Anda di halaman 1dari 1

PENUTUP KESIMPULAN 1.

Drama inggih punika karya sastra ingkang nggambarake aktivitas kauripan manungsa ingkang dipun tampilaken ing duwur panggung. 2. Drama gadhahi unsur intrinsik lan ekstrinsik. 3. Drama nggadhahi skenario. 4. Drama Aryo Menak dadi Dudo punika nggadhahi tema percintaan/katresnan . 5. Aryo Menak ditinggal Widodari Jambon amargo blenjani Widodari Jambon. 6. Amanat saking drama niki inggih punika kita ojo sering mblenjani kepercayaanne tiyang ingkang sampun percaya dhumateng kita amargi niku saged nyakiti utawi dadosaken kuciwa dhateng tiyang ingkang sampun percaya dhumateng kita. SARAN 1. Penyusun kedah nggadhahi data ingkang komplit. 2. Tim Penyusun kedah kompak aggenipun nyusun makalah drama. 3. Murid-murid kedah merhatikne kelestarianipun bahasa jawi kanti ndamel utawi meragakaken drama bahasa jawa.