Anda di halaman 1dari 30

KANDUNGAN BCB

Pengenalan Objektif Modul Rasional Belajar Cara Belajar Apakah Belajar Cara Belajar ? Peranan Guru dan Murid Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa Persediaan Peperiksaan Contoh Rancangan Pelajaran

1. OBJEKTIF MODUL

Menjelaskan konsep BCB. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran. Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p Membantu guru melatih guru lain BCB Menyediakan contoh rancangan p & p

2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR

Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Melatih murid memperoleh maklumat tambahan di luar waktu sekolah.

Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk belajar seumur hidup.

3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR

Murid berupaya belajar sendiri tanpa guru. Murid menggunakan pengetahuan rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Murid menilai tahap pembelajaran sendiri.

4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR

Belajar Cara Belajar adalah proses teknik pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak

Kemahiran Belajar melibatkan


beberapa kemahiran :

Kemahiran Mendengar Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis Kemahiran Mengambil Nota Kemahiran Mengingat
dgn berkesan Laporan/ Cepat

luncuran/ Imbasan/ Intensif/ Laju

Kemahiran maklumat terdiri daripada:

Kemahiran perpustakaan

Kemahiran belajar
Kemahiran penyelidikan

Kemahiran komunikasi dan penyampaian

SUMBER MAKLUMAT
Sumber berasaskan manusia
Contohnya ibu bapa, guru, pakar bidang, tokoh dan sebagainya.

Bahan audiovisual
Contohnya filem, video, aset, cakera laser, mirofilem, mikrofis, pita magnetik

SUMBER MAKLUMAT

Sumber berasaskan komputer


Contohnya dalam talian dan luar talian, cakera padat, dan internet.

Bahan bercetak
Contohnya buku, majalah, monograf,surat khabar, jurnal dan laporan.

Metakognisi
(Pengertian)

Kesedaran tentang hal yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.
Strategi Metakognisi merujuk kpd cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesedaran ini wujud, murid dapat mengawal fikirannya untuk merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari

STRATEGI METAKOGNISI
Pelajar mengawal pembelajarannya dengan:

I. Merancang apa yang ingin dipelajari. Ii. Memantau kemajuan pembelajaran diri. Iii Menilai apa yang dipelajari.

CARA MENGAJAR METAKOGNISI


Metakognisi tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran. Metakognisi perlu disisipkan dalam kaedah mengajar, perkembangan staf dan proses penyeliaan.

STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN METAKOGNISI

1. Merancang : sebelum/semasa/selepas 2. Menyoal pada semua peringkat 3. Memilih secara sedar 4. Menilai berdasarkan pelbagai kriteria 5. Mengambil Kredit
6. Mengelak daripada menyatakan Saya tidak tahu

7. Menggalakkan idea daripada pelajar 8. Memberi label bagi sesuatu tindakkan 9. Menjelaskan maksud perkataan tertentu kpd murid 10. Main Peranan dan Simulasi 11. Menyimpan Jurnal 12. Memberi teladan

PENGURUSAN MASA
Murid yang berjaya biasanya mempunyai:
1. Jadual waktu 2. Perancangan yang tersusun dan sistematik.

Apakah jadual waktu dan Perancangan ?


Jadual Waktu Pembahagian masa hari ke hari yang terperinci dan merangkumi: 1. Sesi pembelajaran 2. Aktiviti-aktiviti lain.

Perancangan Pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktivitiaktiviti lain.

Bagaimana menghasilkan jadual waktu persendirian?


Cara menggunaan masa untuk aktiviti yang lain Apakah kelebihan mempunyai jadual waktu?

GAYA PEMBELAJARAN
Mengapa perlu mengenal pasti gaya pembelajaran?

Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Fokus terhadap apa yang diperlajari Memaksimumkan hasil pembelajaran.

Jenis-jenis Gaya Pembelajaran?


Gaya pembelajaran VAK Gaya pembelajaran Dunn & Dunn

1. Gaya Pembelajaran VAK

VISUAL

AUDITORI

KINESTETIK

2. Gaya Dunn & Dunn


Alam Sekitar Emosi Sosiologi Fizikal Psikologi

Alam Sekitar
Bunyi Cahaya Suhu Pola

Emosi
Motivasi Ketabahan Tanggung jawab Struktur

Sosiologi
Sendiri Pasangan Rakan Sebaya Pasukan Guru Pelbagai cara

Fizikal
Persepsi Makan Waktu Gerakan

Psikologi
Global atau Analitik Otak Kiri atau Otak Kanan Impulsive atau Refleksif

PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN


Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman RISAU SUKA DUKA KECEWA dan sebagainya.

SEBELUM PEPERIKSAAN
Bersedia Latihan Tidur secukupnya Yakin Makan secukupnya Awal Tenang Jangan mengulang kaji pada saat-saat akhir

SEMASA PEPERIKSAAN
Baca arahan dengan teliti Anggarkan masa Teruskan kepada soalan yang lebih mudah Jangan panik releks

GURU PERLU:
Bantu murid tekun belajar. Tingkatkan minat murid terhadap kerja sekolah. Bantu murid memberi perhatian. Ajar murid teknik belajar yang betul