Anda di halaman 1dari 3

Zaman Prasejarah

Ciri-ciri

Paleolitik & Mesolitik


..............................................................................................................................
.......................................................................................................................
Hidup secara nomad iaitu berpindah-randah dalam kelompok keluarga atau secara
......................................................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
Alat-alat yang dicipta lebih mementingkan fungsi daripada nilai seni atau estetika.
Neolitik
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................
Manusia zaman ini mula bercucuk tanam dan .....................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
Wujudnya pengkhususan kerja kerana kehidupan bermasyarakat
Zaman Logam
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................
Manusia berjaya mencipta perahu yang penting untuk meneroka lautan dan
meningkatkan kegiatan ....................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
Kawasan-kawasan ini berkembang menjadi bandar atau kota.

Arahan: Isikan ruangan kosong di bawah dengan ciri-ciri tamadun yang betul.

kehidupan secara menetap


lahirnya kemajuan dan
pertanian serta penternakan
binatang hasil inovasi manusia

dibentuk bagi menjalankan


pentadbiran untuk
mengendalikan masyarakat
yang lebih besar
sistem perundangan penting
untuk menjaga keamanan dan
kemakmuran sesebuah
tamadun

manusia berpegang kepada


kepercayaan animisme
kepercayaan bertukar kepada
agama secara evolusi

organisasi sosial wujud sebagai


sistem keluarga pada awalnya
sistem sosial tamadun awal
berbentuk piramid dan
bersusun lapis

produktiviti manusia yang


semakin meningkat
menyebabkan pengkhususan
pekerjaan bertambah penting
pengkhususan membawa
kepada sistem barter

contoh bahasa tertua ialah


bahasa Yunani dan Sanskrit
contoh tulisan awal ialah
hieroglif, cuneiform dan
ideogram