mopohokeun kana solatna (ngaahirkeun waktu). sakumaha pidawuh Allah: Hartosna: “Lakonan sholat! Saestuna solat the matak nyegah tina pagawean anu goring jeung pamungkaran. 2. dimana urang ngagaduhan kabutuh supados diijabah atanapi kasieun supados disalametkeun. Sholat sunat rowatib anu dilakonan samemeh atawa sabada sholat fardhu.” (Q. kanggo nyuhunkeun pituduh ti Gusti Allah ngeunaan pamaksudan urang sae atanapi awonna mungguh Allah supados Gusti Allah maparin alamat ku urang jeung sajabana. ulah lalawora bilih matak kaduhung di akherat. sholat Awwabin jeung sajaba ti eta. Kumargi kitu. Mangga bae masing-masing nitenan salirana. eta the tiasa janten panghalang kana ngalakonan dosa atawa kamungkaran. Sajabi ti sholat fardhu. Para hadirin sadaya. moal bohong. margi dawuhan Allah mah moal palsu.S. upami ngalakonan sholatna sampurna mah. sholat Witir. Al-Ankabut: 45) Para hadirin sadaya. sholat Taraweh. yen sholat teh secara otomatis tiasa janten panolak kana migawe dosa sareng kamungkaran. sunat Istikhoroh. sholat „Ieud. rukun katut adab-adabanana. Tapi naon margina sok seueur jalma anus ok sholat tapi ngalakonan dorakana ngereuyeuh keneh wae? Tah ieu teh ngarupikeun tanda tanya. 3. Pangna kitu oge boa teuing ngalakonan sholatna acan sampurna. sholat Dhuha. Sholat sunat mutlak. sholat Tahajud. sapertos: sholat Isyroq.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->