Anda di halaman 1dari 46

LINUS

NUMERASI

Definisi Numerasi
Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah

Pentaksiran
Proses mendapatkan maklumat untuk dijadikan bukti supaya penghakiman/penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan dapat dibuat dan seterusnya keputusan boleh dibuat ke atas subjek yang ditaksir.

Dokumen Kurikulum

Objektif Mata Pelajaran (OM)

Konstruk P/K/N

Spesifikasi
Instrumen

Objektif Pentaksiran (OP)

Bentuk Pentaksiran

KONSTRUK
APA (Perkara) yang ditaksir Dimensi manusia yang berbentuk konkrit atau abstrak Hasrat pendidikan Dibangunkan dan diperkembangkan melalui proses P & P Dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen kurikulum

KONSTRUK
Dimensi manusia yang berbentuk konkrit

Konstruk
Dimensi manusia yang berbentuk konkrit

Jisim Ukur lilit Tinggi

KONSTRUK
Dimensi manusia yang berbentuk abstrak

Konstruk
Dimensi manusia yang berbentuk abstrak

Pengetahuan

Kemahiran

Konstruk
Dimensi yang konkrit

Jisim

Konstruk yang sama, Alat berbeza Konstruk yang sama , item yang pelbagai

Alat yang sama, pelbagai konstruk


Jenis item yang sama, boleh mengukur pelbagai konstruk

Kerangka Konstruk
BLOOM (1956) - Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, Evaluation KRATHWOHL (1964) - Receiving, Responding, Valuing, Organization, Characterization EBEL (1965) Understanding, Skill, Character WALBESSER (1965) Skill GARDNER (1983) 6 Multiple Intelligences

Kerangka konstruk LP

Pengetahuan (Tahu & Faham) Kemahiran (Boleh buat) Nilai (Boleh diamal)

Construct is WHAT to assessed / measured

PENGETAHUAN

NILAI murni

KEMAHIRAN

Konstruk yang diuji dalam Numerasi


Konstruk 1 Konstruk 2 Konstruk 3 Konstruk 4
Keupayaan mengenal pra nombor dan angka Keupayaan membilang Keupayaan memahami nilai nombor Keupayaan membuat seriasi

Konstruk 5
Konstruk 6 Konstruk 7 Konstruk 8 Konstruk 9 Konstruk 10 Konstruk 11 Konstruk 12

Keupayaan mengenal mata wang Malaysia


Keupayaan menyatakan waktu Keupayaan mengendalikan operasi asas Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu


Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

Konstruk 1
Keupayaan mengenal pra nombor dan angka

Keupayaan mengenal pra nombor dan angka


Mengenal pra nombor
menggunakan deria dan menyatakan sesuatu di persekitaran secara kuantitatif

mengenal angka (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)


secara lisan penulisan Dalam bentuk rawak.

Contoh
Murid ditunjukkan kad angka dan diminta menyebut angka-angka yang berkenaan.
Mulakan dengan angka yang sebutannya suku kata terbuka seperti 1, 3, 5 diikuti dengan suku kata tertutup seperti 4, 6, 7, 8, 9, 0 dan akhirnya angka suku kata diftong seperti 2.

Guru menyebut angka dan murid-murid diminta menulis angka-angka yang berkenaan.

Konstruk 2
Keupayaan membilang

Contoh keupayaan membilang


menyatakan bilangan objek Bilang objek dan tulis bilangan objek itu dalam petak yang disediakan.

Konstruk 3
Keupayaan memahami nilai nombor
menunjukkan keupayaan menunjukkan perwakilan nombor, susunan nombor mengikut urutan tertib, sama ada secara menaik atau menurun.

Keupayaan memahami nilai nombor


Padankan nombor berikut dengan bilangan objek yang betul.

3
Tulis angka yang menunjukkan kedudukan objek itu ke dalam petak disediakan.

konstruk 4
Keupayaan membuat seriasi

Keupayaan membuat seriasi


Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berikut.
banyak ke sedikit kecil ke besar pendek ke panjang rendah ke tinggi nipis ke tebal

dan sebaliknya

Konstruk 5
Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Keupayaan mengenal mata wang Malaysia


Kebolehan:
mengecam, mengasingkan atau mengklasifikasi

wang syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10

Mengenal mata wang Malaysia


Tandakan pada mata wang Malaysia dan pada bukan mata wang Malaysia dalam petak yang disediakan.
contoh

contoh

Konstruk 6
Keupayaan menyatakan waktu

Keupayaan menyatakan waktu


Keupayaan menyatakan pagi, petang, malam berdasarkan situasi yang diberi. Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan Menyatakan nama bulan dalam setahun

Konstruk 7
Keupayaan mengendalikan operasi asas

Keupayaan mengendalikan operasi asas


Kebolehan mengendalikan operasi tambah dan tolak Tuliskan hasil tambah ke dalam petak yang disediakan.

Konstruk 8
Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia


Keupayaan mengendalikan operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10.

Konstruk 9
Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu


Kebolehan menyatakan anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN STANDARD Contoh unit yang digunakan ialah jengkal dan langkah Membuat perbandingan panjang , jisim dan isi padu

Konstruk 10
Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya


Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah dan tolak Menggunakan simbol atu grafik untuk menerangkan operasi tambah dan tolak Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+), simbol tolak (-) dan simbol sama (=) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dan operasi tolak dalam bahasa harian

Konstruk 11
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek konkrit Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak

Konstruk 12
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang

50 sen

Warnakan duit syiling yang perlu untuk membeli kek itu.

Konstruk yang diuji dalam Numerasi


Konstruk 1 Konstruk 2 Konstruk 3 Konstruk 4
Keupayaan mengenal pra nombor dan angka Keupayaan membilang Keupayaan memahami nilai nombor Keupayaan membuat seriasi

Konstruk 5
Konstruk 6 Konstruk 7 Konstruk 8 Konstruk 9 Konstruk 10 Konstruk 11 Konstruk 12

Keupayaan mengenal mata wang Malaysia


Keupayaan menyatakan waktu Keupayaan mengendalikan operasi asas Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu


Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

Senarai semak
Konstruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Murid * * A B C D E F G
CATATAN

Konstruk yang diuji dalam Numerasi


Konstruk 1 Konstruk 2 Konstruk 3 Konstruk 4
Keupayaan mengenal pra nombor dan angka Keupayaan membilang Keupayaan memahami nilai nombor Keupayaan membuat seriasi

Konstruk 5
Konstruk 6 Konstruk 7 Konstruk 8 Konstruk 9 Konstruk 10 Konstruk 11 Konstruk 12

Keupayaan mengenal mata wang Malaysia


Keupayaan menyatakan waktu Keupayaan mengendalikan operasi asas Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu


Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

ANAK-ANAK NORMAL
TIDAK MEMPUNYAI MASALAH PEMBELAJARAN TIDAK BERKEPERLUAN KHAS
PERTUTURAN, PENDENGARAN, PENGLIHATAN, MENTAL autisme, disleksia dan lain-lain

MURID BUKAN MACAM PAPAN SKATE BELUM MAIN, GILAP. DAH MAIN, PIJAK MURID BUKAN MACAM BOLASEPAK. BELUM DAPAT, KEJAR.. DAH DAPAT, TENDANG MURID BUKAN MACAM BULU TANGKIS. BELUM MAIN, PEGANG.. DAH MAIN, PUKUL MURID MACAM BOLA RAGBI. BELUM DAPAT, REBUT.. DAH DAPAT, LINDUNGI SAYANGI MURID ANDA!!!!!!